Инструкция для ARISTON HOTPOINT- LUCE FK 932 C

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

NL

1

OVEN

FK 83 /HA

FK 83 X /HA

7OFK 838J X RU/HA

7OFK 838J RU/HA

7OFK 837J X RU/HA

7OFK 837J RU/HA

7OFK 838JC X RU/HA

7OFK 838JC RU/HA

FK 837J X/HA

FK 837J /HA

FK 93J X /HA

FK 93J /HA

FK 939J X /HA

FK 939J /HA

FK 932C X /HA

FK 932C /HA

Inhoud

Installatie, 2-3

Plaatsing
Elektrische aansluiting
Typeplaatje

Beschrijving van het apparaat, 4

Aanzichttekening
Bedieningspaneel

Starten en gebruik, 5

De oven starten

De elektronische  programmering, 6

Programma’s, 7-9

Kookprogramma’s
Praktische kooktips
Kooktabel

Voorzorgsmaatregelen en advies, 10

Algemene veiligheidsmaatregelen
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubehoud

Service

Onderhoud en verzorging, 11

De elektrische stroom afsluiten
Reinigen van het apparaat
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje

Montage van de Geleiders Kit

Nederlands, 1

NL

Gebruiksaanwijzing



, 23

Türkçe

, 34

Deutsch,12

DE

RS

TR



, 45

PL

 

