Инструкция для ARISTON HOTPOINT- 7OFKQ 1038EC, HOTPOINT- LUCE 7OFK1039EN X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

NL

OVEN

FK 1037 EN .20 X /HA
FK 103 EL .20 X /HA
FK 1037 EN .20 /HA
FK 103 EL .20 /HA
FK 103 ENS C X /HA
FK 103 ENS C /HA
7OFK 1039ENS C X RU/HA
7OFK 1039ENS C RU/HA
7OFK 1038 ELS C X RU/HA
7OFK 1038 ELS C RU/HA
7OFKQ 1038 ESC RU/HA
UT 103ESC X /HA
UT 103ESC /HA
FK 1032EC.20 X /HA
FK 1032EC.20 /HA
FK 1039E.20 X /HA
FK 1039E.20 /HA
FK 103EN.20 X/HA
FK 103EN.20/HA
FK 103EN C X /HA
FK 103EN C /HA
FK 103 E .20 X /HA
7OFK1039EN X RU/HA
7OFK1038EL X RU/HA
7OFKQ1038EC RU/HA

Inhoud

Installatie, 2-3

Plaatsing
Elektrische aansluiting
Typeplaatje

Beschrijving van het apparaat, 4

Aanzichttekening
Bedieningspaneel

Starten en gebruik, 5-6

Blokkering van bedieningspaneel
De klok instellen
De timer instellen
De oven starten
Verdwijnend handvat
Herstellen fabriekswaarden
Standby

Programma’s, 7-10

Handmatige kookprogramma’s
Automatische kookprogramma’s
De bereiding programmeren
Praktische kooktips
Kooktabel

Voorzorgsmaatregelen en advies, 11

Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubehoud

Onderhoud en verzorging, 12-13

De elektrische stroom afsluiten
Reinigen van het apparaat
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Montage van de Geleiders Kit

