Инструкция для BEKO WMD 26101 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

-1- ENG

Control Panel

      Program Selection and Starting Machine

1

Plug your machine to outlet. Turn on the machine by pressing 
“On / Off” key. Open the door by pulling the handle and load the 
machine without exceeding loading capacity and close the door. 
Specify the appropriate program by looking at program selec-
tion table according to type of laundry, degree of soiledness and 
washing temperature. Position program selection key to desired 
washing program-temperature.  Select convenient spin speed re-
lated to selected program. If you are using auxiliary function press 

desired auxiliary function key.
Afterwards place appropriate detergent and softener to your 
machine’s detergent drawer. Start your machine by pressing 
Start/Pause/Cancel button. Start/Pause/Cancel key’s led will be 
on. After your machine starts, you can follow from the program 
progress display at which step your machine is. 

Program selection table

  * Energy Labeling Program (EN 60456)

6

7

1

4

5

2 3

W a s h i n g  

M a c h i n e  

|  

U s e r ’ s  

M a n u a l

WMD 26121 T                       

Program 

Type of laundry 

Max 

Load 

(kg)

Program 
Duration 

(min.)

Water 

Con-

sumption 

(lt)

Energy 

Con-

sumption 

(kWh)

Ex-

press

Rinse 

Plus

Anti-

Creasing

 Prewash + Cotton 90

Heavy soiled Durable fabrics made of cotton and linen

160

60 

2.60 

 

• 

• 

 Cotton 90

Heavy soiled Durable fabrics made of cotton and linen

6

150 

55 

2.00

• 

• 

• 

 Cotton 60*

Normal soiled cotton and linen durable to heat 

6

140

49 

1.14 

• 

• 

• 

 Cotton 40 

Less soiled cotton and linen  sensitive to heat 

6

125 

49 

0.70 

• 

• 

• 

 Cotton cold 

Heavy soiled Durable fabrics made of cotton and linen

5

120

55

0.21 

 Baby 65 

Heavy soiled Durable fabrics made of cotton and linen (baby clothes etc.)

6

170 

65 

1.40 

 Prewash + Synthetic 60 

Heavy soiled cotton/synthetic blended durable to heat

3

125 

60 

1.00 

 

