Инструкция для ACME WE100

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: WE-100

microwave

oven

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 91
  Model: WE-100 microwave oven www.acme.eu
 • Страница 2 из 91
 • Страница 3 из 91
  GB User’s manual 76 Warranty card 10 LT Vartotojo gidas 77 Garantinis lapas 16 LV Lietošanas instrukcija 78 Garantijas lapa 22 EE Kasutusjuhend 79 Garantiileht 28 PL 80 Karta gwarancyjna 34 DE Bedienungsanleitung 81 Garantieblatt 40 FI Kayttoohje 82 Takuulomake 46 SE Bruksanvisning 83 Garantisedel
 • Страница 4 из 91
  GB Introduction Congratulations on your choice to purchase Acme product! For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is
 • Страница 5 из 91
  15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. designed for industrial or laboratory use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use
 • Страница 6 из 91
  GB 1) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. 2) If a long cord set or extension cord is used: a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as high as the electrical rating
 • Страница 7 из 91
  GB Materials and utensils you can use in a microwave oven Utensils Aluminium foil Browning dish Dinnerware Glass jars Glassware Oven cooking bags Paper plates and cups Paper towels Parchment paper Plastic Plastic wrap Thermometers Wax paper Aluminium tray Food carton with metal handle Metal or
 • Страница 8 из 91
  GB Setting up your oven Oven parts and accessories Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. A) B) C) D) E) F) G) Control panel Turntable shaft Turntable ring assembly Glass tray Observation window Door assembly Safety interlock system 1. Never place the glass tray upside
 • Страница 9 из 91
  GB Cleaning Be sure to unplug the appliance from the power supply. 1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth. 2. Clean the accessories in the usual way in soapy water. 3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when
 • Страница 10 из 91
  LT Įžanga Sveikiname įsigijus „Acme“ mikrobangų krosnelę! Patogumo dėlei užsirašykite visą modelio numerį bei datą, kada įsigijote šį gaminį, ir kartu su pirkinio kvitu prisekite prie garantijos ir techninio aptarnavimo informacijos lapelio. Saugokite visą informaciją tam atvejui, jei prireiktų
 • Страница 11 из 91
  16. Nelaikykite prietaiso lauke. 17. Nenaudokite krosnelės prie vandens, drėgname rūsyje ar šalia baseino. 18. Veikiant prietaisui jo paviršiaus temperatūra gali būti aukšta, nes paviršius gali įkaisti. Laidą laikykite atokiau nuo įkaitusio paviršiaus, neuždenkite krosnelės vėdinimo angų. 19.
 • Страница 12 из 91
  LT Montavimas 1. Parinkite lygų paviršių. Reikalinga pakankamai erdvi vieta, kad nebūtų uždengtos vėdinimo angos. Tarp krosnelės ir gretimos sienos turi būti mažiausiai 7,5 cm tarpas. Vienas šonas turi likti atviras. • irš krosnelės turi būti bent 30 cm tarpas. V • Nenuimkite krosnelės kojelių. •
 • Страница 13 из 91
  Medžiagos, reikmenys, kuriuos galite naudoti mikrobangų krosnelėje Reikmenys Aliuminio folija Skrudinimo lėkštės Indai Stiklainiai/stiklinės puodynės Stikliniai indai Kepimo maišeliai Popierinės lėkštės ir puodeliai Popieriniai rankšluosčiai Pergamentinis popierius Plastikas Plėvelė Termometrai
 • Страница 14 из 91
  LT Krosnelės nustatymas Krosnelės dalys ir priedai Iš dėžės ir krosnelės vidaus išimkite visus daiktus. A) Valdymo pultas B) Sukimosi velenas C) Sukimosi žiedas D) Stiklinis padėklas E) Stebėjimo langelis F) Durelės G) Apsauginė blokuotės sistema 1. 2. 3. 4. Niekada stiklinio padėklo nedėkite
 • Страница 15 из 91
  LT Valymas Nepamirškite ištraukti prietaiso iš maitinimo tinklo. 1. Krosnelės vidų valykite šiek tiek drėgnu skudurėliu. 2. Priedus valykite įprastu būdu vandeniu su valymo priemone. 3. Durelių rėmas ir sandariklis bei gretimos dalys turi būti valomos atidžiai. Itin nešvarias vietas valykite drėgnu
 • Страница 16 из 91