Storingen en oplossingen, 14

Service, 15

Gebruiksaanwijzing

NL

Nederlands, 1

Deutsch, 16

Русский, 31

RS

TR

Türkçe, 46

Polski, 61

PL

DE

7OFK1039EL X RU/HA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud NL Installatie, 2-3 NL Nederlands, 1 TR Türkçe, 46 DE Deutsch, 16 PL RS Русский, 31 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Beschrijving van het apparaat, 4 Aanzichttekening Bedieningspaneel Polski, 61 Starten en gebruik, 5-6 Blokkering van bedieningspaneel De
 • Страница 2 из 77
  Installatie ! Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat waarschuwingen en informatie betreffende werking voorhanden blijven. ! Lees de
 • Страница 3 из 77
  Elektrische aansluiting ! De ovens met driepolige voedingskabel functioneren met de wisselstroom, spanning en frequentie die aangegeven staan op het typeplaatje op het apparaat ( zie onder). Monteren voedingskabel 1. Licht de lipjes aan de zijkant van het deksel van het klemmenbord op met een
 • Страница 4 из 77
  Beschrijving van het apparaat NL Aanzichttekening GLEUVEN om roosters in te schuiven Bedieningspaneel Rooster GRILL positie 5 positie 4 positie 3 positie 2 positie 1 Rooster LEKPLAAT Bedieningspaneel Display TEMPERATUUR Symbolen HANDMATIGE PROGRAMMA'S Symbolen INSCHAKELEN BEDIENINGSPANEEL
 • Страница 5 из 77
  Starten en gebruik ! Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven minstens een uur leeg te laten functioneren, op maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u de oven heeft uitgeschakeld, opent u de ovendeur en lucht u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het verdampen van de middelen
 • Страница 6 из 77
  NL - de bereiding onderbreken door op de toets te drukken. In dit geval onthoudt het apparaat de temperatuur die eventueel daarvoor is gewijzigd (alleen voor handmatige programma’s). - schakel de oven uit door 3 seconden lang te . drukken op de toets 7. Indien de stroom uitvalt en de
 • Страница 7 из 77
  Programma’s ! Om te zorgen dat de gerechten perfect krokant en zacht uit de oven komen, laat de oven het vocht dat op natuurlijke wijze uit het voedsel vrijkomt wegvloeien in de vorm van waterdamp. Op deze manier kunnen alle gerechten een optimaal kookresultaat bereiken. ! Bij elke ontsteking stelt
 • Страница 8 из 77
  NL gerecht in een koude of warme oven zetten Het is zetten. mogelijk de duur van de bereiding, voor de start, naar smaak ±5/20 minuten te wijzigen, op basis van het gekozen programma. Als de bereiding reeds is gestart, kunt u in ieder geval de duur wijzigen. Als de wijziging wordt uitgevoerd vóór
 • Страница 9 из 77
  De bereiding programmeren ! De programmering is alleen mogelijk wanneer een kookprogramma is geselecteerd. • B.v.: het is 9:00 uur, u programmeert een duur van 1 uur en 15 minuten en de eindtijd om 12:30. Het programma zal automatisch om 11:15 beginnen. ! Als u een kookprogramma selecteert wordt de
 • Страница 10 из 77
  NL Kooktabel Programma's Gerechten Gewicht (kg) standaard geleiders Handmatig Multilevel* Pizza op 2 roosters (Vruchten)taarten op 2 roosters Cake op 2 roosters (op lekplaat) Gebraden kip + aardappels Lamsvlees Makreel Lasagne Soesjes op 3 roosters Koekjes op 3 roosters Kaaskoekjes op 2 roosters
 • Страница 11 из 77
  Voorzorgsmaatregelen en advies ! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Algemene veiligheid • Dit apparaat is vervaardigd voor
 • Страница 12 из 77
  Onderhoud en verzorging NL De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. 1. open de deur volledig (zie afbeelding). 2. til de hendeltjes F die zich aan de twee scharnieren bevinden, op met behulp van een schroevendraaier en draai ze (zie
 • Страница 13 из 77
