Инструкция для ARISTON HOTPOINT- WMSD 621B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

UA

21

Ручне відкривання дверцят люку

У випадку, якщо неможливо відкрити дверцята люку 

із-за відсутності електроенергії і ви хотіли б розвісити 

речі, треба діяти таким чином:

1. витягніть штепсель з 

електричної розетки.

2. перевірте, щоб рівень 

води усередині машини 

був нижчим за рівень 

отвору люку; якщо це не 

так, злийте надлишок 

води через зливний шланг, 

збираючи її у відрі, як 

показано на малюнку.

3. зніміть декоративну 

панель на лицевому 

боці пральної машини за 

допомогою викрутки (див. 

малюнок).

4. За допомогою вказаного на малюнку язичка тягнiть 

пластмасову тягу з упору назовнi, аж доки її не буде 

звiльнено; потiм протягнiть її донизу, одночасно 

вiдкриваючи дверцята.

5. встановіть панель на місце, пересвідчіться у тому, 

що крюки були вставлені у спеціальні петлі, пiсля чого 

притиснiть її до машини.

Запобіжні заходи та 

поради

20

!

 Машину була спроектовано і вироблено у 

відповідності з міжнародними нормами безпеки. Дані 

попередження складені для забезпечення безпеки і 

тому їх треба уважно прочитати.

Загальна безпека

•  Дане обладнання було розроблене виключно для 

побутового використання.

•  Цей апарат не має використовуватися дітьми або 

особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи 

розумовими можливостями, або якщо їм бракує 

досвіду та необхідних знань. Винятки складають 

ситуації, коли користування відбувається під 

наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за 

їхню безпеку. Дорослі мають стежити, щоб діти не 

гралися з апаратом.

•  Машина має використовуватися тільки повнолітніми 

особами і згідно з інструкціями, наведеними у даній 

брошурі.

•  Не торкайтеся до машини голими ногами або 

мокрими чи вологими руками й ногами.

•  Не виймайте штепсель з електричної розетки, 

витягуючи його за провід, тримайтеся тільки за 

самий штепсель. 

•  Не вiдкривайте касету з миючими засобами пiд час 

роботи машини.

•  Будьте обережні: вода, що зливається, може мати 

високу температуру. 

•  У жодному випадку не застосовуйте силу до люку: 

це може ушкодити запобiжний механiзм проти 

випадкових вiдкривань.

•  Якщо машина не працює у разi поломки, у жодному 

випадку не намагайтеся дiстатися внутрiшнiх 

механiзмiв з метою самостійного ремонту.

•  Слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до працюючої 

машини.

•  Пiд час прання люк нагрiватиметься.
•  Пересування машини має здiйснюватися двома або 

трьома особами за умови максимальної уваги. Нi в 

якому разi - однiєю особою, тому що машина дуже 

важка.

•  Перш ніж завантажити білизну, перевірте, щоб 

барабан був порожній.

Утилізація

•  Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь 

місцевих норм, так як пакування може бути 

використане повторно.

