Инструкция для AEG F88419M0P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 88419

HU MOSOGATÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  FAVORIT 88419 HU MOSOGATÓGÉP RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 27
 • Страница 2 из 57
  2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben
 • Страница 3 из 57
  Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK 4 8 9 12 12 13 14 15 15 16 18 20 21 24 25 25 Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel A készülék használata A vízlágyító beállítása Speciális só használata A mosogatószer és az öblítőszer használata Multitab funkció Evőeszközök és edények bepakolása
 • Страница 4 из 57
  4 Biztonsági információk BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A mosogatógép üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót: • Személyes és vagyontárgyai biztonsága érdekében. • A környezet védelme érdekében. • a készülék helyes használata érdekében. Tartsa az útmutatót a
 • Страница 5 из 57
  Biztonsági információk 5 • A nem gépi mosogatáshoz előírt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban. • A mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel speciális sóval a készüléket. A készülékben maradó só kimarhatja a felületeket vagy meglyukaszthatja a készülék alját. • Az öblítőszeren kívül
 • Страница 6 из 57
  6 Biztonsági információk • A vízszivárgás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg legyenek húzva. • A készülék első használata során győződjön meg arról, hogy a csövek nem szivárognake. • A befolyócső dupla dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel, valamint
 • Страница 7 из 57
  Biztonsági információk 7 VIGYÁZAT Látható ledes sugárzás, ne nézzen közvetlenül a fénysugárba. A lámpa LED-je 2. OSZTÁLYÚ és megfelel az IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001 előírásainak. Emissziós hullámhossz: 450 nm Maximális kibocsátott teljesítmény: 548 µW A belső lámpa cseréje érdekében
 • Страница 8 из 57
  8 Termékleírás TERMÉKLEÍRÁS 10 1 9 2 3 8 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Felső kosár Vízkeménység-tárcsa Sótartály Mosogatószer-adagoló Öblítőszer-adagoló Adattábla Szűrők Alsó szórókar Felső szórókar Munkafelület 6
 • Страница 9 из 57
  Kezelőpanel 9 KEZELŐPANEL 2 1 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 8 5 6 7 Be/ki gomb Programmutató Program érintőgomb Program kijelzők Kijelzés Delay érintőgomb Start érintőgomb Visszajelzők Option érintőgomb Visszajelzők Multitab visszajelző. A funkció bekapcsolásakor kezd világítani. ÖKO PLUS visszajelző. A
 • Страница 10 из 57
  Kezelőpanel 10 Visszajelzők Só visszajelző. A sótartály feltöltésének szükségessége esetén kezd világítani. 1) Miután a sótartályt feltöltötte, a só visszajelző néhány órán keresztül még tovább világíthat. Ez nincs káros hatással a készülék működésére. Delay visszajelző. A késleltetett indítás
 • Страница 11 из 57
  Kezelőpanel Option érintőgomb Multitab ÖKO PLUS Egyszer nyomja meg. BEKAPCSOLT KIKAPCSOLT KIKAPCSOLT Kétszer nyomja meg. KIKAPCSOLT BEKAPCSOLT KIKAPCSOLT Háromszor nyomja meg. BEKAPCSOLT BEKAPCSOLT KIKAPCSOLT Négyszer nyomja meg. KIKAPCSOLT KIKAPCSOLT BEKAPCSOLT Ötször nyomja meg. BEKAPCSOLT
 • Страница 12 из 57
  12 A készülék használata A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e lakóhelyén használt víz keménységé‐ nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. 2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval. 3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót
 • Страница 13 из 57
  Speciális só használata 13 Manuális beállítás A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba (lásd a táblázatot). Elektronikus beállítás 1. Kapcsolja be a készüléket. 2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. 3. Nyomja meg, és egyidejűleg tartsa megnyomva a Delay és
