Инструкция для AEG SKZ71800F0

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SKZ71800F0

DA

KØLESKAB

BRUGSANVISNING

2

PT

FRIGORÍFICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

22

RU ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

43

SV

KYLSKÅP

BRUKSANVISNING

66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  SKZ71800F0 DA KØLESKAB PT FRIGORÍFICO RU ХОЛОДИЛЬНИК SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING MANUAL DE INSTRUÇÕES ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BRUKSANVISNING 2 22 43 66
 • Страница 2 из 89
  2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få
 • Страница 3 из 89
  Indhold 3 INDHOLD 4 6 9 9 14 14 16 18 18 19 21 Om sikkerhed Betjeningspanel Ibrugtagning Daglig brug Nyttige oplysninger og råd Vedligeholdelse og rengøring Hvis noget går galt Tekniske data Installation Støj Skån miljøet Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning: Vigtige
 • Страница 4 из 89
  4 Om sikkerhed OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt
 • Страница 5 из 89
  Om sikkerhed 5 – Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står • Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik,
 • Страница 6 из 89
  6 Betjeningspanel Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. • Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så
 • Страница 7 из 89
  Betjeningspanel 7 5 Knap til øgning af temperatur 6 Display Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på knappen Mode og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles. Display 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Timer COOLMATIC-funktion
 • Страница 8 из 89
  8 Betjeningspanel Minute Minder-funktion Minute Minder -funktionen bruges til at indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver, at en blanding køles ned i et bestemt stykke tid. Sådan slås funktionen til: 1. Tryk på knappen Mode, indtil det
 • Страница 9 из 89
  Ibrugtagning 9 Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk: 1. Tryk på knappen Mode, indtil COOLMATIC-indikatoren blinker. 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. 3. COOLMATIC-indikatoren slukkes. Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet. Alarm for åben dør
 • Страница 10 из 89
  10 Daglig brug Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste. Isætning af hylder i dør Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af
 • Страница 11 из 89
  Daglig brug 11 LONGFRESH -afdelingen I LONGFRESH 0°C -afdelingen styres temperaturen automatisk. Den holdes konstant på ca. 0°C, og det er ikke nødvendigt at indstille den. Takket være en konstant opbevaringstemperatur på ca. 0°C og en relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 % kan forskellige slags
 • Страница 12 из 89
  12 Daglig brug Trådhylderne i skufferne tillader luften at cirkulere frit, og det betyder, at madvarerne holder sig bedre. Rummet har stop, så skufferne ikke falder ud, når de trækkes helt ud. Når skufferne skal tages ud (f.eks. før rengøring), trækkes de først ud til stoppene. Derefter løftes de
 • Страница 13 из 89
  Daglig brug Madvarens art Indstilling for luftfugtighed 13 Holdbarhed Blommer 1) rabarber, stikkelsbær "fugtig" op til 21 dage Æbler (ikke frostfølsomme), kvæder "fugtig" op til 20 dage Abrikoser, kirsebær "fugtig" op til 14 dage Små blommer, vindruer "fugtig" op til 10 dage Brombær, solbær, ribs
 • Страница 14 из 89
  14 Nyttige oplysninger og råd NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD Energisparetips • Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. • Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
 • Страница 15 из 89
  Vedligeholdelse og rengøring 15 Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens
 • Страница 16 из 89
  16 Hvis noget går galt Klappen i luftfordelerboksen skal altid være lukket, når skabet er i brug. Filteret skal behandles forsigtigt, så dets overflade ikke bliver ridset. Afrimning af køleskabet Kølerummet har automatisk afrimning. Afrimningsvandet løber ned i en beholder på kompressoren, hvor det
 • Страница 17 из 89
  Hvis noget går galt Fejl Mulig årsag 17 Løsning Døren er blevet åbnet for tit. Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Madvarernes temperatur er for høj. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Der er for høj rumtemperatur. Sænk stuetemperaturen. Kompressoren
 • Страница 18 из 89
