Инструкция для AEG F78001VI0P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 78001

MK МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

25

SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  FAVORIT 78001 MK МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 2 25 49
 • Страница 2 из 73
  2 ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ Ви благодариме за изборот на овој производ на AEG. Го создадовме за да ви пружиме одлична работа за многу години, со иновативни технологии што помагаат да го направат животот поедноставен карактеристики што можеби нема да ги најдете на обичните апарати. Потрошете неколку
 • Страница 3 из 73
  Содржина 3 СОДРЖИНА 4 8 9 11 12 13 14 15 16 16 18 20 21 24 24 Безбедносни информации Опис на производот Контролна табла Употреба на апаратот Нагодување на омекнувачот на водата Користење на сол за машина за миење садови Користење детергент и средство за плакнење Функцијата Multitab Полнење прибор
 • Страница 4 из 73
  4 Безбедносни информации БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ Пред монтажа и употреба, внимателно прочитајте го ова упатство: • Заради Ваша лична безбедност и безбедноста на Вашиот имот. • За да и` помогнеме на околината. • Заради правилна работа на апаратот. Секогаш чувајте го ова упатство со апаратот дури и
 • Страница 5 из 73
  Безбедносни информации 5 • Користете само специјални производи за машина за миење садови (детергент, сол, средство за плакнење). • Сол што не е за машина за миење садови може да предизвика оштетување на омекнувачот на вода. • Наполнете го апаратот со сол пред да почнете програма за миење.
 • Страница 6 из 73
  6 Безбедносни информации Поврзување на водата • Употребете нови црева за да го приклучите апаратот на довод за вода. Не употребувајте користени црева. • Не приклучувајте го апаратот на нови или на цевки што не се користеле долго време. Оставете ја водата да тече неколку минути, па дури потоа
 • Страница 7 из 73
  Безбедносни информации 7 • Внимавајте приклучокот и кабелот за струја да не се нагмечат или оштетат зад апаратот. • Проверете дали има пристап до штекерот по монтажата. • Не влечете го кабелот за напојување за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот. Сервисен центар
 • Страница 8 из 73
  8 Опис на производот ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 Горна корпа Бирач на тврдоста на водата Сад за сол Дозер за детергент Дозер за средство за плакнење Плочка со спецификации Филтри Долна прскалка Горна прскалка Најгорна прскалка Визуелен сигнал • Откако програмата за
 • Страница 9 из 73
  Контролна табла 9 КОНТРОЛНА ТАБЛА Контролите се поставени на горната страна на контролната табла. За да работите со контролите, оставете ја вратата на апаратот подотворена. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Копче за вклучување/исклучување Приказ Копче за одложено почнување Копче за програми
 • Страница 10 из 73
  10 Контролна табла • • • • Крај на програмата за миење (на екранот ќе се појави нула) Одбројување на одложеното почнување. Шифри на алармот. Активирање/деактивирање на звучните сигнали. Копче за одложено почнување Притискајте го ова копче повеќепати за да го одложите почнувањето на програмата за
 • Страница 11 из 73
  Употреба на апаратот 11 Звучни сигнали Може да ги слушнете звучните сигнали во овие ситуации: • Програмата за миење е завршена. • Нивото на омекнувачот за вода е електронски приспособен. • Апаратот е во дефект. Фабричка поставка: вклучено. Исклучување на звучните сигнали 1. Вклучете го апаратот. 2.
 • Страница 12 из 73
  12 Нагодување на омекнувачот на водата НАГОДУВАЊЕ НА ОМЕКНУВАЧОТ НА ВОДАТА Омекнувачот на вода ги отстранува минералите и солите од водоводот. Овие минерали и соли може да го оштетат апаратот. Прилагодете го нивото на омекнувачот на вода ако не е соодветно за тврдоста на водата во вашата област.
