Инструкция для AEG SKS58240F0

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SKS58240F0

ET KÜLMUTUSKAPP

KASUTUSJUHEND

2

LV LEDUSSKAPIS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

18

LT ŠALDYTUVAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

35

RU ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  SKS58240F0 ET LV LT RU KÜLMUTUSKAPP LEDUSSKAPIS ŠALDYTUVAS ХОЛОДИЛЬНИК KASUTUSJUHEND LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 18 35 52
 • Страница 2 из 73
  2 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut
 • Страница 3 из 73
  Sisukord 3 SISUKORD 4 6 7 7 9 10 12 14 15 15 17 Ohutusinfo Käitus Esimene kasutamine Igapäevane kasutamine Vihjeid ja näpunäiteid Puhastus ja hooldus Mida teha, kui... Tehnilised andmed Paigaldamine Helid Keskkonnainfo Käesolevas kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi hoiatusmärke: Tähtis info teie
 • Страница 4 из 73
  4 Ohutusinfo OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed
 • Страница 5 из 73
  Ohutusinfo 5 – õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. • Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. HOIATUS Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik,
 • Страница 6 из 73
  6 Käitus Paigaldamine Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. • Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste osas. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. • On
 • Страница 7 из 73
  Esimene kasutamine 7 • keerake temperatuuri regulaatorit madalamate seadete suunas, et saavutada minimaalne külmus. • keerake temperatuuri regulaatorit kõrgemate seadete suunas, et saavutada maksimaalne külmus. Reeglina on keskmine asend sobivaim. Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pidada, et
 • Страница 8 из 73
  8 Igapäevane kasutamine Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või valmistama ning seejärel uuesti külmutama
 • Страница 9 из 73
  Vihjeid ja näpunäiteid 9 VIHJEID JA NÄPUNÄITEID Normaalse tööga kaasnevad helid • Kui külmutusagensit pumbatakse läbi spiraalide ja torude, võib kuulda nõrka kurisevat ja mulisevat heli. See on normaalne. • Kui kompressor töötab, toimub jahutusagensi pumpamine ja kuullete komressorist vihisevat
 • Страница 10 из 73
  10 Puhastus ja hooldus • valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses; • mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad; • ärge laske värskel külmutamata
 • Страница 11 из 73
  Puhastus ja hooldus 11 ETTEVAATUST Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi. Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
 • Страница 12 из 73
  12 Mida teha, kui... HOIATUS Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks aurusti ümber kuna niiviisi võite seda vigastada. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Temperatuuri tõus külmutatud
 • Страница 13 из 73
  Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus 13 Lahendus Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud. Seade ei saa toidet. Pistikupesas ei ole voolu. Kompressor töötab pidevalt. Ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Lamp on ooterežiimis.
 • Страница 14 из 73
  14 Tehnilised andmed Probleem Võimalik põhjus Lahendus Temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge. Toiduained paiknevad üksteisele Paigutage toiduained nii, et on taliiga ligidal. gatud külma õhu ringlus. Härmatist on liiga palju. Toiduained ei ole korralikult pakendatud. Pakendage toiduained
 • Страница 15 из 73
  Paigaldamine 15 PAIGALDAMINE HOIATUS Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt enne seadme paigaldamist, et tagada turvalisus ja seadme õige töö. Paigutamine Käesoleva seadme võib paigaldada ka kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistulemuste saamiseks
 • Страница 16 из 73
  16 Helid CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS! CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS!
 • Страница 17 из 73
  Keskkonnainfo SSSRRR! CRACK! 17 SSSRRR! CRACK! KESKKONNAINFO Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise
 • Страница 18 из 73
  18 VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai
 • Страница 19 из 73
  Saturs 19 SATURS 20 22 23 23 25 27 29 31 31 32 34 Drošības informācija Lietošana Pirmā ieslēgšana Izmantošana ikdienā Noderīgi ieteikumi un padomi Kopšana un tīrīšana Ko darīt, ja ... Tehniskie dati Uzstādīšana Trokšņi Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem Šajā rokasgrāmatā
 • Страница 20 из 73
