Инструкция для AEG F55200VI0

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 55200VI

ET NÕUDEPESUMASIN

KASUTUSJUHEND

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

24

UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ

47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  FAVORIT 55200VI ET NÕUDEPESUMASIN RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА KASUTUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ 2 24 47
 • Страница 2 из 73
  2 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut
 • Страница 3 из 73
  Sisukord 3 SISUKORD 4 6 7 9 9 10 11 12 14 15 16 18 19 21 21 22 23 23 Ohutusinfo Seadme kirjeldus Juhtpaneel Seadme kasutamine Veepehmendaja kasutamine Nõudepesusoola kasutamine Loputusabi kasutamine Söögiriistade ja nõude paigutamine Pesuaine kasutamine Pesuprogrammid Valige ja käivitage
 • Страница 4 из 73
  4 Ohutusinfo OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt lä‐ bi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda. Hoidke need juhised alati masina juures, ka siis, kui muudate selle asukohta või müüte masina maha. Kasutajad pea‐ vad
 • Страница 5 из 73
  Ohutusinfo 5 • Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on lahti. Paigaldamine • Veenduge, et masinal ei ole transpordikahjustusi. Ärge ühendage defektset masinat. Va‐ jadusel pöörduge tarnija poole. • Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend. • Elektriühenduse peab teostama kvalifitseeritud ja
 • Страница 6 из 73
  6 Seadme kirjeldus SEADME KIRJELDUS 1 2 5 3 1 2 3 4 5 6 6 4 Pihusti tiivik Mikrofilter Pesuaine dosaator Loputusvahendi dosaator Lamefilter Soola dosaator Andmeplaat asub seadme uksest paremal pool.
 • Страница 7 из 73
  Juhtpaneel 7 JUHTPANEEL 1 2 A 3 B 4 5 6 C 7 1 2 3 4 5 6 7 Sisse/välja nupp Digitaalne ekraan Viitkäivituse nupp Programmi valikunupud Vaikse programmi nupp Indikaatorid Funktsiooninupud Indikaatorid Süttib, kui pesuprogramm on lõppenud. 1) Süttib, kui on vaja täita soolamahutit. Vt jaotist
 • Страница 8 из 73
  8 Juhtpaneel • veakoode. • Helisignaalide deaktiveerimine/aktiveerimine. VAIKSE programmi nupp Vaikne programm on pesuprogramm, mis teid ei häiri. Seda võiks kasutada odavama elek‐ triga ajal. Võrreldes tavaprogrammiga töötab pump vaikse programmi ajal väga väikesel kiirusel, vä‐ hendades müra
 • Страница 9 из 73
  Seadme kasutamine 9 Seaderežiim Masin on seaderežiimis kui kõik programmi märgutuled süttivad. Seade peab järgmiste toimingute jaoks olema seadistuserežiimis. – pesuprogrammi määramine, – veepehmendaja taseme määramine, – Helisignaali desaktiveerimiseks/aktiveerimiseks. Kui programmi märgutuli
 • Страница 10 из 73
  10 Nõudepesusoola kasutamine Vee karedus °dH mmol/l °TH Clarke Vee kareduse seade 4- 12 0.7- 2.1 7- 19 5 -13 2 <4 < 0.7 <7 <5 Digiekraani ta‐ se 1 1) 1) Soola ei ole vaja kasutada. Elektrooniline reguleerimine Tehasepoolselt on nõudepesumasin seadistatud tasandile 3. 1. Lülitage seade sisse. 2.