• 

• 

 Synthetic 60 

Normal soiled cotton/synthetic blended durable to heat

3

115 

55 

0.90

• 

• 

• 

 Synthetic 40

Less soiled cotton/synthetic blended durable to heat

3

105 

55 

0.50 

• 

• 

• 

 Synthetic cold   

Very Less soiled or cotton/synthetic blended sensitive to heat

2.5

90 

55 

0.12

• 

• 

• 

    Mix 40

Normal soiled cotton and linen sensitive to heat 

3.5

95

55

0.50

Delicate 40 

Delicate, sensitive synthetic, cotton blended

70 

60

0.35

Delicate 30 

Delicate, sensitive synthetic, cotton blended

65

60

0.25

 Woolen 40 

Woolen and delicate blended with machine wash label  

1.5 

55

55 

0.30

 Woolen cold  

Woolen and delicate laundry with machine wash sign 

1.5 

45 

55 

0.03

Handwash 30

Special program for silk, cashmere  or laundry with no machine wash sign

1

40

35

0.15

    Mini 30 

Special program for Less soiled linens

2.5

30 

45 

0.25 

Rinse 

Rinse Program

6

23 

13 

0.04 

 Spin 

Spin Program

13 

-

0.03 

WMD 26101 T  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  WMD 26101 T WMD 26121 T Washing Machine 1 2 3 | User’s 4 Manual 5 Control Panel 6 7 1 Program Selection and Starting Machine Plug your machine to outlet. Turn on the machine by pressing “On / Off” key. Open the door by pulling the handle and load the machine without exceeding loading capacity and
 • Страница 2 из 49
  2 Technical Features of Your Washing Machine Model WMD 26121 T WMD 26101 T Maximum dry laundry capacity (kg.) 6 6 Height x Width x Depth (cm.) 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Net Weight (kg.) 70 70 Electricity (V/Hz.) 230/50 230/50 Total Current (A) 10 10 Total Power (W) 2200 2200 Washing -rinsing cycle
 • Страница 3 из 49
  Spin speed selection knob: You can spin the laundry up to 1200 cycle / min. with the models having cycle selection button. Your machine will spin not more than 800 cycle / min. for synthetic programs and 600-400 cycle/min. for woollen programs. In addition if you do not want to spin your laundry
 • Страница 4 из 49
  Water Inlet Filters There is a filter at each flat end where water inlet hose is connected to tap and at each of water inlet valve placed behind the machine. These filters blocks entrance of foreign objects and dirts to the machine. Filters must be cleaned regularly to avoid clogging. For doing
 • Страница 5 из 49
  WMD 26121 T WMD 26101 T Пералня машина | Наръчник за експлоатация Командно табло 1- Дисплей за индикация хода на работа на пералнята 2- Бутон за избор забавянето във времето 3- Сигнализация на времето 4- Въртящ бутон за избор оборотите на центрофугата 5- Въртящ бутон за избор на програмата 6-
 • Страница 6 из 49
  2 Технически характеристики на Вашата пералня машина Модели WMD 26121 T WMD 26101 T Максимално количество сухо пране (кг) 6 6 Височина x Ширина xДълбочина (см) 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Нето тегло (кг) 70 70 Електрозахранване (В/ Хц) 230/50 230/50 Общо ток (А) 10 10 Обща мощност (Вт) 2200 2200
 • Страница 7 из 49
  Въртящ бутон за избор оборотите на центрофугата: При моделите перални, които са снабдени с въртящ бутон за избор оборотите на центрофугата, Вие можете да центрофужите прането с до 1200 оборота / минута. При програмите за синтетични тъкани центрофугата се извършва с не повече от 800 об./мин, а при
 • Страница 8 из 49
  2. Нивелиране от крачетата За да избегнете възникването на шумове и вибрации в хода на експлоатация на пералнята, Вие трябва да я нивелирате правилно. За целта крачетата на машината могат да се настройват. Първо разхлабете пластмасовия контраболт. След като приключите с нивелирането отново
 • Страница 9 из 49
  WMD 26121 T Perilica rublja | 1 Kontrolna ploča 1- Prikaz odvijanja programa 2- Tipka za odabir vremenske zadrške 3- Prikaz vremena 4- Kotačić za odabir brzine centrifuge 5- Kotačić za odabir programa 6- Pomoćne funkcijske tipke 7- Tipka za uključivanje i isključivanje 1 2 WMD 26101 T Priručnik za
 • Страница 10 из 49
  2 Tehničke osobine Vaše perilice rublja WMD 26121 T WMD 26101 T Moguće su promjene tehničkih osobina bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete proizvoda. Maksimalan kapacitet suhog rublja (kg) Visina x Širina x Dubina (cm) 6 84 x 60 x 54 6 84 x 60 x 54 Brojke u priručniku su okvirne i
