Инструкция для AEG F78400VI0P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 78400 VI

PL ZMYWARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

25

UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ

49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  FAVORIT 78400 VI PL ZMYWARKA RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА INSTRUKCJA OBSŁUGI ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ 2 25 49
 • Страница 2 из 73
  2 Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
 • Страница 3 из 73
  Spis treści 3 SPIS TREŚCI 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 Opis urządzenia 9 Panel sterowania 11 Eksploatacja urządzenia 11 Ustawianie zmiękczacza wody 13 Wsypywanie soli do zmywarki 13 Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego 14 Uniwersalna tabletka do zmywarki 15 Wkładanie sztućców i
 • Страница 4 из 73
  4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi: • Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia. • Mając na uwadze ochronę środowiska. • Aby zapewnić prawidłowe
 • Страница 5 из 73
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 • Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, os‐ trym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w gór‐ nym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże). • Używać
 • Страница 6 из 73
  6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa – Aby zamontować panel drzwiowy. – Aby podłączyć doprowadzenie i spust wody. • Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wy‐ mogi bezpieczeństwa. Środki ostrożności w przypadku mrozu • Nie instalować urządzenia w miejscach, w
 • Страница 7 из 73
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Podłączenie do sieci elektrycznej • Urządzenie musi być uziemione. • Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce zna‐ mionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. • Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych
 • Страница 8 из 73
  8 Opis urządzenia OPIS URZĄDZENIA 1 9 2 3 8 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Górny kosz Pokrętło ustawienia twardości wody Zbiornik soli Dozownik detergentu Dozownik płynu nabłyszczającego Tabliczka znamionowa Filtry Dolne ramię spryskujące Górne ramię spryskujące Wskaźnik wizualny • Po rozpoczęciu
 • Страница 9 из 73
  Panel sterowania 9 PANEL STEROWANIA Elementy sterowania znajdują się w górnej części, na panelu sterowania. W celu obsługi elementów sterowania należy uchylić drzwi urządzenia. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Przycisk Wł./Wył. Wyświetlacz Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Przycisk wyboru
 • Страница 10 из 73
  Panel sterowania 10 • • • • Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero). Czas opóźnienia rozpoczęcia programu. Kody alarmowe. Włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych. Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Naciskać ten przycisk, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia
 • Страница 11 из 73
  Eksploatacja urządzenia 11 • Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody. • Nieprawidłowe działanie urządzenia. Ustawienie fabryczne: wł. Wyłączanie sygnałów dźwiękowych: 1. Włączyć urządzenie. 2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania. 3. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
 • Страница 12 из 73
  12 Ustawianie zmiękczacza wody Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Ustawienie poziomu zmiękczania wody Twardość wody Stopnie niemiec‐ kie (°dH) Stopnie francu‐ skie (°TH) mmol/l Stopnie Clar‐ ka ręczne elektro‐ niczne
 • Страница 13 из 73
  Wsypywanie soli do zmywarki 13 • Emitowany jest sygnał dźwiękowy. • Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie zmiękczacza wody (przykład: wyświetlane i słychać pięć sygnałów dźwiękowych = poziom 5). jest 6. Naciskać przycisk (3), aby zmienić ustawienie. 7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić. Jeśli
 • Страница 14 из 73
  14 Uniwersalna tabletka do zmywarki Stosowanie detergentu Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane. Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu. Napełnianie dozownika detergentu: 1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu
 • Страница 15 из 73
  Wkładanie sztućców i naczyń 15 Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowa‐ dzanej do zmywarki (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu). Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego i soli. Włączenie funkcji
 • Страница 16 из 73
  16 Programy zmywania • Na elementach plastikowych i miskach z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą za‐ trzymywać się krople wody. PROGRAMY ZMYWANIA Program Rodzaj załadunku Opis programu Wszystkie Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie Zmywanie wstępne Zmywanie w tempe‐ raturze 45°C lub
 • Страница 17 из 73
  Programy zmywania Program 8 Rodzaj zabru‐ dzenia Rodzaj załadunku Opis programu 17 Funkcja ÖKO PLUS Program ten służy do szybkiego płu‐ Płukanie kania naczyń. Zapobiega to zasycha‐ niu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów. W przypadku tego programu nie nale‐ ży stosować
 • Страница 18 из 73
  18 Wybór i uruchamianie programu zmywania Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i tempera‐ tury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń. WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA Uruchamianie programu zmywania bez opóźnienia 1. Włączyć urządzenie. 2.