  LV Ievads Paldies, ka iegādājāties “Acme” mikroviļņu krāsni! Lūdzu, pierakstiet uz pirkuma čeka pilnu modeļa numuru un preces saņemšanas datumu. Pievienojiet pirkuma čeku garantijas un tehniskās informācijai lapai. Saglabājiet pirkuma čeku, jo tas būs nepieciešams garantijas remonta gadījumā. Pirms
 • Страница 17 из 91
  13. Mikroviļņu krāsnī nedrīkst sildīt jēlas vai vārītas olas, jo tās var uzsprāgt pat pēc sildīšanas beigām; 14. Lietojiet ierīci tikai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts lietošanas rokasgrāmatā. Ierīcē nedrīkst ievietot kodīgas ķimikālijas vai viegli izgarojošas vielas. Šī mikroviļņu krāsns ir
 • Страница 18 из 91
  LV 1. Lai novērstu riskus, kas ir saistīts ar sapīšanos vai aizķeršanos aiz elektrības vada, mikroviļņu krāsns komplektā ir iekļauts īss elektrības vads. 2. Izmantojot garu elektrības vadu vai pagarinātāju: a) elektrības vada vai pagarinātāja jauda nedrīkst būt zemāka par jaudu, kas norādīta uz
 • Страница 19 из 91
  Ar mikroviļņu krāsni saderīgi materiāli un virtuves piederumi LV Virtuves piederumi Piezīmes Tikai ēdiena pārsegšanai. Nelielas gludas daļiņas drīkst izmantot liellopu vai mājputnu gaļas pārsegšanai, lai novērstu ēdiena sadegšanu. Novietojot Alumīnija folija foliju ļoti tuvu mikroviļņu krāsns
 • Страница 20 из 91
  LV Mikroviļņu krāsns iestatīšana Mikroviļņu krāsns detaļas un piederumi Izņemiet mikroviļņu krāsni no kartona kastes. Izņemiet mikroviļņu krāsnī ievietotos piederumus. A) B) C) D) E) F) G) Vadības panelis Diska ass Diska gredzenveida stiprinājums Stikla paliktnis Kontroles lodziņš Durvju montāža
 • Страница 21 из 91
  LV Tīrīšana Pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no barošanas avota. 1. Iztīriet mikroviļņu krāsns iekšpusi ar mitru drāniņu. 2. Nomazgājiet piederumus ziepju šķīdumā. 3. Durvju rāmis, blīves un blakusesošās detaļas ir uzmanīgi jānotīra ar mitru drāniņu. Traucējummeklēšana Mikroviļņu krāsns
 • Страница 22 из 91
  EE Sissejuhatus Õnnitleme teid Acme mikrolaineahju kasuks otsustamise puhul! Kirjutage üles seadme täielik mudelinumber ja ostu kuupäev ning kinnitage koos ostutšekiga garantii- ja hooldusteabe lehe külge. Hoidke need dokumendid alles juhuks, kui teil on vaja kasutada garantiiteenust. Lugege see
 • Страница 23 из 91
  mõeldud tööstuslikuks ega laboris kasutamiseks. 15. Kui toitekaabel on kahjustunud, peab tootja, tema teenindusfirma või sarnase kvalifikatsiooniga esindaja selle ohtude vältimiseks välja vahetama. 16. Ärge hoidke ega kasutage seadet välistingimustes. 17. Ärge kasutage ahju vee läheduses, niiskes
 • Страница 24 из 91
  EE 1. Lühike toitekaabel vähendab ohte, mis kaasnevad pikka kaablisse takerdumise ja selle taha komistamisega. 2. Pika kaablikomplekti või pikenduskaabli kasutamisel: a) kaablile või pikenduskaablile märgitud nimivõimsus peab olema vähemalt sama suur kui seadme nimivõimsus; b) pikenduskaabel peab
 • Страница 25 из 91
  Materjalid ja tarvikud, mida võib mikrolaineahjus kasutada EE Tarvikud Märkused Üksnes varjestamiseks. Kasutada tohib ainult väikesi fooliumitükke, et Alumiiniumfoolium katta nendega õhukesi lihaosi, vältimaks nende üleküpsetamist. Fooliumi kasutamine seinale liiga lähedal võib põhjustada
 • Страница 26 из 91
  EE Ahju seadistamine Ahju osad ja tarvikud Võtke ahi ja kõik materjalid karbist ja ahju sisemusest välja. A) Juhtpaneel B) Pöördvõll C) Pöördaluse rõngas D) Klaasalus E) Vaateaken F) Uks G) Kaitselukk 1. Ärge asetage klaasalust kunagi tagurpidi. Klaasalust ei tohi miski takistada. 2. Kuumutamise
 • Страница 27 из 91
  EE Puhastamine Lahutage seade toitevõrgust. 1. Puhastage ahju sisemus pärast kasutamist kergelt niiske lapiga. 2. Peske tarvikud tavalisel viisil nõudepesuvahendiga. 3. Määrdunud ukseraam, tihend ja sellega külgnevad osad tuleb hoolikalt niiske lapiga puhastada. Tõrkeotsing Mikrolaineahi häirib
 • Страница 28 из 91
  PL Wprowadzenie Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej Acme! Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, takie jak numer referencyjny, data nabycia, dowód zakupu oraz karta gwarancyjna. Dokumenty te są niezbędne w wypadku dokonywania naprawy
 • Страница 29 из 91