 • Страница 11 из 49
  Pritiskanje tipke za uključivanje i isključivanje (“On/Off”) Pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje pripremate perilicu za odabir programa. Kad je tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta, žaruljica za vrata se upali što znači da se vrata mogu otvoriti. Pritisnite ponovno tipku za
 • Страница 12 из 49
  Crijevo U hladnim predjelima postoji rizik od smrzavanja; ako se nalazite u hladnim krajevima, ispustite preostalu vodu iz crijeva pomoću filtra za pumpu kad je perilica isključena. Crijeva za dovod vode mogu se isprazniti tako da se skinu sa slavine. 2. Izravnavanje podnožja Kako bi perilica
 • Страница 13 из 49
  WMD 26121 T WMD 26101 T Skalbimo mašinos 1 2 | 3 var totojo 4 vadovas 5 Ovládací panel 1- Displej průběhu programu 2- Knoflík na volbu časové prodlevy 3- Displej času 4- Knoflík na volbu rychlosti ždímání 5- Knoflík na volbu programu 6- Tlačítka pomocných funkcí 7- On / Off tlačítko (Zapnutí /
 • Страница 14 из 49
  2 Technická charakteristika vaší pračky Modely WMD 26121 T WMD 26101 T V zájmu zvýšení kvality výrobku mohou technické údaje v tomto manuálu bez předchozího upozornění podléhat změnám. Maximální kapacita suchého prádla (kg.) 6 6 Výška x Šířka x Hloubka(cm) 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Obrázky v této
 • Страница 15 из 49
  Stisknutí “On/Off” (Zapnout/ Vypnout) Stisknutím tlačítka “On/Off” připravíte pračku k volbě programu. Když je tlačítko “On/Off” zapnuté, bude svítit kontrolka pro „dvířka“, která naznačuje, že je možné dvířka otevřít. Dalším stisknutím klávesy „On/Off“ pračku vypnete. Stisknutím “On/Off”
 • Страница 16 из 49
  pinzetu. Filtry z konců přívodních hadic můžete sejmout i s těsněním a propláchnout pod tekoucí vodou. Hadice Ve chladných oblastech existuje nebezpečí zamrzání. Pokud máte pračku umístěnou na studeném místě, je třeba po použití pračky odčerpat zbylou vodu z hadic. Přívodní hadice lze vyprázdnit
 • Страница 17 из 49
  WMD 26121 T Lavadora Panel de control 7 Manual 2 3 1 1- Pantalla de visualización del progreso del programa 2- Botón de selección de inicio programado 3- Pantalla de visualización del tiempo transcurrido 4- Botón giratorio de selección de la velocidad de centrifugado 5- Botón giratorio de selección
 • Страница 18 из 49
  2 Características técnicas de la lavadora WMD 26121 T WMD 26101 T Capacidad máxima de carga en seco (kg) 6 6 Altura x Ancho x Profundidad(cm) 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Peso neto (kg) 70 70 Tensión (V/Hz) 230/50 230/50 Corriente total (A) 10 10 Potencia total (W) 2200 2200 Lavado – ciclo de aclarado
 • Страница 19 из 49
  especiales y les permitirán reducir las arrugas en la ropa para que sea más fácil plancharlas. Botón giratorio de selección de la velocidad de centrifugado: En los modelos equipados con el botón de selección de velocidad de centrifugado puede fijar la velocidad de centrifugado a 1200 rpm. Sin
 • Страница 20 из 49
  ello, cierre la llave de paso de agua. Saque los tubos de entrada de agua. Limpie la parte superior del filtro de la válvula de entrada de agua con un cepillo. Si el filtro está muy sucio, puede sacarlo con unas tenazas. Puede sacar el cabo plano del tubo de entrada de agua con su sello y limpiarlo
 • Страница 21 из 49
  WMD 26121 T Πλυντήριο Ρούχων Χειριστήριο 1 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 3 1 1- Δείκτης προόδου προγράμματος 2- Κουμπί επιλογής χρονικής καθυστέρησης 3- Ένδειξη χρόνου 4- Κουμπί επιλογής ταχύτητας περιστροφής στυψίματος 5- Κουμπί επιλογής προγράμματος 6- Κουμπιά βοηθητικών λειτουργιών 7- Κουμπί
 • Страница 22 из 49
  2 εχνικά Χαρακτηριστικά του Πλυντηρίου σας WMD 26121 T WMD 26101 T 6 6 Ύψος x Πλάτος x Βάθος(cm) 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Καθαρό Βάρος (kg) 70 70 10 10 2200 2200 52 52 1200 1000 Μοντέλα Μέγιστη χωρητικότητα στεγνών ρούχων (kg) Ηλεκτρική παροχή (V/Hz.) Συνολικό Ρεύμα (A) Συνολική Ισχύς (W) Κύκλος:
 • Страница 23 из 49