 • Страница 13 из 73
  Користење на сол за машина за миење садови 13 3. Држете ги притиснати копчињата (4) и (5) истовремено додека показните светла на копчињата (3), (4) и (5) не почнат да трепкаат. 4. Пуштете ги копчињата (4) и (5). 5. Притиснете го копчето (3), • Показните светла за копчињата (4) и (5) се гасат. •
 • Страница 14 из 73
  14 Користење детергент и средство за плакнење КОРИСТЕЊЕ ДЕТЕРГЕНТ И СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Користење на детергент За заштита на животната околина, не користете повеќе од точното количество детергент. Следете ги препораките на производителот наведени на кутијата со
 • Страница 15 из 73
  Функцијата Multitab 15 2. Наполнете го дозерот за средство за плакнење 3 со средство за плакнење. Ознаката „max“ го покажува максималното ниво. 3. Отстранете го истуреното средство за плакнење со впивлива крпа за да спречите преголемо пенење за време на програма за миење. 4. Затворете го дозерот за
 • Страница 16 из 73
  16 Полнење прибор за јадење и садови ПОЛНЕЊЕ ПРИБОР ЗА ЈАДЕЊЕ И САДОВИ Погледнете во брошурата „Примери на ProClean полнења“. Совети и препораки • • • • • • • • • • Не ставајте во апаратот предмети што впиваат вода (сунѓери, алишта). Отстранете ја преостанатата храна од предметите. Омекнете ја
 • Страница 17 из 73
  Програми за миење садови Програма 5 Вид извалканост Вид полнење Опис на програмата 17 Функција за дополнител на хигиена Нормално извалкани Садови и прибор за јадење Предмиење Миење 50 °C Плакнења Сушење Да, со ефект 6 Малку извалкани Садови и прибор за јадење Миење 55 °C Плакнења Да, со ефект 7
 • Страница 18 из 73
  18 Одбирање и почнување програма за миење Програма Време на програмата (минути) Енергија (kWh) Вода (литри) 5 160 - 170 0,9 - 1,0 9 - 11 6 50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11 7 65 - 75 0,8 - 0,9 11 - 12 8 14 0,1 4 Притисокот и температурата на водата, варијациите во електричното напојување и количеството
 • Страница 19 из 73
  Одбирање и почнување програма за миење 19 Прекинување на одложеното почнување Ако вратата на апаратот е отворена и одбројувањето не започнало 1. Притискајте го копчето за одложување повеќепати додека на екранот не се прикаже бројот на програмата за миење. • Бројката трепка на екранот. 2. Затворете
 • Страница 20 из 73
  20 Нега и чистење • Може да има вода од страните и на вратата од апаратот. Не’рѓосувачкиот челик се лади побрзо од садовите. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ Вадење и чистење на филтрите Нечистите филтри ги влошуваат резултатите од миењето. Иако за овие филтри не треба многу одржување, препорачуваме да вршите
 • Страница 21 из 73
  Што да сторите ако... 21 Чистење на прскалките Не вадете ги прскалките. Ако дупките на прскалките се затнат, исчистете ја нечистотијата со тенок шилест предмет. Чистење на надворешните површини Чистете ги надворешните површини на машината и на контролната табла со мокра мека крпа. Користете само
 • Страница 22 из 73
  22 Што да сторите ако... Дефект Можна причина Одводното црево е оштетено. Активирана е заштитата од поплавување. Програмата за миење не почнува. Можно решение Проверете да не е оштетено одводното црево. Затворете ја славината за вода и контактирајте со сервисниот центар. Вратата на апаратот е
 • Страница 23 из 73
  Што да сторите ако... Проблем Можна причина 23 Можно решение Имало премалку или воопшто немало детергент. Проверете дали има доволно количество детергент. Садот за сол е празен. Наполнете го садот за сол со сол за машина за миење садови. Неправилно ниво на омекнувачот на водата. Регулирајте го
 • Страница 24 из 73
  24 Технички податоци 6. Притиснете го копчето (4) за промена на поставката. 7. Исклучете го апаратот за да потврдите. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Димензии Ширина Висина Длабочина Поврзување со струја Волтажа Глобално напојување Осигурувач Фреквенција Пристисок на водата мин. макс. Водоснабдување 1) Ладна
 • Страница 25 из 73
  25 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 26 из 73
  26 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 27 Сведения по технике безопасности 31 Описание изделия 32 Панель управления 34 Эксплуатация изделия 35 Установка смягчителя для воды 36 Использование соли для посудомоечных машин 37 Использование моющего средства и ополаскивателя 38 Функция Multitab 39 Загрузка столовых
 • Страница 27 из 73
  Сведения по технике безопасности 27 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Прежде чем приступать к установке и использованию, прочтите внимательно данное руководство: • для обеспечения личной безопасности и безопасности вашего имущества; • для охраны окружающей среды. • для обеспечения правильной работы
 • Страница 28 из 73
  28 Сведения по технике безопасности • Ножи и прочие заостренные предметы кладите в корзину для столовых приборов острием вниз. Если это невозможно, кладите их горизонтально в верхнюю корзину или в корзину для ножей. (Корзина для ножей есть не во всех моделях). • Используйте только указанные
 • Страница 29 из 73