  18 Tekniske data TEKNISKE DATA Nichemål Højde 1780 mm Bredde 560 mm Dybde 550 mm Spænding 230-240 V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" grundigt, før
 • Страница 19 из 89
  Støj 19 Krav til lufttilførsel Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. 50 mm min. 200 cm2 min. 200 cm2 Montering af luftfilter med aktivt kul Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig lugt og bevarer smag og duft i alle madvarer, uden risiko for at de får afsmag af hinanden. Ved
 • Страница 20 из 89
  20 Støj SSS RRR ! HISSS! OK B! B LU B CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 21 из 89
  Skån miljøet HISSS! SSSRRR! CRACK! 21 HISSS! SSSRRR! CRACK! SKÅN MILJØET Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at
 • Страница 22 из 89
  22 PARA RESULTADOS PERFEITOS Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante
 • Страница 23 из 89
  Índice 23 ÍNDICE 24 27 29 30 34 35 37 39 39 40 42 Informações de segurança Painel de controlo Primeira utilização Utilização diária Sugestões e conselhos úteis Manutenção e limpeza O que fazer se… Dados técnicos Instalação Ruídos Preocupações ambientais Os símbolos que se seguem são utilizados no
 • Страница 24 из 89
  24 Informações de segurança INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes
 • Страница 25 из 89
  Informações de segurança 25 Se o circuito refrigerante se danificar: – evite chamas livres e fontes de ignição – ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra • É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito,
 • Страница 26 из 89
  26 Informações de segurança Limpeza e manutenção • Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. • Não limpe o aparelho com objectos de metal. • Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico. • Inspeccione regularmente o
 • Страница 27 из 89
  Painel de controlo 27 PAINEL DE CONTROLO 1 2 3 4 5 6 1 Botão ON/OFF 2 Botão Mode 3 Botão OK 4 Botão de diminuição da temperatura 5 Botão de aumento da temperatura 6 Visor É possível alterar o som predefinido de botões para outro mais facilmente audível premindo simultaneamente o botão Mode e o
 • Страница 28 из 89
  28 Painel de controlo Regulação da temperatura A temperatura regulada do frigorífico pode ser ajustada premindo o botão da temperatura. Temperatura predefinida regulada: • +5 °C para o frigorífico Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada. A temperatura regulada será alcançada
 • Страница 29 из 89
  Primeira utilização 3. 29 O indicador Bloqueio de Segurança para Crianças apaga-se. Função COOLMATIC Se necessitar de inserir uma grande quantidade de alimentos quentes, por exemplo após fazer as compras, sugerimos activar a função COOLMATIC para arrefecer os produtos mais rapidamente e para evitar
 • Страница 30 из 89
  30 Utilização diária UTILIZAÇÃO DIÁRIA Este aparelho é vendido na França. De acordo com a legislação em vigor neste país, deve ser fornecido com um dispositivo especial (ver a figura), colocado no compartimento inferior do frigorífico, para indicar a zona mais fria do mesmo. Prateleiras móveis As
 • Страница 31 из 89
  Utilização diária 1. 2. 3. 31 levante a prateleira com o compartimento deslizante virado para cima e remova-o dos suportes na porta remova o suporte de retenção para fora da guia que se encontra por baixo da prateleira Efectue o mesmo procedimento pela ordem inversa para introduzir o compartimento
 • Страница 32 из 89
  32 Utilização diária Controlo de humidade Ambas as gavetas podem ser utilizadas independentemente de acordo com as condições de armazenamento pretendidas com vista a conseguir uma humidade mais ou menos elevada. A regulação de cada gaveta é independente e é controlada utilizando a válvula
 • Страница 33 из 89
  Utilização diária 33 Tempo de armazenamento no compartimento 0°C de frescura prolongada para alimentos frescos Tipo de alimentos Ajuste da humidade do ar Tempo de armazenamento Cebola "seco" até 5 meses Manteiga "seco" até 1 mês Grandes pedaços de carne de porco "seco" até 10 dias Carne de vaca,
 • Страница 34 из 89
  34 Sugestões e conselhos úteis Bolos com cremes e outros tipos de produtos de pastelaria podem ser armazenados no compartimento LongFresh a 0 ºC durante 2 ou 3 dias. Não colocar no compartimento LongFresh a 0 ºC: • frutas sensíveis ao frio que devem ser armazenadas à temperatura ambiente ou de cave
 • Страница 35 из 89
  Manutenção e limpeza 35 • cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte • posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor Conselhos para a refrigeração Conselhos úteis: Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na
