Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AKE 35-19 S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

F 016 L70 668 (2010.04) O / 234 EEU

AKE

30-19 S | 35-19 S | 40-19 S

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-

во по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-22106-001.fm  Page 1  Monday, May 3, 2010  8:40 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 234
  OBJ_DOKU-22106-001.fm Page 1 Monday, May 3, 2010 8:40 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com F 016 L70 668 (2010.04) O / 234 EEU AKE 30-19 S | 35-19 S | 40-19 S pl cs sk hu ru uk ro bg sr sl Instrukcja oryginalna Původní návod k používání
 • Страница 2 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 2 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 7 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 24 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 39 Magyar . . . . . .
 • Страница 3 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 3 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 3| Robert Bosch GmbH D-70745 Leinfelden Echterdingen 0 600 xxx xxx xxx V ~ xx Hz x A xxxx W 1 2 AKE 40-19 S 3 4 5 6 7 16 15 14 13 12 11 10 A xxx xxx mm xxxxxxxx X 20xx Made in XXX 8 9 17 18 17 19 22 25 20 21 24 23 F 016 L70 668 | (3.5.10) 12
 • Страница 4 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 4 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 4| B 26 4 3 2 27 C 3-4 mm 14 15 D 5 13 28 13 F 016 L70 668 | (3.5.10) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 5 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 5| E F G H I J 50 mm X Y Z W 50 mm F 016 L70 668 | (3.5.10) 29 Bosch Power Tools
 • Страница 6 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 6 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 6| K L M 1 1/3 2 2/3 N O 2 1 2/3 1/3 F 016 L70 668 | (3.5.10) Bosch Power Tools
 • Страница 7 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 7 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 7 Wskazówki bezpieczeństwa pl Opis symboli obrazkowych Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Przed
 • Страница 8 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 8 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 8 | Polski wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. e) W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
 • Страница 9 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 9 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 9 d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedoświadczone osoby
 • Страница 10 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 10 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 10 | Polski Należy zawsze się liczyć z tym, że podczas cięcia naprężona gałąź może odskoczyć. Jeżeli naprężenia występujące we włóknach uwolnią się, gałąź może uderzyć operatora pilarki i/lub „wyrwać“ pilarkę spod kontroli. Szczególną
 • Страница 11 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 11 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 11 zaznajomionych z obsługą piły łańcuchowej. Instrukcja eksploatacji powinna zawsze znajdować się w zasięgu ręki. Nie wolno powierzać obsługi piły osobom przemęczonym lub niewystarczająco sprawnym fizycznie. Przed rozpoczęciem
 • Страница 12 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 12 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 12 | Polski 12 Prowadnica 23 Krzywka napinająca łańcuch 13 Oporowy zderzak zębaty (ostroga) 24 Wtyczka sieciowa** 14 Pierścień naprężający łańcuch (czerwony) 25 Przedłużacz* 15 Uchwyt mocujący 26 Wskazanie poziomu oleju 16 Osłona 27 Otwory
 • Страница 13 из 234
  OBJ_DOKU-22150-001.fm Page 13 Monday, May 3, 2010 2:34 PM Polski | 13 Informacja na temat hałasu i wibracji Deklaracja zgodności Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“,
 • Страница 14 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 14 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 14 | Polski Bezpieczeństwo elektryczne Nabyte przez Państwa urządzenie jest zaopatrzone w izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V, 240 V – w zależności od
 • Страница 15 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 15 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 15 – Ogniwa łańcucha owinąć dookoła koła 18, a prowadnicę 12 nałożyć w taki sposób, aby rowki prowadzące 20, leżące za i przed trzpieniem mocującym 21 zachodziły w podłużny otwór prowadnicy 12. 15 17 18 21 – Łańcuch piły nie jest
 • Страница 16 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 16 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 16 | Polski – Właściwe naprężenie łańcucha 11 zostało osiągnięte, gdy mniej więcej w połowie można go unieść o ok. 3 – 4 mm. Łańcuch należy pociągać jedną ręką, wykorzystując jedynie ciężar własny piły. 11 3 – 4 mm – Jeżeli łańcuch 11 jest
 • Страница 17 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 17 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 17 Aby włączyć elektronarzędzie należy najpierw zwolnić blokadę 3, a następnie wcisnąć włącznik/wyłącznik 2 i przytrzymać go w tej pozycji. Gdy nastąpiło uruchomienie elektronarzędzia, można puścić blokadę. Aby wyłączyć
 • Страница 18 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 18 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 18 | Polski Na skutek tego zjawiska pilarka reaguje w sposób nieprzewidywalny i może spowodować ciężkie urazy operatora lub innych, znajdujących się w pobliżu osób. Cięć bocznych, ukośnych i wzdłużnych należy dokonywać ze szczególną
 • Страница 19 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 19 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 19 Cięć wzdłużnych należy dokonywać z dużą ostrożnością, gdyż oporowy zderzak 13 nie może być wówczas stosowany. Pilarkę łańcuchową należy prowadzić pod małym kątem, aby uniknąć odrzutu. Pracując pilarką na zboczu, należy zawsze
 • Страница 20 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 20 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 20 | Polski pochyla się do tyłu i blokuje piłę, należy przerwać cięcie i zastosować kliny z drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium, w celu otworzenia rzazu i zmiany kierunku padania drzewa. Gdy drzewo zacznie się przechylać, należy
 • Страница 21 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 21 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Polski | 21 Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki Pilarka łańcuchowa pracuje z przerwami Uszkodzony przewód sieciowy Skontrolować przewód sieciowy, w razie potrzeby wymienić Wewnętrzne uszkodzenie przewodu względnie chwiejny styk
 • Страница 22 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 22 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 22 | Polski Jeśli pilarka łańcuchowa, mimo starannych metod produkcji i kontroli uległaby awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch. Wskazówka: Przed przesyłką piły łańcuchowej koniecznie
 • Страница 23 из 234
  OBJ_DOKU-22150-001.fm Page 23 Monday, May 3, 2010 2:35 PM Polski | 23 Pilarkę łańcuchową należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie pilarki łańcuchowej. Proszę zwrócić uwagę przy odstawianiu piły – powinna się
 • Страница 24 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 24 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 24 | Česky Bezpečnostní upozornění cs Vysvětlivky obrázkových symbolů Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
 • Страница 25 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 25 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 25 3) Bezpečnost osob a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti
 • Страница 26 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 26 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 26 | Česky Bezpečnostní upozornění pro řetězové pily Při běžící pile mějte všechny části těla daleko od řetězu pily. Před nastartováním pily se přesvědčte, že se řetěz pily ničeho nedotýká. Při práci s řetězovou pilou může moment
 • Страница 27 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 27 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 27 Držte pilu pevně oběma rukama, přičemž palce a prsty objímají rukojeti řetězové pily. Uveďte Vaše tělo a paže do polohy, při které můžete čelit silám zpětného rázu. Jsou-li učiněna vhodná opatření, může obsluhující osoba
 • Страница 28 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 28 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 28 | Česky 5 Uvolnění brzdy zpětného rázu (ochrana ruky) 6 Označení „Brzda zpětného rázu volná“ 7 Přední rukojeť 8 Sériové číslo 9 Vratná hvězdice (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S) 10 Ochrana řetězu 11 Pilový řetěz 12 Lišta 13 Drapáková narážka 14
