Инструкция для BEKO WMB 50831

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pralka automatyczna
Пральна машина 
Стиральная машина

WMB 51031

WMB 50831

WMB 51231

WMB 51031 S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Pralka automatyczna Пральна машина Стиральная машина WMB 51031 WMB 50831 WMB 51231 WMB 51031 S
 • Страница 2 из 53
  1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa • • Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyć się przed zagrożeniem obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji anuluje wszelkie gwarancje. • Ogólne wskazówki zachowania
 • Страница 3 из 53
  2 Instalacja O zainstalowanie pralki zwróć się do najbliższego autoryzowanego agenta serwisowego. Aby przygotować pralkę do użytkowania przed wezwaniem autoryzowanego agenta serwisowego zapoznaj się z informacjami z niniejszej instrukcji obsługi i upewnij się, że systemy zasilania w elektryczność i
 • Страница 4 из 53
  wyrównuje się regulując nóżki. W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i spowodować problemy mechaniczne. 3. Odkręć całkowicie kurki kranu po podłączeniu węży i sprawdzić, czy w punktach przyłączenia nie przecieka woda. Jeśli wycieka, zamknij kran i zdejmij nakrętkę. Ponownie
 • Страница 5 из 53
  program Drum Cleaning [Czyszczenie bębna], użyj programu Cottons-90 [Bawełna-90], a także wybierz funkcje pomocnicze Additional Water [Więcej wody] lub Extra Rinse [Dodatkowe płukanie]. Przed uruchomieniem tego programu wsyp 100 g proszku zapobiegającego osadzaniu się kamienia do głównej komory na
 • Страница 6 из 53
  • • • opakowaniu. Spodnie i delikatne ubrania pierz wywrócone na lewą stronę. Ubrania wykonane z wełny z angory przed praniem trzymaj kilka godzin w zamrażarce. Zredukuje to zbijanie się tkaniny. Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt z materiałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko
 • Страница 7 из 53
  • Jeśli wyrób nie zawiera kubka do detergentu w płynie: • Nie używaj detergentu w płynie do prania wstępnego w programie z praniem wstępnym. • Należy stosować miarkę dołączoną przez producenta oraz przestrzegać instrukcji na opakowaniu detergentu. • Detergent w płynie plami odzież, jeśli użyje się
 • Страница 8 из 53
  Rady dotyczące skutecznego prania Odzież Kolory i jasne i biały Lekko zabrudzona (Brak widocznych plam.) Stopień zabrudzenia Delikatna/ wełniana/ jedwabna (Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimna-30C) (Zalecana temperatura zależna od stopnia zabrudzenia: zimna-40C) Proszki i
 • Страница 9 из 53
  4 Obsługa pralki Panel sterowania 1 2 3 4 5 8 1 - Pokrętło wyboru programu (Pozycja górna Zał./ Wył.) 2- Wyświetlacz 3- Naciśnij przycisk Delayed Start [Opóźniony start]. Należy zawsze wybierać najniższą C temperaturę. Wyższa temperatura wymaganą oznacza Upewnij się, że węże są ściśle zamocowane.