 • Страница 36 из 89
  36 Manutenção e limpeza Para garantir uma funcionalidade total do compartimento LONGFRESH 0°C , a prateleira mais baixa e as tampas têm de ser colocadas na posição original após a limpeza. Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento. Muitos agentes de limpeza de superfícies de
 • Страница 37 из 89
  O que fazer se… 37 • desligue o aparelho da tomada da electricidade • retire todos os alimentos • descongelação10) e limpe o aparelho e todos os acessórios • deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis. Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar
 • Страница 38 из 89
  38 O que fazer se… Problema Causa possível Solução O compressor não arranca Isto é normal, não é um erro. imediatamente após pressionar o botão COOLMATIC ou após alterar a temperatura. O compressor arranca após um período de tempo. A água escorre na placa traseira do frigorífico. Durante o processo
 • Страница 39 из 89
  Dados técnicos 39 DADOS TÉCNICOS Dimensão do nicho de instalação Altura 1780 mm Largura 560 mm Profundidade 550 mm Tensão 230-240 V Frequência 50 Hz As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo do interior do aparelho e na etiqueta de energia. INSTALAÇÃO
 • Страница 40 из 89
  40 Ruídos O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas. Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C. Requisitos de ventilação O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser suficiente. 50 mm min. 200 cm2 min. 200 cm2 Instalação do
 • Страница 41 из 89
  Ruídos SSS RRR ! HISSS! OK B! B LU B CLICK! BRRR! BLUBB! 41 K! IC CL BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 42 из 89
  42 Preocupações ambientais HISSS! SSSRRR! CRACK! HISSS! SSSRRR! CRACK! PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento
 • Страница 43 из 89
  43 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 44 из 89
  44 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 45 Сведения по технике безопасности 48 Панель управления 51 Первое использование 51 Ежедневное использование 56 Полезные советы 57 Уход и очистка 59 Что делать, если ... 61 Технические данные 61 Установка 63 Шумы при работе 65 Забота об окружающей среде В данном руководстве
 • Страница 45 из 89
  Сведения по технике безопасности 45 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать
 • Страница 46 из 89
  46 Сведения по технике безопасности • Не допускайте повреждения холодильного контура. • Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a). При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить
 • Страница 47 из 89
  Сведения по технике безопасности 47 • Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке. • При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя. • Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем
 • Страница 48 из 89
  48 Панель управления Обслуживание • Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом. • Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно
 • Страница 49 из 89
  Панель управления 49 5 Сигнальный индикатор 6 Индикатор температуры Включение Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия: 1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 2. Если дисплей отключен, нажмите на кнопку ON/OFF . 3. Если на дисплее высветилось сообщение "dEMo", значит, прибор
 • Страница 50 из 89
  50 Панель управления Индикатор таймера замигает (min). По окончании обратного отсчета индикатор Minute Minder (таймер) начнет мигать и раздастся звуковой сигнал: 1. нажмите на кнопку OK для выключения звукового сигнала и отключения функции. Функцию можно отключить в любой момент обратного отсчета
 • Страница 51 из 89
  Первое использование 51 Сигнализация открытой дверцы Если дверь остается открытой несколько минут, раздается звуковой сигнал. На то, что дверца не закрыта, указывает: • мигание сигнального индикатора; • звуковой сигнал. После восстановления нормальных условий (дверца закрыта) звуковой сигнал
 • Страница 52 из 89
  52 Ежедневное использование Съемные полки На стенках холодильника установлен ряд направляющих, позволяющих размещать полки по желанию. Для оптимального использования пространства передние половинки полок могут лежать на задних. Размещение полок дверцы Чтобы обеспечить возможность хранить упаковки
 • Страница 53 из 89