 • Страница 29 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 29 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 29 Informace o hluku a vibracích Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle 2000/14/ES. Hodnocená hladina hluku A elektronářadí činí typicky: hladina akustického tlaku 95 dB(A); hladina akustického výkonu 103 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
 • Страница 30 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 30 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 30 | Česky Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje použít proudový chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím přezkoušen. Upozornění pro výrobky, které se neprodávají ve
 • Страница 31 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 31 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 31 16 22 – Kryt 16 napínacím madlem 15 trochu utáhněte. – Červeným kroužkem napínání řetězu 14 s přeskakováním otáčejte ve směru hodinových ručiček, až se dosáhne správného napnutí řetězu. Západková mechanika zabrání tomu, aby se
 • Страница 32 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 32 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 32 | Česky Životnost a řezný výkon pilového řetězu závisí na optimálním mazání. Proto je během provozu pilový řetěz přes olejovou trysku 19 automaticky mazán olejem na pilové řetězy. Pro naplnění olejové nádržky postupujte následovně: –
 • Страница 33 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 33 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 33 – Je pilový řetěz správně napnutý a naostřený? Napnutí řetězu kontrolujte během řezání pravidelně každých 10 minut. Zejména u nových pilových řetězů je třeba zpočátku počítat se zvýšeným protažením. Stav pilového řetězu podstatně
 • Страница 34 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 34 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 34 | Česky Řezejte pouze předměty ze dřeva. Zabraňte kontaktu s kameny a hřebíky, protože tyto mohou být vysoko vymrštěny, mohou poškodit řetěz pily nebo mohou způsobit vážná zranění obsluhy nebo osob stojících okolo. Běžící řetězovou pilou
 • Страница 35 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 35 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 35 Když strom začíná padat, odstraňte řetězovou pilu z řezu, vypněte ji a odložte a nebezpečnou oblast opusťte plánovanou únikovou cestou. Dejte pozor na padající větve a neklopýtněte. Vražením klínu (Z) do vodorovného řezu nyní
 • Страница 36 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 36 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 36 | Česky Příznaky Možná příčina Náprava Řetězová pila pracuje přerušovaně Vadný síťový kabel Síťový kabel zkontrolujte, popř. nechte vyměnit Externí nebo interní uvolněný kontakt Obraťte se na autorizovaný servis Bosch Vadný spínač 2
 • Страница 37 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 37 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Česky | 37 Upozornění: Před zasíláním řetězových pil nezbytně prosím vyprázdněte olejovou nádržku. K tomu odejměte sítko z nádržky, vyprázdněte ji a následně sítko opět nasaďte. Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů prosím
 • Страница 38 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 38 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 38 | Česky Další příslušenství Ochranné rukavice . . . . . . . . . . 2 607 000 134 Ochranné brýle . . . . . . . . . . . . . F 016 800 178 Ochrana sluchu SNR 19 (pokles hladiny zvuku 19 dB(A)) . . . . . . . . . . . . 2 607 990 042 Ochrana
 • Страница 39 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 39 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 39 Bezpečnostné pokyny sk Vysvetlenie obrázkových symbolov Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za
 • Страница 40 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 40 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 40 | Slovensky e) Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo
 • Страница 41 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 41 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 41 c) Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému
 • Страница 42 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 42 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 42 | Slovensky Mimoriadne opatrne postupujte pri rezaní krovín a mladých stromčekov. Tento tenký materiál by sa mohol v reťazovej píle zachytiť a udrieť Vás, alebo Vás dostať z rovnovážnej polohy. Reťazovú pílu prenášajte držaním za prednú
 • Страница 43 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 43 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 43 Postarajte sa o to, aby boli pri používaní na náradí vždy namontované ochranné prvky a rukoväte. Nikdy sa nepokúšajte používať neúplne zmontované náradie alebo náradie s neschválenými modifikáciami. Odporúčame, aby
 • Страница 44 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 44 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 44 | Slovensky 19 Olejová dýza 26 Ukazovateľ stavu náplne oleja 20 Vodiaci výstupok čepele 27 Vetracie štrbiny 21 Upevňovacia skrutka 28 Červený bod 22 Čap na zachytávanie reťaze 29 Kryt mechanizmu napínania reťaze 23 Vačka napínania reťaze
 • Страница 45 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 45 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 45 Informácia o hlučnosti/vibráciách Vyhlásenie o konformite Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy 2000/14/ES. Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s
 • Страница 46 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 46 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 46 | Slovensky Elektrická bezpečnosť Váš výrobok je kvôli bezpečnosti vybavený ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ 220 V, 240 V – podľa
 • Страница 47 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 47 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 47 – Reťaz píly teraz ešte nie je napnutá. Napínanie pílovej reťaze sa robí podľa postupu, ktorý je popísaný v odseku „Napínanie pílovej reťaze“. 17 18 21 20 12 – Prekontrolujte, či sa všetky súčiastky nachádzajú na správnom
 • Страница 48 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 48 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 48 | Slovensky – Pílová reťaz 11 je správne napnutá vtedy, keď sa dá v strednej polohe čepele nadvihnúť o cca 3 – 4 mm. Toto nadvihnutie pílovej reťaze by sa malo uskutočniť rukou proti vlastnej hmotnosti reťazovej píly. 11 3 – 4 mm – Ak
 • Страница 49 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 49 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 49 Na vypnutie ručného elektrického náradia vypínač 2 uvoľnite. Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač 2 nedá zaaretovať, ale musí zostať po celý čas rezania stále stlačený. Upozornenie: Po dokončení pílenia
 • Страница 50 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 50 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 50 | Slovensky – Používajte vždy pílovú reťaz Bosch, ktorá znižuje možnosť spätného rázu. – Používajte drapákový doraz 13 ako páku. – Dávajte pozor na to, aby bola pílová reťaz vždy správne napnutá. Všeobecné správanie (pozri obrázky D – G)
 • Страница 51 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 51 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 51 Ak drevo leží tak, že prilieha len na jednej strane, prerežte kmeň najprv zdola (Y) na jednu tretinu priemeru smerom hore a potom na tom istom mieste prerežte kmeň zhora (Z), aby ste sa vyhli rozštiepeniu kmeňa a zablokovaniu
 • Страница 52 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 52 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 52 | Slovensky Skracovanie kmeňa stromu (pozri obrázky L – O) Pod týmto pojmom rozumieme delenie zoťatého stromu na časti. Dávajte pozor na svoj pevný postoj a na rovnomerné rozdelenie hmotnosti Vášho tela na obe nohy. Ak je to možné, mal
 • Страница 53 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 53 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 53 Hľadanie porúch V nasledujúcej tabuľke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Vaše náradie niekedy nepracovalo spoľahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieť lokalizovať poruchu, obráťte sa na svoju
 • Страница 54 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 54 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 54 | Slovensky Údržba a servis Údržba a čistenie Pozor! Pre údržbou a čistením prístroj vždy vypnite a zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je poškodená, narezaná alebo zauzlená prívodná šnúra.