 • Страница 10 из 53
  wełnianych. Programy dodatkowe W przypadkach specjalnych do dyspozycji są programy dodatkowe. mogą C Programy dodatkowe pralki. się różnić w zależności od modelu • Eko Bawełna Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane i lniane można prać w tym programie przy największej oszczędności energii i wody w
 • Страница 11 из 53
  Tabela programów i zużycia PL Funkcja pomocnicza Zużycie wody (l) Zużycie energii (kWgodz.) Prędkość maks.*** Pranie wstępne Pranie szybkie Płukanie Plus Wygładzanie Zatrzymanie płukania Bawełna 90 5 66 2.25 1600 • • • • • • • Na zimno-90 Bawełna 60 5 66 1.45 1600 • • • • • • • Na zimno-90 Bawełna
 • Страница 12 из 53
  Wybór funkcji pomocniczych Wybierz żądane funkcje pomocnicze przed uruchomieniem programu. Ponadto, gdy pralka pracuje, można także wybrać lub skasować funkcje pomocnicze odpowiednie do wykonywanego programu bez naciskania przycisku "Start/Pauza". W tym celu pralka musi wykonywać krok przed funkcją
 • Страница 13 из 53
  się kontrolka rozpoczęcia programu. wyboru programu przez C Jeśli w trakcie procesu się żadnego programu 1 minutę nie uruchomi ani nie naciśnie żadnego przycisku, pralka przełączy się w tryb Pauzy [Pause] i zmniejszy się jasność wskaźników temperatury, prędkości i zamknięcia drzwiczek. Inne lampki
 • Страница 14 из 53
  o skasowaniu programu. Funkcja pompowania uruchamia się na 1-2 minuty niezależnie od kroku programu oraz niezależnie od tego, czy w pralce jest woda, czy jej nie ma. Po tym czasie pralka będzie gotowa do uruchomienia od pierwszego kroku tego nowego programu. Zależnie poprzedni C program od kroku, w
 • Страница 15 из 53
  pokrywką filtru. Do zdejmowani pokrywy filtru nie używaj narzędzi z końcówka metalową. Niektóre z naszych pralek mają wąż awaryjnego spustu wody, a inne nie. Aby spuścić wodę postępuj według poniższej instrukcji. Spuszczanie wody z pralki z wężem spustu awaryjnego: Wyjmij wąż do awaryjnego spustu
 • Страница 16 из 53
  6 Dane techniczne Dane techniczne tego urządzenia, których celem jest zwiększenie jakości produktu, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać wyglądowi Państwa pralki. Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji
 • Страница 17 из 53
  Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Znaczy to, że w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne wyrób ten należy poddać utylizacji lub rozebrać zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE. Bliższe informacje uzyskać
 • Страница 18 из 53
  7 Usuwanie problemów Nie można uruchomić lub wybrać programu. • Pralka została przełączona na tryb autoochrony z uwagi na usterkę zasilania (np. napięcie w sieci, ciśnienie wody itp.). >>> Naciśnij i przez 3 sek, przytrzymaj przycisk Start / Pause aby zresetować pralkę do ustawień fabrycznych.
 • Страница 19 из 53
 • Страница 20 из 53
  1 Правила техники безопасности В этом разделе содержатся правила техники безопасности, соблюдение которых позволит избежать травмирования или материального ущерба. При несоблюдении этих правил все гарантийные обязательства аннулируются. • • • Общие правила безопасности • • • • • • • • • • Это
 • Страница 21 из 53
  специалистами фирменного сервисного центра. Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате выполнения работ лицами, не имеющими на то права. Перед установкой необходимо выполнить осмотр прибора на наличие дефектов. Если таковые имеются, не устанавливайте прибор.
 • Страница 22 из 53
  Слив воды • Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Если во время слива шланг вырвется из места подсоединения, вода может разлиться по всему дому. Кроме того, существует опасность ожогов, поскольку температура воды может быть очень высокой!
 • Страница 23 из 53
  Первоначальный запуск Перед началом эксплуатации стиральной машины выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе "Установка", соблюдая при этом правила техники безопасности (см. раздел "Правила техники безопасности"). Чтобы подготовить стиральную машину для стирки белья, запустите
 • Страница 24 из 53
  • • • подходят для машинной стирки. Обязательно соблюдайте инструкции на упаковке. Стирайте брюки и тонкое белье, вывернув наизнанку. Изделия из ангорской шерсти перед стиркой поместите на несколько часов в морозильную камеру. Это уменьшит скатывание шерсти. Белье, значительно загрязненное мукой,
 • Страница 25 из 53
  Жидкие моющие средства Если в комплект стиральной машины входит дозировочная емкость • Обязательно поместите дозировочную емкость для жидких моющих средств в отделение II. • Используйте дозировочную емкость, прилагаемую к моющему средству, и соблюдайте инструкции на упаковке. • Соблюдайте
 • Страница 26 из 53
  Рекомендации по эффективной стирке Белье Цветное Темное Деликатные/ шерстяные/ шелковые изделия (Рекомендуемый температурный диапазон в соответствии со степенью загрязнения: 40-90ºC) Степень загрязнения Светлое и белое (Рекомендуемый температурный диапазон в соответствии со степенью загрязнения:
 • Страница 27 из 53