 • Страница 19 из 73
  Konserwacja i czyszczenie 19 Przerwanie programu zmywania • Otworzyć drzwi urządzenia. – Program zmywania zostanie zatrzymany. • Zamknąć drzwi urządzenia. – Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany. Anulowanie programu zmywania Jeśli program zmywania nie rozpoczął
 • Страница 20 из 73
  20 Konserwacja i czyszczenie 1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wy‐ jąć go z filtra (B). B A 2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby ro‐ zebrać filtr, należy odciągnąć od siebie je‐ go części. 3. Dokładnie oczyścić części filtra wodą. 4. Złożyć
 • Страница 21 из 73
  Co zrobić, gdy… 21 CO ZROBIĆ, GDY… Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy. W pierwszej kolejności należy spróbować ustalić przyczynę problemu (patrz tabela). Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. W przypadku niektórych
 • Страница 22 из 73
  22 Co zrobić, gdy… Nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna Ustawiono opóźnienie rozpo‐ częcia programu. Możliwe rozwiązanie • Anulować opóźnienia rozpo‐ częcia programu. • Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się au‐ tomatycznie. Po sprawdzeniu urządzenie należy
 • Страница 23 из 73
  Dane techniczne 23 Problem Możliwa przyczyna Na szklankach i naczyniach wi‐ dać smugi, białawe plamy lub niebieskawy nalot. Zbyt duże dozowanie płynu na‐ błyszczającego. Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego. Ślady kropel wody na kielisz‐ kach i na naczyniach. Zbyt małe dozowanie płynu na‐
 • Страница 24 из 73
  24 Ochrona środowiska Wartość maksymalna Dopływ wody 1) Zimna lub ciepła woda Pojemność 8 barów (0,8 MPa) maksimum 60°C Liczba standardowych nakryć 9 1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4". Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
 • Страница 25 из 73
  25 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 26 из 73
  26 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 27 Сведения по технике безопасности 31 Описание изделия 32 Панель управления 34 Эксплуатация изделия 35 Установка смягчителя для воды 36 Использование соли для посудомоечных машин 37 Использование моющего средства и ополаскивателя 38 Функция Multitab 39 Загрузка столовых
 • Страница 27 из 73
  Сведения по технике безопасности 27 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Прежде чем приступать к установке и использованию, прочтите внимательно данное руководство: • для обеспечения личной безопасности и безопасности вашего имущества; • для охраны окружающей среды. • для обеспечения правильной работы
 • Страница 28 из 73
  28 Сведения по технике безопасности • Ножи и прочие заостренные предметы кладите в корзину для столовых приборов острием вниз. Если это невозможно, кладите их горизонтально в верхнюю корзину или в корзину для ножей. (Корзина для ножей есть не во всех моделях). • Используйте только указанные
 • Страница 29 из 73
  Сведения по технике безопасности 29 – по подключению к водопроводу и канализации. • Убедитесь, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена. Меры по предотвращению замерзания • Не устанавливайте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. • Производитель не несет ответственность за
 • Страница 30 из 73
  30 Сведения по технике безопасности • Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют параметрам электросети. • Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с кон‐ тактом заземления. • Не пользуйтесь тройниками
 • Страница 31 из 73
  Описание изделия 31 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 9 2 3 8 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Верхняя корзина Переключатель жесткости воды Емкость для соли Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивателя Табличка с техническими данными Фильтры Нижний разбрызгиватель Средний разбрызгиватель Световой сигнал • После
 • Страница 32 из 73
