Инструкция для BOSCH POWER TOOLS DWM 40 L Set Professional, DWM 40 L Professional

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

OEU

OEU

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A 02Z (2013.01) T / 84 EEU

DWM 
Professional

40 L | 40 L Set

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-168-003.book  Page 1  Wednesday, January 9, 2013  12:02 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 1 Wednesday, January 9, 2013 12:02 PM OEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 02Z (2013.01) T / 84 EEU OEU DWM Professional 40 L | 40 L Set pl cs sk hu ru uk ro bg sr sl hr et lv lt Instrukcja oryginalna
 • Страница 2 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 2 Wednesday, January 9, 2013 12 2| D 1 5 w E F 1 609 92A 02Z | (9.1.13) Bosch Power Tools
 • Страница 3 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 3 Wednesday, January 9, 2013 12 3| G w v H I J Bosch Power Tools 1 609 92A 02Z | (9.1.13)
 • Страница 4 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 4 Wednesday, January 9, 2013 12:03 PM 4| 1 2 3 12 12 4 2 607 001 312 5 8 7 6 9 a 10 b 11 DWM 40 L c A 4 B C 6 13 2 605 439 017 1 609 92A 02Z | (9.1.13) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 6 Wednesday, January 9, 2013 12:0 6| Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 7 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 13 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 18 Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 23
 • Страница 6 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 7 Wednesday, January 9, 2013 12:0 Polski | 7 Polski Wskazówki bezpieczeństwa Należy przeczytać i zastosować wszystkie instrukcje i wskazówki. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI.  Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie
 • Страница 7 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 8 Wednesday, January 9, 2013 12:0 8 | Polski 9 10 11 12 13 Wyświetlacz Poziomica ustawienia poziomego Poziomica ustawienia pionowego Krawędź miernicza Futerał* * Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Elementy
 • Страница 8 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 9 Wednesday, January 9, 2013 12:0 Polski | 9 Montaż Wkładanie/wymiana baterii (zob. rys. B) Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych lub akumulatorów. Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie 6 należy przesunąć ją w kierunku
 • Страница 9 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 10 Wednesday, January 9, 2013 12 10 | Polski Praca urządzenia Włączenie  Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.  Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed
 • Страница 10 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 11 Wednesday, January 9, 2013 12 Polski | 11 Wskazówki dotyczące pracy Pomiar kątów (zob. rys. D) Ramię odchylane 1 i ramię stałe 5 należy przyłożyć płasko na przeznaczone do pomiaru krawędzie. Ukazana wartość pomiarowa a odpowiada kątowi wewnętrznemu w między ramieniem
 • Страница 11 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 12 Wednesday, January 9, 2013 12 12 | Polski Konserwacja i serwis Konserwacja i czyszczenie Aby zapewnić wydajną i bezpieczną pracę, urządzenie pomiarowe należy zawsze utrzymywać w czystości. Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.
 • Страница 12 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 13 Wednesday, January 9, 2013 12 Česky | 13 Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i
 • Страница 13 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 14 Wednesday, January 9, 2013 12 14 | Česky 8 9 10 11 12 13 Tlačítko „ON/OFF“ Displej Libela pro vodorovné vyrovnání Libela pro svislé vyrovnání Přikládací hrana Ochranná taška* * Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří do standardní dodávky. Zobrazované prvky a
 • Страница 14 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 15 Wednesday, January 9, 2013 12 Česky | 15 Vložte baterie resp. akumulátory. Dbejte přitom na správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky pro baterie. Po vložení baterií resp. akumulátorů a uzavření krytu přihrádky pro baterie 6 se měřicí přístroj
 • Страница 15 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 16 Wednesday, January 9, 2013 12 16 | Česky Zapnutí – vypnutí K zapnutí popř. vypnutí měřícího přístroje stlačte tlačítko „ON/OFF“ 8. Po vložení nebo výměně baterií resp. akumulátorů se měřicí přístroj automaticky zapne. Pokud se ca. 5 min nestiskne na měřicím přístroji
 • Страница 16 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 17 Wednesday, January 9, 2013 12 Česky | 17 Na displeji se zobrazí jako naměřená hodnota úhel w mezi ramenem základny a sklopným ramenem. Hledaný úhel v mezi ramenem základny a prodloužením ramene můžete vypočítat dle následujícího: v = 180° – w V obrázcích G až J na
 • Страница 17 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 18 Wednesday, January 9, 2013 12 18 | Slovensky Pouze pro země EU: Podle evropské směrnice 2002/96/ES musejí být neupotřebitelné měřící přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému
