Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AHS 54-20 LI

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

F 016 L70 591 (2009.07) O / 186 EEU

AHS

54-20 LI

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-

во по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-17415-003.fm  Page 1  Tuesday, June 30, 2009  3:22 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 186
  OBJ_DOKU-17415-003.fm Page 1 Tuesday, June 30, 2009 3:22 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com F 016 L70 591 (2009.07) O / 186 EEU AHS 54-20 LI pl cs sk hu ru uk ro bg sr sl Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný návod na
 • Страница 2 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 2 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 20 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 32 Magyar . . . . .
 • Страница 3 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 3 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 3| F 016 L70 591 | (30.6.09) Bosch Power Tools
 • Страница 4 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 4 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 4| 6 5 4 3 7 2 1 8 9 10 11 12 14 13 A 15 16 17 8 2 7 8 1 9 10 4 7 8 11 12 3 F 016 L70 591 | (30.6.09) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 5 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 5| B 6 4 1 1 2 C D 10 cm 1m E F Ø 20 mm Ø 25 mm F 016 L70 591 | (30.6.09) Bosch Power Tools
 • Страница 6 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 6 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 6 | Polski Wskazówki bezpieczeństwa pl Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
 • Страница 7 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 7 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 7 f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Страница 8 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 8 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 8 | Polski prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi. f) Należy stale dbać o ostrość i
 • Страница 9 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 9 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 9 bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się urządzeniem. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a urządzenie zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić. Elektronarzędzie
 • Страница 10 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 10 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 10 | Polski Opis funkcjonowania Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Przedstawione graficznie komponenty
 • Страница 11 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 11 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 11 Dane techniczne Akumulatorowy sekator do żywopłotu AHS 54-20 LI Numer katalogowy 3 600 H4A 100 min-1 2000 Długość cięcia mm 540 Szerokość cięcia mm 20 kg 3,5 Częstotliwość skoku na biegu jałowym Ciężar odpowiednio do
 • Страница 12 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 12 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 12 | Polski Dokumentacja techniczna: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, dn. 29.06.2009 Dr Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr Eckerhard Strötgen Head of Product
 • Страница 13 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 13 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 13 Inteligentny proces ładowania pozwala na automatyczne rozpoznawanie stanu naładowania akumulatora i optymalny dobór prądu ładowania, w zależności od temperatury i napięcia akumulatora. Ma to wpływ na przedłużenie żywotności
 • Страница 14 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 14 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 14 | Polski Jeżeli wentylator nie pracuje, oznacza to, że temperatura akumulatora jest właściwa lub że wentylator jest uszkodzony. W tym wypadku czas ładowania akumulatora przedłuża się. Aby boki żywopłotu były równe, zaleca się ciąć
 • Страница 15 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 15 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 15 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Kontrola temperatury akumulatora Akumulator 8 wyposażony jest we wskaźnik naładowania akumulatora 16, ukazujący stan naładowania akumulatora Wskaźnik naładowania akumulatora 16 składa się
 • Страница 16 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 16 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 16 | Polski Lokalizacja usterek W przypadku ewentualnych problemów z funkcjonowaniem narzędzia ogrodowego, w poniższej tabelce znaleźć można różne rodzaje błędów, możliwe ich przyczyny oraz właściwy sposób ich usuwania. Jeżeli za jej
 • Страница 17 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 17 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 17 Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki Zbyt krótki czas pracy na jedno ładowanie akumulatora Za duże tarcie z powodu niedostatecznego nasmarowania Spryskać olejem smarowym Nóż należy oczyścić Nie można naładować
 • Страница 18 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 18 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 18 | Polski Konserwacja i serwis Konserwacja i czyszczenie Uwaga: Przed przystąpieniem do regulacji i czyszczenia narzędzia ogrodowego, narzędzie należy wyłączyć i wyjąć z niego akumulator. Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości
 • Страница 19 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 19 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Polski | 19 Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: +48 (022) 715 44 60 Faks: +48 (022) 715 44 41 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900 (w
 • Страница 20 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 20 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 20 | Česky Bezpečnostní předpisy cs Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
 • Страница 21 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 21 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 21 b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení
 • Страница 22 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 22 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 22 | Česky c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek
 • Страница 23 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 23 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 23 Bezpečnostní upozornění pro nabíječky Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nenabíjejte žádné cizí akumulátory. Nabíječka je vhodná pouze k nabíjení
 • Страница 24 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 24 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 24 | Česky Technická data Akumulátorové nůžky na živý plot AHS 54-20 LI Objednací číslo 3 600 H4A 100 min-1 2000 Délka střihu mm 540 Šířka střihu mm 20 kg 3,5 Počet zdvihů při běhu naprázdno Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 Sériové
 • Страница 25 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 25 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 25 Technická dokumentace u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, 29.06.2009 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product
 • Страница 26 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 26 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 26 | Česky Význam zobrazovaných prvků Nabíjecí proces není možný Sledování procesu nabíjení je signalizováno ukazateli LED 11 resp. 12: Existuje-li jiné narušení procesu nabíjení, pak je to signalizováno blikáním červeného ukazatele LED
 • Страница 27 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 27 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 27 Vypnutí Uvolněte přední 4 nebo zadní 6 spínač. Pracovní pokyny (viz obrázky C–E) Pozor: nůžky na živý plot držte oběma rukama a udržujte odstup vůči vlastnímu tělu. Dbejte na bezpečný postoj. Lze stříhat větve do tloušťky max.
