Инструкция для ACME AC02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Web cam & 

headphones

kit

Model AC-02

User’s Manual 

Vartotojo gidas

Lietošanas instrukcija

Kasutusjuhend

Инструкция пользователя

Instrukcja obsługi    

Käyttöohje

Bruksanvisning

Bedienungsanleitung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  Model AC-02 Web cam & headphones kit User’s Manual Vartotojo gidas Lietošanas instrukcija Kasutusjuhend Инструкция пользователя Instrukcja obsługi Käyttöohje Bruksanvisning Bedienungsanleitung
 • Страница 2 из 21
  EN Introduction Thank you for purchasing our new high quality webcam and multimedia headphones set. Webcam with integrated microphone provided in the set is connected to the computer via USB port. It is a great device capable of transferring real-time sound and image as soon as the webcam is
 • Страница 3 из 21
  Note: If you want to use the webcam to transfer video and the microphone of the headphones to transfer sound, you have to indicate this in the settings of chat program. In this case you will see one video device (if your computer does not have an integrated camera) and two audio devices, one of
 • Страница 4 из 21
  LT Įžanga Ačiū, kad įsigijote mūsų naująjį aukštos kokybės internetinės kameros ir daugialypės terpės ausinių rinkinį. Rinkinyje esanti internetinė kamera su integruotu mikrofonu prie kompiuterio yra jungiama per USB lizdą. Tai puikus įrenginys, gebantis perduoti garsą ir vaizdą realiu laiku,
 • Страница 5 из 21
  3. Naudodamiesi garso reguliatoriumi (pažymėtas užrašu „VOLUME“), esančiu ant laido nusistatykite norimą ausinių garsumo lygį. Pastaba: Jeigu norite naudotis internetine kamera vaizdui perduoti, o ausinių mikrofonu garsui perduoti, tą turite nurodyti pokalbių programos nustatymuose. Šiuo atveju jūs
 • Страница 6 из 21
  LV Ievads Pateicamies, ka iegādājāties mūsu jauno augstas kvalitātes tīmekļa kameru un multivides austiņu komplektu. Komplektācijā iekļautā tīmekļa kamera ar iebūvētu mikrofonu, datoram pieslēdzama, izmantojot USB portu. Tā ir lieliska ierīce, kas uzreiz pēc uzstādīšanas ļauj reālā laikā pārsūtīt
 • Страница 7 из 21
  3. Uz kabeļa izvietotā skaļuma regulatora (apzīmēts ar „VOLUME” (SKAĻUMS)) lietošana, regulējiet ar to nepieciešamo austiņu skaļuma līmeni. Piezīme: Ja vēlaties izmantot tīmekļa kameru, lai pārsūtītu video, un austiņu mikrofonu, lai pārraidītu skaņu, jums tas jānorāda tērzēšanas programmas
 • Страница 8 из 21
  ET Sissejuhatus Täname, et ostsite meie uue kõrgekvaliteetse veebikaamera ja multimeedia kõrvaklappide komplekti. Komplekti kuuluv integreeritud mikrofoniga veebikaamera ühendatakse arvutiga USB pordi kaudu. Tegemist on suurepärase seadmega, mis on suuteline edastama reaalajas heli ja pilti kohe
 • Страница 9 из 21
  3. Muutke kõrvaklappide helitugevust kasutades juhtmel olevat helitugevuse reguleerijat (tähistatud sõnaga VOLUME). Märkus: Kui tahate kasutada video edastamiseks veebikaamerat ja heli edastamiseks kõrvaklappide mikrofoni, tuleb see seadistada vestlusprogrammi seadistustes. Sel juhul näete ühte
 • Страница 10 из 21
  RU Введение Благодарим за приобретение нашего нового комплекта высококачественной веб-камеры и мультимедийных наушников. Вебкамера со встроенным микрофоном из этого комплекта подключается к компьютеру через USB порт. Это прекрасное устройство способно передавать звук и изображение в реальном
 • Страница 11 из 21
  3. Ручкой громкости (обозначенной как “VOLUME”), расположенной на кабеле отрегулируйте уровень громкости в наушниках. Примечание: Если вы хотите использовать веб-камеру для передачи видео, а микрофон наушников для передачи звука, вы должны отметить это в установках чатовой программы. В таком случае
 • Страница 12 из 21
  PL Wstęp Dziękujemy za nabycie naszej nowej kamery internetowej wysokiej jakości z multimedialnym zestawem słuchawek stereofonicznych. Kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem jest podłączana do komputera poprzez port USB. To wspaniałe urządzenie, po zainstalowaniu kamery, przekazuje dźwięk i
 • Страница 13 из 21
  3. Używając pokrętła głośności (oznaczonego “VOLUME” (głośność)) na kablu, dobierz pożądany poziom głośności słuchawek. Uwaga: Jeśli chce się użyć kamery internetowej do transmisji wideo i mikrofonu w zestawie słuchawkowym do transmisji dźwięku, to należy to wskazać w ustawieniach programu czatu. W
 • Страница 14 из 21
  FI Johdanto Kiitos, että ostit uuden korkealuokkaisen web-kamera-multimediakuulokepakettimme. Paketin mukana tuleva sisäänrakennetulla mikrofonilla varustettu webkamera liitetään tietokoneeseen USB-portin kautta. Tämä mahtava laite pystyy siirtämään reaaliaikaisesti ääntä ja kuvaa heti, kun
 • Страница 15 из 21
  3. Käyttämällä johdossa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä (merkitty ”VOLUME”-merkinnällä) voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Huomaa: Jos haluat käyttää web-kameraa videokuvan siirtämiseen ja kuulokkeiden mikrofonia äänen siirtämiseen, sinun tulee tehdä nämä valinnat pikaviestintäohjelman
 • Страница 16 из 21
  SV Introduktion Tack för att du köpt vår nya högkvalitativa webbkamera och set med multimedia hörlurar. Webbkamera med integrerad mikrofon i setet är ansluten till datorn via USBporten. Det är en fantastisk apparat som kan överföra ljud och bild i realtid så snart som webbkameran installerats. Den
 • Страница 17 из 21
  Obs: Om du vill använda webbkameran för att överföra video och mikrofonen på hörlurarna för att överföra ljud, ska du ange detta i inställningarna för chattprogrammet. I detta fall kommer du att se en videoapparat (om din dator inte har en integrerad kamera) och två ljudapparater, varav en är en
 • Страница 18 из 21
  DE Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für die neue hochwertige Webcam mit MultimediaHeadset entschieden haben. Die Webcam hat ein integriertes Mikrofon und wird über den USB-Port am Computer angeschlossen. Dieses hervorragende Gerät überträgt Bild und Ton in Echtzeit. Die Kamera ist kompakt,
 • Страница 19 из 21
  Bitte beachten Sie: Soll die Webcam Bilder und das Mikrofon den Ton übertragen, so müssen Sie die Einstellungen im Chat-Programm entsprechend vornehmen. In diesem Fall werden ein Videogerät (sofern Ihr Computer keine integrierte Kamera hat) und zwei Audiogeräte angezeigt, eines ist das Mikrofon
 • Страница 20 из 21
 • Страница 21 из 21