  Montage van de Geleiders Kit Zo monteert u de geleiders: 1. Verwijder de twee draagrekken door ze uit de afstandleiders A te trekken (zie afbeelding). A Linker glijder 2. Kies het niveau waarop u de geleiders wilt plaatsen. Plaats eerst de drukknop B op het draagrek en vervolgens de drukknop C. Let
 • Страница 14 из 77
  Storingen en oplossingen NL Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De “Klok Toets” en de cijfers op het display knipperen. Het apparaat is net aangesloten op het elektrische net of er heeft een black-out plaatsgevonden. Er is een black-out geweest. Stel de klok in. Het apparaat staat in de stand-by
 • Страница 15 из 77
  Service Belangrijk: Het apparaat is voorzien van een automatisch diagnostisch systeem dat eventuele storingen opspoort. Deze kunt u op het display aflezen met berichten zoals: “F--” gevolgd door cijfers. In dit geval moet u de technische dienst inschakelen. NL Voor u contact opneemt met de
 • Страница 16 из 77
  Gebrauchsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis DE Installation, 17-18 NL Nederlands, 1 TR Türkçe, 46 RS DE Deutsch, 16 Русский, 31 PL Aufstellort Elektrischer Anschluss Typenschild Beschreibung des Gerätes, 19 Geräteansicht Bedienfeld Polski, 61 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 20-21 Sperre
 • Страница 17 из 77
  Installation ! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Achten Sie bitte darauf, dass diese Bedienungsanleitung dem Gerät bei etwaigem Verkauf, Umzug oder Übergabe an einen anderen Benutzer stets beiliegt, damit auch der
 • Страница 18 из 77
  DE Elektrischer Anschluss ! Die mit einem Dreileiterkabel ausgerüsteten Backöfen sind für den Betrieb mit Wechselstrom bei der auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät) angegebenen Spannung und Frequenz ausgelegt (siehe unten). Anschluss des Netzkabels 1. Das Klemmengehäuse öffnen, indem die
 • Страница 19 из 77
  Beschreibung des Gerätes Geräteansicht DE GLEITFÜHRUNGEN für die Einschübe Bedienfeld Einschub BACKOFENROST Einschubhöhe 5 Einschubhöhe 4 Einschubhöhe 3 Einschubhöhe 2 Einschubhöhe 1 Einschub FETTPFANNE Bedienfeld Display TEMPERATUR Symboltaste TEMPERATUR Symboltasten MANUELLE GARPROGRAMME
 • Страница 20 из 77
  Inbetriebsetzung und Gebrauch DE ! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen werden. Das Gerät danach ausschalten, die Backofentür öffnen und die Küche lüften. Der bei diesem Vorgang erzeugte
 • Страница 21 из 77
  - Änderung der Temperatur mit der Taste und dann den Tasten + und - (nur für manuelle Programme); - die Programmierung einer Garzeitdauer (siehe Programme); - Unterbrechen des Garvorgangs durch Betätigen der Taste . In diesem Fall kehrt das Gerät zu der eventuell zu einem früheren Zeitpunkt
 • Страница 22 из 77
  Programme DE ! Damit die Speisen schön saftig und knusprig werden, setzt der Ofen in Form von Wasserdampf die Feuchtigkeit frei, die normalerweise während des Garens verloren geht. Dadurch lassen sich alle Arten von Speisen optimal garen. ! Bei jedem Einschalten des Ofens erscheint das erste
 • Страница 23 из 77
  signalisiert, wenn das Backgut gar ist. Das Backgut kann in den nicht vorgeheizten oder in den vorgeheizten Backofen geschoben werden. Die Garzeitdauer kann nach eigenen Wünschen, je nach dem gewählten Programm, um ±5/20 Minuten vor dem Start geändert werden. Auch nach dem Programmstart kann die
 • Страница 24 из 77
  DE Garzeit-Programmierung ! Die Programmierung ist nur nach der Festlegung eines Garprogramms möglich. ! Mit der Auswahl eines Garprogramms ist die Taste aktiv und es kann die Garzeitdauer eingestellt werden. Erst nachdem eine Garzeitdauer eingestellt wurde, wird die Taste aktiviert, worauf ein
 • Страница 25 из 77
  Tabelle der Garzeiten Programme Lebensmittel Gewicht kg StandardFührungen Manuell Echte Heißluft* Grill* Pizza auf 2 Ebenen Kuchen auf 2 Ebenen Biskuitböden auf 2 Ebenen (auf Backblech) Brathähnchen + Kartoffeln Lamm Makrelen Lasagne Windbeutel auf 3 Ebenen Gebäck auf 3 Ebenen Mit Käse gefülltes