 • Страница 28 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 28 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 28 | Česky Ukazatel kontroly teploty Červená kontrolka LED ukazatele kontroly teploty 17 signalizuje, že akumulátor nebo elektronika zahradního nářadí (při nasazeném akumulátoru) nejsou v optimálním rozsahu teploty. V tom případě zahradní
 • Страница 29 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 29 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 29 Hledání závad Následující tabulka ukazuje příznaky závad, možnou příčinu a též správnou nápravu, pokud by Vaše zahradní nářadí někdy nefungovalo bezvadně. Pokud podle ní nemůžete problém lokalizovat a odstranit, obraťte se na
 • Страница 30 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 30 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 30 | Česky Příznaky Možná příčina Náprava Nože se pohybují pomalu nebo antiblokovací mechanizmus nefunguje Vybitý akumulátor Akumulátor nabijte, viz též „Upozornění k nabíjení“ Akumulátor skladován vně přípustného rozsahu teploty Nechte
 • Страница 31 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 31 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Česky | 31 Zákaznická a poradenská služba Zpracování odpadů Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na: www.bosch-pt.com
 • Страница 32 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 32 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 32 | Slovensky Bezpečnostné pokyny sk Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
 • Страница 33 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 33 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 33 3) Bezpečnosť osôb a) Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod
 • Страница 34 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 34 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 34 | Slovensky f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť. g) Používajte ručné elektrické náradie,
 • Страница 35 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 35 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 35 Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma rukami a zabezpečte si stabilný postoj. Pomocou dvoch rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie. Pred každým použitím produktu prekontrolujte nabíjačku,
 • Страница 36 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 36 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 36 | Slovensky Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie záhradníckeho náradia na grafickej strane tohto Návodu. 9 Nabíjacia šachta 10 Nabíjačka 11 Červená indikácia LED na nabíjačke
 • Страница 37 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 37 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 37 Informácia o hlučnosti/vibráciách Montáž Namerané hodnoty zisťované podľa noriem 2000/14/ES a EN 60745. Pre Vašu bezpečnosť Vyhodnotená hodnota hladiny akustického tlaku A výrobku je typicky: Hodnota hladiny akustického
 • Страница 38 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 38 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 38 | Slovensky Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou, ktorá dovolí nabíjanie akumulátora len v rozsahu teplôt medzi 0 °C a 45 °C. Vďaka tomu sa zabezpečí vyššia životnosť akumulátora. Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne
 • Страница 39 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 39 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 39 Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový. Chladenie akumulátora (Active Air Cooling) Regulácia ventilátora zabudovaná do nabíjačky
 • Страница 40 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 40 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 40 | Slovensky Po prestrihnutí pracuje záhradnícke náradie normálnym spôsobom ďalej, alebo v prípade trvania situácie preťaženia sa rezací nôž v otvorenej polohe zastaví (napr. v prípade, že záhradnícke náradie náhodne zablokuje kúsok
 • Страница 41 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 41 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 41 Hľadanie porúch Nasledujúca tabuľka obsahuje prejavy porúch, ich možné príčiny ako aj korektné odstránenie poruchy pre prípad, že by Vaše záhradnícke náradie nefungovalo bezchybne. Ak nebudete vedieť lokalizovať a odstrániť
 • Страница 42 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 42 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 42 | Slovensky Symptómy Možná príčina Odstránenie príčiny Indikácia nabíjania akumulátora Akumulátor nie je zasunutý Vložte akumulátor do nabíjačky 12 trvalo svieti (alebo nie je zasunutý správne) správne Nabíjanie nie je možné Kontakty
 • Страница 43 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 43 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensky | 43 Vonkajšok nožníc na živý plot dôkladne vyčistite mäkkou kefou a vyutierajte handrou.Nepoužívajte pritom vodu ani rozpúšťadlá ani žiaden leštiaci prostriedok. Odstráňte všetky nečistoty, očistite náradie predovšetkým od tých
 • Страница 44 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 44 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 44 | Magyar Biztonsági előírások hu Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
 • Страница 45 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 45 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 45 3) Személyi biztonság a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be,
 • Страница 46 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 46 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 46 | Magyar mos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni. f)
 • Страница 47 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 47 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 47 Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató Ez a készülék nincs arra előirányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy
 • Страница 48 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 48 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 48 | Magyar A működés leírása Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Az ábrázolásra kerülő
 • Страница 49 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 49 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 49 Műszaki adatok Akkumulátoros sövényvágó olló AHS 54-20 LI Cikkszám 3 600 H4A 100 perc-1 2000 Vágási hossz mm 540 Vágási szélesség mm 20 kg 3,5 Üresjárati löketszám Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás)
 • Страница 50 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 50 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 50 | Magyar A műszaki dokumentáció a következő helyen található: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, 29.06.2009 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard
 • Страница 51 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 51 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 51 A töltési folyamat A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt bedugja a töltőkészülék hálózati csatlakozó dugóját a dugaszoló aljzatba és a 8 akkumulátort a 9 akkumulátor-töltőkosárba. Az intelligens töltési eljárás