 • Страница 55 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 55 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensky | 55 Priestor pod krytom 16, reťazové koleso 18 a upevnenie čepele vyčistite pomocou kefy od všetkých usadenín. Vyčistite olejovú dýzu 19 pomocou nejakej čistej handričky. Keď chodí mechanizmus napínania pílovej reťaze v kryte 16
 • Страница 56 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 56 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 56 | Magyar Biztonsági előírások hu A képjelek magyarázata Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez
 • Страница 57 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 57 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 57 f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáramvédőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát. 3) Személyi biztonság a)
 • Страница 58 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 58 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 58 | Magyar e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos
 • Страница 59 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 59 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 59 Tartsa be a kenésre, a lánc megfeszítésére és a tartozékok kicserélésre vonatkozó előírásokat. Egy szakszerűtlenül megfeszített vagy megkent lánc elszakadhat, vagy megnövelheti a visszarúgás kockázatát. A berendezés fogantyúit
 • Страница 60 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 60 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 60 | Magyar Sohase használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kábel megrongálódott. Ha a hálózati csatlakozó kábel a munka során megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból. Egy
 • Страница 61 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 61 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 61 Műszaki adatok Láncfűrész AKE 30-19 S Cikkszám AKE 35-19 S AKE 40-19 S 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F.. Névleges felvett teljesítmény W 1900 1900 1900 Lánc sebessége üresjáratban m/s 12 12 12 cm 30 35 40 3/8" – 90 3/8"
 • Страница 62 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 62 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 62 | Magyar számot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti. A
 • Страница 63 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 63 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 63 csatlakozójának fröccsenő víz ellen védett kivitelűnek kell lennie, gumiból kell készülnie, vagy gumival kell bevonva lennie. A hosszabbítókábelt csak egy húzásmentesítővel felszerelve szabad használni. A csatlakozó vezeték
 • Страница 64 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 64 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 64 | Magyar 16 22 – Kissé szorítsa meg a 16 fedelet a 15 szorító fogantyúval. – Forgassa el a piros 14 láncfeszítő gyűrűt a kilincsművel az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a lánc el nem éri a helyes feszültséget. A
 • Страница 65 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 65 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 65 A fűrészlánc élettartama a kielégítő kenéstől függ. Ezért a fűrészláncot üzem közben a 19 olajfúvóka automatikusan keni tapadó fűrészláncolajjal. Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja meg először a 3 bekapcsolás
 • Страница 66 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 66 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 66 | Magyar – Helyesen van megfeszítve és kiélesítve a fűrészlánc? Fűrészelés közben 10 percenként rendszeresen vizsgálja meg a lánc feszültségét. Mindenek előtt új fűrészláncoknál eleinte nagyobb tágulásra lehet számítani. A fűrészlánc
 • Страница 67 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 67 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 67 A fűrészt csak még futó fűrészlánccal emelje ki a vágásból. Fatörzsek fűrészelése (lásd az „E” és „H” ábrát) Fatörzsek fűrészelése esetén tartsa be a következő biztonsági előírásokat: A törzset az ábrán látható módon helyezze el
 • Страница 68 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 68 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 68 | Magyar A fa kivágása előtt meg kell tervezni és szükség esetén szabaddá kell tenni egy menekülési utat ( ). A menekülési útnak a fa várható esési vonalához viszonyítva ferdén hátrafelé kell vezetnie. A fa kidöntése előtt a dőlési irány
 • Страница 69 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 69 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 69 Hibakeresés A következő táblázat a hibatüneteket és ezek elhárításának leírását tartalmazza, ezt akkor kell használni, ha a berendezés nem megfelelően működik. Ha a táblázat segitségével nem tudja behatárolni és elhárítani a
 • Страница 70 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 70 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 70 | Magyar Karbantartás és szerviz Karbantartás és tisztítás Figyelem! A berendezés karbantartása vagy tisztítása előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a
 • Страница 71 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 71 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Magyar | 71 Ha a láncfeszítő mechanizmus a 16 fedélben nehezen jár, vegye le a láncfeszítő mechanizmus 29 fedelét, és forgassa el a 15 szorító fogantyút, valamint a 14 láncfeszítő gyűrűt egymással szemben, úgy hogy a mechanizmus belső
 • Страница 72 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 72 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 72 | Русский Указания по безопасности ru Пояснение пиктограмм Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током,
 • Страница 73 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 73 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 73 д) При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком. г) Убирайте
 • Страница 74 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 74 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 74 | Русский г) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц. д)
 • Страница 75 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 75 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 75 пильной цепью, может нанести неожиданный удар или вывести из состояния равновесия. Переносите цепную пилу только в выключенном состоянии, держа ее за переднюю рукоятку так, чтобы пильная цепь всегда смотрела в сторону от
 • Страница 76 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 76 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 76 | Русский недостаточно знакомым с особенностями работы с цепными пилами. Инструкция по эксплуатации должна всегда находиться поблизости в удобно доступном месте. Запрещается работать с цепной пилой в состоянии сильной усталости, а также
 • Страница 77 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 77 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 77 15 Зажимная ручка 24 Штепсельная вилка** 16 Кожух 25 Удлинительный кабель* 17 Символ направления движения и направления резания 26 Указатель уровня масла 18 Цепная звездочка 28 Красная точка 19 Масляная форсунка 29 Крышка для
 • Страница 78 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 78 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 78 | Русский Данные по шуму и вибрации Заявление о соответствии Измеренные значения уровня шума получены в соответствии с 2000/14/EС. Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в разделе «Технические данные» продукт полностью
 • Страница 79 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 79 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 79 Ни в коем случае не выполняйте работы с помощью цепной пилы вблизи мест расположения людей, детей или животных, а также после употребления алкогольных напитков, наркотиков или после наркоза. Электробезопасность Для обеспечения
 • Страница 80 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 80 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 80 | Русский – Уложите звенья цепи на цепную звездочку 18 и установите пильный аппарат 12 так, чтобы расположенные перед и позади крепящего болта 21 водила пильного аппарата 20 попали в продольное отверстие пильного аппарата 12. 17 18 21 15
 • Страница 81 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 81 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 81 вращению, то зажимную ручку 15 следует ослабить далее в направлении против часовой стрелки. Зажимная ручка 15 может вращаться вместе с кольцом для натяжения цепи 14 во время настройки натяжения. – Пильная цепь 11 натянута
 • Страница 82 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 82 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 82 | Русский Работа с инструментом Включение/выключение Время от времени производите функциональную проверку тормозов. Передвиньте переднее приспособление для защиты рук 5 вперед (в положение ) так, чтобы красная точка 28 была видна под
 • Страница 83 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 83 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 83 индивидуальной защиты для головы, рук и ног. Подходящая защитная одежда снижает опасность получения травм от вылетающих обрезков и при случайном прикосновении к пильной цепи. Отдача пилы (см. рис. D) Под отдачей пилы следует
 • Страница 84 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 84 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 84 | Русский Укладывайте ствол, как это показано на рисунке, и обеспечьте его опору так, чтобы распил не сужался и пильная цепь не могла зажиматься. Выравнивайте короткие куски древесины и крепко зажимайте их перед распиливанием.
 • Страница 85 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 85 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 85 Перед повалкой дерева следует принять во внимание его естественный наклон, положение его самых крупных ветвей и направление ветра, чтобы правильно оценить возможное направление его падения. С дерева следует предварительно
 • Страница 86 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 86 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 86 | Русский Поиск неисправностей В следующей таблице приведены симптомы и способы устранения неисправностей. Если Вам не удастся с этой помощью обнаружить и устранить проблему, то обратитесь в Вашу сервисную мастерскую. Внимание! До начала
 • Страница 87 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 87 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 87 Техобслуживание и сервис Техобслуживание и очистка Внимание! До начала работ по техобслуживанию или очистке выключайте аппарат и вынимайте вилку сети из штепсельной розетки. То же самое следует сделать, если будет поврежден,
 • Страница 88 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 88 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 88 | Русский После окончания работы и хранение Пильный аппарат с пильной цепью Очистите отформованный пластмассовый корпус цепной пилы с помощью мягкой щетки и чистой ветоши. Не используйте для этого воду, растворители и полировочные
 • Страница 89 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 89 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Русский | 89 Россия ООО «Роберт Бош» Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента ул. Академика Королева, стр. 13/5 129515, Москва Россия Тел.: +7 (800) 100 800 7 E-Mail: pt-service@ru.bosch.com Полную информацию о расположении
 • Страница 90 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 90 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 90 | Українська Вказівки з техніки безпеки uk Пояснення щодо символів Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. Перед
 • Страница 91 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 91 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 91 д) Для зовнішніх робіт обов’язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом. е) Якщо не
 • Страница 92 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 92 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 92 | Українська д) Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу.