  20 Drošības informācija DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Jūsu drošības un ierīces pareizas lietošanas dēļ pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai nepieļautu nelaimes gadījumu iespējamību
 • Страница 21 из 73
  Drošības informācija 21 – rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce. • Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. BRĪDINĀJUMS Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas
 • Страница 22 из 73
  22 Lietošana • Regulāri pārbaudiet ledusskapī esošo ūdens izplūdes atveri, vai tajā nav sakrājies ūdens, kas radies atkausēšanas laikā. Ja nepieciešams, iztīriet atveri. Ja aizplūdes sistēma būs bloķēta, ūdens sakrāsies ledusskapja apakšējā daļā. Uzstādīšana Lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam,
 • Страница 23 из 73
  Pirmā ieslēgšana 23 Temperatūras regulēšana Temperatūra tiek regulēti automātiski. Lai lietotu ierīci, rīkojieties šādi: • lai iegūtu minimālu aukstumu, pagrieziet temperaturas regulatoru līdz zemākajam iestatījumam; • lai iegūtu maksimālu aukstumu, pagrieziet temperaturas regulatoru līdz
 • Страница 24 из 73
  24 Izmantošana ikdienā Saldētas pārtikas uzglabāšana Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas ledusskapja neizmantošanas, pirms ievietot nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas, iestatot visaugstāko temperatūras iestatījumu. Ja sākas nejaušs atkausēšanas process,
 • Страница 25 из 73
  Noderīgi ieteikumi un padomi 25 Durvju plauktu novietošana Modelis ir aprīkots ar dažādu produktu uzglabāšanas kasti, kas atrodas zem durvju plaukta nodalījuma un izbīdās uz sāniem. Lai varētu veikt pamatīgāku tīrīšanu, augšējos un apakšējos durvju plauktus var viegli noņemt un atkal uzlikt atpakaļ
 • Страница 26 из 73
  26 Noderīgi ieteikumi un padomi • pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, it īpaši tos, kuriem piemīt stiprs aromāts • novietojiet produktus tā, lai ap tiem varētu brīvi cirkulēt gaiss Ieteikumi par saldēšanu Noderīgi ieteikumi: Visa veida gaļa: iesaiņojiet polietilēna maisiņos un novietojiet uz
 • Страница 27 из 73
  Kopšana un tīrīšana 27 KOPŠANA UN TĪRĪŠANA UZMANĪBU Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Šīs ierīces dzsētājagregātā ir ogļūdeņradis; tādēļ tās apkopi un uzlādēšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Periodiska tīrīšana Ierīce regulāri jātīra: • Tīriet ledusskapja
 • Страница 28 из 73
  28 Kopšana un tīrīšana Parastâ darbîbas reþîma laikâ, ik reizi apstâjoties kompresora motora darbîbai, tiek automâtiski likvidçts apsarmojums, kas veidojas uz ledusskapja nodalîjumâ esoðâ iztvaikotâja. Ûdens, kas rodas atkausçðanas laikâ, tiek novadîts îpaðâ tvertnç, kas atrodas ierîces aizmugurç
 • Страница 29 из 73
  Ko darīt, ja ... 29 Ledusskapja ilgstoša neizmantošana Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus piesardzības pasākumus: 1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla 2. Izņemiet produktus 3. Atkausējiet un iztīriet ierīci un visus piederumus 4. Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu nepatīkama
 • Страница 30 из 73
  30 Ko darīt, ja ... Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Pa ledusskapja aizmugures sieniņu plūst ūdens. Automātiskās atkausēšanas laikā izkusušais ledus plūst pa aizmugures sieniņu. Tas ir pareizi. Ūdens ieplūst ledusskapī. Ūdens izplūdes atvere ir nosprostota. Iztīriet ūdens izplūdes atveri.
 • Страница 31 из 73
  Tehniskie dati 3. 4. 5. 6. 7. 8. 31 Noòemiet spuldzes pârsegu (kâ parâdîts ilustrâcijâ). Nomainiet veco lampu ar jaunu tādas pašas jaudas lampu, kas paredzēta izmantošanai mājsaimniecības ierīcēs. (Maksimālā jauda norādīta uz lampas pārsega.) Uzlieciet spuldzes pârsegu. Pievelciet skrûvi spuldzes
 • Страница 32 из 73
  32 Trokšņi Klimatiskā klase Apkārtējās vides temperatūra SN no +10 līdz +32 °C N no +16 līdz +32°C ST no +16 līdz +38°C T no +16 līdz +43 °C Elektriskais savienojums Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie sprieguma un frekvences parametri atbilst
 • Страница 33 из 73
  Trokšņi BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR! 33 BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR!
 • Страница 34 из 73
  34 Informācija par ierīces izmantošanas ekoloģiskajiem aspektiem CRACK! CRACK! INFORMĀCIJA PAR IERĪCES IZMANTOŠANAS EKOLOĢISKAJIEM ASPEKTIEM Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko
 • Страница 35 из 73
  35 PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose.
 • Страница 36 из 73