  Сведения по технике безопасности 29 – по подключению к водопроводу и канализации. • Убедитесь, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена. Меры по предотвращению замерзания • Не устанавливайте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. • Производитель не несет ответственность за
 • Страница 30 из 73
  30 Сведения по технике безопасности • Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют параметрам электросети. • Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления. • Не пользуйтесь тройниками и
 • Страница 31 из 73
  Описание изделия 31 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 Верхняя корзина Переключатель жесткости воды Емкость для соли Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивателя Табличка с техническими данными Фильтры Нижний разбрызгиватель Верхний разбрызгиватель Потолочный
 • Страница 32 из 73
  32 Панель управления ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Элементы управления расположены вверху на панели управления. Для работы с элементами управления держите дверцу прибора приоткрытой. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Кнопка "Вкл/Выкл" Дисплей Кнопка задержки старта Кнопка выбора программ (шаг вниз) Кнопка
 • Страница 33 из 73
  Панель управления 33 • время задержки старта; • коды ошибок; • включение и выключение звуковых сигналов. Кнопка задержки пуска Последовательным нажатием этой кнопки добейтесь задержки пуска программы мойки на срок от одного до 24 часов. Кнопки выбора программ Нажимайте одну из этих кнопок, чтобы
 • Страница 34 из 73
  34 Эксплуатация изделия • завершена программа мойки; • осуществляется электронная регулировка уровня жесткости в устройстве для смягчения воды; • наличие неполадки в приборе. Заводская настройка: вкл. Отключение звуковых сигналов 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме
 • Страница 35 из 73
  Установка смягчителя для воды 35 УСТАНОВКА СМЯГЧИТЕЛЯ ДЛЯ ВОДЫ Устройство смягчения воды удаляет минеральные вещества и соли из водопроводной воды, подаваемой в машину. Эти вещества могут вызвать повреждение прибора. Отрегулируйте уровень устройства для смягчения воды, если он не соответствует
 • Страница 36 из 73
  36 Использование соли для посудомоечных машин Электронная регулировка 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (4) и (5), пока не замигают индикаторы кнопок (3), (4) и (5). 4. Отпустите кнопки (4) и (5). 5. Нажмите
 • Страница 37 из 73
  Использование моющего средства и ополаскивателя 37 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 1 3 2 4 30 7 4 + 3 2 - 1 20 MA X 6 5 Использование моющих средств Для защиты окружающей среды не используйте больше моющего средства, чем необходимо. Соблюдайте рекомендации, приведенные изготовителем
 • Страница 38 из 73
  38 Функция Multitab 1. Нажмите кнопку фиксации 6 , чтобы открыть крышку 5 дозатора ополаскивателя. 2. Заправьте дозатор ополаскивателя 3 ополаскивателем. Отметка «max» показывает максимальный уровень. 3. Во избежание избыточного пенообразования при мойке, вытрите пролившийся ополаскиватель
 • Страница 39 из 73
  Загрузка столовых приборов и посуды 39 5. По окончании программы мойки настройте уровень жесткости в устройстве для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. 6. Отрегулируйте количество ополаскивателя. ЗАГРУЗКА СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ См. листовку «Примеры загрузки
 • Страница 40 из 73
  40 Программы мойки Программа Тип загрязнения Тип загрузки Описание программы Функция повышения гигиеничности 2 Сильное загрязнение Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Предварительная мойка Мойка при температуре 70 °C Ополаскивания Сушка Да, без полезного эффекта 3 Обычное загрязнение
 • Страница 41 из 73
  Выбор и запуск программы мойки 41 Показатели потребления Программа Продолжительность программы (мин) Электроэнергия (кВтч) Вода (л) 1 90 - 160 0,9 - 1,7 8 - 15 2 140 - 160 1,5 - 1,6 13 - 14 3 200 - 220 1,1 - 1,2 9 - 11 4 30 0,9 9 5 160 - 170 0,9 - 1,0 9 - 11 6 50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11 7 65 - 75
 • Страница 42 из 73
  42 Выбор и запуск программы мойки Запуск программы мойки с задержкой пуска 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Задайте установки программы мойки и при необходимости включите функцию "Повышенная гигиеничность". 4. Повторно нажимайте кнопку задержки пуска до
 • Страница 43 из 73
  Уход и очистка 43 Убедитесь в наличии моющего средства в дозаторе моющего средства перед запуском новой программы мойки. Окончание программы мойки При окончании программы мойки звучит прерывистый звуковой сигнал. 1. Откройте дверцу прибора. • Загорится индикатор окончания программы. • На дисплее
 • Страница 44 из 73
  44 Что делать, если ... 2. Фильтр (A) состоит из двух частей. Чтобы разобрать фильтр, разъедините их. 3. Тщательно промойте части проточной водой. 4. Сложите две части фильтра (А) вместе и надавите. Удостоверьтесь, что фильтр собран правильно. 5. Извлеките фильтр (В). 6. Тщательно промойте фильтр
 • Страница 45 из 73
  Что делать, если ... • 45 - Сработала система защиты от перелива. ВНИМАНИЕ! Перед выполнением проверки выключите прибор. Неисправность Возможная причина В прибор не поступает вода. Водопроводный кран закрыт или забит накипью. Прочистите водопроводный вентиль. Давление воды слишком низкое.