  πλυσίματος πρέπει να ακυρωθεί το εκτελούμενο πρόγραμμα. (Βλέπε Ακύρωση προγράμματος) Επίσης οι επιλεγμένες βοηθητικές λειτουργίες πρέπει να είναι συμβατές με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος. στα ρούχα σας, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία. Όταν επιλεγεί η λειτουργία “Εύκολο σιδέρωμα” παρακαλούμε να
 • Страница 24 из 49
  εμποδίζουν την είσοδο ξένων σωματιδίων και ακαθαρσιών στο πλυντήριο. Τα φίλτρα πρέπει ν καθαρίζονται τακτικά για να αποφευχθεί ενδεχόμενη απόφραξη. Για το σκοπό αυτό διακόψτε την παροχή νερού. Αφαιρέστε τα λάστιχα τροφοδοσίας νερού. Καθαρίστε το επάνω μέρος της βαλβίδας εισόδου του νερού με μια
 • Страница 25 из 49
  WMD 26121 T | Mosógép Vezérlõpanel 1 Használati 2 3 1 1- Programstádium kijelzõ 2- Idõkésleltetõ szelektáló gomb 3- Idõkijelzõ 4- Forgási sebesség szelektáló gomb 5- Programszelektáló kapcsológomb 6- Segédfunkciós gombok 7- Ki/Be (On / Off) gomb WMD 26101 T 4 utasítás 5 6 7 A program kiválasztása
 • Страница 26 из 49
  2 A mosógépének technikai tulajdonságai Maximális ruhaszárítási kapacitás (kg.) Magasság x Szélesség x Mélység (cm.) WMD 26121 T 6 84 x 60 x 54 WMD 26101 T 6 84 x 60 x 54 Elektromosság (V/Hz.) 230/50 230/50 Modellek Nettó tömeg (kg.) Totál áram (A) Totál teljesítmény (W) Mosási-öblítési ciklus
 • Страница 27 из 49
  Ki/Be (“On/Off”) megnyomása A Ki/Be (“On/Off”) gomb megnyomásával elõkészítheti a gépét a program kiválasztására. Amikor a Ki/Be (“On/Off”) gombot megnyomja, az “ajtó” (“door”) jelzõ égõ kigyúl, jelezve, hogy “az ajtó kinyitható”. Nyomja meg a Ki/Be (“On/Off”) gombot ismét a gép kikapcsolásához. A
 • Страница 28 из 49
  Vízbemeneti szûrõk tisztítása Minden lapos végen egy szûrõ található, ahol a vízbetöltõ csövek a csaphoz kapcsolódnak és a gép mögött elhelyezett minden vízbetöltõ szelepnél. Ezek a szûrõk gátolják az idegen tárgyak és piszok bemenetét a gépbe. A szûrõket rendszeresen kell tisztítani a dugulások
 • Страница 29 из 49
  WMD 26101 T WMD 26121 T S k albimo mašinos 2 1 | vart ot ojo 3 4 vad o vas 5 Valdymo skydas 1- Programos eigos ekranas 2- Laiko atidėjimo pasirinkimo mygtukas 3- Laiko parodymas 4- išgręžimo greičio pasirinkimo rankenėlė 5- Programos pasirinkimo rankenėlė 6- Pagalbinių funkcijų mygtukai 7- On / Off
 • Страница 30 из 49
  2 Techninės Jūsų skalbimo mašinos savybės Modeliai Maksimalus sausų skalbinių kiekis (kg.) Aukštis x Plotis x Gylis (cm) Neto svoris (kg) WMD 26121 T WMD 26101 T Siekiant pagerinti gaminio kokybę, techninės ypatybės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 84 x 60 x 54 84 x 60 x 54 Vadove
 • Страница 31 из 49
  “On/Off” paspaudimas Paspaudę “On/Off” mygtuką, galite paruošti mašiną programos pasirinkimui. Nusdaudus “On/Off” mygtuką, užsidega šviesos singalas, reiškiantis “duris galima atidaryti”. Norėdami išjungti mašiną, dar kartą nuspauskite “On/Off” mygtuką. “On/Off” paspaudimas nereiškia, kad bus
 • Страница 32 из 49
  Siurblio filtro valymas Filtre yra ilgo siurblio tarnavimo palaikymo sistema, blokuojanti svetimkūnių, pavyzdžiui, sagų, medžiagos pluošto patekimą į siurblį išleidžiant skalbimo vandenį. Patartina išvalyti filtrą, jeigu jis užterštas. Norint tai padaryti: Ištraukite mašinos laidą iš lizdo.
 • Страница 33 из 49
  WMD 26121 T | Máquina de Lavar Painel de Controlo 1- Ecrã de progressão do programa 2- Botão de selecção para retardar a hora 3- Ecrã da hora 4- Botão de selecção da velocidade de centrifugação 5- Botão de selecção do programa 6- Botões de função auxiliar 7- Boton On / Off 1 M anual de Instr u ç õ
 • Страница 34 из 49
  2 Características Técnicas da Sua Máquina de Lavar Modelos WMD 26121 T WMD 26101 T Capacidade máxima de roupa (kg). 6 6 Altura x Largura x Profundidade (cm.) Peso Bruto (kg.) 84 x 60 x 54 70 84 x 60 x 54 Electricidade (V/Hz.) Corrente Total (A) Alimentação Total (W) Ciclo de lavagem-enxaguamento
 • Страница 35 из 49
  assim uma lavagem especial será efectuada e a centrifugação reduzirá as pregas e a sua roupa será fácil de passar. Botão de selecção da velocidade de centrifugação : Pode centrifugar a sua roupa até um ciclo de 1200 / min. com os modelos que têm o botão de selecção de ciclo. A centrifugação máxima
 • Страница 36 из 49