  Ежедневное использование 53 ных запахов, что обеспечивает дальнейшее повышение качества хранения продуктов. Во время работы всегда держите воздушную заслонку закрытой. Отделение LONGFRESH В отделении LONGFRESH 0°C температура регулируется автоматически. Она постоянно поддерживается на уровне
 • Страница 54 из 89
  54 Ежедневное использование Ящики Longfresh Влажность не регулируется. Проволочные полки внутри ящиков позволяют воздуху свободно циркулировать, что обеспечивает лучшее сохранение продуктов. Отделение оснащено ограничителями, не позволяющими ящикам упасть при их полном выдвигании. Для извлечения
 • Страница 55 из 89
  Ежедневное использование Вид блюда Установка влажности воздуха 55 Срок хранения Салат, овощи Морковь, травы, брюссельская капуста, сельдерей "влажно" до 1 месяца Артишоки, цветная капуста, листья цикория, кочанный салат, салатный цикорий эндивий, маш-салат, салат-латук, лук-порей, цикорий "влажно"
 • Страница 56 из 89
  56 Полезные советы Уровень влажности воздуха в ящиках зависит от содержания влаги в хранимых продуктах, овощах и фруктах, а также от частоты открывания дверцы. Отделение для длительного хранения продуктов при температуре 0°C также можно использовать для медленного размораживания продуктов. В таком
 • Страница 57 из 89
  Уход и очистка 57 Мясо (всех типов): помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей. Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться. Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д.: должны быть
 • Страница 58 из 89
  58 Уход и очистка Для проведения чистки можно снять крышки ящиков, находящихся в отделении. Для обеспечения полной функциональности отделения LONGFRESH 0°C после выполнения чистки нижнюю полку и крышки необходимо вернуть на свои места. Будьте осторожны, чтобы не повредить холодильный контур.
 • Страница 59 из 89
  Что делать, если ... 59 Размораживание холодильной камеры Размораживание холодильной камеры выполняется автоматически. Талая вода стекает в бачок, расположенный над компрессором, и испаряется. Этот бачок несъемный. Перерывы в эксплуатации Если прибор не будет использоваться в течение
 • Страница 60 из 89
  60 Что делать, если ... Неисправность Возможная причина Способ устранения Дверцу открывали слишком часто. Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это необходимо. Температура продуктов слишком высока. Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
 • Страница 61 из 89
  Технические данные 61 Замена лампы Прибор оборудован светодиодной лампой длительного срока службы. Этот элемент освещения подлежит замене только в сервисном центре. Обращайтесь в сервисный центр Закрытие дверцы 1. 2. 3. Прочистите уплотнители дверцы. При необходимости отрегулируйте дверцу. См.
 • Страница 62 из 89
  62 Установка Климатический класс Температура окружающей среды SN от +10°C до + 32°C N от +16°C до + 32°C ST от +16°C до + 38°C T от +16°C до + 43°C Подключение к электросети Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных,
 • Страница 63 из 89
  Шумы при работе При поставке угольный фильтр находится в пластиковом пакете для обеспечения сохранения его характеристик и срока службы. Перед включением прибора фильтр следует установить за заслонкой. 1. Откройте крышку заслонки (1) 2. Достаньте фильтр из пластикового пакета 3. Вставьте фильтр в
 • Страница 64 из 89
  64 Шумы при работе BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR! BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR!
 • Страница 65 из 89
  Забота об окружающей среде CRACK! 65 CRACK! ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей
 • Страница 66 из 89
  66 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta
 • Страница 67 из 89
  Innehåll 67 INNEHÅLL 68 Säkerhetsinformation 70 Kontrollpanel 73 När maskinen används första gången 73 Daglig användning 78 Råd och tips 78 Underhåll och rengöring 80 Om maskinen inte fungerar 82 Tekniska data 82 Installation 84 Buller 86 Miljöskydd Följande symboler används i denna bruksanvisning:
 • Страница 68 из 89
  68 Säkerhetsinformation SÄKERHETSINFORMATION För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika
 • Страница 69 из 89
  Säkerhetsinformation 69 – undvik att komma nära öppen eld och antändande källor – ventilera noga rummet där produkten står • Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska
 • Страница 70 из 89
  70 Kontrollpanel • Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten. Installation För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt. • Packa upp
 • Страница 71 из 89