UA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud NL DE Nederlands, 1 Deutsch,12 TR Türkçe, 34 PL , 45 RS , 23 UA   NL Installatie, 2-3 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Beschrijving van het apparaat, 4 Aanzichttekening Bedieningspaneel Starten en gebruik, 5 De oven starten De
 • Страница 2 из 69
  Installatie ! Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. ! Lees de instructies aandachtig door: er
 • Страница 3 из 69
  Elektrische aansluiting ! De ovens met driepolige voedingskabel werken met de wisselstroom, spanning en frequentie die aangegeven staan op het typeplaatje op het apparaat ( zie onder). Monteren voedingskabel 1. Licht de lipjes aan de zijkant van het deksel van het klemmenbord op met een
 • Страница 4 из 69
  Beschrijving van het apparaat NL Aanzichttekening GLEUVEN om roosters in te schuiven Bedieningspaneel Rooster GRILL positie 5 positie 4 positie 3 positie 2 positie 1 Rooster LEKPLAAT Bedieningspaneel PROGRAMMAKNOP Controlelampje THERMOSTAAT ELEKTRONISCHE* programmering * Slechts op enkele modellen
 • Страница 5 из 69
  Starten en gebruik ! Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven minstens een uur leeg te laten functioneren, op maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u de oven heeft uitgeschakeld, opent u de ovendeur en lucht u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het verdampen van de middelen
 • Страница 6 из 69
  Elektronische programmering NL instellen. 3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets DISPLAY Symbool EINDE BEREIDING Symbool DUUR •• •• Toets AFNAME TIJD Symbool KLOK Symbool TIMER Toets TOENAME TIJD Toets INSTELLEN TIJD De klok instellen ! U kunt de klok zowel instellen als de oven uit is
 • Страница 7 из 69
  Programma’s Kookprogramma’s ! U kunt voor alle programma’s een temperatuur tussen de 60°C en MAX instellen, behalve bij: • GRILL (hierbij is het aanbevolen alleen MAX te gebruiken); • GRATINEREN (hierbij is het aanbevolen niet meer dan 200°C in te stellen). Programma ONTDOOIEN De ventilator
 • Страница 8 из 69
  NL Praktische kooktips ! Gebruik voor het koken met de heteluchtoven nooit de standen 1 en 5: de hete lucht zou fijne gerechten kunnen verbranden. ! Tijdens de functies GRILL en GRATIN, plaatst u de lekplaat in stand 1 om de kookresten op te vangen (jus en/of vet). MULTIKOKEN • Gebruik de
 • Страница 9 из 69
  Kooktabel Programma's Ontdooien Traditionele Oven Gebak Oven Fast cooking Multikoken Pizza oven Barbecue Gratineren Gerechten Gewicht Roosterstanden (kg) Voorverwar ming (minuten) Aangeraden temperatuur Kooktijd (minuten) Alle diepvriesproducten Eend Braadstuk Varkensrollade Koekjes (kruimeldeeg)
 • Страница 10 из 69
  Voorzorgsmaatregelen en advies NL ! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Algemene veiligheid • Dit apparaat is vervaardigd voor
 • Страница 11 из 69
  Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Het controleren van de afdichtingen Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. Controleer regelmatig de staat van de afdichtingen rondom de ovendeur. In het geval de afdichtingen beschadigd zijn, dient u zich tot
 • Страница 12 из 69
  Gebrauchsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis DE NL DE Nederlands, 1 Deutsch,12 TR Türkçe, 34 PL , 45 RS , 23 UA   Installation, 13-14 Aufstellung Elektrischer Anschluss Typenschild Beschreibung des Gerätes, 15 Geräteansicht Bedienfeld Inbetriebsetzung und Gebrauch, 16
 • Страница 13 из 69
  Installation ! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Achten Sie bitte darauf, dass diese Bedienungsanleitung dem Gerät bei etwaigem Verkauf, Umzug oder Übergabe an einen anderen Benutzer stets beiliegt, damit auch der
 • Страница 14 из 69
  DE Elektrischer Anschluss ! Die mit einem Dreileiterkabel ausgerüsteten Backöfen sind für den Betrieb mit Wechselstrom bei der auf dem Typenschild (siehe Gerät) angegebenen Spannung und Frequenz ausgelegt (siehe unten). Anschluss des Netzkabels L N 1. Das Klemmengehäuse öffnen, indem die seitlichen
 • Страница 15 из 69
  Beschreibung des Gerätes Geräteansicht DE GLEITFÜHRUNGEN für die Einschübe Bedienfeld Einschub BACKOFENROST Einschubhöhe 5 Einschubhöhe 4 Einschubhöhe 3 Einschubhöhe 2 Einschubhöhe 1 Einschub FETTPFANNE Bedienfeld Reglerknopf PROGRAMME Kontrollleuchte THERMOSTAT Reglerknopf THERMOSTAT
 • Страница 16 из 69
  Inbetriebsetzung und Gebrauch DE ! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen werden. Das Gerät danach ausschalten, die Backofentür öffnen und die Küche lüften. Der bei diesem Vorgang erzeugte
 • Страница 17 из 69
  Der elektronische Garzeitprogrammierer 2. Mit den Tasten “+” und “-” wird die gewünschte Dauer eingestellt; wenn sie gedrückt gehalten werden, wird der Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die Einstellung zu vereinfachen. 3. warten Sie 10 Sek. oder drücken Sie erneut die Taste •• •• um die
 • Страница 18 из 69
  Programme DE Garprogramme ! Für alle Programme kann eine Gartemperatur von 60° bis MAX. eingestellt werden, mit Ausnahme der Programme: • GRILL (hier empfiehlt sich die Einstellung MAX.) • ÜBERBACKEN (es empfiehlt sich, die Temperatur von 200°C nicht zu überschreiten). Programm AUFTAUEN Dank des an
 • Страница 19 из 69
  Praktische Back-/Brathinweise DE ! Verwenden Sie beim Heißluftgaren nicht die Einschubhöhen 1 und 5: Sie sind zu direkt der Heißluft ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht verbrennen könnten. ! Bei Garen mit GRILL und ÜBERBACKEN die Fettpfanne auf die Position 1 einschieben, um die
 • Страница 20 из 69
  DE Back-/Brattabelle Programme Auftauen Standard Plus Gebäck Fast Cooking Echte Heißluft Pizza Grill Überbacken/ Bräunen Speisen Gew. (kg) Einschubhöhe Vorheizzeit (Minuten) Empfohlene Temperatur Garzeit (Minuten) Alle tiefgefrorenen Speisen Ente Kalbs- oder Rinderbraten Schweinebraten Gebäck
 • Страница 21 из 69
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise ! Das Gerät wurde entsprechend den internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. Allgemeine Sicherheit • Dieses Gerät ist für den nicht
 • Страница 22 из 69
  Reinigung und Pflege DE Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz Dichtungen prüfen Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Den Zustand der Dichtung an der Backofentür in regelmäßigen Abständen prüfen. Sich im Falle einer beschädigten Dichtung an die nächstgelegene
 • Страница 23 из 69
          RS          TR Türkçe  PL   UA      
 • Страница 24 из 69
   !               
 • Страница 25 из 69
    !         
 • Страница 26 из 69
       Рукоятка ПРОГРАММЫ Индикатор ТЕРМОСТАТА ЭЛЕКТРОННОЕ устройство программирования* * 26  Рукоятка ТЕРМОСТАТА
 • Страница 27 из 69
    !               
 • Страница 28 из 69
            •• •• 
 • Страница 29 из 69
     !                 
 • Страница 30 из 69
    !        !   
 • Страница 31 из 69
  Таблица приготовления Программы Размораживание Традициональная духовка Кондитерская выпечка Быстрое приготовление Одновременное приготовление Пицца ГРИЛЬ Gratin (Подрумянивание) Продукты Вес (кг) Уровень Время нагревания (мин.) Рекомендуемая температура Продолжит-ть приготовления (минуты) 1 1 1 1
 • Страница 32 из 69
     !           
 • Страница 33 из 69
           