 • Страница 52 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 52 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 52 | Magyar Az akkumulátor hűtése (Active Air Cooling) A töltőkészülékbe beépített ventillátorvezérlés ellenőrzi a töltőkészülékbe behelyezett akkumulátor hőmérsékletét. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 30 °C értéket, az
 • Страница 53 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 53 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 53 Az átvágás után a kerti kisgép ismét a normális állapotban működik tovább, illetve ha a túlterhelési szituáció továbbra is fennmarad, akkor a vágókés nyitott állapotban magától leáll (például ha a kerti kisgépet egy fém
 • Страница 54 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 54 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 54 | Magyar Hibakeresés A következő táblázatban a hibatünetek, azok lehetséges okai és elhárításuk módja található, olyan esetekre, amikor a kerti kisgép nem működik kifogástalanul. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és
 • Страница 55 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 55 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 55 Tünetek Lehetséges ok Elhárítás módja A 12 akku töltéskijelző folyamatosan világít Az akkumulátor nincs (helyesen) felhelyezve Tegye fel helyesen az akkumulátort a töltőkészülékre A készülékkel nem lehet tölteni Az akkumulátor
 • Страница 56 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 56 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 56 | Magyar Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel. Ha
 • Страница 57 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 57 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Magyar | 57 Eltávolítás Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni. Csak az EU-tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos
 • Страница 58 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 58 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 58 | Русский Указания по безопасности ru Общие указания по технике безопасности для электроинструментов Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике
 • Страница 59 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 59 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 59 3) Безопасность людей а) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии
 • Страница 60 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 60 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 60 | Русский мента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев. е) Держите режущий инструмент в
 • Страница 61 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 61 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 61 недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность, или получают от него инструкции по эксплуатации настоящего
 • Страница 62 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 62 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 62 | Русский Описание функции Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и
 • Страница 63 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 63 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 63 Технические данные Аккумуляторный кусторез AHS 54-20 LI Товарный № 3 600 H4A 100 мин-1 2000 Длина режущей кромки мм 540 Ширина среза мм 20 Частота ходов на холостом ходу Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 кг Серийный номер
 • Страница 64 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 64 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 64 | Русский Техническая документация: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Снова нажмите на кнопку разблокировки аккумулятора 7 и полностью вытащите аккумулятор. 09 Зарядка аккумулятора (см. рис.
 • Страница 65 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 65 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 65 Процесс зарядки Процесс зарядки начинается сразу, как только вилка сети зарядного устройства будет вставлена в штепсельную розетку и аккумулятор 8 будет установлен в зарядное гнездо 9. Благодаря интеллигентной процедуре
 • Страница 66 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 66 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 66 | Русский Охлаждение аккумулятора (Active Air Cooling) Встроенное в зарядное устройство управление вентилятором контролирует температуру установленного аккумулятора. Если температура аккумулятора превышает 30 °C, вентилятор охлаждает
 • Страница 67 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 67 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 67 предотвратить блокировку режущих ножей и разрезать материал. Это слышимое переключение длится до 3 с. После разрезания садовый инструмент работает дальше в обычном режиме или нож при длительной перегрузке автоматически
 • Страница 68 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 68 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 68 | Русский Поиск неисправностей В нижеследующей таблице указаны симптомы неисправностей, возможные причины и возможности устранения неисправностей в Вашем садовом инструменте. Если это не поможет Вам найти и устранить источник проблемы,
 • Страница 69 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 69 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 69 Проблема Возможная причина Устранение Индикатор зарядки аккумулятора 12 светится непрерывно Аккумулятор вставлен не полностью Правильно вставить аккумулятор в зарядное устройство Зарядка невозможна Загрязнены контакты
 • Страница 70 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 70 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 70 | Русский Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания садовый инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт должна производить авторизированная сервисная мастерская для садовых инструментов Bosch. При всех
 • Страница 71 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 71 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Русский | 71 Транспортировка Аккумулятор испытан по руководству UN ST/SG/AC.10/11/изд. 3 часть III, подраздел 38.3. Аккумулятор оснащен эффективной защитой против внутреннего избыточного давления и короткого замыкания, а также
 • Страница 72 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 72 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 72 | Українська Вказівки з техніки безпеки uk Загальні застереження для електроприладів Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних
 • Страница 73 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 73 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 73 б) Вдягайте особисте захисне спорядження та обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та
 • Страница 74 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 74 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 74 | Українська 5) Правильне поводження та користування приладами, що працюють на акумуляторних батареях а) Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем. Використання заряджувального
 • Страница 75 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 75 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 75 Не відкривайте акумуляторну батарею. Існує небезпека короткого замикання. Не користуйтеся зарядним пристроєм на основі, що може легко займатися, (напр., на папері, текстильних матеріалах тощо) або в горючому середовищі.