 • Страница 11 из 73
  Loputusabi kasutamine 11 3. Kasutage sooladosaatori soolaga täitmi‐ seks lehtrit. 4. Eemaldage sool sooladosaatori avause ümbert. 5. Sooladosaatori sulgemiseks keerake selle korki päripäeva. On normaalne, et vesi voolab sooladosaatorist välja, kui täidate seda soolaga. Kui määrate veepehmendaja
 • Страница 12 из 73
  12 Söögiriistade ja nõude paigutamine Loputusvahendi dosaatori täitmiseks toimige järgmiselt: 1. Loputusvahendi dosaatori avamiseks vajutage avamisnupule (A). 2. Lisage loputusvahendi dosaatorisse loputusvahendit. Maksimaalne lisatav kogus on märgitud sõnaga "max". 3. Eemaldage mahaläinud
 • Страница 13 из 73
  Söögiriistade ja nõude paigutamine • • • • 13 – Eemdalge kõik toidujäägid ja kogu praht. – Leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toidujääke. Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes toimige järgmiselt: – Õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja pannid) pange masinasse avaus suunatud alla. – Veenduge, et
 • Страница 14 из 73
  14 Pesuaine kasutamine • noad käepidemetega ülespoole. Söögiriistade korvil on rest, mida on võimalik ära võtta. Ärge laske söögiriistadel teineteise külge kinni jääda. Enne ukse sulgemist veenduge, et pihusti tiivik saaks vabalt liikuda. PESUAINE KASUTAMINE Kasutage ainult nõudepesumasinale ette
 • Страница 15 из 73
  Pesuprogrammid 15 2. Ärge täitke soolakonteinerit ja loputusvahendi jagajat. Soolakonteinerit ja loputusvahendi sahtlit ei ole vaja täita. Kui kuivatamistulemused ei rahulda, toimige järgmiselt: 1. Lisage loputusvahendi jaotajasses loputusvahendit. 2. Määrake loputusvahendi annus asendisse 2. Et
 • Страница 16 из 73
  16 Valige ja käivitage pesuprogramm Määrdumi‐ saste Nõude tüüp Tavaline määrdumi‐ ne Programm Lauanõud ja söögiriis‐ tad Programmi kirjeldus Eelpesu Põhipesu kuni 55 °C 1 keskmine loputus Viimane loputus Kuivatamine 1) Automaatse pesuprogrammi abil määratakse nõude määrdumise aste selle põhjal, kui
 • Страница 17 из 73
  Valige ja käivitage pesuprogramm 17 HOIATUS Katkestage või tühistage pesuprogramm ainult vajaduse korral. ETTEVAATUST Avage uks ettevaatlikult. Kuum aur võib välja pääseda. Pesuprogrammi tühistamine 1. Vajutage ja hoidke all funktsiooninuppe B ja C, kuni kõik programminuppude märgutu‐ led süttivad.
 • Страница 18 из 73
  18 Puhastus ja hooldus – Ekraanile on kuvatud 0. – Süttib lõpu märgutuli. – Lõppenud programmi märgutuli jääb põlema. 2. Lülitage seade välja. 3. Paremate kuivatamistulemuste saavutamiseks hoidke uks mõne minuti vältel praokil, enne kui nõud välja võtate. Enne väljavõtmist laske nõudel jahtuda.
