Инструкция для ASSISTANT AP-802

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ПЛ А НШ ЕТНИ Й

 

К ОМП

’ ЮТЕР

МОДЕЛЬ 

АР-802

 

УКР

РУС

ENG

РУС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  ПЛ А НШ ЕТНИ Й К ОМП’ Ю ТЕР МОДЕЛЬ АР-802 УКР РУС ENG РУС КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
 • Страница 2 из 37
 • Страница 3 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ТУРБОТА! ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ Запобіжні заходи ................................................................................................ 2 Складові частини та керування ........................................................................ 3 Комплектація
 • Страница 4 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Батарея • Заряджайте батарею тільки при температурі від 0 до +35 °С. • Не заряджайте пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла. Під час роботи • Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації. • Не використовуйте і не зберігаєте
 • Страница 5 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1 2 2 3 1 8 4 5 7 6 1. Кнопки регулювання гучності [Volume - ] та [Volume + ] 2. Кнопка [POWER] – натисніть та утримуйте, щоб ввімкнути або вимкнути пристрій; натисніть коротко, щоб заблокувати або розблокувати пристрій 3. Фронтальна камера
 • Страница 6 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку живлення [Power], що розташована зверху, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку. Натисніть і перетягніть слайдер, щоб розблокувати пристрій. Щоб виключити
 • Страница 7 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Поради по продовженню автономної роботи батареї: 1. Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки. 2. Потокові аудіо й відео додатки витрачають великий заряд батареї. 3. Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити
 • Страница 8 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСТАНОВКА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Вставте карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вниз. Злегка натисніть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта зафіксована в пристрої. Ви можете пошкодити пристрій і карту, якщо вставите її неправильно. Щоб витягти
 • Страница 9 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Додавання ярликів на робочий стіл Натисніть і утримуйте іконку, яку хочете перемістити, протягом 2 секунд, доки вона не стане активною для переміщення, і перетягніть її на будь-яку панель, що є на дисплеї. Видалення значків з робочого стола Натисніть й утримуйте значок, що
 • Страница 10 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Пристрій не відповідає або не вмикається • Перезавантажте пристрій - для цього натисніть й утримуйте кнопку вмикання. Якщо пристрій справний, він перезавантажиться. • Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена. Необхідно зарядити
 • Страница 11 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран: 8“ ємнісний сенсорний TFT екран, multi- touch 5 точок, 1024x768 Wi-Fi: 802.11 b/g/n Операційна система: Android 4.0 Процесор: 1.15 ГГц Пам'ять: • Оперативна: 1 GB • Вбудована: 8 GB (формат FAT) • Підтримка карт пам'яті MicroSD до 32 GB
 • Страница 12 из 37
  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ Дане обладнання було перевірено і визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 пр. ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок. Дане
 • Страница 13 из 37
  ПЛ А НШ ЕТНЫЙ К ОМПЬЮТЕР МОДЕЛЬ АР- 802 УКР РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 14 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СОДЕРЖАНИЕ Меры предосторожности .................................................................................... 2 Составные части и управление ......................................................................... 3 Комплектация
 • Страница 15 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Батарея • Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. • Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла. Во время работы • Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности, вибрации. • Не используйте и
 • Страница 16 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 1 2 2 3 1 8 4 5 7 6 1. Кнопки регулирования громкости [Volume - ] и [Volume + ] 2. Кнопка [POWER] – нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство; нажмите коротко, чтобы заблокировать или
 • Страница 17 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания [Power], которая находится вверху, в течение некоторого времени. Вы увидите домашнюю страницу. Нажмите и перетащите слайдер, чтобы разблокировать устройство. Чтобы
 • Страница 18 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Советы по продлению автономной работы батареи: 1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки. 2. Потоковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи. 3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить
 • Страница 19 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ Вставьте карту так, чтобы контактный штифт смотрел вниз. Слегка надавите на карту. Вы услышите щелчок – это означает, что карта зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту,
 • Страница 20 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Добавление ярлыков на рабочий стол Нажмите и удерживайте иконку, которую хотите переместить, в течение 2 с, и перетащите ее на любую панель, которая есть на дисплее. Удаление значков с рабочего стола Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет
 • Страница 21 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Устройство не отвечает или не включается • Перезагрузите устройство – для этого нажмите и удерживайте кнопку включения. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится. • Причина может быть в том, что батарея полностью разражена.
 • Страница 22 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА Екран: 8“ емкостной сенсорный TFT екран, multi- touch 5 точек, 1024x768 Wi-Fi: 802.11 b/g/n Операционная система: Android 4.0 Процессор: 1.15 ГГц Память: • Оперативная: 1 GB • Встроенная: 8 GB (формат FAT) • Поддержка карт памяти
 • Страница 23 из 37
  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 пр. ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок.
 • Страница 24 из 37
 • Страница 25 из 37
  TABLET PC MODEL AP-802 УКР РУС USER MANUAL
 • Страница 26 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! CONTENT Safety precautions ................................................................................................ 2 Parts and control .................................................... ............................................. 3 Packet
 • Страница 27 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! SAFETY PRECAUTIONS Battery • Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °С to 35 °С. • Do not charge the Tablet PC if the battery is found damaged or leaking. On operation • Never subject Tablet PC to extremes of light, temperature, moisture or vibration.
 • Страница 28 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ PARTS AND CONTROL 1 2 2 3 1 8 4 5 7 6 1. Volume buttons [Volume - ] and [Volume + ] 2. Button [POWER] – long press to turn on/off the device, short press to start or exit the sleep mode 3. Front camera Sensor panel: 4. [ESC] button – press
 • Страница 29 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! POWER ON AND OFF THE TABLET PC To turn on your tablet, press and hold the [Power] key on the top of your tablet for a while. You will be guided to Home screen. Press and drag the slider up to unlock unit. To turn off your tablet, press and hold the [Power] key until the
 • Страница 30 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Tips on extending battery life: 1 New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging 2. Streaming audio or video apps will use a lot of battery life. 3. Disable wireless network positioning. 4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong
 • Страница 31 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! HOME SCREEN When the device is turned on, it will enter into the home screen. 2 4 3 1 5 6 11 10 9 8 7 1. Clock 8.Wallpapers, Applications, Settings 2. Google search 9. Active apps 3. Voice search 10. Button Home 4. Apps menu 11. Button Esc 5, 6. Widgets and shortcuts 7.
 • Страница 32 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! MANAGMENT OF THE GOOGLE MARKET APPLICATIONS The AP-802 is preloaded with Google Market, you can search and install apps here after login with your Google account. To install and manage applications tap an ApkInstaller → Install which is located on application menu by
 • Страница 33 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! No sound from earphone • Check if volume is set to «0». • Earphone may be broken, please change another one. Big noise • Check if there is a dust in earphone or speaker. • Check if the file is broken. Frozen to any operation • Please restart your device. Application not
 • Страница 34 из 37
  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! LIST OF PRELOADED PROGRAMMS • Adobe Reader • Alcohol Permille • All Ukraine • Angry Birds • Animated Weather • Busuu • Chess Free • Documents to go • Drag Racing • Easy Tie • FBReader • Flash Player • Gmail • Google docs • Goggles • Paper Toss • Quadrant Advanced •
 • Страница 35 из 37
 • Страница 36 из 37
  TIWELL ASSISTANT LLP h t t p : / / w w w.assisitant.ua Made in China
 • Страница 37 из 37