Инструкция для ARISTON CLAS PREMIUM

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

RU - Инструкция по эксплуатации

RO - Manual de utilizare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 13
  RU - Инструкция по эксплуатации RO - Manual de utilizare
 • Страница 2 из 13
  Руководство пользователя Уважаемый покупатель! Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение котла нашего производства.Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную продукцию.Данное руководство содержит указания и рекомендации в части монтажа, правильной эксплуатации и
 • Страница 3 из 13
  Руководство пользователя Функция AUTO (Система автоматического регулирования) Функция AUTO позволяет оптимизировать КПД котла, сохраняя оптимальную температуру на выходах и максимальный комфорт для пользователя. Она обеспечивает идеальную температуру в жилище наряду с экономией энергии. Принцип
 • Страница 4 из 13
  Руководство пользователя Режим работы Зима и Лето Вращением регулятора температуры “6” на панели управления можно переключить режим работы с зимнего на летний, и наоборот. В зимнем режиме работы любой запрос на отопление отражается на дисплее в виде температуры нагрева. Летний режим работы
 • Страница 5 из 13
  Руководство пользователя Защитные функции Для защиты котла от повреждения предусмотрены проверки, осуществляемые электронным блоком управления. В случае отклонения от нормальной работы производится принудительное выключение.При защитном выключении на дисплей панели управления выводится код
 • Страница 6 из 13
  Руководство пользователя Кнопка Auto - Включение терморегулирования Включение терморегулирования с помощью режима AUTO позволяет оптимизировать производительность котла в соответствии с окружающими и внешними условиями, сохраняя оптимальную температуру в передатчиках. Терморегулирование позволяет
 • Страница 7 из 13
  Manual de utilizare Stimaţi Clienţi, Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea centralei produsă de noi. Suntem siguri că v-am furnizat un produs eficient din punct de vedere tehnic. Acest manual a fost realizat pentru a vă informa, cu recomandări (avertizări) şi sfaturi, în legătură cu
 • Страница 8 из 13
  Manual de utilizare Funcţie AUTO Funcţia AUTO permite optimizarea randamentului centralei termice, menţinând în acelaşi timp o temperatură optimă în emiţători şi un confort maxim pentru utilizator. Astfel, ea este garanţia unei temperaturi ideale în locuinţă, oferind şi economii de energie.
 • Страница 9 из 13
  Manual de utilizare Funcţie Vară şi Iarnă Rotirea butonului încălzire “6” de pe panoul de comandă permite comutarea funcţionării pe timp de iarnă la cea pe timp de vară şi invers. În funcţionare pe timp de iarnă, orice solicitare de încălzire este vizualizată pe afişaj prin temperatura de
 • Страница 10 из 13
  Manual de utilizare Condiţii de oprire a aparatului Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează, dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă
 • Страница 11 из 13
  Manual de utilizare Tasta AUTO - Activare Termoreglare Funcţia AUTO permite adaptarea funcţionării cazanului la condiţiile ambientale externe şi la tipul de instalaţie care există. Permite atingerea rapidă a unei temperaturi de confort, fără a risipi inutil bani, energie sau eficienţă; în plus,
 • Страница 12 из 13
  Ariston Thermo Rus LLC Россия, 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 1, офис 626 Office phone: Тел. (495) 783 0440, 783 0442 www.aristonthermo.ru 420010196000 - 06/2009 Ariston Thermo Romania srl Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti Fax. +4 (01) 231947
 • Страница 13 из 13