 • Страница 19 из 73
  Mida teha, kui... 19 Lahtivõtmiseks toimige vajadusel järgmiselt: 1. Keerake mutrit vastupäeva. 2. Eemaldage pihusti tiivik. 3. Puhastage augud täielikult. Väline puhastamine Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga. Kasutage ainult neutraal‐ seid pesuaineid. Ärge kasutage
 • Страница 20 из 73
  20 Mida teha, kui... Veakood ja rike Võimalik põhjus ja lahendus • 1 katkendlik helisignaal • digitaalsel ekraanil kuvatakse • Kraanikausi äravool on blokeeritud. Puhastage kraanikausi äravoolu. • Vee väljalaskevoolik on valesti ühendatud. Voolik võib olla murdunud või muljutud. Veenduge, et
 • Страница 21 из 73
  Tehnilised andmed 21 Puhastamistulemused ei ole rahuldavad Nõud on märjad ja tuhmid • Ei kasutatud loputusvahendit. • Loputusvahendi jagaja on tühi. Klaasidel ja nõudel on triipe, piimjaid plekke või sinakas pinne • Vähendage loputusvahendi doseerimist. Klaasidel ja nõudel on jälgi kuivanud
 • Страница 22 из 73
  22 Veeühendus Masina loodimine Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada, veenduge, et masin on loodis. Kui masin ei ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks korralikult ei sulgu, vabastage või pingutage regulee‐ ritavaid jalgu, kuni masin on loodis. VEEÜHENDUS Sisselaskevoolik Masinal on
 • Страница 23 из 73
  Elektriühendus 23 ELEKTRIÜHENDUS HOIATUS Tootja ei vastuta, kui te neid ohutusnõudeid ei järgi. Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele. Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil toodud voolutüüp oleksid kooskõlas kohaliku pinge ja vooluga. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
 • Страница 24 из 73
  24 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 25 из 73
  Содержание 25 СОДЕРЖАНИЕ 26 Сведения по технике безопасности 28 Описание изделия 29 Панель управления 31 Эксплуатация изделия 31 Установка смягчителя для воды 32 Использование соли для посудомоечных машин 33 Использование ополаскивателя 34 Загрузка столовых приборов и посуды 36 Использование моющих
 • Страница 26 из 73
  26 Сведения по технике безопасности СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед ее установ‐ кой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда хра‐ ните настоящие инструкции вместе с машиной, даже если передаете или
 • Страница 27 из 73
  Сведения по технике безопасности 27 • Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск смерти от удушения. • Храните все моющие средства в безопасном месте. Не позволяйте детям прика‐ саться к моющим средствам. • Не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда ее
 • Страница 28 из 73
  28 Описание изделия ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 5 3 1 2 3 4 5 6 6 4 Разбрызгиватель Микрофильтр Дозатор моющих средств Дозатор ополаскивателя Плоский фильтр Емкость для соли Идентификационная табличка находится справа от дверцы прибора.
 • Страница 29 из 73
  Панель управления 29 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 A 3 B 4 5 6 C 7 1 2 3 4 5 6 7 Кнопка "Вкл/Выкл" Цифровой дисплей Кнопка задержки пуска Кнопки выбора программ Кнопка "Бесшумно" Световые индикаторы Кнопки режимов Световые индикаторы Загорается по окончании программы мойки. 1) 1) Загорается, когда
 • Страница 30 из 73
  30 Панель управления • Коды неисправностей. • Включение/выключение звуковой сигнализации. Кнопка "БЕСШУМНО" "Бесшумно" – это бесшумная программа мойки, которая не потревожит пользователя. Ее можно использовать в ночное время или в период действия наиболее низких тари‐ фов на электроэнергию. При
 • Страница 31 из 73
  Эксплуатация изделия 31 Для включения звуковой сигнализации: 1. Выполняйте вышеописанную процедуру, пока на дисплее не появится требуемая настройка. Режим настройки Машина находится в режиме настройки, когда светятся все индикаторы программ. Машина должна находиться в режиме настройки: – Для
 • Страница 32 из 73
  32 Использование соли для посудомоечных машин Жесткость воды °dH (градусы жесткости воды) ммоль/л °TH шкала Клар‐ ка Настройка жесткости воды >24 >4.2 >40 > 28 5 18- 24 3.2- 4.2 32- 40 22- 28 4 12- 18 2.1- 3.2 19- 32 13- 22 3 4- 12 0.7- 2.1 7- 19 5 -13 2 <4 < 0.7 <7 <5 Значение на дисплее 1 1) 1)
 • Страница 33 из 73