 • Страница 26 из 77
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise DE ! Das Gerät wurde entsprechend den internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. Allgemeine Sicherheit • Dieses Gerät ist für den nicht
 • Страница 27 из 77
  Reinigung und Pflege Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Reinigung des Gerätes • Leichte Farbabweichungen auf der Vorderseite des Ofens hängen von den unterschiedlichen Materialien wie Glas, Plastik oder Metall ab. •
 • Страница 28 из 77
  ! Berühren Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen. Seitliche und hintere* katalytische Platten Montage des Gleitschienen-Bausatzes Es handelt sich um Platten, die mit einem katalytischen Speziallack versehen sind, das das beim Garen anfallende Fett absorbiert. Dieser Lack ist ausreichend
 • Страница 29 из 77
  Störungen und Abhilfe Problem Die “Taste Uhr” und die Ziffern auf dem Display blinken. Mögliche Ursache Lösung DE Uhr einstellen. Das Gerät wurde gerade an das Stromnetz angeschlossen oder ein Stromausfall hat stattgefunden. Ein programmiertes Garprogramm ist nicht gestartet. Ein Stromausfall hat
 • Страница 30 из 77
  Kundendienst DE Achtung: Das Gerät ist mit einem Diagnosesystem ausgestattet, dank dem etwaige Betriebsstörungen erfasst werden können. Diese werden auf dem Display durch Meldungen folgenden Typs angezeigt: “F—“ gefolgt von Nummern. In diesem Fall den Kundendienst anfordern. Bevor Sie den
 • Страница 31 из 77
  Руководство по эксплуатации ДУХОВОЙ ШКАФ Содержание RS Монтаж, 32-33 NL Nederlands, 1 TR Türkçe, 46 DE Deutsch, 16 PL Polski, 61 RS Русский, 31 Расположение Электрическое подсоединение Паспортная табличка Описание изделия, 34 Общий вид Консоль управления Включение и эксплуатация, 35-36 Блокировка
 • Страница 32 из 77
  Установка ! Важно сохранить данное руководство для его последующих консультаций. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец мог ознакомиться с правилами
 • Страница 33 из 77
  Электрическое подсоединение ! Духовые шкафы, укомплектованные трехполюсным сетевым кабелем, расчитаны на функционирование с переменным током с напряжением и частотой электропитания, указанными на паспортной табличке с данными (см. ниже). Подсоединение сетевого кабеля 1. Откройте зажимную коробку,
 • Страница 34 из 77
  Описание изделия RS Общий вид Консоль управления Символы ПРОГРАММ РУЧНОГО РЕЖИМА Символы ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ/ ПАНЕЛИ ECO УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ Дисплей ТЕМПЕРАТУРЫ Символ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ Символ ТЕМПЕРАТУРА Символы НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ / ТЕМПЕРАТУРЫ Символы НАГРЕВ / ОСТАТОЧНОЕ ТЕПЛО 34 Дисплей
 • Страница 35 из 77
  Включение и эксплуатация ! При первом включении духового шкафа рекомендуем прокалить его примерно в течение часа при максимальной температуре с закрытой дверцей. Затем выключите духовой шкаф, откройте дверцу и проветрите помещение. Запах, который вы можете почувствовать, вызван испарением веществ,
 • Страница 36 из 77
  RS - изменить температуру при помощи кнопки , затем кнопок + и - (только в программах ручного режима); - запрограммировать продолжительность приготовления (см. Программы); . - прервать приготовление при помощи кнопки В этом случае изделие запоминает температуру, которая могла быть изменена ранее
 • Страница 37 из 77
  Программы ! Для обеспечения идеальной нежности и хрустящей корочки блюд духовка поддерживает влажность в форме водяного пара, которая обычно выделяется при приготовлении. Таким образом можно получить оптимальные результаты приготовления любых блюд. ! При каждом включении духовой шкаф показывает
 • Страница 38 из 77
