Инструкция для AEG FAVORIT 88400 IM0P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 88400 IM0P

HUHasználati útmutató

2

PL Instrukcja obsługi

19

RUИнструкция по эксплуатации 36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  FAVORIT 88400 IM0P HU Használati útmutató PL Instrukcja obsługi RU Инструкция по эксплуатации 2 19 36
 • Страница 2 из 57
  2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 57
  MAGYAR 1. 3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmuta‐ tót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. 1.1
 • Страница 4 из 57
  4 www.aeg.com VIGYÁZAT Veszélyes feszültség. • Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső cseréje érdekében. 1.3 Használat • A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például: – üzletek,
 • Страница 5 из 57
  MAGYAR 2. TERMÉKLEÍRÁS 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Felső szórókar 7 Öblítőszer-adagoló 2 Alsó szórókar 8 Mosogatószer-adagoló 3 Szűrők 4 Adattábla 9 Evőeszköztartó 10 Alsó kosár 5 Sótartály 11 Felső kosár 6 Vízkeménység-tárcsa 5
 • Страница 6 из 57
  6 www.aeg.com 3. KEZELŐPANEL 1 2 3 8 4 7 5 6 1 Be/ki gomb 5 Delay érintőgomb 2 Program érintőgomb 6 Start érintőgomb 3 Programkijelzők 7 Visszajelzők 4 Kijelző 8 Option érintőgomb Visszajelzők Leírás Multitab visszajelző. ÖKO PLUS visszajelző. ProBoost visszajelző. Mosogatási fázis visszajelző.
 • Страница 7 из 57
  MAGYAR 4. PROGRAMOK Program Szennyezettség mértéke Töltet típusa Program szakaszok Kiegészítő funkciók Összes Edények, evőesz‐ közök, lábasok és fazekak Előmosogatás Főmosogatás 45 °Con vagy 70 °C-on Öblítés Szárítás ÖKO PLUS Erős szennyezett‐ ség Edények, evőesz‐ közök, lábasok és fazekak
 • Страница 8 из 57
  8 www.aeg.com 3) Ez a legcsendesebb mosogatóprogram. A zajszint csökkentése érdekében a szivattyú nagyon alacsony fordulatszámon működik. Az alacsony fordulatszám miatt hosszabb a program időtartama. 4) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló
 • Страница 9 из 57
  MAGYAR 5.3 ProBoost E funkció 40%-kal növeli a víz nyomását, így jobb mosogatási eredményeket nyújt erősen szennyezett edények esetén. 5.4 A beállítások aktiválása A mosogatóprogram indítása előtt kap‐ csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő funkciót. A mosogatóprogramok műkö‐ dése közben nem lehet a
 • Страница 10 из 57
  10 www.aeg.com Vízlágyító beállítás Vízkeménység Német fok (°dH) Francia fok (°fH) mmol/l Clarke fok Kézi Elekt‐ roni‐ kus 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39
 • Страница 11 из 57
  MAGYAR 11 6.2 A sótartály feltöltése 1. 2. 3. 4. 5. Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyis‐ sa ki a sótartályt. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első alkalommal). Töltse fel a sótartályt regeneráló só‐ val. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő sót.