  Использование ополаскивателя 33 Чтобы наполнить емкость для соли, выполните следующие действия: 1. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть емкость для соли. 2. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). 3. Чтобы засыпать в емкость соль, вос‐ пользуйтесь
 • Страница 34 из 73
  34 Загрузка столовых приборов и посуды Чтобы наполнить дозатор ополаскивателя, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку (А), чтобы открыть дозатор ополаскивателя. 2. Залейте в дозатор ополаскиватель. Максимальный уровень заполнения соответ‐ ствует отметке "max". 3. Вытрите пролившийся
 • Страница 35 из 73
  Загрузка столовых приборов и посуды 35 Не используйте машину для мытья предметов, которые могут поглощать воду (губки, кухонные салфетки и т.п.). • Перед загрузкой столовых приборов и тарелок выполните следующие действия: – Удалите с них все остатки пищи и отходы. – Размягчите пригоревшие остатки
 • Страница 36 из 73
  36 Использование моющих средств Кладите длинные и/или острые предметы в основную корзину горизонтально. Будьте осторожны с острыми предметами, такими, как ножи. Укладывайте в корзинку для столовых приборов: • вилки и ложки ручками вниз. • Ножи - ручками вверх. В корзинке для столовых приборов
 • Страница 37 из 73
  Программы мойки 37 Использование моющего средства в таблетках Положите таблетку моющего средства в дозатор моющих средств ( A). Таблетированные моющие средства содержат: • моющее средство, • ополаскиватель, • другие чистящие вещества. Чтобы использовать таблетированное моющее средство, выполните
 • Страница 38 из 73
  38 Программы мойки Программа 1) Степень загрязне‐ ния Тип загруз‐ ки Смешан‐ ная обы‐ чная и легкая за‐ грязнен‐ ность Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Описание программы Предварительная мойка Основная мойка при температуре до 45°C или 70°C 1 или 2 промежуточных ополаскивания
 • Страница 39 из 73
  Выбор и запуск программы мойки 39 ВЫБОР И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ Выбирайте программу мойки при приоткрытой дверце. Программа мойки начнет рабо‐ тать только после закрытия дверцы. До этого момента настройки можно изменить. Чтобы установить и запустить программу мойки, выполните следующие шаги: 1.
 • Страница 40 из 73
  40 Уход и очистка – Начнется обратный отсчет времени до пуска. – Значения задержки уменьшаются с шагом один час. – По истечении времени задержки пуска программа мойки запустится автомати‐ чески. Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени, чтобы не прервать его. После того, как дверца
 • Страница 41 из 73
  Уход и очистка 41 Очистка фильтров ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пользуйтесь машиной без фильтров. Убедитесь, что фильтры установлены пра‐ вильно. Неправильная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и поломке машины. В машине есть 2 фильтра: 1. микрофильтр 2. плоский фильтр
 • Страница 42 из 73
  42 Что делать, если ... ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... Прибор не запускается, либо останавливается в процессе работы. В случае неисправности сначала попытайтесь найти способ устранения проблемы са‐ мостоятельно. Если самостоятельно найти решение не удалось, обращайтесь в сер‐ висный центр. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 • Страница 43 из 73
  Технические данные 43 После выполнения проверки включите машину. Выполнение программы продолжится с той точки, в которой она была прервана. Если неисправность появится снова, обрат‐ итесь в местный авторизованный сервисный центр. При отображении на дисплее кода неисправности, отсутствующего в
 • Страница 44 из 73
  44 Установка Электрическое подклю‐ чение - Напряжение Общая мощность Предохранитель Информация по электрическому подключению указана на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне дверцы машины. Давление в водопро‐ водной системе Минимум Максимум Вместительность 0,8 бар
 • Страница 45 из 73
  Подключение к водопроводу 45 Подключите прибор к горячей (макс. 60°) или к холодной воде. Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные источники энергии, дружественные по отношению к окружающей среде (например, солнечные или фотогальванические панели, ветрогенераторы),
 • Страница 46 из 73
  46 Подключение к электросети ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности, если пользователь не соблюдает эти меры безопасности. Заземлите машину в соответствии с требованиями техники безопасности. Проверьте, чтобы напряжение и тип электропитания, указанные на табличке