  Kontrollpanel 71 2 Mode-knapp 3 OK -knapp 4 Knapp för att sänka temperaturen 5 Knapp för att höja temperaturen 6 Display Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode -knappen och knappen för att sänka temperaturen i några sekunder. Ljudet kan
 • Страница 72 из 89
  72 Kontrollpanel Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen. Minute Minder-funktion Minute Minder -funktionen används för att ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är användbart när t.ex. en blandning enligt receptet ska svalna en viss tid. Aktivera funktionen: 1. Tryck på
 • Страница 73 из 89
  När maskinen används första gången 73 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. COOLMATIC-kontrollampan visas. COOLMATIC stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar. Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt: 1. Tryck på Mode-knappen tills indikatorn COOLMATIC
 • Страница 74 из 89
  74 Daglig användning Flyttbara hyllor Väggarna i kylen är försedda med ett antal löpskenor så att hyllorna kan placeras enligt användarens önskemål. För att använda utrymmet bättre kan de främre halva hyllorna läggas på de bakre. Placering av dörrhyllorna För att kunna förvara matförpackningar i
 • Страница 75 из 89
  Daglig användning 75 Kolfilter Din produkt är utrustad med ett kolfilter CLEANAIR CONTROL som sitter bakom en lucka i den bakre väggen i kylskåpet. Filtret renar luften från oönskade lukter i kylskåpet och LONGFRESH kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten. C L E A N A I R C
 • Страница 76 из 89
  76 Daglig användning Longfresh-lådor Luftfuktigheten går inte att justera. Gallret på insidan av lådorna gör att luften kan cirkulera fritt och därmed kan matvaror bevaras bättre. Facket har spärrar som förhindrar att lådorna ramlar ut när de dras ut helt. När lådorna ska tas ut (t.ex. för
 • Страница 77 из 89
  Daglig användning Typ av mat Justering av luftfuktigheten 77 Lagringstid Kronärtskockor, blomkål, frisésallad, isbergssallad, endiv, småbladig bukettsallad, sallad, purjolök, rosensallad "fuktig" upp till 21 dagar Broccoli, kinesisk kål, grönkål, kål, rädisor, savoykål "fuktig" upp till 14 dagar
 • Страница 78 из 89
  78 Råd och tips • Djurmat ska alltid förvaras förpackad och torrt. • Proteinrik mat blir dålig snabbare. Detta innebär att skaldjur blir dåliga före fisk men fisk blir dålig före kött. När mat förvaras i ett 0 °C fack kan lagringstiden för den typen av mat ökas med upp till tre gånger utan att
 • Страница 79 из 89
  Underhåll och rengöring 79 Regelbunden rengöring Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum: • rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa. • inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts. • skölj och torka
 • Страница 80 из 89
  80 Om maskinen inte fungerar • Luftfiltret är placerat bakom luckan och kan nås genom att man dra luckan utåt (1) • dra ut det använda luftfiltret ur spåret. 1 2 • sätt in det nya luftfiltret i spåret (2) • stäng luckan. Luftfiltret är en förbrukningsvara och täcks inte av garantin. Se till att
 • Страница 81 из 89
  Om maskinen inte fungerar Problem Möjlig orsak 81 Åtgärd Produkten bullrar Produkten står ostadigt. Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet). Produkten fungerar inte. Belysningen fungerar inte. Produkten har stängts av. Sätt på produkten. Stickkontakten
 • Страница 82 из 89
  82 Tekniska data Problem Möjlig orsak Åtgärd Övre eller undre fyrkant visas på temperaturdisplayen. Ett fel har inträffat vid mätning- Kontakta vår lokala serviceavdelen av produktens temperatur. ning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras). dEMo
 • Страница 83 из 89
  Installation 83 När kylskåpet har installerats skall stickkontakten vara åtkomlig. Installera kylskåpet på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimatklass Omgivningstemperatur SN +10 till +32 °C N +16 till +32 °C ST +16 till +38 °C T +16 till +43
 • Страница 84 из 89
  84 Buller Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på. 1. Öppna luckan (1). 2. Plocka fram filtret ur plastpåsen. 3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida (2). 4. Stäng luckan.
 • Страница 85 из 89
  Buller BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR! 85 BRRR! BLUBB! HISSS! SSSRRR!
 • Страница 86 из 89
  86 Miljöskydd CRACK! CRACK! MILJÖSKYDD Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
 • Страница 87 из 89
  87
 • Страница 88 из 89
  www.aeg.com/shop 222355715-A-132011
 • Страница 89 из 89