 • Страница 93 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 93 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 93 Виконуйте вказівки щодо змащення, натягу ланцюга і заміни приладдя. Неправильно натягнутий або змащений ланцюг може порватися та збільшує небезпеку сіпання приладу. Рукоятки завжди мають бути сухими і не забрудненими олією
 • Страница 94 из 234
  OBJ_DOKU-22160-001.fm Page 94 Monday, May 3, 2010 2:39 PM 94 | Українська Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте, поки він не зупиниться. Адже робочий інструмент може зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати контролю над електроприладом. Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
 • Страница 95 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 95 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 95 Технічні дані Ланцюгова пилка AKE 30-19 S AKE 35-19 S AKE 40-19 S 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F.. 1900 1900 1900 м/с 12 12 12 см 30 35 40 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 мм 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 45
 • Страница 96 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 96 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 96 | Українська Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього
 • Страница 97 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 97 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 97 малюнку. З’єднувальна муфта подовжувача повинна бути захищена від водяних бризок, зроблена з гуми або покрита гумою. Подовжувальний кабель має використовуватися з елементом, що компенсує натяг. Під’єднувальний кабель треба
 • Страница 98 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 98 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 98 | Українська 15 16 22 – Трохи затисніть кришку 16 за допомогою затискної рукоятки 15. 15 – Пиляльний ланцюг ще не натягнутий. Натягування пиляльного ланцюга описано в розділі «Натягування пиляльного ланцюга». Натягування пиляльного
 • Страница 99 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 99 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 99 Змащування пиляльного ланцюга (див. мал. A–B) Вказівка: Ланцюгова пилка постачається без липкої олії для ланцюга в мастильному бачку. Перед початком експлуатації пилки треба залити олію. Робота з ланцюговою пилкою без олії
 • Страница 100 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 100 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 100 | Українська Ланцюг не повинен почати рухатися. Щоб розблокувати гальмо для захисту від відскакування, потягніть захисний щиток для руки 5 знову назад (положення ), щоб червона крапка 28 знову прикривалася позначкою 6. Робота з
 • Страница 101 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 101 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 101 При розпилюванні товстих гілок або стовбурів час від часу переставляйте зубчастий упор нижче. Для цього відведіть ланцюгову пилку назад, щоб вивільнити зубчастий упор, і приставте його нижче. При цьому пилка має залишатися
 • Страница 102 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 102 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 102 | Українська не торкатися шнуру живлення і не спричиняти пошкодження матеріальних цінностей. Якщо дерево торкнеться мережі електропостачання, необхідно негайно повідомити енергопостачальне підприємство. При роботах на схилі користувач
 • Страница 103 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 103 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 103 Пошук несправностей В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути проблему, будь ласка,
 • Страница 104 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 104 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 104 | Українська Технічне обслуговування і сервіс Технічне обслуговування і очищення Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищенням вимкніть прилад і витягніть штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель
 • Страница 105 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 105 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Українська | 105 Після 1 – 3 годин роботи зніміть кришку 16, пиляльний апарат 12 і ланцюг 11 і прочистіть їх щіткою. Очищення За допомогою щіткою зчистіть бруд, що поналипав під кришкою 16, коло ведучої зірочки 18 і на кріпленні пиляльного
 • Страница 106 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 106 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 106 | Українська Україна ТОВ «Роберт Бош» Cервісний центр електроінструментів вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60 Україна Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) E-Mail: pt-service@ua.bosch.com Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
 • Страница 107 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 107 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 107 Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii ro Explicarea pictogramelor Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
 • Страница 108 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 108 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 108 | Română 3) Siguranţa persoanelor a) Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa
 • Страница 109 из 234
  OBJ_DOKU-22161-001.fm Page 109 Monday, May 3, 2010 2:42 PM Română | 109 g) Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop
 • Страница 110 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 110 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 110 | Română Tăiaţi numai lemn. Folosiţi ferăstrul cu lanţ numai pentru acele operaţii pentru care este destinat. Exemplu: nu folosiţi ferăstrăul cu lanţ pentru a tăia material plastic, zidărie sau materiale de construcţii care nu sunt
 • Страница 111 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 111 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 111 Descrierea funcţionării Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave. Utilizare conform
 • Страница 112 из 234
  OBJ_DOKU-22161-001.fm Page 112 Monday, May 3, 2010 2:44 PM 112 | Română Date tehnice Ferăstrău cu lanţ AKE 30-19 S Număr de identificare Putere nominală Viteza lanţului la mersul în gol Lungime lamă 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F.. 1900 1900 1900 m/s 12 12 12 cm 30 35 40 3/8" – 90 3/8" –
 • Страница 113 из 234
  OBJ_DOKU-22161-001.fm Page 113 Monday, May 3, 2010 3:15 PM Română | 113 care scula electrică este deconectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru. Stabiliţi
 • Страница 114 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 114 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 114 | Română Montarea şi întinderea lanţului de ferăstrău 17 18 Racordaţi ferăstrăul cu lanţ la reţeaua de curent numai după ce l-aţi montat complet. 21 La manevrarea lanţului de ferăstrău purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. 20
 • Страница 115 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 115 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 115 – Lanţul de ferăstrău nu este încă întins. Întinderea lanţului se va face conform celor descrise la pragraful „Întinderea lanţului de ferăstrău“. Întinderea lanţului de ferăstrău (vezi figura A) – Lanţul de ferăstrău 11 este
 • Страница 116 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 116 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 116 | Română – Aşezaţi ferăstrăul cu lanţ cu dopul de închidere a rezervorului de ulei 4 îndreptat în sus, pe o suprafaţă adecvată. – Curăţaţi cu o lavetă zona din jurul dopului de închidere a rezervorului de ulei 4 şi deşurubaţi dopul de
 • Страница 117 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 117 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 117 – Este rezervorul plin cu ulei? Verificaţi înante de lucru şi regulat în timpul lucrului indicatorul nivelului de ulei. Completaţi cu ulei când nivelul uleiului a ajuns la marginea inferioară a geamului de observare. Doza de
 • Страница 118 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 118 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 118 | Română Atenţie la terminarea debitării cu ferăstrăul. De îndată ce ferăstrăul iese din linia de tăiere, simţiţi în mod neaşteptat greutatea acestuia. Există pericol de accidentare pentru gambe şi picioare. Îndepărtaţi ferăstrăul din
 • Страница 119 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 119 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 119 În scopul determinării direcţiei de cădere a copacului, înainte de tăierea acestuia trebuie avute în vedere înclinarea naturală a copacului, poziţia crengilor mai mari şi direcţia vântului. Trebuie îndepărtate din copac
 • Страница 120 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 120 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 120 | Română Detectarea defecţiunilor Următorul tabel prezintă simptomele defecţiunilor şi cum le puteţi remedia, dacă vreo dată scula dumneavoastră electrică nu funcţionează corespunzător. În cazul în care totuşi nu puteţi localiza şi
 • Страница 121 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 121 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 121 Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare Atenţie! Înaintea lucrărilor de întreţinere sau curăţare, opriţi maşina şi scoateţi din priză ştecherul de la reţea. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care cablul electric
 • Страница 122 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 122 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 122 | Română La mecanismul de întindere a lanţului cu mers greu din capacul de acoperire 16, demontaţi capacul 29, răsuciţi maneta de strângere 15 şi inelul de întindere a lanţului 14 în sens contrar unul faţă de celălalt, astfel încât