  RS ! После начала выполнения программы открывании дверцы духовки вертел останавливается. при Программы приготовления в автоматическом режиме ! Температура и продолжительность приготовления задаются автоматически системой C.O.P.® (Оптимальное запрограммированное приготовление), что автоматически
 • Страница 39 из 77
  Программирование приготовления ! Запрограммировать приготовление можно только после выбора программы приготовления. ! При выборе программы приготовления активируется кнопка , после чего Вы можете запрограммировать продолжительность приготовления. Задав продолжительность приготовления, активируется
 • Страница 40 из 77
  RS Таблица приготовления Программы Продукты Вес (кг) Расположение уровней Предварительный нагрев Рекомендуемая Продолжит-ть температура приготовления (°C) (минуты) стандартные выдвижные направляющие направляющие Ручной режим 2и4 2и4 2и4 1 и 2/3 2 1 или 2 2 1и3и5 1и3и5 2и4 1 и3 и3 и3 и3 и3 1 1 1
 • Страница 41 из 77
  Предосторожности и рекомендации ! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. Общие требования к безопасности • Данное изделие предназначается
 • Страница 42 из 77
  Техническое обслуживание и уход RS Отключение электропитания Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети электропитания. Чистка изделия • Причиной незначительных различий в оттенках на фасаде духового шкафа является использование разных материалов:
 • Страница 43 из 77
  Крепление комплекта выдвижных направляющих A Порядок монтажа выдвижных направляющих: 1. Отсоедините две рамы, сняв их с распорных элементов А (см. схему). 2. Выберите уровень, на который будет установлена выдвижная направляющая. Проверив направление выкатывания самой направляющей, установите на
 • Страница 44 из 77
  Неисправности и методы их устранения RS Неисправность Возможные причины Методы устранения «Кнопка Часы» и цифры на дисплее мигают. Изделие только что подключено к электросети или имел место сбой в энергоснабжении. Настроить часы. Программа приготовления не включается. Имел место сбой в
 • Страница 45 из 77
  Сервисное обслуживание Внимание: Изделие оснащено системой автоматической диагностики, позволяющей выявить возможные неисправности. Неисправности показываются на дисплее посредством следующих сообщений: “F—” с последующими цифрами. В этом случае необходимо вызвать техника из центра сервисного
 • Страница 46 из 77
  Kullaným talimatlarý FIRIN Ýçindekiler TR Kurulum, 47-48 NL Nederlands, 1 TR Türkçe, 46 DE Deutsch, 16 PL RS Русский, 31 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Özellikler etiketi Cihazýn tanýmý, 49 Genel görünüm Kontrol paneli Polski, 61 Baþlatma ve kullaným, 50-51 Kilidi kumandalar Saatin ayarlanmasý
 • Страница 47 из 77
  Kurulum ! Her gerektiðinde baþvurulabilmesi için bu el kitapçýðýnýn muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazýn satýlmasý, baþkasýna verilmesi ya da taþýnmasý durumunda yeni kullanýcýnýn iþleyiþ ve iliþkin uyarýlar hakkýnda bilgi edinmesi için el kitapçýðýnýn cihazla birlikte verildiðinden emin olunuz.
 • Страница 48 из 77
  TR Elektrik baðlantýsý ! Üç kutuplu besleme kablosuyla donatýlmýþ fýrýnlar, cihazýn üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiþ olan gerilim ve frekans deðerlerinde dalgalý akýmla çalýþacak þekilde üretilmiþtir (aþaðýya bakýnýz). Besleme kablosu montajý 1. Bir tornavida yardýmýyla, kapaðýn yan
 • Страница 49 из 77
  Cihazýn tanýtýmý Genel görünüm TR Kontrol paneli SICAKLIK ekranı SICAKLIK ikonu SÜRE ikonu MANÜEL PROGRAMLAR ikonu PANELİN AÇILMASI SÜRE / SICAKLIK AYARLAMA ikonu OTOMATİK/ECO PROGRAMLAR ikonu ÖN ISITMA / KALAN ISI ikonu PİŞİRME SONU ikonu KİLİDİ SÜRELER KUMANDALAR ekranı ikonu IŞIK ikonu BAŞLATMA
 • Страница 50 из 77