 • Страница 76 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 76 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 76 | Українська 5 Вентиляційні щілини 13 Штепсель ** 6 Задня рукоятка з вимикачем 14 Серійний номер 7 Кнопка розблокування акумуляторної батареї 15 Кнопка індикатора зарядженості акумуляторної батареї 8 Акумуляторна батарея 16 Індикатор
 • Страница 77 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 77 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 77 Інформація щодо шуму і вібрації Монтаж Результати вимірювання отримані відповідно 2000/14/EG і EN 60745. Для Вашої безпеки Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 69
 • Страница 78 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 78 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 78 | Українська Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела живлення має відповідати даним на заводській табличці зарядного пристрою. Зарядні пристрої, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В. Акумуляторна батарея має
 • Страница 79 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 79 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 79 заряджання 0 °C – 45 °C. Тільки-но буде досягнутий допустимий температурний діапазон зарядження, зарядний пристрій автоматично переключиться на швидке заряджання. Якщо температура акумуляторної батареї знаходиться за
 • Страница 80 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 80 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 80 | Українська Для стимулювання сильного, здорового росту кущів рекомендується при підстриганні кущів зверху використовувати пристосування для збирання зрізаних гілок Collecto (приладдя). Це приладдя допомагає збирати зрізані гілки кущів
 • Страница 81 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 81 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 81 При температурі понад 70 °C акумулятор вимикається до тих пір, поки температура не встановиться в межах допустимого діапазону. Контроль за температурою електроніки садового інструменту При температурі понад 90 °C
 • Страница 82 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 82 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 82 | Українська Симптоми Можлива причина Що робити Ніж не обертається Акумуляторна батарея розрядилася Зарядіть акумуляторну батарею, див. також вказівки щодо заряджання Садовий інструмент несправний Зверніться в сервісну майстерню Сильна
 • Страница 83 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 83 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Українська | 83 Технічне обслуговування і сервіс Технічне обслуговування і очищення Увага: Перед тим, як проводити роботи з настроювання або очищення, вимкніть садовий інструмент та вийміть акумуляторну батарею. Для якісної і безпечної
 • Страница 84 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 84 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 84 | Українська величину. З цієї причини акумулятор – ані сам по собі, ані будучи встромленим у прилад – не підлягає національним і міжнародним приписам щодо небезпечних вантажів. Однак приписи щодо небезпечних вантажів можуть набути
 • Страница 85 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 85 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 85 Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii ro Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a
 • Страница 86 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 86 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 86 | Română b) Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
 • Страница 87 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 87 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 87 5) Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator a) Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător. Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la
 • Страница 88 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 88 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 88 | Română În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău consultaţi un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii. În cazul în care
 • Страница 89 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 89 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 89 13 Ştecher reţea ** 17 Indicator de supraveghere a temperaturii 14 Număr de serie ** specific fiecărei ţări 15 Tastă pentru indicatorul stării de încărcare a acumulatorului Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse
 • Страница 90 из 186
  OBJ_DOKU-17441-003.fm Page 90 Wednesday, July 1, 2009 10:48 AM 90 | Română Informaţie privind zgomotul/vibraţiile Montare Valorile măsurate au fost determinate conform 2000/14/CE şi EN 60745. Pentru siguranţa dumneavoastră Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal: nivel
 • Страница 91 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 91 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 91 Acumulatorul este echipat cu un sistem de supraveghere a temperaturi care-i permite încărcarea numai în domeniul de temperaturi cuprins între 0 °C şi 45 °C. Astfel se obţine o durată de viaţă îndelungată a acumulatorului.
 • Страница 92 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 92 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 92 | Română Dacă acumulatorul se află în afara domeniului temperaturilor de încărcare admise, se aprinde LED-ul roşu ale acumulatorului în momentul introducerii acestuia în încărcător. Funcţionare Nu este posibilă încărcarea Montarea
 • Страница 93 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 93 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 93 La sfârşit, pentru a tăia uniform marginea superioară, întindeţi o sfoară de trasat, la înălţimea necesară, pe toată lungimea gardului viu. Pentru a obţine o creştere puternică, sănătoasă a gardului viu, vă recomandăm ca la
 • Страница 94 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 94 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 94 | Română Supravegherea temperaturii acumulatorului LED-ul 17 roşu clipeşte în momentul apăsării tastei 15 sau a întrerupătorului pornit/oprit 6 (cu acumulatorul introdus): acumulatorul se află în afara domeniului temperaturilor de
 • Страница 95 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 95 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 95 Detectarea defecţiunilor Următorul tabel prezintă simptomele defecţiunilor, cauzele posibile precum şi soluţia corectă de remediere a acestora, dacă vreodată scula dumneavoastră electrică de grădină nu funcţionează impecabil.
 • Страница 96 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 96 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 96 | Română Simptome Cauză posibilă Remediere Indicatorul de încărcare a acumulatorului 12 luminează continuu Acumulatorul nu este montat (corect) Montaţi corect acumulatorul în încărcător Nu este posibilă încărcarea Contactele
 • Страница 97 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 97 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Română | 97 Dacă, în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control riguroase, scula electrică de grădină are o pană, reparaţia acesteia se va efectua numai la un atelier service autorizat pentru scule electrice de grădină Bosch. În caz de
 • Страница 98 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 98 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 98 | Română Eliminare Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică. Numai pentru ţările UE: Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei Europene
 • Страница 99 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 99 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 99 Указания за безопасна работа bg Общи указания за безопасна работа Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези
 • Страница 100 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 100 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 100 | Български е) Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.