  32 Панель управления ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Элементы управления находятся наверху на панели управления. Для управления с помощью элементов управления держите дверцу прибора приоткрытой. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Кнопка "Вкл/Выкл" Дисплей Кнопка "Отсрочка старта" Кнопка выбора программ (шаг
 • Страница 33 из 73
  Панель управления • • • • 33 завершение программы мойки (в этом случае на дисплее отображается ноль); время задержки старта; коды ошибок; включение и выключение звуковых сигналов. Кнопка задержки пуска Последовательным нажатием этой кнопки добейтесь задержки пуска программы мой‐ ки на срок от
 • Страница 34 из 73
  34 Эксплуатация изделия Звуковая сигнализация Звуковые сигналы можно услышать в следующих случаях: • завершена программа мойки; • осуществляется электронная регулировка уровня жесткости в устройстве для смяг‐ чения воды; • наличие неполадки в приборе. Заводская настройка: вкл. Отключение звуковых
 • Страница 35 из 73
  Установка смягчителя для воды 35 УСТАНОВКА СМЯГЧИТЕЛЯ ДЛЯ ВОДЫ Устройство смягчения воды удаляет минеральные вещества и соли из водопроводной воды, подаваемой в машину. Эти вещества могут вызвать повреждение прибора. Отрегулируйте уровень устройства для смягчения воды, если он не соответствует
 • Страница 36 из 73
  36 Использование соли для посудомоечных машин Электронная регулировка 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (4) и (5), пока не замигают индика‐ торы кнопок (3), (4) и (5). 4. Отпустите кнопки (4) и (5). 5. Нажмите
 • Страница 37 из 73
  Использование моющего средства и ополаскивателя 37 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 1 3 2 4 30 7 4 + 3 2 - 1 20 MA X 6 5 Использование моющих средств Для защиты окружающей среды не используйте больше моющего средства, чем необ‐ ходимо. Соблюдайте рекомендации, приведенные
 • Страница 38 из 73
  38 Функция Multitab 1. Нажмите кнопку фиксации 6 , чтобы открыть крышку 5 дозатора ополаскивате‐ ля. 2. Заправьте дозатор ополаскивателя 3 ополаскивателем. Отметка «max» показы‐ вает максимальный уровень. 3. Во избежание избыточного пенообразования при мойке, вытрите пролившийся ополаскиватель
 • Страница 39 из 73
  Загрузка столовых приборов и посуды 39 5. По окончании программы мойки настройте уровень жесткости в устройстве для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. 6. Отрегулируйте количество ополаскивателя. ЗАГРУЗКА СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ См. листовку «Примеры загрузки
 • Страница 40 из 73
  40 Программы мойки Программа Тип загрязне‐ ния Тип загрузки Описание програм‐ мы Функция ÖKO PLUS 2 Сильное за‐ грязнение Посуда, столо‐ вые приборы, ка‐ стрюли и сково‐ родки Предварительная мойка Мойка при темпе‐ ратуре 70°C Ополаскивания Сушка Да, с полезным эффектом 3 Обычное за‐ грязнение
 • Страница 41 из 73
  Выбор и запуск программы мойки 41 Показатели потребления Программа Продолжительность программы (мин) Электроэнергия (кВтч) Вода (л) 1 80 - 140 0,7 - 1,3 8 - 14 2 130 - 150 1,1 - 1,2 10 - 11 3 180 - 200 0,9 - 1,0 8-9 4 30 0,8 7 5 170 - 190 0,7 - 0,8 8-9 6 40 - 50 0,8 - 0,9 8-9 7 60 - 70 0,6 - 0,7 9
 • Страница 42 из 73
  42 Выбор и запуск программы мойки Запуск программы мойки с задержкой пуска 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Задайте установки программы мойки и при необходимости включите функцию ÖKO PLUS. 4. Повторно нажимайте кнопку задержки пуска до тех пор, пока на
 • Страница 43 из 73
  Уход и очистка 43 Убедитесь в наличии моющего средства в дозаторе моющего средства перед запу‐ ском новой программы мойки. Окончание программы мойки При окончании программы мойки звучит прерывистый звуковой сигнал. 1. Откройте дверцу прибора. • Загорится индикатор окончания программы. • На дисплее
 • Страница 44 из 73
  44 Что делать, если ... 2. Фильтр (A) состоит из двух частей. Что‐ бы разобрать фильтр, разъедините их. 3. Тщательно промойте части проточной водой. 4. Сложите две части фильтра (А) вместе и сожмите их вместе. Удостоверьтесь, что они как следует соединены друг с другом. 5. Извлеките фильтр (В). 6.