  11. Należy usunąć metalowe druciki w plastikowej osłonce oraz metalowe uchwyty z papierowych oraz plastikowych pojemników/torebek, przed umieszczeniem tych opakowań w kuchence mikrofalowej. 12. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją. 13. Ze względu na ryzyko eksplozji w
 • Страница 30 из 91
  PL Wtyczka elektryczna To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, gdyż zawiera przewód umożliwiający odpływ prądu elektrycznego. Urządzenie wyposażone jest w przewód uziemiający oraz wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do
 • Страница 31 из 91
  Materiały i przybory, których można używać w kuchence mikrofalowej PL Przybory Uwagi Wyłącznie w celu osłony. Niewielkie, gładkie kawałki folii aluminiowej mogą być używane do przykrycia cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec ich Folia aluminiowa przegrzaniu. Gdy folia jest zbyt blisko
 • Страница 32 из 91
  PL Sprawdzanie naczyń kuchennych Mogą istnieć inne, niemetalowe naczynia kuchenne, których nie powinno się używać w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości naczynia te mogą zostać przetestowane zgodnie z poniższą procedurą. 1. Należy wypełnić naczynie przeznaczone do kuchenek mikrofalowych 250ml
 • Страница 33 из 91
  Funkcja/Moc Low (Niska) M. Low (ŚrednioNiska, rozmrażanie) Med. (Średnia) M. High (Średnio-Wysoka) Wydajność 17% mikro. Przeznaczenie Zmiękczanie lodów 33% mikro. Zupa, zmiękczanie masła, rozmrażanie 55% mikro. 77% mikro. High (Wysoka) 100% mikro. PL Gulasz, ryby Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone
 • Страница 34 из 91
  DE Einleitung Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses ACME-Mikrowellenofens! Notieren Sie am besten die komplette Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an die Garantiekarte. Heben Sie diese Belege gut auf, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand
 • Страница 35 из 91
  14. Verwenden Sie die Mikrowelle nur für den vorgesehenen Zweck laut Bedienungsanleitung. Nutzen Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Mikrowellenofen ist speziell zur Erwärmung von Speisen gedacht. Er eignet sich nicht zur Verwendung in der Industrie oder in Labors.
 • Страница 36 из 91
  DE Konsultieren Sie einen qualifizierten Fachmann oder Wartungstechniker, falls die Erdungsanweisungen unverständlich sind oder Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls Sie ein Verlängerungskabel nutzen wollen, nehmen Sie nur ein dreiadriges Kabel. 1. Ein kurzes
 • Страница 37 из 91
  Materialien und Utensilien zur Verwendung im Mikrowellenofen Utensilien Aluminiumfolie Schalen zum Anbraten Geschirr Glasbehältnisse Glasgeschirr Kochbeutel für den Ofen Teller und Becher aus Pappe Papiertücher Backpapier Kunststoffutensilien Kunststoffhülle Thermometer Wachspapier Aluminiumschale
 • Страница 38 из 91
  DE Utensilien testen Es kann durchaus weitere nicht-metallische Utensilien geben, die sich nicht zur Verwendung in Mikrowellen eignen. Im Zweifel können Sie diese Utensilien wie folgt testen: 1. Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Behältnis mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und legen Sie das
 • Страница 39 из 91
  Funktion/Leistung Low (Niedrig) Wirkung 17% Mikro. M. Low (M. Niedrig) 33% Mikro. Med. (Mittel) M. High (M. Hoch) 55% Mikro. 77% Mikro. High (Hoch) 100% Mikro. Anwendung Eiscreme anschmelzen Suppen/Eintöpfe, Butter schmelzen, Speisen auftauen Eintöpfe, Fisch Reis, Fisch, Huhn, Hackfleisch Speisen
 • Страница 40 из 91
  FI Johdanto Onnittelut siitä, että valitsit Acme-mikroaaltouunin! Merkitse laitteen täydellinen mallinumero ja ostopäivä tähän käyttöohjeeseen. Liitä mukaan myös ostokuitti ja takuutodistus. Pidä ne tallessa siltä varalta, että tarvitset takuuhuoltoa. Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät
 • Страница 41 из 91
  kuumentua laitetta käytettäessä. Suojele sähköjohtoa kuumilta pinnoilta. Älä peitä mitään uunin aukkoja. 19. Älä jätä sähköjohtoa roikkumaan pöydän reunan yli. 20. Älä laita mikroaaltouunia epävakaaseen vaunuun tai huojuvalle jalustalle tai pöydälle. Jos tuote putoaa, se voi vaurioitua vakavasti.