 • Страница 101 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 101 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 101 г) Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.
 • Страница 102 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 102 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 102 | Български Пренасяйте електрическата ножица за храсти само когато движението на ножа е спряло. При пренасяне или прибиране на ножицата за храсти винаги поставяйте предпазния капак. Внимателното отношение към градинския
 • Страница 103 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 103 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 103 Винаги преди употреба проверявайте зарядното устройство, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте зарядното устройство в случай, че откриете повреди. Не отваряйте зарядното устройство, оставете ремонтите да бъдат
 • Страница 104 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 104 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 104 | Български Технически данни Акумулаторна ножица за храсти AHS 54-20 LI Каталожен номер 3 600 H4A 100 min-1 2000 Дължина на среза mm 540 Широчина на среза mm 20 kg 3,5 Скорост на въртене на празен ход Маса съгласно EPTA-Procedure
 • Страница 105 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 105 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 105 Декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745 (Машини с акумулаторни батерии), респ.
 • Страница 106 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 106 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 106 | Български Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото й използване я заредете докрай в зарядното устройство. Литево-йонната акумулаторна
 • Страница 107 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 107 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 107 Не е възможно зареждане Ако има друга причина процесът на зареждане да не може да започне, това се указва чрез мигане на червения светодиод 11. Процесът на зареждане не може да бъде стартиран и зареждането на
 • Страница 108 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 108 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 108 | Български За да получите равнинни страни, препоръчваме да работите по посока на растежа на храста отдолу нагоре. Когато се работи отгоре надолу, по-тънките клони се изместват и се образуват по-дълбоко отрязани зони или дупки.
 • Страница 109 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 109 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 109 Температурен контрол на акумулаторната батерия Червеният светодиод 17 мига при натискане на бутона 15 или на пусковия прекъсвач 6 (при поставена акумулаторна батерия): температурата на акумулаторната батерия е извън
 • Страница 110 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 110 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 110 | Български Симптоми Възможна причина Отстраняване Ножовете се нагряват Ножовете са затъпени Мечът трябва да бъде шлифован Ножовете са с повреден (нащърбен) режещ ръб Мечът трябва да бъде проверен Твърде голямо триене поради
 • Страница 111 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 111 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Български | 111 Симптоми Възможна причина Отстраняване Светодиодът за зареждане 12 не светва Щепселът на зарядното устройство не е вкаран в контакта (правилно) Вкарайте (докрай) щепсела в контакта Контактът, захранващия кабел или
 • Страница 112 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 112 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 112 | Български Сервиз и консултации Бракуване Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да
 • Страница 113 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 113 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 113 Uputstva o sigurnosti sr Opšta upozorenja za električne alate UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.
 • Страница 114 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 114 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 114 | Srpski b) Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata,
 • Страница 115 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 115 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 115 c) Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakata. Kratak spoj izmedju kontakata baterije
 • Страница 116 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 116 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 116 | Srpski Sigurnosna uputstva za uredjaje za punjenje Držite aparat za punjenje što dalje od kiše i vlage. Prodiranje vode u aparat za punjenje povećava rizik od električnog udara. Ne punite akumulatore drugih proizvodjača. Uredjaj za
 • Страница 117 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 117 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 117 Tehnički podaci Makaze za živu ogradu sa akumulatorom AHS 54-20 LI Broj predmeta 3 600 H4A 100 min-1 2000 Dužina presecanja mm 540 Širina presecanja mm 20 Broj pokreta u praznom hodu kg Težina prema EPTA-Procedure 01/2003
 • Страница 118 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 118 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 118 | Srpski Tehnička dokumentacija kod: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Pritisnite još jednom na taster za deblokadu akumulatora 7 i izvucite ga kompletno napolje. 09 Leinfelden, 29.06.2009
 • Страница 119 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 119 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 119 Značenje elemenata pokazivača Nije moguće punjenje Kontrola radnje punjenja signalizuje se preko LED pokazivača 11 odn. 12: Ako postoji neki drugi kvar uredjaja za punjenje, onda se ovo signalizuje treperenjem crvenog LED
 • Страница 120 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 120 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 120 | Srpski Uključivanje (pogledajte sliku B) Pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje 6 na zadnjoj dršci i držite ga pritisnut. Pritisnite prednji prekidač za uključivanje/ isključivanje 4. Isključivanje Pustite prednji 4 ili
 • Страница 121 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 121 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 121 Iz sigurnosnih razloga može se interesovnje o stanju punjenja izvesti samo sa baštenskim uredjajem u stanju mirovanja. Za vreme radnje punjenja pale se tri zelena LED jedan za drugim i za kratko vreme gase. Akumulator je
 • Страница 122 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 122 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 122 | Srpski Traženje grešaka Sledeća tabela pokazuje Vam simptome grešaka, moguće uzroke kao i korektnu pomoć, ako Vaš baštenski uredjaj jednom ne funkcioniše besprekorno. Ako uz pomoć nje ne možete lokalizovati problem i ukloniti,
 • Страница 123 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 123 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Srpski | 123 Simptomi Mogući uzroci Pomoć Pokazivač punjenja akumulatora 12 svetli stalno Akumulator nije (ispravno) namešten Namestite ispravno na uredjaj za punjenje Nije moguće punjenje Kontakti akumulatora zaprljani Očistite kontakte