 • Страница 18 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 19 Wednesday, January 9, 2013 12 Slovensky | 19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Predĺženie ramena* Základné rameno Viečko priehradky na batérie Tlačidlo „HOLD“ Tlačidlo vypínača „ON/OFF“ Displej Libela na nastavenie vodorovnej polohy Libela na nastavenie zvislej polohy
 • Страница 19 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 20 Wednesday, January 9, 2013 12 20 | Slovensky Montáž Vkladanie/výmena batérií (pozri obrázok B) Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií alebo akumulátorových článkov. Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batérie 6,
 • Страница 20 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 21 Wednesday, January 9, 2013 12 Slovensky | 21 teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.  Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho
 • Страница 21 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 22 Wednesday, January 9, 2013 12 22 | Slovensky Nanášanie/prenášanie uhlov (pozri obrázok D) Priložte merací prístroj sklápacím alebo základným ramenom k obrobku. Pomocou druhého ramena nastavte požadovaný uhol a preneste tento uhol na obrobok. Pri priamom prenášaní
 • Страница 22 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 23 Wednesday, January 9, 2013 12 Magyar | 23 aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich
 • Страница 23 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 24 Wednesday, January 9, 2013 12 24 | Magyar A termék és alkalmazási lehetőségei leírása Kérjük hajtsa ki a Kezelési Utasításnak a mérőműszer képét tartalmazó kihajtható lapját, miközben a Kezelési Utasítást olvassa. Rendeltetésszerű használat A mérőműszer például a
 • Страница 24 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 25 Wednesday, January 9, 2013 12 Magyar | 25 DWM 40 L/DWM 40 L Set Mérési tartomány 0° ...220° Szögmérési pontosság ±0,1° (1,8 mm/m) Legkisebb kijelezhető egység 0,1° Üzemi hőmérséklet –10 °C...+50 °C Tárolási hőmérséklet –20 °C...+70 °C Elemek 4x1,5 V LR06 (AA)
 • Страница 25 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 26 Wednesday, January 9, 2013 12 26 | Magyar  Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulátorokat a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja. Az elemek és akkumulátorok egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy maguktól kimerülhetnek. A szárhosszabbító
 • Страница 26 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 27 Wednesday, January 9, 2013 12 Magyar | 27 helyezze fel a mérőműszert az ellenőrizni kívánt felületre. Munkavégzési tanácsok Szögmérés (lásd a „D” ábrát) Fektesse fel az 1 kihajtható szárat és az 5 alapszárat a mérésre kerülő élekre, illetve felületekre. A kijelzésre
 • Страница 27 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 28 Wednesday, January 9, 2013 12 28 | Magyar Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot. A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket. Ha a mérőműszer a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére
 • Страница 28 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 29 Wednesday, January 9, 2013 12 Русский | 29 Русский Указания по безопасности Прочитайте и выполняйте все указания. СОХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ.  Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные
 • Страница 29 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 30 Wednesday, January 9, 2013 12 30 | Русский Элементы индикации a Измеряемое значение b Предупреждение о разрядке батареек c «HOLD»-индикатор Технические данные Цифровой угломер Товарный № DWM 40 L 0 601 096 603 Цифровой угломер Товарный № Комплект поставки –
 • Страница 30 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 31 Wednesday, January 9, 2013 12 Русский | 31 бражением на внутренней стороне батарейного отсека. После установки батареек или аккумуляторных батарей и закрытия крышки батарейного отсека 6 измерительный инструмент автоматически включается. С целью проверки дисплея на
 • Страница 31 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 32 Wednesday, January 9, 2013 12 32 | Русский температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.  Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента. Повреждения измерительного инструмента могут сказываться
 • Страница 32 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 33 Wednesday, January 9, 2013 12 Русский | 33 Измеренное значение остается без изменений (также и при смещении полок по отношению друг к другу), пока Вы снова не задействуете клавишу «HOLD» 7. Нанести/перенести угол (см. рис. D) Приложите измерительный инструмент откидной
 • Страница 33 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 34 Wednesday, January 9, 2013 12 34 | Русский Сервис и консультирование на предмет использования продукции Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете
 • Страница 34 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 35 Wednesday, January 9, 2013 12 Українська | 35 Казахстан ТОО «Роберт Бош» Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента пр. Райымбека/ул. Коммунальная, 169/1 050050 г. Алматы Казахстан Тел.: +7 (727) 232 37 07 Факс: +7 (727) 233 07 87 E-Mail:
 • Страница 35 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 36 Wednesday, January 9, 2013 12 36 | Українська Опис продукту і послуг Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням вимірювального приладу і тримайте її розгорнутою весь час, поки будете читати інструкцію. Призначення Вимірювальний прилад призначений для вимірювання та