 • Страница 42 из 91
  FI Asennus 1. Valitse tasainen pinta, jossa on tarpeeksi avointa tilaa tuuletusaukkojen ympärillä. Uunin ja viereisen seinän välillä pitää olla ainakin 7,5 cm vapaata tilaa. Yhden sivun pitää olla avoin. • • • • Jätä uunin yläpuolelle ainakin 30 cm vapaata tilaa. Älä irrota uunin pohjassa olevia
 • Страница 43 из 91
  Materiaalit, astiat ja välineet, joita mikroaaltouunissa voi käyttää Välineet Alumiinikelmu Ruuan ruskistaminen Ruokailuastiat Lasipurkit Lasiastiat Paistopussit Paperilautaset ja -kupit Paperipyyhkeet Paistopaperi Muovi Muovikääre Lämpömittarit Voipaperi Alumiinivuoka Metallikahvalla varustettu
 • Страница 44 из 91
  FI Uunin saattaminen käyttökuntoon Uunin osat ja varusteet Ota uuni pakkauksesta, ja ota kaikki tarvikkeet uunin sisältä. A) Käyttöpaneeli B) Pyörivän lautasen akseli C) Pyörivän lautasen kehä D) Lasilautanen E) Tarkkailuikkuna F) Uunin luukku G) Turvalukitus 1. 2. 3. 4. Älä laita lasilautasta
 • Страница 45 из 91
  FI Puhdistus Irrota uunin sähköpistoke pistorasiasta, ennen kuin alat puhdistaa uunia. 1. Puhdista uunin sisusta käytön jälkeen hieman kostealla liinalla. 2. Pese varusteet tavalliseen tapaan saippuavedellä. 3. Uunin kehys, tiiviste ja lähiosat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, jos
 • Страница 46 из 91
  SE Inledning Gratulerar till ditt val av att köpa en Acme mikrovågsugn! För din bekvämlighet notera fullständigt modell nummer och det datum du erhållit varan tillsammans med kvittot och förvara dem tillsammans med garanti och serviceinformation. Behåll i händelse av att garantiservice krävs. Läs
 • Страница 47 из 91
  explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats. 14. Använd endast enheten för dess avsedda användning som beskrivs i handboken. Använd inte främmande kemikalier eller ångor i enheten. Denna ugn är speciellt utformad för värme. Den är inte avsedd för industriellt eller
 • Страница 48 из 91
  SE 1. En kort el-sladd medföljer enheten för att reducera riskerna till följd av att den trasslat in sig eller snubbla över en längre sladd. 2. Om en lång sladd eller förlängningssladd används. a) Markerad spänning på el-sladden eller förlängningssladden måste vara minst lika hög som spänningen på
 • Страница 49 из 91
  Material och redskap du kan använda i en mikrovågsugn Husgeråd Aluminiumfolie Stekkärl Porslin Glasburkar Glasvaror Matlagningspåsar för ugn Papperstallrikar och muggar Pappershanddukar Pergament papper Plast Plastfolie Termometrar Vaxat papper Aluminium bricka Matlåda med metallhandtag Redskap i
 • Страница 50 из 91
  SE Förbered din ugn Ugnens delar och tillbehör Ta ut ugnen och allt material ur kartongen . A) Kontrollpanelen B) Roterande axel C) Roterande ringenhet D) Glasbricka E) Observationsfönster F) Dörrmontering G) Säkerhetsspärrsystem 1. 2. 3. 4. Placera aldrig glasbrickan upp och ned. Glasbrickan
 • Страница 51 из 91
  SE Rengöring Var noga med att koppla bort enheten från strömmen. 1. Rengör insidan av ugnen efter användning med en lätt fuktad trasa. 2. Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålvatten. 3. Dörrkarmen och tätningen sant angränsande delar måste rengöras försiktigt med en fuktig trasa när de är
 • Страница 52 из 91
  RO Introducere Felicitări pentru achiziţia cuptorului cu microunde Acme! Vă sugerăm să notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi primit produsul, împreună cu bonul fiscal, şi ataşaţi-le talonului de garanţie şi informaţiilor despre serviciile de întreţinere. Păstraţi-le în
 • Страница 53 из 91
  14. Utilizaţi acest aparat numai în scopurile precizate în manual. Nu utilizaţi substanţe chimice sau vapori corozivi în cadrul acestui aparat. Acest cuptor a fost construit pentru încălzirea alimentelor. Nu a fost construit în scopuri industriale sau pentru utilizarea în laborator. 15. Dacă cablul
 • Страница 54 из 91