 • Страница 47 из 73
  47 ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин,
 • Страница 48 из 73
  48 Зміст ЗМІСТ 49 51 52 54 54 55 56 57 59 60 62 63 65 66 67 67 69 69 Інформація з техніки безпеки Опис виробу Панель керування Експлуатація приладу Установка пом'якшувача води Використання солі для посудомийних машин Використання споліскувача Завантажування ножів та посуду Використання миючих
 • Страница 49 из 73
  Інформація з техніки безпеки 49 ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Щоб ознайомитися з правилами безпеки і правильної експлуатації приладу, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією приладу. Зберігайте посібник користувача разом з приладом, навіть коли перевозите чи продаєте
 • Страница 50 из 73
  50 Інформація з техніки безпеки • Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами. Таким чином вони мо‐ жуть задихнутися. • Зберігайте миючі засоби у безпечному місці. Не дозволяйте дітям торкатися миючих засобів. • Не дозволяйте дітям наближатися до посудомийної машини, коли її дверцята
 • Страница 51 из 73
  Опис виробу ОПИС ВИРОБУ 1 2 5 3 1 2 3 4 5 6 6 4 Розпилювач Мікрофільтр Дозатор миючого засобу Дозатор ополіскувача Плаский фільтр Контейнер для солі Наклейка з технічними даними знаходиться на правому боці дверцят пристрою. 51
 • Страница 52 из 73
  52 Панель керування ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 1 2 A 3 B 4 5 6 C 7 1 2 3 4 5 6 7 Кнопка увімкнення/вимкнення Цифровий дисплей Кнопка відкладеного запуску Кнопки вибору програм Кнопка «Тиша» Індикатори Функціональні кнопки Індикатори Загорається, коли програма миття завершена. 1) 1) Індикатор світиться, коли
 • Страница 53 из 73
  Панель керування 53 • Кількість годин, на які відкладено запуск. • Коди несправності. • Активація/деактивація звукових сигналів. Кнопка «ТИША» «Тиша» - це безшумна програма миття, яка не потурбує вас. Її можна встановлювати вночі або тоді, коли доцільно заощаджувати використання електроенергії. Під
 • Страница 54 из 73
  54 Експлуатація приладу Щоб активувати звукові сигнали, виконайте наведені нижче дії 1. Виконуйте вищезазначену процедуру, поки на дисплеї з'явиться потрібна настрой‐ ка. Режим настроювання Пристрій перебуває в режимі настроювання, коли горять усі індикатори програм. Пристрій має бути в режимі
 • Страница 55 из 73
  Використання солі для посудомийних машин Жорсткість води °dH ммоль/л °TH Кларк Налаштування жорсткості води >24 >4,2 >40 > 28 3,2- 4,2 32- 40 22- 28 4 12- 18 2,1- 3,2 19- 32 13- 22 3 4- 12 0,7- 2,1 7- 19 5 -13 2 <4 < 0,7 <7 <5 Рівень на ци‐ фровому дисплеї 5 18- 24 55 1 1) 1) Не потрібно
 • Страница 56 из 73
  56 Використання споліскувача 1. Відкрийте контейнер для солі, повернувши кришечку проти годинникової стрілки. 2. Налийте в контейнер для солі 1 літр води (це потрібно зробити лише перед пер‐ шим використанням пристрою). 3. Користуючись лійкою, заповніть кон‐ тейнер сіллю. 4. Приберіть сіль з
 • Страница 57 из 73
  Завантажування ножів та посуду 57 Щоб заповнити дозатор ополіскувача, вико‐ найте наведені нижче дії. 1. Щоб відкрити дозатор ополіскувача, натисніть кнопку (A). 2. Заповніть дозатор ополіскувачем. Максимальний рівень заповнення позначений відміткою "max". 3. Якщо ополіскувач розлився, витріть його
 • Страница 58 из 73
  58 Завантажування ножів та посуду Не використовуйте прилад для миття предметів, які можуть поглинати воду (губки, ку‐ хонні серветки тощо). • Перш ніж завантажувати столові прибори і посуд, виконайте такі дії: – Видаліть усі залишки їжі. – Розмочіть пригорілі залишки їжі у сковородах. • При
 • Страница 59 из 73
  Використання миючих засобів 59 Довгі та/або гострі предмети потрібно класти горизонтально в основний кошик. Будьте обережні з гострими предметами як-от ножами. Розміщуйте в кошику для столових приборів: • виделки та ложки ручками вниз; • ножі – ручками вгору. У кошику для столових приборів є
 • Страница 60 из 73
  60 Програми миття посуду Застосування таблетованого миючого засобу Покладіть таблетований миючий засіб у дозатор миючого засобу ( A). Таблетовані миючі засоби містять: • порошок • ополіскувач • інші засоби для чищення. Для застосування таблетованого миючого засобу виконайте такі дії: 1.
