Инструкция для ARISTON AL 129 SL

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ARGHERITA

M

ARGHERITA

M

2000

2000

Vaskemaskine

Instruktioner vedrørende installation og brug

Pesukone

Käyttö- ja asennusohjeet

Tvättmaskin

Bruks- och installationsanvisning

Vaskemaskin

Instruksjoner for installasjon og bruk

Tvättmaskin

Bruks- och installationsanvisning

Pesukone

Käyttö- ja asennusohjeet

Vaskemaskine

Instruktioner vedrørende installation og brug

Vaskemaskin

Instruksjoner for installasjon og bruk

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  M ARGHERITA 2000 Tvättmaskin Bruks- och installationsanvisning Pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ
 • Страница 2 из 73
 • Страница 3 из 73
  M ARGHERITA 2000 Materialens hemligheter Råd för att tvätta bättre AL 129 SL Bruks- och installationsanvisning SE Klass A vid 40 °C Denförstatvättmaskinensomtvättarheltrent redanvid40°C Cachemire Gold Den första tvättmaskinen med "The WoolmarkCompany"-märkning Margherita 2000 Säker
 • Страница 4 из 73
  M ARGHERITA 2000 Snabbguide för Margherita 2000 Här följer 11 punkter som förklaras i denna bruksanvisning. Läs, lär och roa dig: du kommer att upptäcka många små hemligheter för att tvätta bättre, smidigare och så att din tvättmaskin håller längre. Men framförallt med stor säkerhet. 1.
 • Страница 5 из 73
  M 2000 M ARGHERITA Vad kan du tvätta i tvättmaskinen? Innan du tvättar kan du göra mycket för att tvätta bättre. Sortera tvätten efter material och färg. Titta på etiketterna och följ tvättråden. Växla små klädesplagg med stora. Innan du tvättar. Sortera tvätten efter material och färgäkthet.
 • Страница 6 из 73
  M ARGHERITA 2000 Förklaring av manöverpanelen Här är det du som bestämmer Det är viktigt och enkelt att välja rätt tvättprogram. G E F L I H N M O Vred för val av program och programmerad start Detta vred används för att välja tvättprogram. Innan någon inställning utförs ska du trycka på knappen
 • Страница 7 из 73
  Vad vill du tvätta idag? Program för alla årstider Typ av material och typ av smuts Program- Temperat- Tvättmedel Sköljmedel Blekmedvred urvred el och antifläckknapp M ARGHERITA 2000 Tvättpro- Beskrivning av tvättprogram grammets längd (minutter) TÅLIGA MATERIAL Mycket smutsigt tvättgods (lakan,
 • Страница 8 из 73
  M ARGHERITA 2000 Förklaring av tvättsymbolerna Lär dig dessa symboler och du kommer att tvätta bättre, dina kläder kommer att hålla längre och med hjälp av din uppmärksamhet kommer tvättmaskinen att tvätta bättre. På klädesplagg som säljs i Europa sitter det etiketter som med hjälp av små men
 • Страница 9 из 73
  M ARGHERITA 2000 Tips för att inte göra fel I tvättmaskinen ska du aldrig tvätta... tvättgods som inte är fållat, tvättgods som är fransigt eller är sönderrivet. Om du ändå vill tvätta sådana plagg bör du lägga dem i en tvättpåse. Tvätta aldrig tvättgods med mycket starka färger tillsammans med
 • Страница 10 из 73
  M ARGHERITA 2000 Viktigt att veta för att tvätta bättre Hemligheten med tvättmedelsfacket Den första hemligheten är den lättaste: tvättmedelsfacket öppnas genom att du vrider det utåt. Häll i tvättmedlet och eventuella tillsatser. Följ anvisningarna som ges på tvättmedelsförpackningen. Doseringen
 • Страница 11 из 73
  M ARGHERITA 2000 Fel och åtgärder Läs detta innan du ringer en tekniker Den kan hända att maskinen plötsligt inte fungerar. I många fall kan felen åtgärdas på ett enkelt sätt utan att du behöver ringa en tekniker. Kontrollera dessa punkter innan du ringer serviceverkstaden. Tvättmaskinen startar
 • Страница 12 из 73
  M ARGHERITA 2000 Är avloppsslangen vikt? Avloppsslangen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Är avloppssystemet igensatt? Är eventuell förlängning av avloppsslangen ojämn och förhindrar att vattnet passerar? Tvättmaskinen tömmer inte eller centrifugerar inte.