 • Страница 45 из 73
  Что делать, если ... • 45 - Сработала система защиты от перелива. ВНИМАНИЕ! Перед выполнением проверки выключите прибор. Неисправность В прибор не поступает вода. Возможная причина Возможное решение Прочистите водопроводный вентиль. Давление воды слишком низ‐ кое. Обратитесь в местную служ‐ бу
 • Страница 46 из 73
  46 Что делать, если ... – Название модели (MOD.) ........................................................ – Номер изделия (PNC) ........................................ – Серийный номер (S.N.) .............................................. Результаты мойки и сушки неудовлетворительны Неисправность
 • Страница 47 из 73
  Технические данные Неисправность Возможная причина 47 Возможное решение Функция Multitab включена Включите дозатор ополаски‐ (эта функция автоматически вателя. выключает дозатор ополаски‐ вателя). Включение дозатора ополаскивателя 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме
 • Страница 48 из 73
  48 Охрана окружающей среды ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая
 • Страница 49 из 73
  49 ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин,
 • Страница 50 из 73
  50 Зміст ЗМІСТ 51 55 56 58 58 60 60 61 62 63 65 66 68 70 71 Інформація з техніки безпеки Опис виробу Панель керування Використання приладу Установка пом'якшувача води Використання солі для посудомийних машин Використання мийного засобу і ополіскувача Функція Multitab Завантажування ножів та посуду
 • Страница 51 из 73
  Інформація з техніки безпеки 51 ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед встановленням та експлуатацією приладу уважно прочитайте цю інструкцію, щоб забезпечити: • вашу особисту безпеку та безпеку вашого майна; • збереження довкілля; • правильну роботу приладу. Завжди зберігайте цю інструкцію разом із
 • Страница 52 из 73
  52 Інформація з техніки безпеки • Застосовуйте лише спеціальні хімікати (миючий засіб, сіль, ополіскувач) для посудо‐ мийних машин. • Сіль, яка не призначена для посудомийних машин, може призвести до пошкодження пом’якшувача води. • Засипайте сіль у прилад перед запуском програми миття. Залишки
 • Страница 53 из 73
  Інформація з техніки безпеки 53 Запобіжні заходи на випадок морозу • Не встановлюйте прилад в приміщеннях, де температура знижується нижче 0°C. • Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що є результатом замерзання приладу. Підключення до водопроводу • Використовуйте нові шланги для
 • Страница 54 из 73
  54 Інформація з техніки безпеки • Не використовуйте розгалужувачі й подовжувачі. Існує ризик виникнення пожежі. • Не замінюйте кабель живлення. Зверніться у сервісний центр. • Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити ка‐ бель живлення і розетку позаду приладу. •
 • Страница 55 из 73
  Опис виробу 55 ОПИС ВИРОБУ 1 9 2 3 8 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Верхній кошик Перемикач рівня жорсткості води Контейнер для солі Дозатор миючого засобу Дозатор ополіскувача Табличка з технічними даними Фільтри Нижній розпилювач Верхній розпилювач Візуальні сигнали • Після запуску програми миття на
 • Страница 56 из 73
  56 Панель керування ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ Панель керування розташована вгорі. Для використання панелі керування потрібно відкрити дверцята приладу. 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Кнопка увімкнення/вимкнення Дисплей Кнопка «Відкладений пуск» Кнопка програм (вниз) Кнопка програм (вгору) Кнопка ÖKO
 • Страница 57 из 73
  Панель керування 57 • Коди попереджень • Увімкнення та вимкнення акустичних сигналів. Кнопка «Відкладений пуск» Неодноразово натискаючи цю кнопку, можна відкласти запуск програми миття посуду від 1 до 24 годин. Кнопки програм Натискайте цю кнопку, щоб встановити одну з програм миття посуду. Кожного
 • Страница 58 из 73
  58 Використання приладу • Несправність приладу. Заводська настройка: увімкн. Вимкнення звукових сигналів 1. Увімкніть прилад. 2. Переконайтеся, що прилад перебуває в режимі налаштування. 3. Натисніть та утримуйте одночасно кнопки (4) та (5), доки не почнуть блимати інди‐ катори кнопок (3), (4) і
 • Страница 59 из 73