 • Страница 36 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 37 Wednesday, January 9, 2013 12 Українська | 37 DWM 40 L/DWM 40 L Set Діапазон 0° ...220° вимірювання Точність вимірювання кутів ±0,1° (1,8 мм/м) Найменша одиниця індикації 0,1° Робоча температура –10 °C...+50 °C Температура зберігання –20 °C...+70 °C Батарейки 4x1,5 В
 • Страница 37 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 38 Wednesday, January 9, 2013 12 38 | Українська Завжди міняйте одночасно всі батарейки/ акумуляторні батареї. Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника і однакової ємності.  Виймайте батарейки/акумуляторні батареї із вимірювального приладу,
 • Страница 38 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 39 Wednesday, January 9, 2013 12 Українська | 39 вальному інструменті і не будете вимірювати жоден кут, інструмент з метою заощадження батарей автоматично вимикається. Вирівнювання ватерпасами За допомогою ватерпаса 10 Ви можете вирівняти вимірювальний прилад
 • Страница 39 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 40 Wednesday, January 9, 2013 12 40 | Українська На дисплеї в якості виміряного значення показується кут w між основним та складаним плечем. Ви можете розрахувати потрібний кут v між основним плечем та подовжувачем плеча таким чином: v = 180° – w На малюнках G – J на
 • Страница 40 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 41 Wednesday, January 9, 2013 12 Română | 41 здоров’я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку. Україна ТОВ «Роберт Бош» Cервісний центр електроінструментів вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
 • Страница 41 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 42 Wednesday, January 9, 2013 12 42 | Română  Nu lucraţi cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii. Descrierea produsului şi
 • Страница 42 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 43 Wednesday, January 9, 2013 12 Română | 43 DWM 40 L/DWM 40 L Set Domeniu de măsurare 0° ...220° Precizie de măsurare unghi ±0,1° (1,8 mm/m) Cea mai mică unitate afişată 0,1° Temperatură de lucru –10 °C...+50 °C Temperatură de depozitare –20 °C...+70 °C Baterii 4x1,5 V
 • Страница 43 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 44 Wednesday, January 9, 2013 12 44 | Română Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile resp. acumulatorii în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii sau acumulatori de aceeaşi fabricaţie şi având aceeaşi capacitate.  Extrageţi bateriile resp. acumulatorii din aparatul de
 • Страница 44 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 45 Wednesday, January 9, 2013 12 Română | 45 Alinierea cu nivele Cu nivela 10 puteţi alinia orizontal aparatul de măsură iar cu nivela 11 îl puteţi alinia vertical. Puteţi folosi aparatul de măsură şi ca nivelă cu bulă de aer pentru verificarea liniilor orizontale sau
 • Страница 45 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 46 Wednesday, January 9, 2013 12 46 | Română Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare Păstraţi întotdeauna curat aparatul de măsură pentru a putea lucra bine şi sigur. Nu cufundaţi aparatul de măsură în apă sau în alte lichide. Ştergeţi-l de murdărie cu o lavetă
 • Страница 46 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 47 Wednesday, January 9, 2013 12 Български | 47 Numai pentru ţările UE: Conform Directivei Europene 2002/96/CE aparatele de măsură scoase din uz şi, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat şi dirijate
 • Страница 47 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 48 Wednesday, January 9, 2013 12 48 | Български 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сериен номер Удължител на рамото* Основно рамо Капак на гнездото за батерии Бутон «HOLD» Пусков прекъсвач «ON/OFF» Дисплей Либела за хоризонтално ориентиране Либела за вертикално ориентиране Опорен
 • Страница 48 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 49 Wednesday, January 9, 2013 12 Български | 49 DWM 40 L/DWM 40 L Set 400 mm Дължина на рамото Маса съгласно EPTAProcedure 01/2003 1,1 kg Размери (дължина х широчина х висо432 x 35 x 61 mm чина) За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният
 • Страница 49 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 50 Wednesday, January 9, 2013 12 50 | Български Монтиране на удължителя на рамото (вижте фиг. А) Поставете удължителя за рамото 4 (допълнително приспособление) отпред на разтварящото се рамо 1 (изобразено на фигура А на разгъващата се страница). При това внимавайте за
 • Страница 50 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 51 Wednesday, January 9, 2013 12 Български | 51 прете измервателния уред до проверяваната повърхност. Указания за работа Измерване на ъгли (вижте фиг. D) Допрете разтварящото се рамо 1 и основното рамо 5 плоско до, респ. върху измерваните ръбове. Изобразената стойност a
 • Страница 51 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 52 Wednesday, January 9, 2013 12 52 | Български Поддържане и сервиз Поддържане и почистване За да работите качествено и сигурно, поддържайте измервателния прибор винаги чист. Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности. Избърсвайте замърсяванията с мека,