 • Страница 13 из 73
  M ARGHERITA 2000 Installation och flytt När Margherita 2000 anländer Om maskinen är ny eller om den precis har flyttats från ett hus till ett annat är installationsmomentet mycket viktigt för att tvättmaskinen ska fungera bra. När du har tagit bort förpackningen ska du kontrollera att utrustningen
 • Страница 14 из 73
  M ARGHERITA 2000 Enkel skötsel och underhåll Vårda maskinen och den kommer alltid att vara din vän Din tvättmaskin är dig en trogen vän i din vardag. Det är viktigt att hålla den i bra skick. Även för ditt eget bästa. Margherita 2000 är en tvättmaskin som är konstruerad för att hålla i många år
 • Страница 15 из 73
  M ARGHERITA 2000 Är alltmer viktigt Säkerheten för dig och dina barn Läs noggrant dessa säkerhetsanvisningar och all information i denna bruksanvisning. Det är viktigt då bruksanvisningen innehåller viktig information angående säkerhet, användning och underhåll, förutom ett stort antal användbara
 • Страница 16 из 73
  M ARGHERITA 2000 13 Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning
 • Страница 17 из 73
  M ARGHERITA 2000 AL 129 SL Käyttö- ja asennusohjeet Kangastyyppien salaisuudet Parhaan pyykinpesun ohjeet FI Luokka A 40°C:ssa Ensimmäinen pesukone, joka pesee puhtaaksi jo 40°C:ssa Cachemire Gold Ensimmäinen pesukone, jolle on annettu "The Woolmark Company" tunnustus Margherita 2000 Turvallinen ja
 • Страница 18 из 73
  M ARGHERITA 2000 Margherita 2000 pesukoneen pikaopas Olemme keränneet tähän 11 osa-aluetta, jotka selvitämme yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä käyttöoppaassa. Lue ja opi hauskasti: löydät useita pieniä vinkkejä, joiden avulla voit pestä pyykkisi paremmin ja helpommin siten, että pesukoneesi
 • Страница 19 из 73
  M 2000 M ARGHERITA Mitä voit laittaa pesukoneeseesi? Voit varmistaa parhaan mahdollisen pesutuloksen jo ennen pesun aloittamista. Lajittele vaatteet kankaan ja värien mukaan. Katso tuoteselosteissa annettuja ohjeita ja noudata niitä. Aseta pienet ja suuret vaatteet rumpuun vuorotellen. Vaatteiden
 • Страница 20 из 73
  M ARGHERITA 2000 Säädintaulun käyttö Valinta on sinun Oikeiden ohjelmien valinta on erittäin tärkeää. Ja helppoa. E G F L I H N M O Ohjelman valinnan sekä ohjelmoidun käynnistyksen nuppi Tätä nuppia käytetään pesuohjelman valintaan. Paina on/off painiketta (L) ennen minkään säädön suorittamista,
 • Страница 21 из 73
  M ARGHERITA 2000 Mitä haluat pestä tänään? Ohjelmat kaikille vuodenajoille Kangastyyppi ja likaisuus Ohjelmoi- Lämpötilan Pesuaine Huuhtelu- Valkaisua- Pesujakson Pesujakson kuvaus ntinuppi säätönuppi aine ine ja kestoaika tahranpoi- (minuutteistopainike na) KESTÄVÄT KUIDUT Erittäin likainen
 • Страница 22 из 73
  M ARGHERITA 2000 Tuoteselosteiden ymmärtäminen Opettele nämä symbolit. Niiden avulla vaatteet kestävät pesun paremmin ja pesukone palkitsee vaivan pesemällä vaatteet puhtaaksi. Kaikissa Euroopan maissa tuoteselosteissa on viestit, joiden vierellä on pieni mutta tärkeä symboli. Niiden merkityksen
 • Страница 23 из 73
  M ARGHERITA 2000 Kuinka vältyt pesuvirheiltä Älä pese pesukoneessa koskaan...repeytyneitä vaatteita ja vaatekappaleita joissa on päärmäämättömiä tai purkautuvia saumoja. Sulje ne pussiin, mikäli joudut pesemään tällaisia vaatteita. Älä pese värikkäistä vaatteita yhdessä valkoisten vaatteiden
 • Страница 24 из 73
  M ARGHERITA 2000 Tärkeää parhaan pesutuloksen kannalta Pesuainelokeron käyttö Ensiksi helpoin vinkki: pesuainelokero aukeaa, kun käännät sitä ulospäin. Käytä pesuainetta tai muita lisäaineita valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tavallisesti löydät tarvittavat ohjeet pakkauksesta. Annostelu