 • Страница 124 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 124 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 124 | Srpski Posle košenja/čuvanja Pažnja: Isključite baštenski uredjaj i uklonite akumulator. Uverite se da je akumulator pre lagerovanja uklonjen. Spoljašnost makaza za živu ogradu temeljno očistiti sa nekom mekom četkom i krpom. Ne
 • Страница 125 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 125 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 125 Varnostna navodila sl Splošna varnostna navodila za električna orodja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali
 • Страница 126 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 126 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 126 | Slovensko b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od
 • Страница 127 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 127 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 127 b) V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar. c) Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate,
 • Страница 128 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 128 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 128 | Slovensko Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z električnim orodjem Bosch. Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo. Uporaba v skladu z namenom Vrtno orodje je namenjeno za rezanje in
 • Страница 129 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 129 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 129 Tehnični podatki Akumulatorske škarje za živo mejo AHS 54-20 LI Številka artikla 3 600 H4A 100 min-1 2000 Dolžina reza mm 540 Širina reza mm 20 Teža po EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,5 Serijska številka Glejte serijsko
 • Страница 130 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 130 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 130 | Slovensko Tehnična dokumentacija se nahaja pri: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Ponovno pritisnite na deblokirno tipko akumulatorske baterije 7 ter v celoti potegnite ven akumulatorsko
 • Страница 131 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 131 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 131 Inteligentni postopek polnjenja omogoča takojšnje zaznavanje napolnjenosti akumulatorja in akumulator se bo odvisno od temperature in napetosti vsakokrat polnil z optimalnim polnilnim tokom. Ta način zagotavlja ohranitev
 • Страница 132 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 132 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 132 | Slovensko Delovanje Zagon Namestitev akumulatorske baterije (glejte sliko A) Potisnite napolnjeno akumulatorsko baterijo 8 od zadaj v nogo/ležišče vrtnega orodja. Potisnite akumulatorsko baterijo v celoti v nogo/ležišče, dokler
 • Страница 133 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 133 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 133 LED-prikaz Kapaciteta akumulatorske baterije 3 zelene svetilke LED trajno svetijo ≥ 2/3 2 zeleni svetilki LED trajno svetita ≥ 1/3 1 zelena svetilka LED trajno sveti Rdeča svetilka LED 17 po pritisku na vklopno-/izklopno
 • Страница 134 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 134 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 134 | Slovensko Iskanje napak Naslednja tabela prikazuje simptome napak, možen vzrok ter korektno pomoč, če vaše vrtno orodje kdaj ne bi brezhibno delovalo. Če problema kljub temu ne morete lokalizirati in odstraniti, se prosimo obrnite
 • Страница 135 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 135 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Slovensko | 135 Simptomi Možen vzrok Pomoč Trajno prižgan prikaz polnjenja akumulatorja 12 Akumulator ni (pravilno) nameščen Pravilno namestite akumulator na polnilnik Ni možno izvajati postopka polnjenja Umazani akumulatorski kontakti
 • Страница 136 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 136 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 136 | Slovensko Po opravljenem delu/Shranjevanje Pozor: Izklopite vrtno orodje in iz njega odstranite akumulatorsko baterijo. Poskrbite, da se pred skladiščenjem akumulatorska baterija odstrani. Zunanjost škarij za živo mejo temeljito
 • Страница 137 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 137 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 137 Upute za sigurnost hr Opće upute za sigurnost za električne alate UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar,
 • Страница 138 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 138 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 138 | Hrvatski b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i
 • Страница 139 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 139 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 139 c) Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata
 • Страница 140 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 140 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 140 | Hrvatski Upute za sigurnost za punjače Punjač držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u punjač povećava opasnost od električnog udara. Ne punite aku-baterije drugih proizvođača. Punjač je prikladan samo za punjenje Bosch
 • Страница 141 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 141 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 141 Tehnički podaci Akumulatorske škare za živicu AHS 54-20 LI Kataloški br. 3 600 H4A 100 min-1 2000 Dužina rezanja mm 540 Širina rezanja mm 20 kg 3,5 Broj hodova pri praznom hodu Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
 • Страница 142 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 142 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 142 | Hrvatski Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, dne 29.06.2009 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard
 • Страница 143 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 143 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 143 Značenje elemenata pokazivača Nije moguć proces punjenja Nadzor procesa punjenja signalizira se pomoću LED-pokazivača 11 odnosno 12: Ako postoji neka druga smetnja procesa punjenja, tada će se to signalizirati treperenjem
 • Страница 144 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 144 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 144 | Hrvatski Uključivanje (vidjeti sliku B) Pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje 6 na stražnjoj ručci i držite ga pritisnutog. Pritisnite prednji prekidač za uključivanje/ isključivanje 4. Isključivanje Otpustite prednji
 • Страница 145 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 145 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 145 Iz razloga sigurnosti, kontrolu stanja napunjenosti aku-baterije treba provesti samo dok vrtni uređaj miruje. Tijekom procesa punjenja, jedna iza druge se na kratko pale i gase tri zelene LED. Aku-baterija je potpuno