 • Страница 34 из 69
  Kullaným talimatlarý FIRIN Ýçindekiler TR NL Nederlands, 1 TR Türkçe, Türkçe , 34 Kurulum, 35-36 DE Deutsch,12 P L , 45 RS , 23 UA   Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Özellikler etiketi Cihazýn tanýmý, 37 Genel görünüm Kontrol paneli Baþlatma ve kullaným,38 Fýrýnýn
 • Страница 35 из 69
  Kurulum ! Her gerektiðinde baþvurulabilmesi için bu el kitapçýðýnýn muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazýn satýlmasý, baþkasýna verilmesi ya da taþýnmasý durumunda yeni kullanýcýnýn iþleyiþ ve iliþkin uyarýlar hakkýnda bilgi edinmesi için el kitapçýðýnýn cihazla birlikte verildiðinden emin olunuz.
 • Страница 36 из 69
  TR Elektrik baðlantýsý ! Üç kutuplu besleme kablosuyla donatýlmýþ fýrýnlar, cihazýn üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiþ olan gerilim ve frekans deðerlerinde dalgalý akýmla çalýþacak þekilde üretilmiþtir (aþaðýya bakýnýz). Besleme kablosu montajý L N 1. Bir tornavida yardýmýyla, kapaðýn yan
 • Страница 37 из 69
  Cihazýn tanýtýmý Genel görünüm TR Kontrol paneli PROGRAM düğmesi Uyarı ışığı TERMOSTAT TERMOSTAT düğmesi ELEKTRONİK programlayıcı* * Sadece bazý modellerde mevcut. 37
 • Страница 38 из 69
  Baþlatma ve kullaným TR ! Fýrýný ilk kez kullandýðýnýzda, içi boþken termostatý maksimuma getirerek kapaðý kapalý vaziyette en az bir saat çalýþtýrýnýz. Sonra fýrýný kapatýp kapaðýný açýnýz ve mekaný havalandýrýnýz. Duyulan koku, fýrýný korumak için kullanýlan maddelerin buharlaþmasýna baðlý olarak
 • Страница 39 из 69
  Elektronik programlayýcý Piþirmeyi programlama TR ! Programlama yapýlmadan önce piþirme modu seçilmelidir. Piþirme süresini programlama •• •• Saati ayarlama ! Saat, fýrýn kapatýldýðýnda veya açýldýðýnda, piþirme programýnýn bitiþ saati önceden ayarlanmadýðý takdirde ayarlanabilir. Cihaz elektriðe
 • Страница 40 из 69
  Programlar TR Piþirme programlarý ! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasýnda bir ýsý ayarlanabilir, tek bunun dýþýnda kalan: • IZGARA (Yalnýz MAX’a ayarlanmasý tavsiye edilir); • GRATEN (200°C ýsýnýn üzerine çýkýlmamasý tavsiye olunur). BUZ ÇÖZME programý Fýrýnýn dip kýsmýnda bulunan fan ortam
 • Страница 41 из 69
  Pratik piþirme önerileri TR ! Fan çalýþýrken yapýlan piþirmelerde 1 ve 5. raf konumlarýný kullanmayýnýz: bunlar doðrudan sýcak hava verdiklerinden , hassas gýdalarýn üstlerinde yanmaya neden olabilir. ! IZGARA ve GRATEN piþirmelerde, piþirme artýklarýný (yemek suyu ve/veya yaðlar) toplamak için
 • Страница 42 из 69
  TR Pişirme tablosu Pişirme modları Yemekler Ağırlık (kg cinsinden) Raf Konumu Ön ısıtma süresi (dakika) Önerilen sıcaklık Pişirme süresi (dakika) Buz çözme Tüm gıdalar donmuş Normal Fırın Ördek Dana rozbif veya biftek Domuz kızartması Kurabiye (hamur işleri) Turtalar 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15
 • Страница 43 из 69
  Önlemler ve tavsiyeler ! Cihaz uluslararasý emniyet mevzuatlarýna uygun olarak projelendirilmiþ ve üretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr. Genel emniyet • Cihaz, meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. • Yaðmur ve fýrtýnaya
 • Страница 44 из 69
  Servis ve bakým TR Elektrik akýmýnýn devre dýþý býrakýlmasý Herhangi bir iþlem yapmadan önce cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi • Emayeli veya inox dýþ kýsýmlar ile lastik contalar ýlýk su ve nötr sabunla ýslatýlmýþ bir sünger yardýmýyla temizlenebilir. Lekeler
 • Страница 45 из 69
     NL  TR Türkçe    PL         PL             
 • Страница 46 из 69
   !                             !     
 • Страница 47 из 69
   !                           L N   
 • Страница 48 из 69
   PL  PROWADNICE boczne Panel sterowania poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 2 poziom 1 Poziom RUSZT Poziom BLACHA UNIWERSALNA  Pokrętło PROGRAMY Kontrolka TERMOSTATU Programator ELEKTRONICZNY* *     48 Pokrętło TERMOSTATU
 • Страница 49 из 69
    !                             
 • Страница 50 из 69
                    PL                   
 • Страница 51 из 69
    !                       
 • Страница 52 из 69
  PL  !                  ! 
 • Страница 53 из 69
  Tabela pieczenia Programy Rozmrażanie Piekarnik tradycyjny Piekarnik do wypieku ciast Fast cooking Multi-pieczenie Piekarnik do pizzy Barbecue Gratin Potrawy Waga (kg) Pozycja półek Nagrzewanie wstępne (minuty) Zalecana temperatura Czas trwania pieczenia (minuty) 1 1 1 1 0.5 1 0.7 0.5 1.2 0.6 0.4 2
 • Страница 54 из 69
   PL !                          
 • Страница 55 из 69
                                 