 • Страница 25 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ongelmat ja korjaukset Lue seuraavassa annetut ohjeet, ennen huoltopalvelun kutsumista Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Usein syynä ovat helposti ratkaistavat ongelmat, jolloin asentajaa ei tarvitse kutsua paikalle. Tarkista aina seuraavat seikat, ennen
 • Страница 26 из 73
  M ARGHERITA 2000 Onko veden poistoletku taittunut? Pesukoneen veden poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Varmista, ettei se ole puristunut tai taittunut. Onko veden poistojärjestelmä tukossa? Estääkö veden poistoputken mahdollisessa jatkojohdossa oleva tukos veden poiston? Pesukone ei
 • Страница 27 из 73
  M ARGHERITA 2000 Asennus ja pesukoneen siirtäminen Kun Margherita 2000 saapuu kotiisi Oikea asennus on erittäin tärkeä pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta sekä uuden pesukoneen hankinnan, että muuton yhteydessä suoritettavan siirtämisen jälkeen. Poista pakkausmateriaali ja varmista, että
 • Страница 28 из 73
  M ARGHERITA 2000 Helppo hoito ja huolto Hoida pesukonettasi huolella Se maksaa vaivan Pesukoneesi on luotettava työkumppani. Hoida sitä huolellisesti ja säännöllisesti, jolloin se tarjoaa parhaan pesutuloksen ja kestää käytössä pitkään. Margherita 2000 pesukone on suunniteltu kestämään useita
 • Страница 29 из 73
  M ARGHERITA 2000 Sinun ja lastesi turvallisuus Tärkeintä on kuitenkin Lue seuraavat varoitukset sekä kaikki tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet huolellisesti. Ne tarjoavat käytännön vinkkien lisäksi erittäin tärkeitä pesukoneen turvalliseen käyttöön sekä huoltoon liittyviä ohjeita. 1. Margherita
 • Страница 30 из 73
  M ARGHERITA 2000 27 Margherita 2000 - Käyttö- ja asennusohjeet
 • Страница 31 из 73
  M ARGHERITA 2000 AL 129 SL Instruktioner vedrørende installation og brug DK Hemmeligheden bag tekstilerne Vasketips 100% renhed ved 40° C Denførstevaskemaskine,someristandtil atsikreperfektrenhed alleredeved40°C Cachemire Gold Margherita 2000 Sikker og brugervenlig vaskemaskine Den første
 • Страница 32 из 73
  M ARGHERITA 2000 Hurtig vejledning vedrørende brug af Margherita 2000 Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå et bedre vaskeresultat på en hurtig måde, som også forlænger vaskemaskinens levetid - og som fremfor alt
 • Страница 33 из 73
  Hvad kan maskinvaskes? Inden vask kan du selv gøre meget for at sikre et godt vaskeresultat. Sortér vasketøjet på baggrund af tekstiltyper og farver. Se vaskemærkerne og følg instruktionerne. Anbring skiftevist små og store stykker tøj i vaskemaskinen. Inden vask. Sortér vasketøjet på baggrund af
 • Страница 34 из 73
  M ARGHERITA 2000 Beskrivelse af betjeingspanelet Her er det dig, som bestemmer Valg af de rigtige programmer er vigtigt - og det er nemt. G E F L I H N M O Programvælgerknap og knap for programmeret start Anvendes til valg af vaskeprogrammet. Inden indstilling ved hjælp af knappen skal du trykke på
 • Страница 35 из 73
  M ARGHERITA 2000 Hvad vil du vaske i dag? Programmer til alle årstider Tekstil- og snavstypeo Programv- Temperatur- Vaskemid- Skyllemid- Blegemiddælgerknap vælgerknap del vask del el og tast for pletfjerning Vaskepro- Beskrivelse af vaskecyklus grammets varighed (minutter) ROBUSTE TEKSTILER Meget
 • Страница 36 из 73
  M ARGHERITA 2000 Vejledning vedrørende forståelse af vaskemærkerne Lær vaskemærkerne og opnå bedre vaskeresultater: Sliddet på tøjet reduceres og vaskemaskinen honorerer din opmærksomhed ved at forbedre vasken. I hele Europa indeholder hvert mærke en meddelelse, som angives ved hjælp af små men
 • Страница 37 из 73
  M ARGHERITA 2000 Nyttige råd for at undgå fejl Må aldrig maskinvaskes ... tøj uden sømmer, iturevet tøj samt tøj med trævler. Hvis det er nødvendigt at vaske denne form for tøj, skal det anbringes i en vaskepose. Endvidere må tøj med kraftige farver ikke vaskes sammen med hvidt tøj. Husk vægten!