 • Страница 146 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 146 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 146 | Hrvatski Traženje greške Slijedeća tablica prikazuje vam simptome grešaka, moguće uzroke kao i ispravan način otklanjanja, ako vaš vrtni uređaj ne bi besprijekorno radio. Ako na osnovi toga ne možete locirati i otkloniti smetnju u
 • Страница 147 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 147 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Hrvatski | 147 Simptomi Mogući uzroci Pomoć Pokazivač punjenja 12 akubaterije stalno svijetli Aku-baterija nije (ispravno) napunjena Aku-bateriju ispravno napuniti na punjaču Nije moguć proces punjenja Zaprljani kontakti aku-baterije
 • Страница 148 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 148 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 148 | Hrvatski Nakon šišanja tratine/Spremanje Pažnja: Isključite vrtni uređaj i izvadite akubateriju. Aku-bateriju treba izvaditi prije spremanja vrtnog uređaja. Vanjske površine škara za živicu treba temeljito očistiti mekom četkom. Za
 • Страница 149 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 149 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 149 Ohutusnõuded et Üldised ohutusjuhised Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. TÄHELEPANU Hoidke kõik ohutusnõuded
 • Страница 150 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 150 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 150 | Eesti b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja
 • Страница 151 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 151 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 151 b) Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu. c) Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
 • Страница 152 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 152 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 152 | Eesti Ohutusnõuded akulaadijate kasutamisel Ärge jätke akulaadijat vihma ega niiskuse kätte. Vee sissetungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu. Ärge laadige teist tüüpi akusid. Akulaadijaga tohib laadida ainult
 • Страница 153 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 153 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 153 Tehnilised andmed Akuhekikäärid AHS 54-20 LI Tootenumber 3 600 H4A 100 min-1 2000 Lõikepikkus mm 540 Lõikelaius mm 20 kg 3,5 Tühikäigusagedus Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi Seerianumber Vt aiatööriista andmesildil olevat
 • Страница 154 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 154 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 154 | Eesti Tehniline toimik saadaval aadressil: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, 29.06.2009 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of
 • Страница 155 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 155 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 155 Näitude tähendus Laadimine ei ole võimalik Laadimisprotsessi järelevalvet signaliseerivad LED-tuled 11 või 12: Mõnda muud häiret laadimisprotsessis signaliseerib vilkuv punane LED-tuli 11. Kiirlaadimine Kiirlaadimist näitab
 • Страница 156 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 156 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 156 | Eesti Tööjuhised (vt jooniseid C – E) Tähelepanu: Hoidke hekikääre kahe käega ja veenduge, et need jäävad Teie kehast piisavale kaugusele. Võtke stabiilne asend. Lõigata saab kuni 20 mm jämedusi oksi, lõiketera otsaga kuni 25 mm
 • Страница 157 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 157 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 157 Aku temperatuurikontroll Aiatööriista elektroonika temperatuurikontroll Punane tuli 17 vilgub vajutamisel klahvile 15 või lülitile (sisse/välja) 6 (paigaldatud aku korral): Aku temperatuur on lubatud töötemperatuurist – 10 °C
 • Страница 158 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 158 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 158 | Eesti Tunnused Võimalik põhjus Kõrvaldamine Lõikamisaeg ühe akulaadimise kohta on liiga lühike Puudulik määrimine on põhjustanud liigse hõõrdumise Pihustage lõiketerale määrdeõli Lõiketera tuleb puhastada Puhastage lõiketera Halb
 • Страница 159 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 159 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Eesti | 159 Aiatööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui aiatööriist läheb sellest hoolimata rikki, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud remonditöökojas. Järelepärimiste esitamisel ja varuosade
 • Страница 160 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 160 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 160 | Eesti Akud/patareid: Li-ioon: Järgige palun juhiseid punktis „Transport“, lk 159. Ärge visake akusid/patareisid olmejäätmete hulka, tulle või vette. Akud/patareid tuleb kokku koguda, ringlusse võtta või keskkonnasõbralikul viisil
 • Страница 161 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 161 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 161 Drošības noteikumi lv Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem BRĪDINĀJUMS Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos
 • Страница 162 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 162 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 162 | Latviešu elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam. b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības
 • Страница 163 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 163 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 163 g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu
 • Страница 164 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 164 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 164 | Latviešu Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz apstājas tā kustīgās daļas. kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Ja ir bojāta uzlādes ierīce, tās elektrokabelis un kontaktspraudnis,
 • Страница 165 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 165 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 165 Attēlotās sastāvdaļas 11 Sarkans mirdzdiodes indikators uz uzlādes ierīces Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem dārza instrumenta attēlā, kas sniegts grafiskajā lappusē. 12 Zaļš mirdzdiodes indikators uz uzlādes
 • Страница 166 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 166 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 166 | Latviešu Informācija par troksni un vibrāciju Montāža Parametru vērtības ir noteiktas saskaņā ar standartiem 2000/14/ES un EN 60745. Jūsu drošībai Instrumenta radītā trokšņa pēc raksturlīknes A izsvērto parametru tipiskās vērtības
 • Страница 167 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 167 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 167 Akumulators ir apgādāts ar NTC temperatūras kontroles ierīci, kas ļauj veikt uzlādi vienīgi tad, ja tā temperatūra atrodas robežās no 0 °C līdz 45 °C. Tas ļauj panākt lielu akumulatora kalpošanas laiku. Piezīme.