  Установка пом'якшувача води 59 Регулювання рівня жорсткості води Жорсткість води Німецькі градуси (°dH) Французькі гра‐ дуси (TH°). ммоль/л Градуси Кларка вручну елек‐ тронне 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1)
 • Страница 60 из 73
  60 Використання солі для посудомийних машин • На дисплеї відображається налаштування пом’якшувача води (наприклад: лунають п'ять звукових сигналів = рівень 5). 6. Щоб змінити налаштування, натисніть кнопку (3) ще раз. 7. Вимкніть прилад, щоб підтвердити налаштування. Якщо пом’якшувач води
 • Страница 61 из 73
  Функція Multitab 61 Використання миючих засобів Щоб зменшити навантаження на довкілля, використовуйте мінімально необхідну кіль‐ кість миючого засобу. Дотримуйтеся інструкцій виробника, наведених на упаковці миючого засобу. Щоб заповнити дозатор миючого засобу, виконайте наступні дії. 1. Натисніть
 • Страница 62 из 73
  62 Завантажування ножів та посуду Переконайтеся, що ці таблетки відповідають рівню жорсткості води у вашому регіоні (див. інструкції на упаковці). Функція Multitab припиняє надходження ополіскувача та солі. Функція Multitab деактивує індикатори ополіскувача та солі. Якщо використовується функція
 • Страница 63 из 73
  Програми миття посуду 63 • Легкі предмети кладіть у верхній кошик. Подбайте про те, щоб предмети не рухали‐ ся. • Краплі води можуть збиратися на пластиковому посуді та на сковорідках з антипри‐ гарним покриттям. ПРОГРАМИ МИТТЯ ПОСУДУ Програма Опис програми Функція ÖKO PLUS Будь-який Посуд, столові
 • Страница 64 из 73
  64 Програми миття посуду Програма 8 Ступінь забруд‐ нення Тип посуду Це програма для швидкого сполі‐ скування посуду. У такий спосіб можна уникнути прилипання зали‐ шків їжі до посуду та виходу непри‐ ємного запаху з приладу. Не використовуйте миючий засіб для даної програми. Опис програми Функція
 • Страница 65 из 73
  Вибір і запуск програми миття посуду Програма 8 Тривалість програми (у хвилинах) 10 Енергія (у кВт-год) 0,01 65 Вода (у літрах) 3 Тиск і температура води, коливання напруги в електромережі та кількість посуду мо‐ жуть змінювати показники споживання. ВИБІР І ЗАПУСК ПРОГРАМИ МИТТЯ ПОСУДУ Запуск
 • Страница 66 из 73
  66 Догляд та чистка Якщо дверцята приладу зачинені та зворотний відлік часу триває. 1. Відкрийте дверцята приладу. 2. Натискайте кнопку відкладеного запуску, доки на дисплеї не з’явиться номер по‐ трібної програми. • На дисплеї впродовж кількох секунд блимає номер програми, після чого відо‐
 • Страница 67 из 73
  Догляд та чистка 67 Хоча технічне обслуговування фільтрів не вимагає особливої уваги, періодично пере‐ віряйте їх та чистіть в разі необхідності. 1. Поверніть фільтр (A) проти годиннико‐ вої стрілки та вийміть його з фільтра (B). B A 2. Фільтр (А) складається з двох деталей. Щоб розібрати фільтр,
 • Страница 68 из 73
  68 Що робити, коли ... Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні речовини, абразивні мочалки або розчинники (такі, як ацетон). ЩО РОБИТИ, КОЛИ ... Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. Спершу спробуйте знайти рішення проблеми в таблиці. Якщо вам це не
 • Страница 69 из 73
  Що робити, коли ... Проблема Можлива причина 69 Можливе рішення Кабель живлення не підклю‐ чений до електромережі. Вставте вилку кабелю жи‐ влення в розетку. Спрацював запобіжник на щитку. Замініть запобіжник. Встановлено відкладений пуск. • Скасуйте відкладений за‐ пуск. • Після закінчення
 • Страница 70 из 73
  70 Технічні дані Проблема Можлива причина Можливе рішення На склянках та іншому посуді Завелика доза ополіскувача. наявні смуги, плями білястого кольору або синюватий наліт. Зменште дозу ополіскувача. На склянках та іншому посуді залишаються плями від кра‐ пель води. Замала доза ополіскувача.
 • Страница 71 из 73
  Охорона довкілля Тиск у системі водопостачан‐ ня Мінімум Максимум Водопостачання 1) Холодна або гаряча вода Місткість Кількість комплектів посуду 71 0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа) до 60°C 9 1) Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана з наріззю на 3/4 дюйма. На табличці з технічними
 • Страница 72 из 73
  www.aeg-electrolux.com/shop 117937250-A-442010
 • Страница 73 из 73