 • Страница 38 из 73
  M ARGHERITA 2000 Vigtigt for at opnå bedre vaskeresultater Hemmeligheden bag skuffen til vaskemiddel Den første hemmelighed er den nemmeste: Skuffen til vaskemiddel åbnes ved at dreje den udad. Påfyldvaskemiddelogeventueltskyllemiddel i overensstemmelse med doserne fra vaskemiddelproducenterne:
 • Страница 39 из 73
  M ARGHERITA 2000 Fejlfinding Læs nedenstående oplysninger, inden du retter henvendelse til servicecenteret Det kan forekomme, at vaskemaskinen ikke fungerer. I hovedparten af tilfældene er der tale om problemer, som nemt kan løses, uden at det er nødvendigt at rette henvendelse til en tekniker.
 • Страница 40 из 73
  M ARGHERITA 2000 Vaskemaskinen leder ikke vandet bort og centrifugerer ikke. Omfatter det valgte program bortledning af vandet? I enkelte programmer er det nødvendigt at aktivere bortledningen af vand manuelt. Er "Antikrøl" funktionen (i vaskemaskiner med denne funktion) aktiveret? Denne funktion
 • Страница 41 из 73
  M ARGHERITA 2000 Installation og flytning Ved levering af Margherita 2000 Uanset om der er tale om en helt ny vaskemaskine eller en vaskemaskine, som skal installeres på ny efter en flytning, har installationen afgørende betydning med hensyn til vaskemaskinens funktion. Fjern emballagen og
 • Страница 42 из 73
  M ARGHERITA 2000 Eftersyn og vedligeholdelse Behandl vaskemaskinen rigtigt og den vil altid være din ven Din vaskemaskine er en pålidelig arbejdspartner. Hold den i form; det er vigtigt - også for dig. Margherita 2000 er en vaskemaskine, som er udviklet til at kunne fungere i flere år uden
 • Страница 43 из 73
  M ARGHERITA 2000 Er altid vigtig Sikkerheden for dig og dine børn Læs omhyggeligt disse forskrifter og alle oplysningerne i denne manual. Det er vigtigt, idet manualen ikke blot giver en række nyttige oplysninger men også indeholder vigtige informationer vedrørende sikkerhed, brug og
 • Страница 44 из 73
  M ARGHERITA 2000 41 Margherita 2000 - Instruktioner vedrørende installation og brug
 • Страница 45 из 73
  M ARGHERITA 2000 Hemmeligheten med tekstilene Råd for å vaske bedre AL 129 SL Instruksjoner for installasjon og bruk NO Klasse A på 40°C Denførstevaskemaskinensomvaskerheltrent alleredepå40°C Cachemire Gold Den første vaskemaskinen med utmerkelsen "The Woolmark Company» Margherita 2000 En
 • Страница 46 из 73
  M ARGHERITA 2000 Hurtigguide for Margherita 2000 Nedenfor følger de 11 emnene som forklares i denne veiledningen. Les, lær og hygg deg: du vil finne mange råd for å vaske bedre på en enkel måte, for å gi vaskemaskinen lenger levetid, og sist men ikke minst, med større sikkerhet. 1. Installasjon og
 • Страница 47 из 73
  M 2000 M ARGHERITA Hva kan vaskes i vaskemaskinen? Før du vasker kan du gjøre mye for å oppnå et bedre vaskeresultat. Del inn plaggene etter tekstil og farge. Se på etikettene og følg anvisningene. Legg lite og stort tøy vekselvis. Etikettene gir deg all Før du vasker. Anordning mot Del inn tøyet
 • Страница 48 из 73
  M ARGHERITA 2000 Forstå betjeingspanelet Her er det du som bestemmer Å velge riktige programmer er viktig. Og enkelt. G E F L I H N M O Bryter for program og programmert start Brukes for å velge vaskeprogrammet. Trykk på On/Off knappen (L) for det utføres noen innstillinger. Varsellampen M begynner
 • Страница 49 из 73
  M ARGHERITA 2000 Hva vil du vaske i dag? Programmene for alle årstidene Tekstilenes og skittens natur Programb- Temp. ryter bryter Vaskemi- Mykning- Blekemiddel Vaskepro- Beskrivelse av vaskesyklusen ddel sm. og knapp for grammets flekkfjerning varighet (minutter) SLITESTERKE TEKSTILER Hvitt,
 • Страница 50 из 73
  M ARGHERITA 2000 Forstå etikettene Lær deg disse symbolene og det vil være lettere å vaske. Tøyet ditt vil vare lenger og vaskemaskinen gir bedre vaskeresultater. I hele Europa har hver etikett en De deles inn i fem kategorier synmelding merket med små, men liggjort med ulike former: viktige