 • Страница 52 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 53 Wednesday, January 9, 2013 12 Srpski | 53 Само за страни от ЕС: Съгласно Европейска директива 2002/96/EО измервателни уреди и съгласно Европейска директива 2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират
 • Страница 53 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 54 Wednesday, January 9, 2013 12 54 | Srpski 8 Dirka za uključivanje-isključivanje „ON/OFF“ 9 Displej 10 Libela za horizontalno centriranje 11 Libela za vertikalno centriranje 12 Ivica koja naleže 13 Zaštitna torba* * Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u
 • Страница 54 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 55 Wednesday, January 9, 2013 12 Srpski | 55 Ubacite baterije odn. akumulator. Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na unutršnjoj strani prostora za bateriju. Posle ubacivanja baterija odn. akumulatora i zatvaranja poklopca prostora za bateriju 6 se merni alat
 • Страница 55 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 56 Wednesday, January 9, 2013 12 56 | Srpski Uključivanje-isključivanje Pritisnite za uključivanje odnosno isključivanje mernog alata dirku za uključivanjeisključivanje „ON/OFF“ 8. Posle ubacivanja ili promene baterija odn. akumulatora merni alat se automatski uključuje.
 • Страница 56 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 57 Wednesday, January 9, 2013 12 Srpski | 57 Prislonite odnosno stavite bazni krak 5 i produžetak kraka ravno na ivice koje treba meriti. Na displeju će se pokazati kao merna vrednost ugao w izmedju kraka osnovice i kraka na preklapanje. Traženi ugao v izmedju kraka
 • Страница 57 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 58 Wednesday, January 9, 2013 12 58 | Slovensko Samo za EU-zemlje: Prema evropskoj smernici 2002/96/EG ne moraju više neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EG ne moraju više akumulatori/ baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i
 • Страница 58 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 59 Wednesday, January 9, 2013 12 Slovensko | 59 11 Libela za navpično usmerjanje 12 Prislonski rob 13 Zaščitna torba* * Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave. Prikazovalni elementi a Merska vrednost b Opozorilo o bateriji c „HOLD“-prikaz Tehnični
 • Страница 59 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 60 Wednesday, January 9, 2013 12 60 | Slovensko Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na notranji strani predalčka za baterije. Po vstavljanju baterij oz. akumulatorskih baterij in zaprtju pokrova predalčka za baterije 6 se merilno orodje avtomatsko vklopi.
 • Страница 60 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 61 Wednesday, January 9, 2013 12 Slovensko | 61 Vklop/izklop Za vklop oziroma izklop merilnika naklona pritisnite vklopno/izklopno tipko „ON/OFF“ 8. Po vstavljanju ali menjavi baterij oz. akumulatorskih baterij se merilno orodje avtomatsko vklopi. Če pribl. 5 min ne
 • Страница 61 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 62 Wednesday, January 9, 2013 12 62 | Slovensko Na zaslonu se kot merska vrednost prikaže kot w med osnovnim in zložljivim krakom. Iskani kot v med osnovnim krakom in podaljškom kraka lahko izračunate takole: v = 180° – w Na slikah G do J, ki so prikazane na strani, ki se
 • Страница 62 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 63 Wednesday, January 9, 2013 12 Hrvatski | 63 okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati. Pridržujemo si pravico do sprememb. Hrvatski Upute za sigurnost Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se. MOLIMO
 • Страница 63 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 64 Wednesday, January 9, 2013 12 64 | Hrvatski Pokazni elementi a Izmjerena vrijednost b Upozorenje za bateriju c „HOLD“ pokazivač Tehnički podaci Digitalni kutomjer Kataloški br. DWM 40 L 0 601 096 603 Digitalni kutomjer Kataloški br. Opseg isporuke – Produžetak kraka –
 • Страница 64 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 65 Wednesday, January 9, 2013 12 Hrvatski | 65 nja pojavit će se u trajanju cca. 20 sekundi. Nakon toga će se pokazati trenutačni kut. Ako bi se tijekom rada mjernog alata prvi puta na displeju pojavio pokazivač upozorenja za bateriju b, tada se može mjeriti još cca. 1 do
 • Страница 65 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 66 Wednesday, January 9, 2013 12 66 | Hrvatski Ako se u toku cca. 5 minuta ne bi pritisnula niti jedna tipka na mjernom alatu i ne bi izmjerio niti jedan kut, mjerni alat će se automatski isključiti u svrhu očuvanja baterija. Izravnavanje sa libelama Sa libelom 10 mjerni
 • Страница 66 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 67 Wednesday, January 9, 2013 12 Hrvatski | 67 Na slikama G do J na stranici sa slikama možete naći primjere za mjerenje sa produžetkom kraka. Održavanje i servisiranje Održavanje i čišćenje Kako bi mogli dobro i sigurno raditi, mjerni alat uvijek održavajte čistim. Ne
 • Страница 67 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 68 Wednesday, January 9, 2013 12 68 | Eesti Eesti Ohutusnõuded Lugege kõik juhised läbi ja järgige neid. HOIDKE KÕIK JUHISED HOOLIKALT ALLES.  Laske mõõteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mõõteseadme ohutu töö.