 • Страница 12 из 57
  12 www.aeg.com 4. Töltse be a mosogatószert. • Ha kombinált mosogatószer-tablet‐ tát használ, aktiválja a Multitab funkciót. 5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusá‐ nak és a szennyeződés mértékének megfelelő programot. 7.1 A mosogatószer használata A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2
 • Страница 13 из 57
  MAGYAR végrehajtása. A futó fázis visszajelzője világítani kezd. Ajtónyitás a készülék működése alatt Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készü‐ lék. Amikor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási ponttól folytatódik. Visszaszámlálás alatt a késleltetett indítás leállítása Amikor
 • Страница 14 из 57
  14 www.aeg.com Ne használjon a szükségesnél több mosogatószert. További in‐ formációkért olvassa el a moso‐ gatószer csomagolásán található útmutatásokat. 8.3 Pakolja meg megfelelően a kosarakat. A mellékelt tájékoztatóban néz‐ zen meg a kosarak feltöltésére vonatkozó példákat. • Csak mosogatógépbe
 • Страница 15 из 57
  MAGYAR 15 9.1 A szűrők tisztítása 1. Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és vegye ki. 2. Az (A) szűrő szétszereléséhez húz‐ za szét az (A1) és az (A2) részt. Vegye ki a (B) szűrőt. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket. A szűrő (B) visszahelyezése előtt győződjön meg arról,
 • Страница 16 из 57
  16 www.aeg.com 10. HIBAELHÁRÍTÁS A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll. Az alábbi információk alapján próbálja kiküszöbölni a problémát, mielőtt a már‐ kaszervizhez fordul. Bizonyos meghibásodások esetén a ki‐ jelzőn egy riasztási kód látható: • - A készülék nem tölt be vizet. • • et.
 • Страница 17 из 57
  MAGYAR Szennyeződések és cseppnyomok vannak a poharakon és edényeken • Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa magasabb hely‐ zetbe az öblítőszer fordítókart. • Lehet, hogy a mosogatószer minősé‐ ge az oka. Nedvesek az edények • Nem szerepel szárítási fázis a prog‐ ramban, vagy
 • Страница 18 из 57
  18 www.aeg.com 1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. 2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket. 12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A következő
 • Страница 19 из 57
  POLSKI 19 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANEL STEROWANIA . . . . .
 • Страница 20 из 57
  20 www.aeg.com 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploa‐ tacji urządzenia należy dokładnie prze‐ czytać dołączoną instrukcję obsługi. Pro‐ ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane niepra‐ widłową instalacją i eksploatacją. Należy
 • Страница 21 из 57
  POLSKI Podłączenie do sieci wodociągowej • Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐ dzić węży wodnych. • Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie uży‐ wano przez dłuższy czas, należy za‐ pewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta. • Przy pierwszym uruchomieniu
 • Страница 22 из 57
  22 www.aeg.com • Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu. 2. OPIS URZĄDZENIA 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Górne ramię spryskujące 7 Dozownik płynu nabłyszczającego 2 Dolne ramię spryskujące 8 Dozownik detergentu 3 Filtry 9 Kosz na sztućce 4
 • Страница 23 из 57
  POLSKI 23 3. PANEL STEROWANIA 1 2 8 3 4 7 5 6 1 Przycisk wł./wył. 5 Pole dotykowe Delay 2 Pole dotykowe Program 6 Pole dotykowe Start 3 Wskaźniki programów 7 Wskaźniki 4 Wyświetlacz 8 Pole dotykowe Option Wskaźniki Opis Wskaźnik funkcji Multitab. Wskaźnik funkcji ÖKO PLUS. Wskaźnik funkcji
 • Страница 24 из 57
  24 www.aeg.com 4. PROGRAMY Program Stopień zabrudze‐ nia Rodzaj załadunku Fazy programu Opcje Dowolne Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie Zmywanie wstępne Zmywanie w tempe‐ raturze 45°C lub 70°C Płukania Suszenie ÖKO PLUS Duże Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie Zmywanie wstępne
 • Страница 25 из 57
  POLSKI 25 4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania. 5) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to
 • Страница 26 из 57
  26 www.aeg.com 5.4 Uruchamianie opcji Opcje należy włączyć lub wyłączyć przed rozpoczęciem programu. Opcji nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu. Do‐ tknąć pola dotyko‐ wego Option 1 raz wł. wył. wył. 2 razy wył. wł. wył. 3 razy wł. wł. wył. 4 razy wył. wył. wł. 5 razy wł. wył.