 • Страница 123 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 123 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Română | 123 Eliminare Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică. Numai pentru ţările UE: Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei Europene
 • Страница 124 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 124 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 124 | Български Указания за безопасна работа bg Пояснения на графичните символи Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Преди да извършвате
 • Страница 125 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 125 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 125 д) Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар. е)
 • Страница 126 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 126 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 126 | Български щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание. г) Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да
 • Страница 127 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 127 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 127 Внимавайте постоянно да сте в стабилно положение и работете с верижния трион само стъпили върху твърда, сигурна и равна основа. Хлъзгаща се или нестабилна основа, каквато представляват напр. стълбите, може да предизвика
 • Страница 128 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 128 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 128 | Български Спазвайте указанията на производителя за заточване и поддържане на веригата. Твърде ниски дълбочинни ограничители увеличават опасността от възникване на откат. Не се допуска деца и младежи да работят с верижния трион,
 • Страница 129 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 129 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 129 8 Сериен номер 9 Челно верижно колело (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S) 10 Предпазител за веригата 11 Верига 12 Меч 13 Зъбчата опора 14 Пръстен за обтягане на веригата (червен) 15 Застопоряваща ръкохватка 16 Капак 17 Символ,
 • Страница 130 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 130 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 130 | Български Информация за излъчван шум и вибрации Стойностите за генерирания шум са определени съгласно 2000/14/EO. Равнището А на генерирания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 95 dB(A); равнище на
 • Страница 131 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 131 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 131 Безопасност при работа с електрически ток За повишаване на сигурността Вашата машина е със защитна изолация и не се нуждае от заземяване. Номиналното захранване трябва да е с променлив ток 230 V, 50 Hz (за държави извън ЕС
 • Страница 132 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 132 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 132 | Български – Прекарайте звената на веригата около верижното колело 18 и поставете меча 12 така, че разположените пред и зад застопоряващата шпилка 21 направляващи щифтове 20 да захванат продълговатия отвор на меча 12. 17 18 21 15 –
 • Страница 133 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 133 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 133 ръкохватката 15, като я завъртите още обратно на часовниковата стрелка. Допуска се едновременното завъртане на застопоряващата ръкохватка 15 с пръстена за обтягане на веригата 14. – Веригата 11 е обтегната правилно, когато
 • Страница 134 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 134 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 134 | Български Включване и изключване Захванете верижния трион, както е показано в раздела «Работа с верижния трион». За включване на електроинструмента първо натиснете бутона за деблокиране на пусковия прекъсвач 3 и след това dнатиснете
 • Страница 135 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 135 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 135 Когато възникне откат, верижният трион се държи непредсказуемо и може да предизвика тежки травми на работещия с него или намиращи се наблизо лица. Странични срезове, коси и надлъжни срезове трябва да се изпълняват с особено
 • Страница 136 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 136 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 136 | Български Изпълнявайте надлъжни срезове с особено внимание, тъй като при тях зъбчатата опора 13 не може да бъде използвана. За да избегнете откат, водете верижния трион под остър ъгъл. Когато работите на наклонен терен, режете клони
 • Страница 137 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 137 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 137 така, че да остане тясна несрязана лента, която да действа като шарнир. Тази лента предотвратява завъртането на дървото и падането му в неправилната посока. Не прорязвайте лентата. При доближаване на среза за събаряне на
 • Страница 138 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 138 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 138 | Български Отстраняване на дефекти Таблицата по-долу показва симптоми на дефекти и как можете да си помогнете, ако електроинструментът Ви престане да работи нормално. Ако не можете да откриете и отстраните проблема, като следвате
 • Страница 139 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 139 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 139 Поддържане и сервиз Замяна/обръщане на веригата и меча (вижте фиг. А) Поддържане и почистване Проверете веригата и меча, както е описано в раздела «Обтягане на веригата». Внимание! Преди почистване и техническо обслужване
 • Страница 140 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 140 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 140 | Български След приключване на работа/съхраняване Меч с верига Почиствайте пластмасовия корпус на верижния трион с помощта на мека четка и чиста кърпа. Не използвайте вода, разтворители или полиращи препарати. Отстранете всички
 • Страница 141 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 141 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Български | 141 Бракуване С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини. Само
 • Страница 142 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 142 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 142 | Srpski Uputstva o sigurnosti sr Objašnjenja simbola sa slika Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Izvucite odmah iz
 • Страница 143 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 143 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 143 b) Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata,
 • Страница 144 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 144 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 144 | Srpski Držite električni alat za izolovane površine drške, pošto lanac testere može doći u dodir sa sopstvenim mrežnim kablom. Kontakt lanca testere sa vodom koji provodi napon može staviti pod napon metalne delove uredjaja izazvati
 • Страница 145 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 145 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 145 Izbegavajte abnormalno držanje tela i ne testerišite iznad visine ramena. Na taj način se izbegava nenamerno dodirivanje sa vrhom šine i omogućava bolja kontrola lančene testere u neočekivanim situacijama. Upotrebljavajte uvek
 • Страница 146 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 146 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 146 | Srpski 9 Zvezda za skretanje (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S) 21 Zavrtanj za pričvršćivanje 22 Zavrtanj za prihvatanje lanca 10 Lančana zaštita 23 Zatezni ispust lanca 11 Lanac testere 24 Mrežni utikač** 12 Sablja 25 Produžni kabl* 13
 • Страница 147 из 234
  OBJ_DOKU-22163-001.fm Page 147 Monday, May 3, 2010 2:47 PM Srpski | 147 Informacije o šumovima/vibracijama Merne vrednosti za šumove dobijene su prema 2000/14/EG. A-Vrednovani nivo šuma električnog alata iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 95 dB(A); Nivo snage zvuka 103 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
 • Страница 148 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 148 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 148 | Srpski – 1,0 mm2: maksimalne dužine 40 m – 1,5 mm2: maksimalne dužine 60 m – 2,5 mm2: maksimalne dužine 100 m Radi povećanja sigurnosti preporučuje se, da se koristi jedna FI-sklopka (RCD) sa maksimalno 30 mA. Ova FI-sklopka bi
 • Страница 149 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 149 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 149 16 22 – Stegnite malo poklopac 16 sa zateznom drškom 15. – Okrećite crveni zatezni prsten lanca 14 sa zaustavljačem u pravcu kazaljke na satu, sve dok se ne postigne pravo zatezanje lanca. Mehanika zaustavljača sprečava, da se
 • Страница 150 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 150 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 150 | Srpski Životni vek i snaga sečenja lančane testere zavisi od optimalnog podmazivanja. Stoga se lančana testera za vreme rada automatski podmazuje preko mlaznice za ulje 19 sa uljem za lančane testere. Za punjenje rezervoara uljem
 • Страница 151 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 151 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 151 – Da li je rezervoza ar za ulje napunjen? Kontrolišite pokazivač nivoa ulja pre rada i redovno za vreme rada. Dopunjavajtge ulje, kada nivo ulja dostigne donju ivicu prozorčeta za gledanje. Punjenje je dovoljno ca. 15 minuta,
 • Страница 152 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 152 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 152 | Srpski Testerisanje stabala (pogledajte slike E i H) Obaranje drveća (pogledajte sliku I) Obratite pažnju pri testerisanju stabala na sledeće sigurnosne propise: Nosite uvek zaštitni šlem, da bi bili zaštićeni od grana koje padaju.