  Baþlatma ve kullaným TR ! Fýrýný ilk kez kullandýðýnýzda, içi boþken termostatý maksimuma getirerek kapaðý kapalý vaziyette en az bir saat çalýþtýrýnýz. Sonra fýrýný kapatýp kapaðýný açýnýz ve mekaný havalandýrýnýz. Duyulan koku, fýrýný korumak için kullanýlan maddelerin buharlaþmasýna baðlý olarak
 • Страница 51 из 77
  - bir piþirme iþleminin süresini programlamak (bakýnýz Programlar); TR tuþuna basarak piþirme iþlemini yarýda kesmek. Bu durumda cihaz önceden deðiþtirilmiþ olan sýcaklýk derecesini hatýrlar (sadece manüel programlar için). tuþuna basýlý tutarak fýrýný - 3 saniye boyunca kapatýnýz. 7. Elektrik
 • Страница 52 из 77
  Programlar TR ! Gidalarin tamamen yumusakligini ve kitirligini garanti etmek için, firin yemekten dogal olarak gelen nemi su buhari olarak serbest birakir. Bu sekilde, tüm yemekler üzerinde en uygun pisirme sonuçlarina sahip olunabilir. ! Her yandýðýnda fýrýn, birinci manüel piþirme programýný
 • Страница 53 из 77
  Piþirme iþlemi baþladýðý zaman, süresini deðiþtirmek te mümkündür. Eðer deðiþtirme iþlemi program baþlamadan önce gerçekleþir ise, bu hafýzaya alýnýr ve programýn sonraki kullanýmýnda yeniden önerilir. Eðer fýrýnýn içindeki sýcaklýk derecesi seçilen program için önerilen sýcaklýðýn üzerinde ise,
 • Страница 54 из 77
  Piþirme iþleminin programlanmasý TR ! Programlama ancak bir piþirme programý seçildikten sonra mümkündür. ! Bir piþirme programý seçince, tuþu aktiftir ve artýk süreyi programlamak mümkündür. Sadece tuþu devreye girer ve süreyi ayarladýktan sonra, gecikmeli bir piþirme iþlemi programlamak
 • Страница 55 из 77
  Pişirme tablosu Programlar Yemekler Ağırlık (Kg) standart yataklar Manüel Çok seviyeli* 2 rafta pizza 2 rafta turta/ 2 rafta pasta 2 rafta Pandispanya (yağ toplama tepsisi üstünde) Kızarmış tavuk + patates Kuzu Uskumru Lazanya 3 raf üzerinde çörekler 3 raf üzerinde bisküviler 2 rafta peynirli çörek
 • Страница 56 из 77
  Önlemler ve tavsiyeler TR ! Cihaz uluslararasý emniyet mevzuatlarýna uygun olarak projelendirilmiþ ve üretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr. cihazýn kullanýmý hakkýnda ön bilgiler almýþ olmadýkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alýþkanlýðý bulunmayan kimseler
 • Страница 57 из 77
  Servis ve bakým Elektrik akýmýnýn devre dýþý býrakýlmasý TR Herhangi bir iþlem yapmadan önce cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsýný kesiniz. F Cihazýn temizlenmesi • Fýrýnýn ön tarafýndaki farklý renk seviyeleri cam, plastik veya metal gibi farklý malzemelere uygundur. • Kapaðýn camý
 • Страница 58 из 77
  2. Sürgülü kýzaðýn takýlacaðý rafý seçiniz. Sürgülü kýzaðýn çýkarýlacaðý yönü dikkate alarak tezgaha önce B sonra C ankastre olarak yerleþtiriniz. TR 3. Fýrýnýn yan duvarlarý üzerinde yer alan deliklere monte edilen sürgülü kýzaklar ile iki adet tezgahý sabitleyiniz (þekle D bakýnýz). Sol tezgahýn
 • Страница 59 из 77
  Arýzalar ve çözümler Sorun Olası nedeni Çözümü "Saat Tuşu" ve ekran üzerindeki sayılar yanıp sönüyor. Cihaz, elektrik şebekesine henüz bağlanmış veya elektrik kesintisi olmuş. Bir elektrik kesintisi olmuş. Saatin ayarlanması. Bir pişirme işleminin programlanması başlamamış. Sadece "Saat Tuşu"
 • Страница 60 из 77
  Teknik destek TR Dikkat: Cihaz, muhtemel çalýþma bozukluklarýnýn tespit edilmesini saðlayan otomatik bir teþhis sistemi ile donatýlmýþtýr. Bu bozukluklar ekranda aþaðýdaki mesaj tipleri vasýtasýyla gösterilir: F—” ve arkasýnda sayýlar. Bu durumlarda teknik destek müdahalesi gerekir. Teknik desteðe
 • Страница 61 из 77
  Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści PL Instalacja, 62-63 NL Nederlands, 1 TR Türkçe, 46 DE Deutsch, 16 PL RS Русский, 31 Ustawianie Podłączenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Opis urządzenia, 64 Widok ogólny Panel sterowania Polski, 61 Uruchomienie i użytkowanie, 65-66 Blokada
 • Страница 62 из 77