•  Європейська директива 2002/96/CE з відходів 

від електричної й електронної апаратури 

передбачає, що побутові електроприлади не 

можуть перероблятися у звичайному порядку 

для твердих міських відходів. Зняті з експлуатації 

побутові прилади мають бути зібрані окремо для 

оптимізації ступеню відновлення й рециклювання 

матеріалів, що входять до їхнього складу, і з метою 

усунення потенційної шкоди для здоров’я та 

навколишнього середовища. Символ закресленої  

корзини, зображений на всіх виробах, нагадує про 

необхідність окремої утилізації. Для подальшої 

інформації про правильне зняття з експлуатації   

побутових електроприладів, їхні власники  можутьз 

вернутися у відповідну муницiпальну службу або до 

продавця приладу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Руководство по эксплуатации СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА Содержание CIS Русский,1 UK Українська,13 CIS Установка 2-3 Распаковка и нивелировка Подключение к водопроводной и электрической сети Первый цикл стирки Технические характеристики Описание стиральной машины, 4-5 Панель управления Дисплей Порядок
 • Страница 2 из 25
  Установка CIS ! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте со стиральной машиной в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания. ! Внимательно прочитайте
 • Страница 3 из 25
  Подсоединение сливного шланга Подсоедините сливной шланг, не перегибая его, к сливной трубе или к настенному сливному отверстию, распложенному 65 - 100 CM на высоте от 65 до 100 см от пола, Или поместите шланг в раковину или в ванну, закрепив прилагающуюся направляющую к крану (см. схему).
 • Страница 4 из 25
  Описание стиральной машины CIS Панель управления Кнопка Кнопка ON/OFF ТИП СТИРКИ Кнопка ОТЖИМА Дисплей Кнопки Ячейка для стирального вещества Кнопка с индикатором Кнопка ВЫБОРА МOЯ ПРОГРАММ Программà Кнопка ТИП ПОЛОСКАНИЯ Кнопка ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА Кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ ПУСК/ПАУЗА Кнопка
 • Страница 5 из 25
  Дисплей Z B A CIS X D C E Y F Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений. На двух верхних строках А и В показываются выбранная программа стирки, текущая фаза стирки и все сведения о выполнении программы. На строке С показывается время, остающееся до
 • Страница 6 из 25
  Порядок выполнения цикла стирки CIS 1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Нажмите кнопку , на дисплее появится надпись “ВКЛ.”. Индикатор ПУСК/ ПАУЗА редко мигает зеленым цветом. 2. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ. Откройте люк машины. Загрузите в барабан белье, не превышая максимальный допустимый вес, указанный в
 • Страница 7 из 25
  Программы и функции Программы Таблица программ CIS à à à à à  à à  à  àà       à  à  à à à à à  УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 40° -  -  3 1200   - 
 • Страница 8 из 25
  Стиральные вещества и типы белья CIS Распределитель моющих средств Специальные программы Хороший результат стирки зависит также от правильной дозировки стирального вещества: избыток стирального вещества не гарантирует более эффективную стирку, напротив, способствует образованию налетов внутри
 • Страница 9 из 25
  Предосторожности и рекомендации ! Стиральная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. Общие требования к безопасности • После использования
 • Страница 10 из 25
  Техническое обслуживание и уход CIS Отключение воды и электрического тока Уход за насосом • Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы машины и сокращается риск утечек. • Выньте штепсельную вилку из электро розетки в процессе чистки и
 • Страница 11 из 25
  Неисправности и методы их устранения Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания (см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне. Неисправности: CIS Возможные причины
 • Страница 12 из 25
  Сервисное обслуживание CIS Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным. Уход за техникой Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность
 • Страница 13 из 25
  Iнструкцiї з експлуатацiї ПРАЛЬНА МАШИНА Зміст UA Українська UA Встановлення, 14-15 Розпакування і вирівнювання Підключення води та електроенергії Перший цикл прання Технiчнi данi Опис пральної машини, 16-17 Панель керування Дисплей Як здійснювати цикл прання, 18 Програми та функції, 19 Таблиця
 • Страница 14 из 25
  Встановлення UA ! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтеся, що інструкція перебуває разом із пральною машиною й новий власник може ознайомитися з її принципами роботи й відповідними
 • Страница 15 из 25
  Підключення шланга для зливу води 65 - 100 cm Пiдключiть шланг для зливу води, не згинаючи його, до вiдводячого трубопроводу або до стiнного зливу, якi мають знаходитись на вiдстанi 65 -100 см вiд пiдлоги; або розташуйте його на краю вмивальника чи ванної, приєднавши направляючу з комплекту до
 • Страница 16 из 25
  Опис пральної машини UA Панель керування Кнопка Кнопка ON/OFF ТИП ПРАННЯ Кнопка ВIДЖИМУ Дисплей Кнопки Касета з миючим засобом ПЕРЕМИКАЧА ПРОГРАМ Кнопка MY CYCLE Кнопка ПРОТИАЛЕРГІЙНОГО ОПОЛІСКУВАННЯ Кнопка ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК Касета з миючим засобом: для завантаження миючих засобiв та присадок (див.
 • Страница 17 из 25
  Дисплей Z B A UA X D C E Y F Дисплей є зручним для програмування машини; вiн надає рiзноманiтну iнформацiю. У перших двох рядках А та В вiдображається обрана програма прання, поточна фаза прання, а також усi вказiвки щодо стану встановленої програми. У рядку С вiдображається час, який залишився до
 • Страница 18 из 25
  Як здійснювати цикл прання UA 1. УВІМКНЕННЯ МАШИНИ. Натиснiтьна кнопку : на дисплеї з’явиться WELCOME; iндикаторна лампа START/PAUSE блиматиме зеленим свiтлом з повiльними iнтервалами. 2. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ. Відкрийте дверцята люку. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не перевищити кількість
 • Страница 19 из 25
  Програми та функції Програми Таблиця програм Опис програми Макс. темп. (єС) Антикорозійний 40° UA Макс. Макс. Ìèþ÷èé çàñ³á швидкiсть завант- Тривалiсть (обертiв аження циклу Попеза Відбіл- Пом’ (кг) реднє хвилину) прання Прання ювач якшувач 1200 -  -  3  -  6    6    6    2,5    2,5
 • Страница 20 из 25
  Миючі засоби і білизна UA Касета з миючим засобом Особливi програми Добрий результат прання залежить також вiд правильного дозування миючого засобу: надлишок миючого засобу приведе до неефективного прання та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної машини, а також забрудненню довкiлля.
 • Страница 21 из 25
  Запобіжні заходи та поради ! Машину була спроектовано і вироблено у відповідності з міжнародними нормами безпеки. Дані попередження складені для забезпечення безпеки і тому їх треба уважно прочитати. Загальна безпека • Дане обладнання було розроблене виключно для побутового використання. • Цей
 • Страница 22 из 25
  Технічне обслуговування та догляд UA Відключення води й електричного живлення • Закривайте водопровідний кран після кожного прання. У такий спосіб зменшується знос гідравлічної частини машини й усувається небезпека витоку. • Виймайте штепсель з розетки під час миття машини та під час робіт з
 • Страница 23 из 25
  Несправності та засоби їх усунення Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. “Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується, звернувшись до списку нижче. Несправності: Можливі причини/Рішення:
 • Страница 24 из 25
  Допомога 195097143.01 02/2012 - Xerox Fabriano  UA Перш ніж телефонувати у Сервiсний центр: • Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. “Несправності і засоби їх усунення”); • Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність; • Якщо нi, зв’яжiться з авторизованим
 • Страница 25 из 25