 • Страница 153 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 153 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 153 Pravljenje ureza za obaranje: Napravite urez za obaranje (Y) najmanje 50 mm iznad horizontalnog ureza. Sada secite urez za obaranje toliko duboko, da ostane još da stoji spojka (obarajuća letva), koja može da deluje kao neki
 • Страница 154 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 154 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 154 | Srpski Simptomi Mogući uzroci Pomoć Lančana testera radi sa prekidima Mrežni kabel u kvaru Kontrola mrežnog kabla, u datom slučaju promeniti Spoljni ili unutrašnji kontakt je popustio Obratite se stručnom Bosch servisu Prekidač za
 • Страница 155 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 155 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Srpski | 155 Pažnja: Praznite pre slanja lančanih testera neizostavno rezervoar za ulje. Izvadite sito iz rezervoara, njega ispraznite i na kraju ponovo ubacite sito. Navedite kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno
 • Страница 156 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 156 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 156 | Srpski Dalji pribor Zaštitne rukavice . . . . . . . . . . . . 2 607 000 134 Zaštitne naočare . . . . . . . . . . . . F 016 800 178 Zaštita za sluh SNR 19 (Smanjenje nivoa zvuka 19 dB(A)) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 990
 • Страница 157 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 157 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 157 Varnostna navodila sl Razlaga slikovnih simbolov Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
 • Страница 158 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 158 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 158 | Slovensko 3) Osebna varnost a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
 • Страница 159 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 159 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 159 Varnostna opozorila za verižne žage Poskrbite, da bodo med obratovanjem žage vsi deli telesa varno oddaljeni od verige žage. Pred zagonom žage se prepričajte, da se veriga žage ničesar ne dotika. Pri opravilih z verižno
 • Страница 160 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 160 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 160 | Slovensko Preprečite nenormalno držo telesa in ne žagajte nad svojo plečno višino. S tem preprečite nenameren dotik s konico tirnice in omogočite boljši nadzor verižne žage v nepričakovanih situacijah. Vselej uporabljajte le
 • Страница 161 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 161 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 161 9 Zvezda za spremembo smeri (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S) 21 Pritrdilni sornik 22 Lovilni sornik verige 10 Zaščita verige 23 Napenjalni nastavek verige 11 Veriga žage 24 Omrežni vtič** 12 Meč 25 Podaljševalni kabel* 13
 • Страница 162 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 162 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 162 | Slovensko Podatki o hrupu/vibracijah Merilne vrednosti hrupa so izračunane v skladu z 2000/14/ES. Z A-ocenjeni nivo hrupa električnega orodja znaša običajno: nivo zvočnega tlaka 95 dB(A); zvočna moč hrupa 103 dB(A). Negotovost K=3
 • Страница 163 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 163 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 163 – 1,0 mm2: maksimalna dolžina 40 m – 1,5 mm2: maksimalna dolžina 60 m – 2,5 mm2: maksimalna dolžina 100 m Za povečanje varnosti vam priporočamo, da uporabite FI-stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo
 • Страница 164 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 164 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 164 | Slovensko – Natančno namestite pokrov 16 in prepričajte se, da so puščiče še vedno usklajene in da se lovilni sornik verige 22 nahaja v ležečem položaju v predvideni vodilni zarezi pokrova 16. 15 16 22 – Nekoliko zataknite pokrov 16
 • Страница 165 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 165 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 165 Mazanje verige žage (glejte sliki A –B) Opozorilo: Verižna žaga pri dobavi ni napolnjena z oljem za verige. Pomembno je, da jo pred uporabo napolnite z oljem. Uporaba verižne žage brez olja ali ob nivoju olja pod minimalno
 • Страница 166 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 166 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 166 | Slovensko Delo z verižno žago Pred žaganjem Pred zagonom in redno med žaganjem morate preizkusiti naslednje: – Ali je verižna žaga v tehnično varnem stanju? – Ali je oljni rezervoar napolnjen? Preverite prikaz nivoja olja pred delom
 • Страница 167 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 167 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 167 Bodite previdni na koncu reza. Takoj, ko se verižna žaga ne nahaja več v rezu, se njena teža nenadoma spremeni. Obstaja nevarnost poškodb zgornjih in spodnjih delov nog. Verižno žago odstranite iz reza le z delujočo verigo
 • Страница 168 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 168 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 168 | Slovensko Žaganje zareze: Z žago vrežite v pravem kotu k smeri padca zarezo (X – W) z globino 1/3 premera drevesa. Najprej opravite spodnji vodoravni rez. Tako boste preprečili stiskanje verige žage ali vodilne tirnice pri postavitvi
 • Страница 169 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 169 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 169 Iskanje napak V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki, kako si lahko sami pomagate, če Vaša naprava ne deluje pravilno. Če problema na ta način ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poiščite pomoč v
 • Страница 170 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 170 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 170 | Slovensko Vzdrževanje in servisiranje Vzdrževanje in čiščenje Pozor! Izključite napravo pred pričetkom vzdrževalnih ali čistilnih opravil in potegnite omrežni vtič. Enako storite v primeru, da je omrežni kabel poškodovan, narezan ali
 • Страница 171 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 171 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Slovensko | 171 Če želite verižno žago dalj časa shraniti, očistite verigo žage 11 in meč 12. Verižno žago hranite na varnem, suhem mestu, ki ni dostopno otrokom. Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na verižno žago. Prosimo pazite na
 • Страница 172 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 172 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 172 | Hrvatski Upute za sigurnost hr Objašnjenje simbola sa slikama Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
 • Страница 173 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 173 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 173 3) Sigurnost ljudi a) Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod
 • Страница 174 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 174 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 174 | Hrvatski Upute za sigurnost za lančane pile Dok pila radi držite sve dijelove tijela dalje od lanca pile. Prije startanja pile provjerite da lanac pile ne može dodirnuti dijelove tijela. Kod rada sa lančanom pilom jedan trenutak
 • Страница 175 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 175 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 175 Pilu čvrsto držite sa obje ruke, kod čega palac i prsti moraju obuhvatiti ručku lančane pile. Vaše tijelo i ruke postavite u takav položaj u kojem će moći preuzeti sile povratnog udara. Ako se poduzmu prikladne mjere, tada
 • Страница 176 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 176 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 176 | Hrvatski 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Prednja ručka Serijski broj Skretna zvijezda (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S) Štitnik lanca Lanac pile Mač Čeljusni graničnik Prsten za natezanje lanca (crveni) Stezna ručica Poklopac Simbol
 • Страница 177 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 177 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 177 Informacije o buci i vibracijama Izmjerene vrijednosti buke određene su prema 2000/14/EG. Razina buke električnog alata vrednovana sa A obično iznosi: razina zvučnog tlaka 95 dB(A); razina učinka buke 103 dB(A). Nesigurnost
 • Страница 178 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 178 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 178 | Hrvatski Ukoliko za rad stroja koristite produžni kabel, smiju se koristiti samo kablovi slijedećih presjeka vodiča: – 1,0 mm2: maksimalne dužine 40 m – 1,5 mm2: maksimalne dužine 60 m – 2,5 mm2: maksimalne dužine 100 m Za povišenje
 • Страница 179 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 179 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 179 – Poklopac 16 stavite točno na njegovo mjesto i pazite na pravilnu usmjerenost strelica i da svornjak za zahvaćanje lanca 22 zahvati u za to predviđeni vodeći prorez poklopca 16. 15 16 22 – Malo stegnite poklopac 16 sa
 • Страница 180 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 180 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 180 | Hrvatski Podmazivanje lanca pile (vidjeti slike A–B) Napomena: Lančana pila se ne isporučuje napunjena sa uljem za prianjanje lanca pile. Važno je da se prije uporabe lančana pila napuni sa ovim uljem. Rad lančane pile bez ulja za
 • Страница 181 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 181 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 181 Radovi sa lančanom pilom Prije piljenja Prije puštanja u rad i redovito tijekom piljenja, treba provesti slijedeće provjere: – Da li se lančana pila nalazi u funkcionalno sigurnom stanju? – Da li je napunjen spremnik za
 • Страница 182 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 182 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 182 | Hrvatski Najbolji rezultati piljenja će se postići ako se brzina lanca ne smanjuje pod djelovanjem preopterećenja. Oprez na kraju reza piljenja. Čim se sa lančanom pilom može slobodno rezati, neočekivano se mijenja sila težine.
