Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

11

UZB

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ILOVA

1   M U Z L ATG I C H N I N G   TAV S I F I

1.1 Kompressionli muzlatgich (bundan keyin — muzlatgich) 1 

rasmiga muvofiq yangi sarhal oziq-ovqatlarni muzlatish, muzlatilgan 
oziq-ovqatlarni savatlarda saqlash, iste’mol qilinadigan muz tayyor-
lash uchun mo’ljallangan.

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

Rasmi 2 – Muzlatgich (yuqoridan ko’rinishi)

savat

orqa tomonidagi 
tirgak

muzlatgich 
eshigi

90

0

616

1202

KOMPRESSIONLI  MUZLATGICH

 idish 

(reza mevalar va 

boshqa mayda oziq-ovqa-
tlarni muzlatish uchun)

savat (pastgisi)

savat 

savat 

savat 

 kurakcha

muz tayyorlash uchun idish

orqa tomonidagi tirgak

sovutish akkumulyatori

savat 

savat 

Rasmi 1 – Muzlatgich va uning tarkibiy qismlari

1.2 «Muzlatish» holatida ishlayotgan MM-184-84 muzla-

tgichida muzlatilgan mahsulotlarni saqlash uchun zarur bo’lgan 
minus 30 

0

S harorati ta’minlanadi. 

DIQQAT! MM-184-84 muzlatgichining sovutish tizim-

ida R134a xladagenti mavjud.

1.3 Muzlatgichdan havo plyus 10

0

S dan plyus 38

0

S gacha 

bo’lgan haroratda foydalanish zarur.

1.4 Muzlatgichdan foydalanish uchun zarur bo’lgan umumiy 

maydon  sathi  2  rasmda  ko’rsatilgan  millimetrlar  o’lchamidagi 
gabarit  hajmlar  bilan  belgilanadi.  Muzlatgich  ichidagi  tarkibiy 
qismlarni qiyinchiliksiz chiqarib olish uchun uning eshigini 90

0

 

dan kam bo’lmagan kenglikda ochish kerak.

2   M U Z L ATG I C H   I S H L A S H I N I   B O S H QA R I S H

2.1 BOSHQARISH ORGANLARI

2.1.1 3 rasmiga muvofiq muzlatgichning boshqarish organlari 

quyidagilar:

— 

soat  mili  bo’yicha  hamda  unga  qarshi  buriladigan 

va raqamli belgilarga ega muruvvat. «1» belgisi kameradagi 
eng yuqori harorat (eng past muzlatish darajasi)ga, «7» belgisi 
– eng past harorat (eng yuqori muzlatish darajasi)ga mos keladi. 
Ma’lum haroratni o’rnatish uchun muruvvatning raqamli belgisini 
ko’rsatkichga to’g’rilab qo’yish kerak; 

— 

muzlatgichdagi  «Muzlatish»  holatini  o’chirish/yoqish 

moslamasi ikkita belgidan iborat:«I» — yoqish va «0» — o’chirish.

2.1.2 Muzlatgich indikator chiroqlariga ega:
— 

yoqish (yashil rangda). Muzlatgich ishlayotgan vaqtda 

doimo yonib turadi. O’chirilganda yoki elektr tarmog’ida kuchl-
anish yo’q bo’lsa yashil chiroq o’chadi;

—  «Muzlatish»  holati  (sariq  rangda).  «Muzlatish»  holati 

yoqilganda yonadi. Ushbu holat o’chirilganda hamda muzlatgich 
o’chirilganda o’chadi;

— 

yuqori harorat chirog’i (qizil rangda). Muzlatgichdagi 

harorat ko’tarilsa yonadi (masalan, ilk marotaba ishga tushirilga-
nda, katta miqdordagi yangi sarhal oziq-ovqat joylashtirilganda, 
muz eritilgandan so’ng yoqilganda). 

Indikator chirog’ining qisqa muddat yonib turishi (masalan, 

eshik uzoq vaqt ochiq qolsa), muzlatgich ishdan chiqqanligini ang-
latmaydi: muzlatgich ichidagi harorat pasaysa, indikator avtomatik 
tarzda o’chadi. Indikator uzoq vaqt yonib qolsa, saqlanayotgan 
oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini tekshirib, xizmat ko’rsatish 
ustasini chaqirish kerak.

2.2 MUZLATGICHNI O’CHIRISH/YoQISH
Muzlatgichni yoqish uchun uni elektr tarmog’iga ulash lozim, 

shunda 3 rasmiga muvofiq yoqilganlik indikatori yonadi.

Muzlatgich ilk bora ishga tushirilganda, uning eshigini ochib, 

Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.):

№ ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha.

Rasmi 3 — Muzlatgichning boshqarish organlari

«Muzlatish» holati indikatori

yuqori harorat indikatori

yoqilganlik indikatori

haroratni belgilash 
muruvvati

o’chirish/yoqish moslamasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17