 • Страница 27 из 57
  POLSKI 27 Regulacja zmięk‐ czania wody Twardość wody Stopnie niemieckie (°dH) Stopnie francuskie (°fH) mmol/l Stopnie Clarke'a ręczna elek‐ tronicz‐ na 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2
 • Страница 28 из 57
  28 www.aeg.com 6.2 Napełnianie zbiornika soli 1. 2. 3. 4. 5. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbiornik soli. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem). Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐ warek. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli. Obrócić pokrywkę w prawo, aby
 • Страница 29 из 57
  POLSKI 4. Dodać detergent. • Aby stosować wieloskładnikowe tabletki z detergentem, należy włą‐ czyć funkcję Multitab. 29 5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐ gram dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. 7.1 Stosowanie detergentu A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2
 • Страница 30 из 57
  30 www.aeg.com Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi urządze‐ nie będzie kontynuować pracę od mo‐ mentu, w którym została przerwana. Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania Anulowanie opóźnienia
 • Страница 31 из 57
  POLSKI twardości wody. Należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu produktu. • Tabletki z detergentem nie rozpusz‐ czają się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach. Nie używać większej
 • Страница 32 из 57
  32 www.aeg.com 9.1 Czyszczenie filtrów 1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć. 2. Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐ dzielić części (A1) i (A2). Wyjąć filtr (B). Przepłukać filtry wodą. Przed ponownym włożeniem filtra (B) należy upewnić się, że wewnątrz osadnika ani na
 • Страница 33 из 57
  POLSKI 33 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas zmywania. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi infor‐ macjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. Przy niektórych usterkach na wyświetla‐ czu pojawia się
 • Страница 34 из 57
  34 www.aeg.com wania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie. • Użyto zbyt dużo detergentu. Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody na szklankach i naczyniach. • Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐ cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐ wania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
 • Страница 35 из 57
  POLSKI 35 maks. 60°C Dopływ wody1) Zimna lub ciepła woda2) Pojemność Liczba standardowych na‐ kryć Pobór mocy Tryb włączenia 0.10 W Tryb wyłączenia 0.10 W 9 1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4". 2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
 • Страница 36 из 57
  36 www.aeg.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 • Страница 37 из 57
  РУССКИЙ 1. 37 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Произво‐ дитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 38 из 57
  38 www.aeg.com ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение. • Если наливной шланг поврежден, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в сервисный центр для замены налив‐ ного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения, напри‐ мер: – В помещениях,
 • Страница 39 из 57
  РУССКИЙ 39 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Верхний разбрызгиватель 7 Дозатор ополаскивателя 2 Нижний разбрызгиватель 8 Дозатор моющего средства 3 Фильтры 9 Корзина для столовых приборов 10 Нижняя корзина 4 Табличка с техническими данны‐ ми 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости
 • Страница 40 из 57
  40 www.aeg.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 3 8 4 7 5 6 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 5 Сенсорное поле Delay 2 Сенсорное поле Program 6 Сенсорное поле Start 3 Индикаторы программ 7 Индикаторы 4 Дисплей 8 Сенсорное поле Option Индикаторы Описание Индикатор Multitab. Индикатор ÖKO PLUS. Индикатор ProBoost.
