Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

10

RON

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

închideţi uşa congelatorului.

Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la 

reţeaua electrică – indicatorul se va stinge.

2.3 REGLAREA TEMPERATURII

Reglarea  temperaturii  în  congelator  se  efectuează  cu  ajutorul 

butonului în conformitate cu figura 4. După reglare temperatura în 
congelator se menţine automat.

2.4 CONECTAREA REGIMULUI „CONGELARE”
Conectarea  regimului „Congelare”  se  efectuează  prin  apăsarea 

întrerupătorului la indicele „I” – se aprinde indicatorul regimului, la 
apăsare la indicele „0” regimul se deconectează şi indicatorul se stinge 
în conformitate cu figura 3.

3   Î N D E PĂ R TA R E A   A P E I   R E Z U LTAT E   Î N   U R M A 

        TO P I R I I   D I N   CO N G E L ATO R

3.1  Pentru  a  îndepărta  stratul  de  zăpadă  la  decongelare  se 

recomandă să folosiţi elementul de masă plastică pentru drenare / 
pentru curăţare a gheţii care intră în setul de livrare.

La decongelarea congelatorului este necesar:
— să îndepărtaţi apa rezultată în urma topirii, instalând în confor-

mitate cu figura 5 elementul de masă plastică pentru drenare / pentru 
curăţare a gheţii şi orice vas recipient cu volumul nu mai puţin de 2 l;

— să colectaţi apa rezultată în urma topirii, care se scurge din 

cameră afară de elementul de masă plastică, cu o lavetă sau un bu-
rete;

— să spălaţi congelatorul şi să-l uscaţi bine.
SE INTERZICE să decongelaţi congelatorul fără utilizarea elemen-

tului pentru drenare instalat în conformitate cu figura 5. Apa rezultată 
în urma topirii care se scurge din cameră afară de elementul pentru 
drenare, pătrunzând în locul de alăturare a plăcii frontale la dulapul 
interior în conformitate cu figura 6, poate provoca coroziunea dula-
pului exterior al congelatorului şi a elementelor agregatului frigorific, 
defectarea izolaţiei termice, formarea crăpăturilor dulapului interior şi 
defectarea dulapului congelatorului.

4   C A R A C T E R I S T I C I L E   T E H N I C E   Ş I   D OTA R E 

4.1 Denumirile caracteristicilor tehnice şi a pieselor accesorii sunt 

indicate în tabelele 1 şi 2, respectiv. 

4.2 În tabelul pieselor caracteristicile tehnice sunt în limba rusă. 

Denumirile caracteristicilor prezentate în figura 7, ar trebui să fie com-
parate cu valorile caracteristicilor din tabelul pieselor.

mască

panou decorativ 

suport

mâner

dulap interior

plăcă frontală

indicator

buton

recipient

elementul pentru drenare/
curăţare a gheţii

Figura 4 – Buton

Figura 5 – Colectarea apei 
rezultate în urma topirii

Figura 6 – Schema congelatorului

Tabel 1 – Caracteristicile tehnice 

Tabel 2 – Piese accesorii

Figura 7 – Tabel

Însemnarea 

modelului piesei

Fabricat în Bielorus

Capacitatea de congelare: 

Tensiunea nominală: 

Curentul nominal: 
Consum de putere nominală: 
Agent frigorific: R600a/Agent de 

spumare: C-Pentane
Masa agentului frigorific:

DENUMIRE

Model

1.1 Volumul total al congelatorului, dm

3

Parametri care corespund denumirilor care figurează în 

fişa de garanţie

1.2 Dimensiuni de gabarit, 

mm

înălţime
lăţime
adâncime fără mâner cu uşă 

convexă

1.3 Masa netă, kg, nu mai mult de

1.4 Suprafaţa sumară a rafturilor pentru păstrarea produselor 

alimentare, m

2

1.5 Temperatura în congelator în regimul de păstrare, °C, nu 

mai mult de

1.6

Timpul nominal de mărire a temperaturii în congelator de 

la minus 18 până la minus 9 °C (la temperature mediului 

ambiant plus 25 °C) la deconectarea energiei electrice, h

1.7 Capacitatea nominală de congelare la temperatura medi-

ului ambiant plus 25 °C, kg/zi

1.8 Capacitatea nominală de preparare zilnică a gheţii, kg
1.9 Conţinutul de argint, g

Notă - Determinarea caracteristicilor tehnice se efectuează în labora-

toare speciale dotate conform anumitor metode.

DENUMIRE

Cantitate, buc.

2.1 Sertar (de jos)

Parametri care corespund  denumirilor care figurează în 

fişa de garanţie

2.2 Sertar
2.3 Panou frontal

2.4 Sertar (pentru congelarea colţunaşilor, 

pomuşoarelor şi altor produse mici)

2.5 Distanţier
2.6 Element pentru drenare / curăţare a gheţii
2.7 Taviţă pentru gheaţă
2.8 Acumulator de frig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17