  Filtros de entrada de Água Há um filtro na extremidade de cada torneira onde a mangueira de entrada de água está ligada à torneira e em cada vávula de entrada de água colocadas atrás da máquina. Esses filtros impedem a entrada de objectos estranhos e de sujidades dentro da máquina. Os filtros devem
 • Страница 37 из 49
  WMD 26121 T WMD 26101 T Стиральная машина | Руководство по эксплуатации 1- Дисплей хода выполнения программы 2- Клавиша выбора задержки времени 3- Дисплей времени 4- Ручка выбора скорости отжима 5- Ручка выбора программ 6- Клавиши вспомогательных функций 7- Клавиша On / Off 1 2 1 Пульт управления 3
 • Страница 38 из 49
  2 Технические особенности Вашей стиральной машины Модели Максимальная вместимость белья для сушки (кг). Высота x Ширина x Глубин (см) Вес нетто (кг). Электропитание (В/Гц). Потребляемый ток (А) Мощность (Вт) Цикл стирка - ополаскивание (об./мин.) Цикл отжима (макс об./мин.) 3 WMD 26121 T 6 6 84 x
 • Страница 39 из 49
  еще один цикл полоскания к трем циклам полоскания, которые она уже выполнила. Это дополнительное полоскание уменьшит воздействие остатка моющего средства на чувствительную кожу. Функция Антисминание: Выберите эту функцию во избежание сминания Ваших вещей. При выборе функции легкое глаженье,
 • Страница 40 из 49
  2. Выравнивание ножек Для того, чтобы Ваша машина работала без шума и вибрации, она должна быть должным образом сбалансирована. Четыре ножки Вашей машины можно регулировать. Сначала ослабьте пластмассовый контр-болт. После регулировки ножек для выравнивания машины затяните контр-болт. Ваша машина
 • Страница 41 из 49
  WMD 26121 T Mašina za pranje veša | Kontrolna tabla 1- Ekran za tok programa 2- Dugme za izbor odloženog vremena pranja 3- Prikaz vremena 4- Dugme za izbor brzine centrifugiranja 5- Dugme za izbor programa 6- Dugmad za pomoćne funkcije 7- Dugme za uključivanje / isključivanje 1 2 3 1 WMD 26101 T
 • Страница 42 из 49
  2 Tehničke karakteristike Vaše mašine za pranje veša Modeli WMD 26121 T WMD 26101 T Maksimalni kapacitet suvog veša (kg) 6 Visina x Širina x Dubina (cm) 84 x 60 x 54 6 84 x 60 x 54 Napajanje (V/Hz) Ukupni napon (A) Ukupna snaga (W) Ciklus pranje - ispiranje (cyc/min) Ciklus ceđenja (maks. cyc/min)
 • Страница 43 из 49
  Pritiskanje dugmeta “On/Off” ne znači da je program započeo. Za početak programa morate pritisnuti “Start/Pause/Cancel”. Blokada za decu Da deca ne bi mogla uticati na tok programa pritiskanjem na dugmad ,u toku pranja veša postoji blokada za decu. Da bi nakon početka pranja omogućili blokadu,
 • Страница 44 из 49
  Čišćenje pumpnog filtera Postoji sistem filtriranja koji, za vreme ispuštanja vode od pranja, blokira ulazak stranih tela, kao dugmadi, vlakana tkanine u pumpu i time održava dugi radni vek pumpe. Poželjno je očistiti filter kada je prljav. Da bi to uradili: Izvucite utikač mašine. Pritiskanjem na
 • Страница 45 из 49
  WMD 26121 T A u t omat ická pračka | 1- Zobrazenie postupu v programe 2- Tlačidlo pre výber časového oneskorenia 3- Zobrazenie času 4- Gombík pre výber rýchlosti odstreďovania 5- Gombík pre výber programu 6- Tlačidlá pomocných funkcií 7- Tlačidlo zapnutia/vypnutia 1 Používat eľská pr ír u čka 2 3 1
 • Страница 46 из 49
  2 Technické vlastnosti automatickej pračky Modely Maximálna kapacita suchej bielizne (kg.) Výška x šírka x hĺbka (cm.) Čistá hmotnosť (kg.) WMD 26121 T 6 84 x 60 x 54 WMD 26101 T 6 84 x 60 x 54 Elektrina (V/Hz.) Celkový prúd (A) Celkový výkon (W) Cyklus prania – pláchania (cyklov/min) Cykly
 • Страница 47 из 49
  Týmto spôsobom špeciálny profil prania a odstreďovania obmedzí pokrčenie a vaša bielizeň sa bude ľahko žehliť. Gombík pre výber rýchlosti odstreďovania: Bielizeň môžete odstreďovať rýchlosťou až 1200 cyklov/min. pri modeloch, ktoré majú tlačidlo pre výber cyklu. Vaša pračka nebude odstreďovať
 • Страница 48 из 49
  Filtre prítoku vody Na každom plochom konci, kde je prívodná hadica vody pripojená ku kohútiku a na každom ventile prítoku vody umiestnenom za pračkou sa nachádza filter. Tieto filtre zabraňujú prenikaniu cudzích objektov a nečistôt do pračky. Filtre sa musia pravidelne čistiť, aby sa zabránilo ich
 • Страница 49 из 49