 • Страница 46 из 73
  46 Что делать, если ... – Название модели (MOD.) ........................................................ – Номер изделия (PNC) ........................................ – Серийный номер (S.N.) .............................................. Результаты мойки и сушки неудовлетворительны Неисправность
 • Страница 47 из 73
  Технические данные Неисправность 47 Возможная причина Возможное решение Функция Multitab включена (эта функция автоматически выключает дозатор ополаскивателя). Включите дозатор ополаскивателя. Включение дозатора ополаскивателя 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме
 • Страница 48 из 73
  48 Охрана окружающей среды ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая
 • Страница 49 из 73
  49 ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо вам у наредним годинама обезбедили рад без застоја заједно са најновијим технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених уређаја за домаћинство. Посветите се
 • Страница 50 из 73
  50 Садржај САДРЖАЈ 51 55 56 58 58 60 60 61 62 63 65 66 68 70 71 Упутства о безбедности Опис производа Контролна табла Коришћење уређаја Подешавање омекшивача воде Употреба соли за машину за прање посуђа Употреба детерџента и средства за испирање Функција Multitab Пуњење прибора за јело и посуђа
 • Страница 51 из 73
  Упутства о безбедности 51 УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ Пре инсталације и употребе пажљиво прочитајте ово упутство за употребу: • Због ваше безбедности и безбедности ваше имовине. • Да бисте помогли очувању животне средине. • Због правилног руковања уређајем. Ова упутства увек држите у близини уређаја,
 • Страница 52 из 73
  52 Упутства о безбедности • • • • • • • жају у горњу корпу или у корпу за ножеве. (Корпа за ножеве не постоји у свим моделима). Користите само производе који су намењени за машине за прање посуђа (детерџент, со, средство за испирање). Врсте соли које нису намењене за машине за прање посуђа могу да
 • Страница 53 из 73
  Упутства о безбедности 53 Мере опреза у вези са могућношћу залеђивања. • Не инсталирајте уређај на местима на којима је температура нижа од 0 °C. • Произвођач није одговоран за оштећење изазвано мразом. Прикључивање воде • Користите нова црева за прикључивање уређаја на довод воде. Не користите
 • Страница 54 из 73
  54 Упутства о безбедности • Не користите утикаче са више утичних места, као ни продужне каблове. Постоји ризик од пожара. • Не замењујте и не мењајте кабл за напајање. Обратите се сервисном центру. • Водите рачуна да не прикљештите или не оштетите струјни утикач и кабл за напајање иза уређаја. •
 • Страница 55 из 73
  Опис производа 55 ОПИС ПРОИЗВОДА 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 Горња корпа Бирач за тврдоћу воде Посуда за со Дозатор детерџента Дозатор за средство за испирање Плочица са техничким карактеристикама Филтери Доњи крак са млазницама Средишњи крак са млазницама Горњи крак са млазницама
 • Страница 56 из 73
  56 Контролна табла КОНТРОЛНА ТАБЛА Ове контроле се налазе на врху командне табле. Да бисте користили ове контроле, врата треба да буду одшкринута. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Дугме за укључивање/искључивање Дисплеј Дугме за одлагање Програмско дугме (доле) Програмско дугме (горе) Дугме
 • Страница 57 из 73
  Контролна табла 57 • Кодови аларма • Активација и деактивација звучних сигнала. Дугме за одлагање Узастопно притискајте ово дугме да бисте одложили старт програма прања од 1 до 24 часа. Програмска дугмад Узастопно притискајте једно од ових дугмади да бисте подесили програм прања. Сваки пут када
 • Страница 58 из 73
  58 Коришћење уређаја • Квар уређаја. Фабричко подешавање: Укљ. Деактивација звучних сигнала 1. Активирајте уређај. 2. Проверите да ли се уређај налази у режиму за подешавање. 3. Истовремено притисните и задржите дугмад (4) и (5) све док индикаторска дугмад (3), (4) и (5) не затрепћу. 4. Отпустите
 • Страница 59 из 73
  Подешавање омекшивача воде 59 Подешавање тврдоће воде Тврдоћа воде Немачки степени (°dH) Француски степени (TH°) mmol/l Енглески степени (Clarke) ручно електронски 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8 29 - 36