 • Страница 41 из 57
  РУССКИЙ 41 4. ПРОГРАММЫ Программа Степень загряз‐ ненности Тип загрузки Этапы программы Режимы Все Посуда, столовые приборы, кастрю‐ ли и сковороды Предварительная мойка Мойка, 45°C или 70°C Ополаскивания Сушка ÖKO PLUS Высокая загряз‐ ненность Посуда, столовые приборы, кастрю‐ ли и сковороды
 • Страница 42 из 57
  42 www.aeg.com 3) Это самая тихая программа мойки. Насос работает на очень низкой скорости, чтобы понизить уровень шума. Из-за пониженной скорости насоса продолжительность программы увеличивается. 4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечивает хорошие
 • Страница 43 из 57
  РУССКИЙ 5.2 ÖKO PLUS Данный режим позволяет устанав‐ ливать более низкую температуру на этапе последнего ополаскивания. Включение этого режима сокращает энергопотребление (до 25%) и умень‐ шает продолжительность программы. По окончании программы посуда мо‐ жет оставаться мокрой. 5.3 ProBoost Данная
 • Страница 44 из 57
  44 www.aeg.com случае настройте смягчитель для воды. Обратитесь в местную служ‐ бу водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашей местности. 2. Наполните емкость для соли. 3. Наполните дозатор ополаскивате‐ ля. 4. Откройте водопроводный вентиль. 5. В приборе могут быть посторонние
 • Страница 45 из 57
  РУССКИЙ Электронная настройка 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐ тесь, что прибор находится в режи‐ ме настройки (см. Главу «Настрой‐ ка и запуск программы»). 2. Одновременно нажав и удерживая Delay и Start, дождитесь начала , мигания индикаторов и . 3. Нажмите на
 • Страница 46 из 57
  46 www.aeg.com 6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя 1. B A 2. M AX 4 3 2 1 + - 3. C D 4. Нажмите на кнопку снятия блоки‐ ровки (D), чтобы открыть крышку (C). Наполните дозатор ополаскивате‐ ля (A), не превышая отметку «Макс». Во избежание избыточного пеноо‐ бразования удалите пролившийся
 • Страница 47 из 57
  РУССКИЙ 47 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 4 + 32 - 1 20 MAX 3. C 4. 5. 7.2 Настройка и запуск программы Режим настройки Некоторые настройки требуют нахо‐ ждения прибора в режиме настройки. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор находится в ре‐ жиме настройки, если на
 • Страница 48 из 57
  48 www.aeg.com Открывание дверцы во время работы прибора Открывание дверцы приводит к оста‐ новке работы прибора. При закрыва‐ нии дверцы работа продолжается с момента, на котором она была пре‐ рвана. Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета В случае отмены функции отсрочки пуска происходит
 • Страница 49 из 57
  РУССКИЙ не. Воспользуйтесь инструкциями на упаковке продуктов. • Таблетированные моющие сред‐ ства не успевают полностью раство‐ риться при использовании коротких программ. Для того, чтобы избежать образование на посуде осадка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными
 • Страница 50 из 57
  50 www.aeg.com 9.1 Чистка фильтров 1. Поверните фильтр (A) против ча‐ совой стрелки и извлеките его. 2. Для разборки фильтра (A) потя‐ нув, разделите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Перед тем, как установить фильтр (B) на место, убедитесь, что внут‐ ри или по краям
 • Страница 51 из 57
  РУССКИЙ 51 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прибор не запускается или остана‐ вливается во время работы. Перед тем, как обращаться в сервис‐ ный центр, для разрешения проблемы воспользуйтесь данной информацией. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправно‐ сти: • - В прибор
 • Страница 52 из 57
  52 www.aeg.com 10.1 Если результаты мойки и сушки неудовлетворительны Белесые потеки или синеватый налет на стеклянной посуде и тарелках. • Слишком большое количество вы‐ даваемого ополаскивателя. Умень‐ шите уровень дозатора ополаскива‐ теля. • Было добавлено слишком большое количество моющего
 • Страница 53 из 57
  РУССКИЙ Подключение к элек‐ тросети 53 См. табличку с техническими данными. Напряжение 220-240 В Частота 50 Гц Давление в водопро‐ водной сети Мин. / макс. (бар / МПа) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Водоснабжение 1) Холодная или горячая во‐ да2) Вместимость Комплектов посуды Потребляемая мощ‐ ность При
 • Страница 54 из 57
  54 www.aeg.com
 • Страница 55 из 57
  РУССКИЙ 55
 • Страница 56 из 57
  117931761-A-132013 www.aeg.com/shop
 • Страница 57 из 57