 • Страница 51 из 73
  M ARGHERITA 2000 Nyttige råd for ikke å feile Tøy uten kanter, som er flerret eller som er revet i stykker må aldri vaskes i vaskemaskinen. Dersom det er nødvendig må det legges i en pose. Sterkt farget tøy må ikke vaskes sammen med hvitt tøy. Vær oppmerksom på vekten! For å oppnå gode resultater
 • Страница 52 из 73
  M ARGHERITA 2000 Viktig for å vaske bedre Hemmeligheten med vaskemiddelskuffen Den første hemmeligheten er den enkleste: vaskemiddelskuffen åpnes ved å trekke den utover. MAX Bruk de dosene med vaskemiddel og eventuelle ekstramidler som er oppgitt av produsenten. Vanligvis finner du all informasjon
 • Страница 53 из 73
  Problemer og løsninger Les dette før du ringer M ARGHERITA 2000 Det kan hende at vaskemaskinen ikke fungerer. I de fleste tilfeller er dette problemer du kan løse selv. Kontroller alltid punktene nedenfor før du ringer etter service. Vaskemaskinen starter ikke. Har støpslet blitt satt riktig inn i
 • Страница 54 из 73
  M ARGHERITA 2000 Er avløpssystemets rørledning tett? Er den eventuelle forlengelsen av utløpsslangen ujevn og hindrer at vannet renner gjennom? Det lekker vann fra vaskemaskinen. Vaskemaskinen tømmer ikke eller sentrifugerer ikke. Er tømmingen av vannet inkludert i det valgte programmet? For noen
 • Страница 55 из 73
  M ARGHERITA 2000 Installasjon og flytting Når Margherita 2000 leveres Både når den er ny, eller nylig flyttet fra et hus til et annet, er installasjonen veldig viktig for at vaskemaskinen skal fungerer riktig. Etter å ha pakket vaskemaskinen ut av emballasjen må du forsikre deg om at den er hel.
 • Страница 56 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ivaretakelse og lett vedlikehold Ta godt vare på vaskemaskinen og den vil alltid være din venn Margherita 2000 er en vaskemaskin som er prosjektert for å vare i mange år uten problemer. Det er kun noen enkle inngrep som skal til for å holde den i form og få den til å vare enda
 • Страница 57 из 73
  M ARGHERITA 2000 Er alltid det viktigste Din og barnas sikkerhet Les nøye disse advarslene og all informasjonen i denne veiledningen. Det er viktig fordi i tillegg til mange nyttige opplysninger, finnes det også viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. 1. Margherita 2000 må ikke
 • Страница 58 из 73
  M ARGHERITA 2000 55 Margherita 2000 - Instruksjoner for installasjon og bruk
 • Страница 59 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ñåêðåòû òêàíåé Êàê ïîëó÷èòü M ARGHERITA 2000 AL 129 SL Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû CIS Ïðîãðàììà êëàññ A ïðè 40°C Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ïîçâîëÿþùàÿ äîáèòüñÿ îòëè÷íîãî êà÷åñòâà ñòèðêè óæå ïðè 40°C Cashmere Gold Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,
 • Страница 60 из 73
  M ARGHERITA 2000 Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü ïî «Margherita 2000» Ïðî÷èòàéòå, èçó÷èòå è èçâëåêèòå ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó! Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 11 ðàçäåëîâ. Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ ìíîæåñòâî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, íàó÷èòåñü
 • Страница 61 из 73
  Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé Âû ñäåëàåòå áîëüøîå äåëî, åñëè ïåðåä ñòèðêîé ðàññîðòèðóåòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó, ïðî÷èòàåòå ýòèêåòêè íà îòäåëüíûõ âåùàõ è ñìåøàåòå êðóïíûå âåùè ñ ìåëêèìè. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ. Ðàçáåðèòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è ïî óñòîé÷èâîñòè îêðàñêè. Áåëîå è öâåòíîå áåëüå ñòèðàéòå