 • Страница 60 из 73
  60 Употреба соли за машину за прање посуђа • Дисплеј приказује подешавање омекшивача воде (пример: и чујете пет звучних сигнала = ниво 5). 6. Узастопно притискајте дугме (3) да бисте променили подешавање. 7. Деактивирајте уређај да бисте потврдили подешавање. Ако се омекшивач воде електронски
 • Страница 61 из 73
  Функција Multitab 61 Употреба детерџента Да бисте заштитили животну средину, немојте да користите више од прописане количине детерџента. Пратите упутства произвођача детерџента наведене на амбалажи детерџента. Како да напуните дозатор детерџента: 1. Притисните дугме за отпуштање 2 да бисте отворили
 • Страница 62 из 73
  62 Пуњење прибора за јело и посуђа Ове таблете садрже средства, као што су детерџент, средство за испирање и со за машину за прање посуђа. Неке врсте таблета могу да садрже и друга средства. Проверите да ли се ове таблете могу користити при тврдоћи воде у вашем крају (погледајте упутства на
 • Страница 63 из 73
  Програми прања 63 • Када убаците предмете у корпе, проверите да ли вода може да доспе до свих површина. • Лагано посуђе ставите у горњу корпу. Проверите да посуђе не може да се помера. • Капи воде могу да се скупе на пластичном посуђу и тефлонским тигањима. ПРОГРАМИ ПРАЊА Програм 1 Врста
 • Страница 64 из 73
  64 Програми прања Програм 8 Врста запрљаности Врста пуњења Користите овај програм за брзо испирање посуђа. Овим се спречава везивање остатака хране на посуђе као и ширење непријатних мириса из уређаја. За овај програм не користите детерџент. Опис програма Испирање Функција „Extra-Hygiene“ Да, без
 • Страница 65 из 73
  Бирање и стартовање програма прања Програм 8 Време трајања програма (минута) 14 Потрошња електричне енергије (kWh) 0,1 65 Вода (у литрима) 4 Притисак и температура воде, промене у напону и количина посуђа могу да измене вредности у вези са потрошњом. БИРАЊЕ И СТАРТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРАЊА Покрените
 • Страница 66 из 73
  66 Нега и чишћење 2. Узастопно притискајте дугме за одлагање све док се на екрану не појави број програма прања. • Број трепће неколико секунди и затим се време програма прања појављује на екрану. 3. Затворите врата уређаја и програм прања ће се аутоматски покренути. Прекид програма прања •
 • Страница 67 из 73
  Нега и чишћење 67 1. Филтер (A) окрените у смеру супротном од кретања казаљки на сату и извадите га из филтера (B). B A 2. Филтер (A) има два дела. Да бисте раставили филтер, раздвојте ова два дела. 3. Темељно их очистите водом. 4. Саставите два дела филтера (А) и гурните их један у други.
 • Страница 68 из 73
  68 Шта учинити ако... ШТА УЧИНИТИ АКО... Уређај се не покреће или се зауставља током рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табелу). Уколико не успете, обратите се сервисном центру. Код неких кварова на екрану се приказује шифра аларма: - Уређај се не пуни водом. • - Уређај
 • Страница 69 из 73
  Шта учинити ако... Квар 69 Могући разлог Могуће решење Подешен је одложени старт. • Откажите одложени старт. • Када се одбројавање заврши, програм прања се аутоматски покреће. Након провере, активирајте уређај. Програм прања се наставља од тренутка у којем је прекинут. Уколико се квар поново јави,
 • Страница 70 из 73
  70 Технички подаци Проблем На чашама и посуђу постоје мрље од осушених капљица воде. Могући разлог Могуће решење Количина средства за испирање је недовољна. Повећајте количину средства за испирање. Можда је узрок детерџент. Користите детерџент неке друге робне марке. Посуђе је мокро. Програм прања
 • Страница 71 из 73
  Еколошка питања Притисак воде мин. макс. Довод воде 1) Хладна вода или топла вода Капацитет Подешавања места 71 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) највише 60 °C 12 1) Прикључите доводно црево за воду на славину са навојем од 3/4''. Уколико топла вода долази преко алтернативног извора енергије,
 • Страница 72 из 73
  www.aeg.com/shop 117934530-A-492010
 • Страница 73 из 73