 • Страница 56 из 69
     UA NL  TR Türkçe, 34         UA           
 • Страница 57 из 69
   !                       
 • Страница 58 из 69
  UA  !                L N   
 • Страница 59 из 69
    UA НАПРЯМНІ для дек та ґраток Панель керування позиція 5 позиція 4 позиція 3 позиція 2 позиція 1 Рівень ГРИЛЬ Рівень ДЕКО   Регулятор ПРОГРАМ Індикатор ТЕРМОСТАТУ Регулятор ТЕРМОСТАТУ ЕЛЕКТРОННИЙ програматор* *      59
 • Страница 60 из 69
    UA !                           
 • Страница 61 из 69
        ДИСПЛЕЙ Iконка ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ Iконка ТРИВАЛІСТЬ •• •• Кнопка ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ Iконка ГОДИННИК Iконка ТАЙМЕР Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ Кнопка ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ   
 • Страница 62 из 69
   UA  !            
 • Страница 63 из 69
   UA !          !        
 • Страница 64 из 69
  UA Таблиця приготування Програми Харчові продукти Вага (кг) Позиція рівня Попереднє нагрівання (хвилини) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0.5 1 0.7 0.5 1.2 0.6 0.4 Рекомендована Тривалість температура готування (хвилини) 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 2 1 або 2 2 2 1i3 1i3 1i3 15
 • Страница 65 из 69
   !                     
 • Страница 66 из 69
   UA                 
 • Страница 67 из 69
   ! UA         . 67
 • Страница 68 из 69
  08/2011 - 195085901.03 XEROX FABRIANO UA 68
 • Страница 69 из 69