 • Страница 183 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 183 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 183 Prije rušenja stabla treba uzeti u obzir prirodni nagib stabla, položaj većih grana i smjer vjetra, da bi se mogao procijeniti smjer pada stabla. Sa stabla treba ukloniti prljavštinu, kamenje, oslobođenu koru, čavle,
 • Страница 184 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 184 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 184 | Hrvatski Traženje greške Slijedeća tablica prikazuje simptome greški i kako si možete pomoći ako vaš uređaj ne bi ispravno radio. Ako na taj način ne možete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovlaštenom servisu za Bosch
 • Страница 185 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 185 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Hrvatski | 185 Održavanje i servisiranje Održavanje i čišćenje Pažnja! Prije radova čišćenja i održavanja uređaj treba isključiti i izvući mrežni utikač. Isto vrijedi ako je oštećen, zarezan ili usukan priključni kabel. Napomena: Slijedeće
 • Страница 186 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 186 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 186 | Hrvatski Ako lanac pile treba biti dulje vrijeme uskladišten, očistite lanac pile 11 i mač 12. Lančanu pilu spremite na sigurno i suho mjesto i izvan dosega djece. Ne stavljajte nikakve predmete na lančanu pilu. Lančanu pilu treba
 • Страница 187 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 187 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 187 Ohutusnõuded et Piltsümbolite selgitus Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Enne seadistamis- ja hooldustöid,
 • Страница 188 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 188 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 188 | Eesti 3) Inimeste turvalisus a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju
 • Страница 189 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 189 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 189 5) Teenindus a) Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö. Ohutusnõuded kettsaagide kasutamisel Sae töötamise ajal hoidke
 • Страница 190 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 190 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 190 | Eesti meetmete korral suudab seadme kasutaja tagasilöögijõuga toime tulla. Ärge kunagi laske kettsaagi lahti. Vältige ebaharilikku kehaasendit ja ärge kunagi saagige õlgadest kõrgemal. Sellega hoiate ära soovimatu kokkupuute siini
 • Страница 191 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 191 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 191 11 Saekett 22 Ketikinnituspolt 12 Laba 23 Ketipingutusnukk 13 Piirik 24 Võrgupistik** 14 Ketipingutusrõngas (punane) 25 Pikendusjuhe* 15 Pingutusnupp 26 Õlitaseme näit 16 Kate 27 Ventilatsiooniavad 17 Liikumise ja lõikesuuna
 • Страница 192 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 192 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 192 | Eesti Andmed müra/vibratsiooni kohta Müra mõõdetud vastavalt standardile 2000/14/EÜ. Elektrilise tööriista A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase 95 dB(A); helivõimsuse tase 103 dB(A). Mõõtemääramatus K =3 dB. Kasutage
 • Страница 193 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 193 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 193 Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada max 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD). Rikkevoolukaitselüliti tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida. Märkus toodete kohta, mida ei müüda
 • Страница 194 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 194 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 194 | Eesti 16 22 – Pingutage kate 16 pingutusnupuga 15 pisut kinni. – Keerake punast ketipingutusrõngast 14 fikseeruvalt päripäeva seni, kuni keti pinge on õige. Fiksaator hoiab ära keti lõdvenemise. Kui ketipingutusrõngast 14 on raske
 • Страница 195 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 195 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 195 – Puhastage lapiga õlipaagi korgi 4 ümbrus ja keerake kork pealt. – Ärge eemaldage filtrit. – Täitke õlipaak biolaguneva saeketiõliga. – Veenduge, et õlipaaki ei satu mustust. Keerake õlipaagi kork 4 tagasi peale. Märkus:
 • Страница 196 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 196 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 196 | Eesti Sae tagasilöök (vt joonist D) Sae tagasilöök on töötava kettsae äkiline ülesvõi tagasipaiskumine, mis võib olla põhjustatud laba otsa kokkupuutest saetava materjaliga või saeketi kinnikiildumisest. Tagasilöögi esinemisel ei ole
 • Страница 197 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 197 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 197 Kui palk on toestatud mõlemast otsast, saagige kõigepealt ülalt (Y) läbi kolmandik palgi läbimõõdust ja seejärel läbistage palk alt (Z) samast kohast, et vältida laastude laialilendamist ja sae kinnikiildumist. Seejuures
 • Страница 198 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 198 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 198 | Eesti Puutüve mõõtulõikamine (vt jooniseid L – O) Selle all mõeldakse langetatud puu lõikamist tükkideks Veenduge, et olete stabiilses asendis, ja et Teie keharaskus jaotub ühtlaselt mõlemale jalale. Võimaluse korral peaks puutüvi
 • Страница 199 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 199 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 199 Tunnused Võimalik põhjus Kõrvaldamine Saekett/juhtsiin on kuum Õlipaagis puudub õli Lisage õli Õlipaagi korgi 4 ventilatsiooniavad Puhastage õlipaagi kork 4 on ummistunud Õli väljalaske kanal on ummistunud Puhastage õli
 • Страница 200 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 200 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 200 | Eesti Automaatse õlitamise kontrollimine Keti automaatse määrimise funktsiooni võite ka ise kontrollida, lülitades sae sisse ja hoides seda otsaga papi või paberi poole. Ärge puudutage ketiga maapina ja olge turvalisuse tagamiseks 20
 • Страница 201 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 201 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Eesti | 201 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Üksnes EL liikmesriikidele: Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos
 • Страница 202 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 202 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 202 | Latviešu Drošības noteikumi lv Simbolu skaidrojums Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai
 • Страница 203 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 203 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 203 e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks
 • Страница 204 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 204 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 204 | Latviešu e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai
 • Страница 205 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 205 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 205 Ievērojiet norādījumus par ķēdes zāģa eļļošanu, ķēdes spriegošanu un piederumu nomaiņu. Nepareizi nospriegota vai nepietiekoši eļļota zāģa ķēde var pārtrūkt vai izraisīt atsitienu. Sekojiet, lai elektroinstrumenta rokturi
 • Страница 206 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 206 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 206 | Latviešu Uzsākot instrumenta lietošanu, ieteicams, lai pieredzējis speciālists praktisku piemēru veidā instruētu lietotāju par darbu ar ķēdes zāģi un aizsargaprīkojuma pareizu lietošanu. Kā pirmais vingrinājums lietotājam jāveic uz
 • Страница 207 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 207 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 207 Tehniskie parametri Ķēdes zāģis AKE 30-19 S Izstrādājuma numurs Vadotnes garums 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F.. 1900 1900 1900 m/s 12 12 12 cm 30 35 40 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90 mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1
 • Страница 208 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 208 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 208 | Latviešu Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču reāli netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var
 • Страница 209 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 209 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 209 jošajiem elementiem jābūt nodrošinātiem pret ūdens šļakatām, tiem jābūt pagatavotiem no gumijas vai pārklātiem ar gumiju. Pagarinātājkabelis jāizmanto kopā ar īpašu pretstiepes stiprinājumu. 11 23 Regulāri pārbaudiet, vai
 • Страница 210 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 210 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 210 | Latviešu 16 22 – Nostipriniet pārsegu 16 ar stiprinošā roktura 15 palīdzību, to nepievelkot līdz galam. – Lēni grieziet sarkano ķēdes spriegošanas gredzenu 14, kas apgādāts ar rastrējošo mehānismu, pulksteņa rādītāju kustības
 • Страница 211 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 211 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 211 Zāģa ķēdes kalpošanas laiks un darbspēja ir atkarīga no tās pareizas un pietiekamas eļļošanas. Darba laikā zāģa ķēde tiek eļļota automātiski, pievadot tai eļļu caur atveri 19. Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, vispirms
 • Страница 212 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 212 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 212 | Latviešu – Pārbaudiet, vai ir piepildīta eļļas tvertne. Pirms darba un periodiski darba laikā pārbaudiet eļļas līmeni kontrollogā. Papildiniet eļļas daudzumu tvertnē, ja eļļas līmenis nokrītas līdz kontrolloga apakšējai malai.
