Инструкция для ACER Aspire 5250, ASPIRE 5733Z, ASPIRE 5333, ASPIRE 5733

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

Polski

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu 
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność 
ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed 
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

2

Ekran wyświetlacza

Nazywany jest także wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; 
LCD), wyświetla informacje wyjściowe 
komputera (konfiguracja może być różna w 
zależności od modelu).

3

Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania komputera.

4

Klawiatura

Umożliwia wprowadzanie danych do 
komputera.

5

Wskaźnik zasilania

Wskazuje stan zasilania komputera.

Wskaźnik akumulatora Wskazuje stan akumulatora komputera.

1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy 
akumulator jest ładowany. 
2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim 
światłem podczas pracy w trybie zasilania 
prądem przemiennym.

6

Przyciski kliknięć 
(lewy i prawy) 

Działanie lewego i prawego przycisku jest 
podobne do działania lewego i prawego 
przycisku myszki.

7

Touchpad

Dotykowe urządzenie wskazujące, które 
działa jak myszka komputerowa.

8

Głośniki

Zapewniają możliwość odtwarzania 
dźwięku.

9

Mikrofon

Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania 
dźwięku.

Klawisz skrótu Ikona

Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacja

Włącza/wyłącza urządzenia 
komunikacyjne komputera.

#

Ikona

Element

Opis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Оглавление инструкции

Document Outline