  36 Turinys TURINYS 37 40 40 41 42 44 46 48 49 49 51 Saugos informacija Veikimas Naudojantis pirmąkart Kasdienis naudojimas Naudinga informacija ir patarimai. Valymas ir priežiūra Ką daryti, jeigu... Techniniai duomenys Įrengimas Triukšmas Aplinkos apsauga Tokie simboliai naudojami šioje
 • Страница 37 из 73
  Saugos informacija 37 SAUGOS INFORMACIJA Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų
 • Страница 38 из 73
  38 Saugos informacija – venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių; – gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas. • Keisti techninius duomenis arba bet kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras
 • Страница 39 из 73
  Saugos informacija 39 Priežiūra ir valymas • Prieš atlikdami priežiūros ar valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo. • Nevalykite prietaiso su metaliniais daiktais. • Šerkšno pašalinimui nenaudokite aštrių daiktų. Naudokite plastikinį grandiklį. •
 • Страница 40 из 73
  40 Veikimas VEIKIMAS Įjungimas Kištuką įkiškite į lizdą. Temperatūros reguliatorių sukite pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės nuostatos Išjungimas Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių pasukę į "O" padėtį Temperatūros reguliavimas Temperatūra reguliuojama automatiškai. Prietaisą
 • Страница 41 из 73
  Kasdienis naudojimas 41 KASDIENIS NAUDOJIMAS Šviežių maisto produktų užšaldymas Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius maisto produktus ir juos užšaldytus arba visiškai užšaldytus laikyti ilgą laiką. Norint užšaldyti šviežius maisto produktus visai nebūtina keisti vidutinį parametrą. Tačiau
 • Страница 42 из 73
  42 Naudinga informacija ir patarimai. Durelių lentynų išdėstymas Šiame modelyje yra slankiojama dėžutė, įrengta po durų lentynėlių skyriumi – ją galima slankioti į šonus. Norėdami išvalyti kruopščiau, galite lengvai išimti ir vėl įdėti viršutinę ir apatinę durelių lentynėles NAUDINGA INFORMACIJA IR
 • Страница 43 из 73
  Naudinga informacija ir patarimai. 43 • maisto produktus uždenkite arba įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu kvapu • maisto produktus išdėstykite taip, kad aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras Šaldymo patarimai Naudingi patarimai: Mėsa (visų rūšių) : įvyniokite į polietileno maišelius
 • Страница 44 из 73
  44 Valymas ir priežiūra VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ATSARGIAI Prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką. Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įgaliotiems technikams. Reguliarus valymas Prietaisą
 • Страница 45 из 73
  Valymas ir priežiūra 45 P F Šaldytuvo atitirpdymas Normalaus prietaiso naudojimo metu, kai nustoja veikti variklio kompresorius, nuo šaldytuvo skyriaus garintuvo automatiškai pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo lataku nuteka į specialų indą, esantį prietaiso galinėje dalyje virš variklio
 • Страница 46 из 73
  46 Ką daryti, jeigu... Oro kanalų valymas 1. 2. 3. 4. Nuimkite apatinę juostą (1), tuomet ventiliacijos groteles (2). Išvalykite ventiliacijos groteles. Atsargiai ištraukite oro kreipiklį (3) ir patikrinkite, ar neliko vandens po atitirpdymo. Dulkių siurbliu išsiurbkite apatinę įtaiso dalį. 3 2 1
 • Страница 47 из 73
  Ką daryti, jeigu... Gedimas Lemputė nešviečia. Galima priežastis 47 Sprendimas Atidarykite ir uždarykite duris. Lemputė perdegė. Žr. skyrių „Lemputės keitimas“. Neteisingai nustatyta temperatūra. Nustatykite aukštesnę temperatūrą. Netinkamai uždarytos durelės. Žr. skyrių „Durelių uždarymas“.
 • Страница 48 из 73
  48 Techniniai duomenys Gedimas Galima priežastis Sprendimas Netinkamai nustatyta temperatū- Nustatykite aukštesnę temperatūra. rą. Lemputės keitimas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nuo lemputės gaubto išsukite varžtą. Nuimkite lemputės gaubtą (žr. paveikslėlį). Seną
 • Страница 49 из 73
  Įrengimas 49 ĮRENGIMAS ĮSPĖJIMAS Norėdami užtikrinti savo saugumą ir prietaiso naudojimą pagal paskirtį prieš įrengdami prietaisą atidžiai perskaitykite skyrių Informaciją apie saugą. Padėties parinkimas Šis prietaisas gali būti statomas ir sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje (garaže arba rūsyje),
 • Страница 50 из 73
  50 Triukšmas CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS! CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS!
 • Страница 51 из 73
  Aplinkos apsauga SSSRRR! CRACK! 51 SSSRRR! CRACK! APLINKOS APSAUGA Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