  4 Эксплуатация Панель управления 1 2 3 4 5 8 1 - Ручка выбора программ (крайнее верхнее положение – "Вкл./Выкл.") 2 - Дисплей 3 - Кнопка отложенного запуска 4 - Индикатор выполнения программы C При выборе программы следует учитывать тип ткани, цвет, степень загрязнения и допустимую температуру
 • Страница 28 из 53
  структуры образуется обильная пена, поэтому в отделение для основной стирки следует загружать меньше моющего средства, чем обычно. Не следует загружать моющее средство в отделения для предварительной стирки. • Шерстяные ткани Рекомендуется для стирки изделий из шерсти. Т емпературу стирки изделий
 • Страница 29 из 53
  Таблица "Описание программ" Потребление энергии (кВт/ч) Макс. скорость*** Предварительная стирка Быстрая стрика Дополнительное полоскание Противосминаемость остановка с водой замачивание Удаление шерсти домашних животных дополнительная функция Расход воды (л) 20 Максимальная загрузка (кг) RU
 • Страница 30 из 53
  Дополнительные функции Нужные дополнительные функции следует выбирать перед запуском программы. Можно выбирать можно только те дополнительные функции, которые совместимы с выбранной программой. Во время выполнения программы также можно выбирать и отменять дополнительные функции, не переключая
 • Страница 31 из 53
  следующие действия. Установите нулевой интервал времени отсрочки или поверните ручку выбора программ в любое положение. После этого функция отложенного запуска отменяется и индикатор "Завершение/ Отмена" начинает непрерывно мигать. После этого следует снова выбрать необходимую программу. Для
 • Страница 32 из 53
  Изменение скорости отжима и температуры для дополнительных функций. На разных этапах выполнения программы можно включать или отменять те или иные дополнительные функции (см. раздел "Дополнительные функции". Кроме того, можно изменять скорость отжима и температуру стирки (см. разделы "Выбор скорости
 • Страница 33 из 53
  полностью слита из машины. После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место. Поверните фильтр насоса и выньте его. Слив воды в моделях, не оснащенных шлангом аварийного слива: может достигать A Температура воды в машинедождитесь, пока 90 ºC. Во избежание ожогов вода в машине
 • Страница 34 из 53
  6 Технические характеристики WMB 51031 WMB 50831 WMB 51231 WMB 51031 S 5 5 5 5 Высота (см) 84 84 84 84 Ширина (см) 60 60 60 60 Г лубина (см) 45 45 45 45 Вес нетто (±4 кг) 60 60 62 60 Модели Макс. загрузка сухого белья (кг) 230 V / 50Hz Электропитание (В/Гц) 10 10 10 10 Потребляемая мощность (Вт)
 • Страница 35 из 53
  7 Устранение неисправностей Невозможно запустить или выбрать программу. • Стиральная машина переключилась в режим самозащиты из-за нарушения подачи воды или электроэнергии (например, падение напряжения в сети, давления воды и т.п.). >>> Нажмите кнопку "Пуск/Остановка" и не отпускайте в течение 3
 • Страница 36 из 53
 • Страница 37 из 53
  1 Важливі інструкції з техніки безпеки У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки для захисту від ризиків травмування або заподіяння майнової шкоди. Невиконання цих інструкцій веде до анулювання гарантії. Загальні правила техніки безпеки • • • • • • • • • • • • • Цей прилад не
 • Страница 38 из 53
  2 Встановлення Для встановлення машини зверніться до представника найближчої авторизованої сервісної служби. Для забезпечення готовності машини до експлуатації, перш ніж викликати представника авторизованої сервісної служби, перевірте інформацію в інструкції користувача й переконайтеся, що системи
 • Страница 39 из 53
  3. Після підключення шлангів повністю відкрийте крани, щоб перевірити протікання води у місцях з'єднань. У разі виявлення протікання закрийте кран і зніміть гайку. Після перевірки ущільнення знову ретельно затягніть гайку. Для запобігання протіканню води і шкоди внаслідок цього закривайте крани,
 • Страница 40 из 53
  сильфону чистою тканиною. Використовуйте засіб проти накипу, призначений для пральних машин. Внаслідок проведення процедур з контролю якості під час виробництва в машині може залишитися невелика кількість води. Це не шкідливо для машини. • C C • Утилізація пакувальних матеріалів • Пакувальні
 • Страница 41 из 53
  Використання засобу для миття й кондиціонера Висувний диспенсер засобу для миття Висувний диспенсер для засобу для миття має три відділення: - (I) для попереднього прання - (II) для основного прання – (III) для кондиціонера - (*) додатково у відділенні для кондиціонера є сифон. C Диспенсер засобу
 • Страница 42 из 53
  • Якщо гель для миття є рідиною, а ваша машина не має спеціальної чашки для рідкого засобу для миття, додайте гелевий засіб для миття до відділення основного прання під час першого набору води. Якщо машина має чашку для рідкого засобу для миття, наповніть цю чашку засобом для миття перед запуском
 • Страница 43 из 53
  Рекомендації з ефективного прання Білизна Світла та біла Кольорова Темна Делікатні/шерстяні/ шовкові вироби (Рекомендований температурний діапазон залежно від ступеня забруднення: 4090ºC) Значне забруднення Ступінь забруднення (Складні для виведення плями, як-от від трави, кави, фруктів і крові.)