 • Страница 213 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 213 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 213 Nestrādājiet ar ķēdes zāģi, turot to izstieptās rokās. Izvairieties lietot ķēdes zāģi grūti pieejamās vietās vai stāvot uz kāpnēm. Nestrādājiet ar ķēdes zāģi, turot to paceltu virs plecu augstuma. Vislabākie zāģēšanas
 • Страница 214 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 214 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 214 | Latviešu Veicot koku zāģēšanu nogāzē, ar ķēdes zāģi strādājošajai personai jāstāv tajā nogāzes pusē, kas atrodas augstāk par krītošo koku, jo koks pēc nokrišanas var ripot vai slīdēt pa nogāzi. Pirms koka gāšanas jāizraugās
 • Страница 215 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 215 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 215 Kļūmju uzmeklēšana Šeit sniegtajā tabulā ir apkopota informācija par iespējamajām kļūmēm instrumenta darbībā un par šo kļūmju novēršanu. Ja kļūmi neizdodas atklāt un novērst saviem spēkiem, griezieties pēc palīdzības
 • Страница 216 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 216 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 216 | Latviešu Apkalpošana un apkope Apkalpošana un tīrīšana Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrīšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Rīkojieties šādi arī tad, ja instrumenta
 • Страница 217 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 217 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Latviešu | 217 Ar sukas palīdzību atbrīvojiet no netīrumiem telpu zem pārsega 16, piedziņas zobriteni 18 un vadotnes stiprinājumu. Ar tīru auduma gabaliņu attīriet eļļas izplūdes atveri 19. Ja ķēdes spriegošanas mehānisms ir grūti
 • Страница 218 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 218 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 218 | Lietuviškai Saugos nuorodos lt Pavaizduotų simbolių paaiškinimas Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir
 • Страница 219 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 219 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 219 f) Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus. 3) Žmonių sauga a) Būkite atidūs,
 • Страница 220 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 220 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 220 | Lietuviškai 5) Aptarnavimas a) Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti. Saugos nuorodos
 • Страница 221 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 221 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 221 Naudodamiesi grandininiu pjūklu imkitės visų atsargumo priemonių, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir nesusižeistumėte. Atatranka yra elektrinio įrankio netinkamo naudojimo arba neteisingo valdymo rezultatas. Jos
 • Страница 222 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 222 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 222 | Lietuviškai Tiekiamas komplektas Pavaizduoti prietaiso elementai Atsargiai išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar yra visos žemiau nurodytos dalys: Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos
 • Страница 223 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 223 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 223 Techniniai duomenys Grandininis pjūklas AKE 30-19 S 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F.. 1900 1900 1900 m/s 12 12 12 Nominali naudojamoji galia cm mm Grandžių skaičius Alyvos bakelio pripildymo kiekis ml 35 40 3/8" –
 • Страница 224 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 224 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 224 | Lietuviškai Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą. Atitikties deklaracija Atsakingai
 • Страница 225 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 225 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 225 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (žiūr. pav. A) 17 18 – Atsargiai išpakuokite visas dalis. – Dvi rodyklės ant grandinės įtempimo žiedo 14 ir dangtelio 16 turi sutapti ( ). 21 20 16 12 14 – Padėkite grandininį
 • Страница 226 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 226 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 226 | Lietuviškai – Pjūklo grandinė dar nėra įtempta. Kaip įtempti pjūklo grandinę, aprašyta skyriuje „Pjūklo grandinės įtempimas“. 11 Pjūklo grandinės įtempimas (žiūr. pav. A) Prieš pradėdami dirbti, po pirmųjų pjūvių ir pjaudami
 • Страница 227 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 227 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 227 Nuoroda: svarbu: kad tarp alyvos bakelio ir aplinkos vyktų oro mainai, tarp tinklelio ir bakelio dangtelio yra maži kompensaciniai kanalai, per kuriuos gali prasisunkti šiek tiek alyvos. Kad neišbėgtų alyva, grandininis
 • Страница 228 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 228 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 228 | Lietuviškai Pjūklo atatranka (žiūr. pav. D) Atatranka – tai staigus veikiančio grandininio pjūklo atšokimas aukštyn ir atgal, kai pjovimo metu pjovimo juostos viršūnė prisiliečia prie pjaunamo daikto arba kuomet stringa grandinė. Dėl
 • Страница 229 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 229 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 229 Darydami išilginius pjūvius būkite ypač atsargūs, nes negalėsite pasinaudoti dantyta įsikirtimo plokštele 13. Norėdami išvengti grandininio pjūklo atatrankos, pjūklą prie medžio glauskite kuo smailesniu kampu. Dirbdami su
 • Страница 230 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 230 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 230 | Lietuviškai Į horizontalų pjūvį įkalkite pleištą (Z) ir medį nuverskite. Kai medis pradeda virsti, numatytu pasitraukimo keliu išeikite iš pavojingos vietos. Saugokitės krentančių šakų, eidami neužkliūkite. Genėjimas (žiūr. pav. K)
 • Страница 231 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 231 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 231 Požymiai Galima priežastis Pašalinimas Sausa pjūklo grandinė Alyvos bakelyje nėra alyvos Pripilkite alyvos Užsikimšusi alyvos bakelio dangtelio 4 oro išleidimo anga Išvalykite alyvos bakelio dangtelį 4 Užsikimšęs alyvos
 • Страница 232 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 232 Monday, May 3, 2010 8:22 AM 232 | Lietuviškai Pjūklo grandinės ir pjovimo juostos pakeitimas ir apvertimas (žiūr. pav. A) Pjūklo grandinę ir pjovimo juostą patikrinkite, kaip nurodyta skyrelyje „Pjūklo grandinės įtempimas“. Pjovimo juostos kreipiamasis griovelis
 • Страница 233 из 234
  OBJ_BUCH-1245-001.book Page 233 Monday, May 3, 2010 8:22 AM Lietuviškai | 233 Kita papildoma įranga Apsauginės pirštinės . . . . . . . . . 2 607 000 134 Apsauginiai akiniai . . . . . . . . . . F 016 800 178 Klausos apsaugos priemonės SNR 19 (triukšmo lygio sumažinimas 19 dB(A)) . . . . . . . . . .
 • Страница 234 из 234