 • Страница 61 из 73
  Програми миття посуду Програма 1) Ступінь забруд‐ нення Тип посуду 61 Опис програми Змішаний посуд, сто‐ посуд, лові прибо‐ звичайне і ри, каструлі незначне та сково‐ забруд‐ рідки нення Попереднє миття Основне миття при температурі до 45°С або 70°C 1-2 проміжних полоскання Останнє полоскання
 • Страница 62 из 73
  62 Вибір і запуск програми миття посуду ВИБІР І ЗАПУСК ПРОГРАМИ МИТТЯ ПОСУДУ Встановлюйте програму миття з відкритими дверцятами. Програма миття запуститься лише після того, як ви закриєте дверцята. До цього моменту є можливість змінити на‐ стройки. Щоб вибрати й запустити програму миття, виконайте
 • Страница 63 из 73
  Догляд та чистка 63 – Загориться індикатор відкладеного запуску. 4. Закрийте дверцята. – Почнеться зворотний відлік часу, на який було відкладено запуск. – Зворотний відлік часу відкладеного запуску відбувається із кроком в 1 годину. – Коли зворотній відлік часу завершиться, програма миття
 • Страница 64 из 73
  64 Догляд та чистка Чищення фільтрів Обережно! Не користуйтеся пристроєм без фільтрів. Переконайтеся, що фільтри встановлено правильно. Неналежне встановлення фільтрів призведе до незадовільних результатів миття та пошкодження машини. У пристрої встановлено 2 фільтри: 1. мікрофільтр 2. плаский
 • Страница 65 из 73
  Що робити, коли ... 65 ЩО РОБИТИ, КОЛИ ... Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. У разі збою спершу спробуйте знайти рішення проблеми самостійно. Якщо рішення проблеми самостійно знайти не вдається, зверніться до Центру технічного обслугову‐ вання. Обережно! Вимкніть посудомийну
 • Страница 66 из 73
  66 Технічні дані Після перевірки увімкніть пристрій. Виконання програми продовжиться з того моменту, коли її було перервано. Якщо знову з'являється несправність, зверніться до центру технічного обслуговування. Якщо на дисплеї відображається код помилки, що не описаний у цій таблиці, то звер‐ ніться
 • Страница 67 из 73
  Установка 67 Електрична схема Напруга - Загальна потужність - Запо‐ біжник Інформація про підключення до електромережі наведена на табличці з технічними даними, що знаходиться на внутрішньому боці дверцят посудомийної машини. Тиск у системі водо‐ постачання Мінімум Максимум Місткість 0,8 барів
 • Страница 68 из 73
  68 Підключення до водопроводу Під'єднайте прилад до мережі гарячого (макс. 60°) або холодного водопостачання. Якщо гаряча вода забезпечується за рахунок альтернативних джерел енергії, які є більш екологічно безпечними (наприклад сонячні або фотоелектричні панелі чи вітря‐ ки), користуйтеся гарячим
 • Страница 69 из 73
  Підключення до електромережі 69 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ Попередження! Виробник не несе відповідальності у разі недотримання вами цих правил техніки без‐ пеки. Заземліть прилад згідно з правилами техніки безпеки. Переконайтеся, що номінальна напруга та характеристики електромережі, зазначені в
 • Страница 70 из 73
  70
 • Страница 71 из 73
  71
 • Страница 72 из 73
  www.aeg-electrolux.com/shop 156953370-A-352010
 • Страница 73 из 73