 • Страница 14 из 57
  14 A mosogatószer és az öblítőszer használata A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍTŐSZER HASZNÁLATA 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Mosogatószer használata A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosogatószert. Kövesse a mosogatószer gyártójának a csomagoláson található
 • Страница 15 из 57
  Multitab funkció 15 Állítsa be az öblítőszer adagolását Gyári beállítás: 3. állás Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között ál‐ lítható be. Forgassa el az öblítőszer-adagoló kiválasztógombját 4 az adag növeléséhez vagy csök‐ kentéséhez. MULTITAB FUNKCIÓ A
 • Страница 16 из 57
  Mosogatóprogramok 16 • • • • • • Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne legyenek egymásba csúszva. Győződjön meg arról, hogy a poharak nem érnek egymáshoz. A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba. A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze. Az edényeket
 • Страница 17 из 57
  Mosogatóprogramok Program Szennyeződés típusa Normál vagy enyhe szennyezettség Töltet típusa Kényes cserép- és üvege‐ dények 17 Program leírása Főmosogatás 45 °C Öblítések Szárítás 1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és azok szennyezettségét. Automatikusan beállítja a
 • Страница 18 из 57
  18 Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása Program1) Energia (kWh) 0,6 - 0,7 Víz (liter) 9 - 10 1) A kijelző a programidőt mutatja. A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai és az edények mennyi‐ sége módosíthatják ezeket az értékeket. MOSOGATÓPROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
 • Страница 19 из 57
  Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása 19 A késleltetett indítás törlése Nem működik a visszaszámlálás. 1. Annyiszor nyomja meg a Delay érintőgombot, amíg: • A kijelzőn a mosogatóprogram időtartama nem látható. • Világítani nem kezdenek a fázis kijelzők. 2. Nyomja meg a Start érintőgombot a
 • Страница 20 из 57
  20 Ápolás és tisztítás ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS A szűrők eltávolítása és tisztítása A szennyezett szűrők rontják a mosogatás hatékonyságát. Annak ellenére, hogy a szűrők nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres ellen‐ őrzésük, és szükség esetén tisztításuk ajánlott. 1. Az (A) szűrő
 • Страница 21 из 57
  Mit tegyek, ha... 21 Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét egy hegyes vé‐ gű pálcával távolítsa el. Külső felületek tisztítása A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét törölje át egy puha, nedves ruhával. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
 • Страница 22 из 57
  22 Mit tegyek, ha... Hibás működés Lehetséges ok Lehetséges megoldás Nem nyomta meg a Start érin‐ tőgombot vagy gombot. Nyomja meg a Start érintőgom‐ bot vagy gombot A hálózati csatlakozódugó nincs megfelelően a hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoz‐ tatva. Csatlakoztassa megfelelően a
 • Страница 23 из 57
  Mit tegyek, ha... Probléma 23 Lehetséges ok Lehetséges megoldás A vízlágyító szintje nincs meg‐ felelően beállítva. Állítsa be a vízlágyító megfelelő szintjét. A sótartály kupakja nincs meg‐ felelően visszazárva. Győződjön meg arról, hogy a sótartály kupakja megfelelően zár-e. A poharakon és az
 • Страница 24 из 57
  24 Műszaki adatok MŰSZAKI ADATOK Gyártó védjegye AEG Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87. Típusazonosító FAVORIT 88419 Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus gyártó
 • Страница 25 из 57
  Környezetvédelmi tudnivalók 25 KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő
 • Страница 26 из 57
  26 Üzembe helyezés 2. Húzza meg a készülék mögül a munkafel‐ ületet (2). 3. Emelje meg a munkafelületet, és mozgas‐ sa ki az elülső vágatokból (3). 4. Használja az állítható lábakat a készülék vízszintbe állításához. 5. Szerelje be a készüléket a konyhai munka‐ felület alá. A beszerelés során ne
 • Страница 27 из 57
  27 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 28 из 57
  28 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 29 Сведения по технике безопасности 33 Описание изделия 34 Панель управления 37 Эксплуатация изделия 37 Установка смягчителя для воды 39 Использование соли для посудомоечных машин 39 Использование моющего средства и ополаскивателя 41 Функция Multitab 41 Загрузка столовых
 • Страница 29 из 57
  Сведения по технике безопасности 29 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Прежде чем приступать к установке и использованию, прочтите внимательно данное руководство: • для обеспечения личной безопасности и безопасности вашего имущества; • для охраны окружающей среды. • для обеспечения правильной работы
 • Страница 30 из 57
  30 Сведения по технике безопасности • Ножи и прочие заостренные предметы кладите в корзину для столовых приборов острием вниз. Если это невозможно, кладите их горизонтально в верхнюю корзину или в корзину для ножей. (Корзина для ножей есть не во всех моделях). • Используйте только указанные
 • Страница 31 из 57
  Сведения по технике безопасности 31 Подключение к водопроводу • Для подключения к водопроводу и канализации используйте новые шланги. Не сле‐ дует использовать бывшие в употреблении шланги. • Не подключайте прибор к новым трубам или к трубам, которыми долго не пользова‐ лись. Спустите воду в
 • Страница 32 из 57
  32 Сведения по технике безопасности • Убедитесь, что при установке машины сетевой кабель и кабель сзади прибора не были передавлены или повреждены. • Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. • Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель. Всегда бери‐ тесь за
 • Страница 33 из 57
  Описание изделия 33 ВНИМАНИЕ! Моющие средства для посудомоечной машины опасны и могут вызывать раздраже‐ ние! • При возникновении происшествия с этими моющими средствами немедленно об‐ ратитесь к врачу. • При попадании моющего средства в рот немедленно обратитесь к врачу. • Если моющее средство
 • Страница 34 из 57
  34 Панель управления 9 Средний разбрызгиватель 10 Верхняя панель ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2 1 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 8 5 6 7 Кнопка "Вкл/Выкл" Справка по программе Сенсорная кнопка Program Индикаторы программы Дисплей Сенсорная кнопка Delay Сенсорная кнопка Start Индикаторы Сенсорная кнопка Option
 • Страница 35 из 57
  Панель управления 35 Индикаторы Индикатор завершения программы. Загорается, когда завершается про‐ грамма мойки. Индикатор ополаскивателя. Загорается, когда необходимо наполнить доза‐ тор ополаскивателя. 1) Индикатор отсутствия соли. Индикатор загорается, когда необходимо на‐ полнить емкость для
 • Страница 36 из 57
  36 Панель управления • Программы мойки; • Обратного отсчета времени до отложенного пуска. Сенсорная кнопка Option Нажмите эту кнопку для выбора функций. При включении функции загорается соответствующий индикатор. Сенсорная кнопка Option Функция Multitab ÖKO PLUS Повышенная гигие‐ ничность Одно
 • Страница 37 из 57
  Эксплуатация изделия 37 Включите прибор. Прибор не находится в режиме настройки, когда: • Включен только один индикатор программы; • На дисплее отображается продолжительность программы мойки или задержки пус‐ ка. – Для возврата в режим настройки необходимо отменить программу или задержку пуска. См.