 • Страница 52 из 73
  52 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 53 из 73
  Содержание 53 СОДЕРЖАНИЕ 54 Сведения по технике безопасности 57 Описание работы 58 Первое использование 58 Ежедневное использование 59 Полезные советы 61 Уход и очистка 64 Что делать, если ... 66 Технические данные 66 Установка 67 Шумы при работе 69 Забота об окружающей среде В данном руководстве
 • Страница 54 из 73
  54 Сведения по технике безопасности СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать
 • Страница 55 из 73
  Сведения по технике безопасности 55 • Не допускайте повреждения холодильного контура. • Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a). При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить
 • Страница 56 из 73
  56 Сведения по технике безопасности • Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке. • При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя. • Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем
 • Страница 57 из 73
  Описание работы 57 Обслуживание • Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом. • Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно
 • Страница 58 из 73
  58 Первое использование В случае высокой температуры в помещении или полного заполнения прибора продуктами, если задано самое низкое значение температуры, компрессор прибора может работать непрерывно; при этом задняя стенка прибора будет покрываться льдом. В этом случае следует задать более высокую
 • Страница 59 из 73
  Полезные советы 59 Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи займет больше времени. Съемные полки На стенках холодильника установлен ряд направляющих, позволяющих размещать полки по желанию.
 • Страница 60 из 73
  60 Полезные советы • Когда компрессор включен, хладагент прокачивается по кругу, и при этом слышны жужжание и пульсация, исходящие от компрессора. Это нормально. • Тепловое расширение может вызывать резкое потрескивание. Данное физическое явление естественно и не представляет опасности. Это
 • Страница 61 из 73
  Уход и очистка 61 • процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие замораживанию; • замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты; • перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции
 • Страница 62 из 73
  62 Уход и очистка • тщательно проверяйте состояние уплотнения дверцы и протирайте его, чтобы обеспечить его чистоту и отсутствие загрязнений • после мытья ополаскивайте вымытые поверхности и затем тщательно вытирайте их. Не тяните, не двигайте и следите за тем, чтобы не повредить трубки и/или
 • Страница 63 из 73
  Уход и очистка 63 Размораживание морозильного отделения Вокруг верхнего отделения всегда образуется определенное количество наледи. Размораживайте морозильное отделение, когда слой инея достигнет толщины около 3-5 мм. Для удаления наледи выполните следующее: 1. Выключите прибор. 2. Выньте из
 • Страница 64 из 73
  64 Что делать, если ... 2. 3. 4. Выньте все продукты. Разморозьте и почистите прибор и все принадлежности. Оставьте дверцу/дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха. Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не
 • Страница 65 из 73
  Что делать, если ... Неполадка Возможная причина 65 Устранение Вода стекает по задней стенке холодильника. Во время автоматического Это нормально. размораживания на задней панели размораживается наледь. Вода стекает внутрь холодильника. Засорилось сливное отверстие. Прочистите сливное отверстие.
 • Страница 66 из 73
  66 Технические данные 3. 4. 5. 6. 7. 8. Снимите плафон (см. иллюстрацию). Замените использованную лампочку новой лампочкой такой же мощности (максимальная мощность указана на плафоне). Установите плафон. Затяните винт на плафоне. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Откройте дверцу. Убедитесь,
 • Страница 67 из 73
  Шумы при работе 67 ветствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными прибора. Климатический класс Температура окружающей среды SN от +10°C до +32°C N от +16°C до +32°C ST от +16°C до +38°C T от +16°C до +43°C Подключение к электросети Перед включением прибора в сеть
 • Страница 68 из 73
  68 Шумы при работе CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS! CLICK! BRRR! BLUBB! HISSS!
 • Страница 69 из 73
  Забота об окружающей среде SSSRRR! CRACK! 69 SSSRRR! CRACK! ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для
 • Страница 70 из 73
  70
 • Страница 71 из 73
  71
 • Страница 72 из 73
  www.aeg.com/shop 211621381-A-082011
 • Страница 73 из 73