Инструкция для ACER Aspire 5250, ASPIRE 5733Z, ASPIRE 5333, ASPIRE 5733

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

La

tviski

Karstie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam 
un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <Fn> 
un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.

2

Displeja ekrāns

Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); 
rāda datora izvadi (konfigurācija modeļiem 
var atšķirties).

3

Barošanas poga

Ieslēdz un izslēdz datoru.

4

Tastatūra

Datu ievadīšanai datorā.

5

Barošanas indikators

Norāda datora barošanas statusu.

Akumulatora 
indikators

Norāda datora akumulatora statusu.
1. Uzlāde: Indikators ir oranžā krāsā, 
akumulatoram lādējoties. 
2. Pilnībā uzlādēts: Datoram darbojoties 
maiņstrāvas režīmā, indikators ir zils.

6

Klikšķināmas pogas 
(kreisā un labā) 

Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles 
kreisā un labā poga.

7

Skārienpanelis

Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā 
datora pele.

8

Skaļruņi

Nodrošina stereo audio izvadi.

9

Mikrofons

Iekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.

Karstais 
taustiņš

Ikona

Funkcija

Apraksts

<Fn> + <F3>

Sakari

Iespējo/atspējo datora sakaru 
ierīces.

<Fn> + <F4>

Miega režīms

Pārslēdz datoru miega režīmā.

<Fn> + <F5>

Displeja 
pārslēgšana

Pārslēdz displeja izvadi starp 
displeja ekrāna un ārējo monitoru 
(ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi 
abos.

#

Ikona

Vienums

Apraksts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Оглавление инструкции

Document Outline