  RO 1. Este inclus un cordon de alimentare scurt, în vederea reducerii riscului de a se încurca sau a se împiedica de un cordon mai lung. 2. Dacă este utilizat un cordon sau un prelungitor mai lung: a) Valoarea nominală electrică marcată pe cordon sau pe prelungitor trebuie să fie cel puţin la fel
 • Страница 55 из 91
  Materiale şi ustensile pe care le puteţi utiliza cu un cuptor cu microunde Ustensile Folie de aluminiu Vas pentru rumenire Veselă din porţelan Borcane de sticlă Veselă din sticlă Pungi pentru cuptor Farfurii şi pahare din carton Şervete de hârtie Hârtie de pergament Recipiente din plastic Folie de
 • Страница 56 из 91
  RO Montarea cuptorului Componente şi accesorii ale cuptorului Scoateţi cuptorul şi toate corpurile din ambalajul de carton şi din cavitatea cuptorului. A) Panoul de control B) Ax rotativ C) Ansamblu inel rotativ D) Tava de sticlă E) Fereastră de control F) Ansamblu uşă G) Sistem dispozitiv de
 • Страница 57 из 91
  RO Curăţarea Asiguraţi-vă că aţi deconectat în prealabil aparatul de la sursa de curent . 1. Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare utilizare, utilizând o cârpă umedă. 2. Curăţaţi accesoriile în acelaşi fel, utilizând apă cu săpun. 3. Rama şi garnitura uşii , precum şi componentele din preajma
 • Страница 58 из 91
  BG Увод Поздравления за избора Ви да закупите микровълнова печка Acme! За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към информацията за гаранцията и обслужването. Запазете ги за случай, когато се
 • Страница 59 из 91
  14. Използвайте този уред само за това, за което е предназначен, както е описано в ръководството. Не използвайте корозивни химикали или пари в този уред. Тази печка е проектирана специално за загряване. Тя не предназначена за индустриална или лабораторна употреба. 15. Ако захранващият кабел е
 • Страница 60 из 91
  BG 1. За намаляване на рисковете от усукване или препъване в един по-дълъг кабел, е предоставен къс захранващ кабел. 2. Ако се използва по-дълъг кабел или удължителен кабел: a) Отбелязаната на кабела номинална мощност трябва да бъде поне толкова голяма, колкото е номиналната мощност на уреда. b)
 • Страница 61 из 91
  Материали и домакински съдове, които можете да използвате в микровълнова печка Съдове Алуминиево фолио Съд за запичане Чинии Стъклени буркани Чаши Торби за готвене в печка Хартиени чинии и чаши Хартиени кърпи Пергамент Пластмаса Пластмасова опаковка Термометри Восъчна хартия Алуминиев поднос
 • Страница 62 из 91
  BG Подготовка на печката за работа Части и принадлежности на печката Извадете печката и всички материали от кашона и вътрешността на печката. А) Панел за управление В) Вал на въртящия диск С) Пръстен на въртящия диск D) Стъклен поднос Е) Прозорец за наблюдение F) Врата G) Блокираща система за
 • Страница 63 из 91
  BG Почистване Уверете се, че сте изключили уреда от електрическото захранване. 1. Почистете вътрешността на печката след употреба с леко навлажнена кърпа. 2. Почистете принадлежностите по обичайния начин със сапунена вода. 3. Вратата на рамката, уплътнението й и съседните части трябва да се
 • Страница 64 из 91
  RU Введение Поздравляем вас с покупкой микроволновой печи Acme! Для вашего удобства укажите полный номер модели и дату покупки в гарантийном талоне и приложите к нему чек и информацию по обслуживанию. Сохраните на случай возникновения необходимости в гарантийном обслуживании. Прежде чем начать
 • Страница 65 из 91
  емкостей/пакетов перед тем, как поместить их в печь. 12. Установите или расположите данную печь только в соответствии с приложенными инструкциями по установке. 13. Нельзя разогревать яйца в скорлупе или же сваренные вкрутую яйца из-за возможности их взрыва даже после завершения микроволнового
 • Страница 66 из 91
  RU Штепсельная вилка Прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током, пропуская ток по отводящему проводу. Это устройство оснащено шнуром электропитания, который имеет добавочный провод заземления. Вилка вставляется в розетку,