  Instalacja ! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnej chwili. W razie sprzedaży, odstąpienia lub przeprowadzki należy upewnić się, czy instrukcja zostaje przekazana wraz z urządzeniem, aby nowy właściciel urządzenia mógł z niej korzystać. ! Należy uważnie
 • Страница 63 из 77
  Podłączenie do sieci elektrycznej ! Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ). Montaż przewodu zasilającego 1. Otworzyć
 • Страница 64 из 77
  Opis urządzenia PL Widok ogólny PROWADNICE boczne Panel sterowania poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 2 poziom 1 Poziom RUSZT Poziom BLACHA UNIWERSALNA Panel sterowania Ikona KONIEC PIECZENIA Ikona TEMPERATURA Ikona CZAS PIECZENIA Ikony PROGRAMY AUTOMATYCZNE/ ECO Ikony REGULACJA CZASU / TEMPERATURA
 • Страница 65 из 77
  Uruchomienie i użytkowanie ! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest
 • Страница 66 из 77
  PL - przerwać pieczenie przez naciskając przycisk . W takim przypadku urządzenie zapamiętuje temperaturę ewentualnie zmienioną wcześniej (tylko w przypadku programów ręcznych). na 3 - wyłączyć piekarnik, wciskając przycisk sekundy. 7. W przypadku przerwy w dostawie zasilania, jeśli temperatura w
 • Страница 67 из 77
  Programy ! Aby zapewnić doskonalą miękkość i chrupkość potraw, piekarnik wypuszcza - w formie pary wodnej wilgoć pochodzącą naturalnie z gotowanej żywności. W ten sposób można uzyskać doskonale wyniki pieczenia wszystkich potraw. ! Po każdym włączeniu piekarnik proponuje pierwszy program pieczenia
 • Страница 68 из 77
  PL Możliwe jest dostosowanie czasu trwania pieczenia do własnych upodobań i zmienienie go, przed rozpoczęciem pieczenia, o ±5-20 minut w zależności od wybranego programu. Zmiana czasu trwania pieczenia jest również możliwa już po rozpoczęciu pieczenia. Jeśli jednak zmiana temperatury zostanie
 • Страница 69 из 77
  Programowanie pieczenia ! Programowanie jest możliwe jest dopiero po dokonaniu wyboru programu pieczenia. jest ! Po wybraniu programu pieczenia, przycisk aktywny i możliwe jest ustawienie czasu trwania pieczenia. Po ustawieniu czasu trwania, przycisk uaktywnia się i można zaprogramować pieczenie
 • Страница 70 из 77
  PL Tabela pieczenia Programy Potrawy Zalecana temperatura (°C) Poziomy Waga (Kg) Czas pieczenia (min) prowadnice prowadnice standardowe przesuwne Wielopoziomowy* 1+1 1 1 1 2i4 2i4 2i4 1 i 2/3 2 1 lub 2 2 1i3i5 1i3i5 2i4 1i3 1 1 1 1 i3 i3 i3 i3 1 1 1 1i2i4 1i2i4 1i3 1i3 tak tak tak tak tak tak tak
 • Страница 71 из 77
  Zalecenia i środki ostrożności ! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, dlatego też należy je uważnie przeczytać. Bezpieczeństwo ogólne • Niniejsze urządzenie
 • Страница 72 из 77
  Konserwacja i utrzymanie PL Odłączanie od prądu Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego. F Czyszczenie urządzenia • Lekkie różnice koloru przedniej strony piekarnika są spowodowane zastosowaniem różnego rodzaju materiałów: szkła,
 • Страница 73 из 77
  Prowadnica prawa Prowadnica lewa B C D K w ieru yc n i ą ek ga ni a 2. Wybrać poziom, na którym zostanie umieszczona prowadnica ślizgowa. Zwracając uwagę na kierunek wyciągania prowadnic, należy umieścić na ramie najpierw wpust B, a następnie wpust C. PL 3. Zamocować obie ramy wraz z zamontowanymi
 • Страница 74 из 77
  Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania PL Usterka Poziomy 1 i 5: gorące powietrze dociera do nich bezpośrednio, co może spowodować przypalenie delikatnych potraw. 74 Zaleca się obrócenie brytfann w połowie pieczenia.
 • Страница 75 из 77
  Serwis Techniczny Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych usterek. Usterki sygnalizowane są na wyświetlaczu poprzez komunikaty typu: “F --”, po których następuje seria cyfr. W takich przypadkach konieczna jest interwencja serwisu technicznego. PL Przed
 • Страница 76 из 77
  09/2011 - 195086898.06 XEROX FABRIANO PL 76
 • Страница 77 из 77