 • Страница 38 из 57
  38 Установка смягчителя для воды Настройка жесткости воды Жесткость воды градусы (жест‐ кость воды) по немецкому стан‐ дарту (°dH) градусы (жест‐ кость воды) по французскому стандарту (TH°) ммоль/л градусы (жесткость воды) по шкале Клар‐ ка вручную элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 29 - 36 51 - 64 5,1 -
 • Страница 39 из 57
  Использование соли для посудомоечных машин 39 7. Выключите прибор, чтобы подтвердить изменение. Если для смягчителя воды электронным способом установлен уровень "1", индикатор наличия соли останется выключенным. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН Наполнение емкости для соли 1. Поверните
 • Страница 40 из 57
  40 Использование моющего средства и ополаскивателя Использование моющих средств Для защиты окружающей среды не используйте больше моющего средства, чем необ‐ ходимо. Соблюдайте рекомендации, приведенные изготовителем на упаковке моющего сред‐ ства. Наполнение дозатора моющего средства 1. Нажмите
 • Страница 41 из 57
  Функция Multitab 41 ФУНКЦИЯ MULTITAB Функция Multitab предназначена для комбинированного моющего средства в таблет‐ ках. Такие средства объединяют в себе моющее средство, ополаскиватель и соль для по‐ судомоечных машин. Некоторые типы таблеток могут содержать другие вещества. Убедитесь, что
 • Страница 42 из 57
  42 Программы мойки • Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов. • Чтобы исключить слипание ложек, размещайте их вперемежку с другими прибора‐ ми. • При загрузке предметов в корзины убедитесь, что все поверхности могут омывать‐ ся водой. • Легкие предметы укладывайте в верхнюю
 • Страница 43 из 57
  Программы мойки Программа Тип загрязнения Тип загрузки Обычная или не‐ большая загрязнен‐ ность Тонкий фаянс и стекло 43 Описание программы Мойка, 45°C Ополаскивания Сушка 1) Прибор самостоятельно определяет тип загрязнения и количество посуды в корзинах. Он автоматически регулирует температуру и
 • Страница 44 из 57
  44 Выбор и запуск программы мойки Программа1) Электроэнергия (кВтч) Вода (л) 0,7 - 0,8 8-9 0,8 - 0,9 8-9 1,1 - 1,2 11 - 12 0,6 - 0,7 9 - 10 1) На дисплее отображается время выполнения программы. Указанные показатели потребления могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды,
 • Страница 45 из 57
  Выбор и запуск программы мойки 45 • На дисплее погаснет мигающее значение времени задержки пуска. • Индикаторы этапов программы мойки погаснут. • После завершения обратного отсчета времени произойдет автоматический запуск программы мойки. – Индикатор выполняемого этапа включен. При открывании
 • Страница 46 из 57
  46 Уход и очистка 2. Откройте дверцу прибора. 3. Для улучшения результатов сушки оставьте дверцу приоткрытой на несколько ми‐ нут. Извлеките предметы из корзин. • Прежде чем доставать посуду, дайте ей остыть. Горячую посуду легко повредить. • Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом — из
 • Страница 47 из 57
  Что делать, если ... 7. Установите фильтр (B) в исходное по‐ ложение. Убедитесь, что он правильно вставлен в обе направляющие (С). 8. Установите фильтр (A) в фильтр (B). Поворачивайте фильтр (А) по часовой стрелке до тех пор, пока он не встанет на место. 47 C Очистка разбрызгивателей Не снимайте
 • Страница 48 из 57
  48 Что делать, если ... Неисправность Возможная причина Возможный способ устране‐ ния Засорен фильтр в наливном шланге. Неправильное подключение наливного шланга. Убедитесь в правильности подключения шланга. Поврежден наливной шланг. Убедитесь в том, что налив‐ ной шланг не имеет повре‐ ждений.
 • Страница 49 из 57
  Что делать, если ... 49 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны Неисправность Посуда остается грязной. Возможная причина Возможное решение Программа мойки не соответ‐ Убедитесь, что программа ствует типу посуды и степени мойки соответствует типу по‐ ее загрязненности. суды и степени ее
 • Страница 50 из 57
  50 Технические данные Неисправность Возможная причина Возможное решение Функция Multitab включена Включите дозатор ополаски‐ (эта функция автоматически вателя. выключает дозатор ополаски‐ вателя). Включение дозатора ополаскивателя 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме
 • Страница 51 из 57
  Охрана окружающей среды 51 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая
 • Страница 52 из 57
  52 Установка 2. Потяните верхнюю панель машины на‐ зад (2). 3. Поднимите верхнюю панель и сдвиньте ее с передних направляющих (3). 4. С помощью регулировочных ножек уста‐ новите прибор строго горизонтально. 5. Установите прибор под столешницу. Будьте осторожны, чтобы не допустить сдавливания или
 • Страница 53 из 57
  53
 • Страница 54 из 57
  54
 • Страница 55 из 57
  55
 • Страница 56 из 57
  www.aeg-electrolux.com/shop 117935970-B-442010
 • Страница 57 из 57