 • Страница 67 из 91
  Материалы и посуда, пригодные для использования в микроволновой печи RU Посуда Примечания Только для экранирования. Небольшие кусочки фольги можно использовать для покрытия мяса или свинины, чтобы они не подгорели. Алюминиевая фольга В случае использования фольги слишком близко от стенок печки
 • Страница 68 из 91
  RU Установка микроволновой печи Детали и аксессуары печи Распакуйте печь и все аксессуары, удалите из прибора упаковочный материал. А) B) С) D) Панель управления Шпиль поворотного подноса Кольцевой ролик Стеклянный поворотный поднос E) Смотровое окно F) Дверца G) Защитная система блокировки 1. 2.
 • Страница 69 из 91
  RU Чистка Перед чисткой печи убедитесь, что она отключена от источника электропитания. 1. После использования протрите внутреннюю поверхность печи влажной тряпкой. 2. Очистите другие принадлежности печи от загрязнения в мыльной воде. 3. Дверца, уплотнители и соседние части должны поддерживаться в
 • Страница 70 из 91
  UA Вступ Поздоровляємо з вибором мікрохвильової печі Acme! Для Вашої зручності запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали продукт разом з Вашим чеком покупця та прикріпіть його до гарантійної та сервісної інформації. Зберігайте, якщо буде необхідне гарантійне обслуговування. Уважно
 • Страница 71 из 91
  оскільки вони можуть вибухнути, навіть після того, як мікрохвильове розігрівання завершиться. 14. Використовуйте цей прилад тільки з запланованою метою, як описано в посібнику. Не використовуйте в цьому приладі їдкі хімічні вироби або випарування. Ця піч спеціально призначена для розігріву. Вона не
 • Страница 72 из 91
  UA використовуйте тільки подовжувач на три шнури. 1. Короткий шнур для постачання струму наданий для зменшення ризиків, що виникають під час заплутування або перевертання довгого шнуру. 2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач: а) Відмічений електричний клас комплекту шнура або
 • Страница 73 из 91
  Матеріали та посуд, які ви можете використовувати в мікрохвильовій печі Посуд Алюмінієва фольга Посуд для смаження Столовий посуд Скляні пляшки Скляний посуд Сумки для приготування в печі Паперові тарілки та чашки Паперові рушники Пергаментний папір Пластик Пластикова огортка Термометр Вощений
 • Страница 74 из 91
  UA Налаштування вашої печі Частини та аксесуари печі Витягніть піч та всі матеріали з картонної коробки та камери печі. A) Пульт управління B) Ручка поворотного диску C) Кільце поворотного диску в зборі D) Скляна таця E) Оглядове вікно F) Дверцята в зборі G) Система внутрішнього замку для безпеки
 • Страница 75 из 91
  UA Чищення Переконайтесь, що прилад вимкнено з розетки. 1. Після використання протріть піч всередині злегка вологою тканиною. 2. Протріть аксесуари звичайним шляхом мильною водою. 3. Забруднені рамку дверцят та затвор, а також сусідні деталі треба обережно чистити вологою тканиною. Усунення
 • Страница 76 из 91
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 77 из 91
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 78 из 91
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 79 из 91
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 80 из 91
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 81 из 91
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 82 из 91
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen myyjältä. Takuuaika ilmoitetaan tuotteen
 • Страница 83 из 91
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på
 • Страница 84 из 91
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 85 из 91
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 86 из 91
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 87 из 91
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 88 из 91
 • Страница 89 из 91
 • Страница 90 из 91
  Model: WE-100 microwave oven www.acme.eu
 • Страница 91 из 91