 • Страница 168 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 168 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 168 | Latviešu Šādā gadījumā uzlādes process nevar sākties, un akumulatora uzlāde nenotiek (skatīt sadaļu „Kļūmju uzmeklēšana“). Izslēgšana Atlaidiet priekšējo 4 vai aizmugurējo 6 spiedslēdzi. Ieteikumi akumulatora uzlādei Ilgstošas
 • Страница 169 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 169 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 169 griešanās virzienu, lai atbrīvotu asmeņus no iestrēgušā materiāla un šo materiālu pārgrieztu. Šī atkārtotā pārslēgšanās ilgst līdz 3 s un ir labi saklausāma. Pēc iestrēgušā materiāla pārgriešanas dārza instruments turpina
 • Страница 170 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 170 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 170 | Latviešu Kļūmju uzmeklēšana Šajā tabulā ir apkopota informācija par iespējamajām kļūmēm dārza instrumenta darbībā un par šo kļūmju novēršanu. Ja kļūmi neizdodas lokalizēt un novērst saviem spēkiem, griezieties pēc palīdzības
 • Страница 171 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 171 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 171 Pazīmes Iespējamais cēlonis Novēršana Akumulatora uzlādes indikators 12 deg pastāvīgi Akumulators nav pievienots vai ir nepareizi pievienots uzlādes ierīcei Pareizi pievienojiet akumulatoru uzlādes ierīcei Akumulatora
 • Страница 172 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 172 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 172 | Latviešu Ja nepieciešams nomainīt elektrokabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis. Ja,
 • Страница 173 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 173 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Latviešu | 173 Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jānodod otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Tikai ES valstīm Neizmetiet nolietotos
 • Страница 174 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 174 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 174 | Lietuviškai Saugos nuorodos lt Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
 • Страница 175 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 175 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 175 b) Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir
 • Страница 176 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 176 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 176 | Lietuviškai c) Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų. Užtrumpinus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą. d)
 • Страница 177 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 177 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 177 Saugos nuorodos dirbantiems su krovikliais Saugokite kroviklį nuo lietaus ir drėgmės. Į kroviklį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką. Nekraukite kitų gamintojų akumuliatorių. Kroviklis skirtas tik Bosch ličio
 • Страница 178 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 178 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 178 | Lietuviškai Techniniai duomenys Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės AHS 54-20 LI Gaminio numeris 3 600 H4A 100 min-1 2000 Peilių juostos ilgis mm 540 Peilių juostos plotis mm 20 kg 3,5 Tuščiosios eigos judesių dažnis Svoris pagal
 • Страница 179 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 179 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 179 Techninė byla laikoma: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 09 Leinfelden, 29.06.2009 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product
 • Страница 180 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 180 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 180 | Lietuviškai Indikatorių reikšmės Apie vykstantį įkrovimo procesą praneša šviesadiodis indikatorius 11 arba 12: Greitojo įkrovimo procesas Apie greitojo įkrovimo procesą praneša mirksintis žalias šviesadiodis indikatorius 12.
 • Страница 181 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 181 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 181 Nuoroda: sodo priežiūros įrankis veikia tik tada, kai užfiksuotos abi fiksavimo pakopos. Įjungimas (žiūr. pav. B) Paspauskite ant pagrindinės rankenos esantį įjungimo-išjungimo jungiklį 6 ir laikykite jį paspaudę.
 • Страница 182 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 182 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 182 | Lietuviškai Jei paspaudus mygtuką 15 neužsidega nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti. Dėl saugumo įkrovos būklę galima tikrinti tik tada, kai sodo priežiūros įrankis
 • Страница 183 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 183 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 183 Gedimų nustatymas Jei sodo priežiūros įrankis veikia su triktimis, žemiau esančioje lentelėje rasite gedimų požymius, galimas priežastis bei gedimų šalinimo būdus. Jei žemiau nurodytomis priemonėmis gedimo nustatyti ir
 • Страница 184 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 184 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM 184 | Lietuviškai Požymiai Galima priežastis Pašalinimas Akumuliatoriaus krovimo indikatorius 12 dega nuolat Akumuliatorius neįdėtas (netinkamai įdėtas) Akumuliatorių tinkamai įdėkite į kroviklį Nevyksta įkrovimo procesas Nešvarūs
 • Страница 185 из 186
  OBJ_BUCH-991-003.book Page 185 Tuesday, June 30, 2009 3:30 PM Lietuviškai | 185 Baigus darbą/sandėliavimas Dėmesio: išjunkite sodo priežiūros įrankį ir išimkite akumuliatorių. Prieš padėdami į sandėlį įsitikinkite, kad akumuliatorius yra išimtas. Gyvatvorių žirklių išorinę dalį kruopščiai
 • Страница 186 из 186