 • Страница 62 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Óïðàâëÿÿ ìàøèíîé — ãëàâíîå ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî! G E F L I H N M O Ïåðåêëþ÷àòåëü ïðîãðàìì è ïóñêà ïðîãðàììû Ðóêîÿòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû ñòèðêè. Ïåðåä âûáîðîì ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/ âûêëþ÷åíèÿ (L). Èíäèêàòîð Ì
 • Страница 63 из 73
  M ARGHERITA 2000 ×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ? Ïðîãðàììû íà âñå ñëó÷àè æèçíè Òêàíü è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Ïðîãðàììà Òåìïåðàò- Ìîþùååóðà ñðåäñòâî Ñìÿã÷èòåëü Óäàëåíèå Äëèòåëïÿòåí/Îò- úíîñòú áåëèâàíèå öèêëà (ìèí) Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè ÏÐÎ×ÍÛÅ ÒÊÀÍÈ Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå (ïðîñòú²íè, ñêàòåðòè è ò.ä) 1
 • Страница 64 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.  ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò î÷åíü âàæíóþ
 • Страница 65 из 73
  M ARGHERITA 2000 Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü Íå ñòèðàéòå â ìàøèíå. - âåòõèå, íåïðî÷íûå è “íåæíûå” âåùè. Åñëè âñå-òàêè òðåáóåòñÿ ïîñòèðàòü ýòè âåùè â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ â ëüíÿíîé ìåøî÷åê; - ãëóáîêî îêðàøåííûå âåùè âìåñòå ñ áåëûìè âåùàìè. Íå ïðåâûøàéòå ðåêîìåíäîâàííûå íîðìû çàãðóçêè. Åñëè âû
 • Страница 66 из 73
  M ARGHERITA 2000 Äëÿ êà÷åñòâà ñòèðêè ýòî âàæíî Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ Ïåðâûé ñåêðåò ñàìûé ïðîñòîé — ðàñïðåäåëèòåëü îòêðûâàåòñÿ íàðóæó. Ðåêîìåíäóåìàÿäîçèðîâêàìîþùèõ Ïîìíèòå,÷òîæèäêèåìîþùèåñðåäñðåäñòâ è äîáàâîê îáû÷íî óêàçûâà- ñòâà ïðèãîäíû äëÿ ñòèðêè ïðè
 • Страница 67 из 73
  M ARGHERITA 2000 Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå Ðàçáåðèòåñü ñ ïðîáëåìîé ñàìè... Âîçìîæíî âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòüþ, íî íå òîðîïèòåñü âûçûâàòü ìàñòåðà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âû ñàìè ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîüáëåìû Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ. n Âñòàâëåíà ëè âèëêà â ðîçåòêó? Âû ìîãëè
 • Страница 68 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå âîäû è îòæèìå. n Ïðåäïîëàãàåò ëè âûáðàííàÿ ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêèé ñëèâ?  íåêîòîðûõ ïðîãðàììà ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ. n Âêëþ÷åí ëè ðåæèì îñòàíîâêè ñ âîäîé â ìàøèíå? Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäïîëàãàåò ðó÷íîé ñëèâ âîäû èç ìàøèíû. n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé íàñîñ? Äëÿ
 • Страница 69 из 73
  M ARGHERITA 2000 Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà Margherita 2000 â âàøåì äîìå Ïîçàáîòüòåñü î ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, è ó âàñ íå áóäåò ìíîãèõ ïðîáëåì. Ðàñïàêóéòå ìàøèíó. Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé.
 • Страница 70 из 73
  M ARGHERITA 2000 Óõîä è îáñëóæèâàíèå — ýòî ïðîñòî Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè Margherita 2000 — âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — íàäåæíûé ñïóòíèê è ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå. Êîíñòðóêöèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû Margherita 2000 ðàññ÷èòàíà
 • Страница 71 из 73
  M ARGHERITA 2000 Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî Âàøà ñîáñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü Margherita 2000 ñêîíñòðóèðîâàíà è ñ ñàìûìè è áåçîïàñíîñòü âàøèõ äåòåé èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè íîðìàìè è ñòðîãèìè ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè, ÷òîáû âû è âàøà ñåìüÿ ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàùèùåííûìè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
 • Страница 72 из 73
  06/2003 - 195026861.01 - XEROX BUSINESS SERVICES - DOCUTECH Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy
 • Страница 73 из 73