 • Страница 44 из 53
  4 Експлуатація пральної машини Панель керування 1 2 3 4 5 8 1 - Ручка вибору програм (найвище положення – увімкнення/вимкнення). 2 - Дисплей 3 - Кнопка відкладеного прання 4 - Індикатор виконання програми C Під час вибору програми зважайте на тип тканини, колір, забрудненість і дозволену
 • Страница 45 из 53
  • Шерстяні речі Рекомендується для прання виробів з вовни. Т емпературу прання слід вибирати відповідно до позначок на етикетках виробів. Для прання вовняних виробів слід використовувати пральні засоби, спеціально призначені для вовни. Додаткові програми У пральній машині передбачені додаткові
 • Страница 46 из 53
  Таблиця програм і енергоспоживання Енергоспоживання (кВт) Макс. швидкість*** Попереднє прання Швидке прання Додаткове ополіскування Захист від зминання Ополіскування і зупинка з водою Замочування Зменшення швидкості віджимання Додаткові функції Споживання води (л) 30 Максимальне завантаження (кг)
 • Страница 47 из 53
  Додаткові функції Потрібні додаткові функції слід вибирати перед запуском програми. Крім того, ви можете вибрати або скасувати додаткові функції, сумісні з діючою програмою, під час роботи машини, без натискання кнопки Start/Pause (Пуск/Зупинка). Для цього машина має бути на стадії, що передує
 • Страница 48 из 53
  програму. Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start / Pause (Пуск/Зупинка). C Запуск програми Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start / Pause (Пуск/Зупинка). Увімкнеться індикатор, який вказує, що розпочалося виконання програми. Якщо під час вибору програми протягом однієї хвилини не
 • Страница 49 из 53
  C Якщо внесення змін заборонене, відповідний індикатор блимне тричі. Додавання й виймання білизни Натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/Зупинка), щоб перемкнути машину в режим зупинки. Індикатор етапу прання, який виконувався у момент зупинки, почне блимати. Почекайте, поки можна буде відчинити
 • Страница 50 из 53
  мають. Для зливання води дійте таким чином. Зливання води, якщо машина обладнана шлангом аварийного зливання води: Витягніть шланг аварійного зливання з його гнізда. Поставте великий контейнер під кінець шланга. Злийте воду в контейнер, витягнувши пробку на кінці шланга. Коли контейнер наповниться,
 • Страница 51 из 53
  6 Технічні характеристики WMB 51031 WMB 50831 5 5 5 5 Висота (см) 84 84 84 84 Ширина (см) 60 60 60 60 Г либина (см) 45 45 45 45 Вага нетто (±4 кг) 60 60 62 60 Моделі Макс. завантаження сухої білизни (кг) WMB 51231 WMB 51031 S 230 V / 50Hz Електроживлення (В/Гц) 10 10 10 10 Споживана потужність (Вт)
 • Страница 52 из 53
  7 Пошук й усунення несправностей Неможливо запустити або вибрати програму. • Пральна машина переключилася в режим самозахисту через проблему постачання (напруга електромережі, тиск води тощо). >>> Натисніть й утримуйте кнопку Start / Pause (Пуск / Зупинка) протягом 3 секунд для відновлення
 • Страница 53 из 53