 • Страница 68 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 69 Wednesday, January 9, 2013 12 Eesti | 69 Tehnilised andmed Digitaalne nurgamõõdik Tootenumber Digitaalne nurgamõõdik Tootenumber Tarnekomplekt – Haarapikendus – Kaitsekott DWM 40 L 0 601 096 603 DWM 40 L Set 0 601 096 663   DWM 40 L/DWM 40 L Set Mõõteulatus 0°
 • Страница 69 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 70 Wednesday, January 9, 2013 12 70 | Eesti Kui patarei madala pinge indikaatortuli b vilgub, tuleb patareid või akud välja vahetada. Mõõtmisi ei saa enam teostada. Vahetage alati välja kõik patareid või akud ühekorraga. Kasutage üksnes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega
 • Страница 70 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 71 Wednesday, January 9, 2013 12 Eesti | 71 Väljarihtimine libellide abil Libelliga 10 saab mõõteseadet välja rihtida horisontaalselt ja libelliga 11 vertikaalselt. Mõõteseadet saab nagu vesiloodi kasutada horisontaalide ja vertikaalide kontrollimiseks. Selleks asetage
 • Страница 71 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 72 Wednesday, January 9, 2013 12 72 | Eesti Hooldus ja teenindus Hooldus ja puhastus Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad. Ärge kastke mõõteseadet vette ega teistesse vedelikesse. Pühkige seade puhtaks niiske, pehme
 • Страница 72 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 73 Wednesday, January 9, 2013 12 Latviešu | 73 Latviešu Drošības noteikumi Izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. PĒC IZLASĪŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.  Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot
 • Страница 73 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 74 Wednesday, January 9, 2013 12 74 | Latviešu Indikācijas elementi a Mērījuma rezultāts b Bateriju nolietošanās indikators c Indikators „HOLD“ Tehniskie parametri Digitālais leņķmērs Izstrādājuma numurs DWM 40 L 0 601 096 603 Digitālais leņķmērs Izstrādājuma numurs
 • Страница 74 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 75 Wednesday, January 9, 2013 12 Latviešu | 75 Pēc bateriju vai akumulatoru ievietošanas un bateriju nodalījuma vāciņa 6 aizvēršanas mērinstruments automātiski ieslēdzas. Lai pārbaudītu displeju, uz tā aptuveni 20 s ilgi kļūst redzami visi indikācijas elementi. Pēc tam
 • Страница 75 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 76 Wednesday, January 9, 2013 12 76 | Latviešu cieniem. Pielipušās netīrumu daļiņas vai mērinstrumenta daļu deformācija var būt par cēloni mērījumu kļūdām. Ieslēgšana un izslēgšana Lai ieslēgtu vai izslēgtu mērinstrumentu, nospiediet ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņu
 • Страница 76 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 77 Wednesday, January 9, 2013 12 Latviešu | 77 Mērīšana, izmantojot mērstieņa pagarinātāju (skatīt attēlus G –J) Mērstieņa pagarinātājs 4 (papildpiederums) ļauj veikt leņķa mērījumus, ja priekšmeta atbalsta virsma ir ievērojami īsāka par atlokāmo mērstieni 1. Nostipriniet
 • Страница 77 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 78 Wednesday, January 9, 2013 12 78 | Lietuviškai Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: 67146262 Telefakss: 67146263 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com Atbrīvošanās no nolietotajiem
 • Страница 78 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 79 Wednesday, January 9, 2013 12 Lietuviškai | 79 Prietaiso paskirtis Matavimo prietaisas yra skirtas kampams matuoti ir perkelti (horizontaliai ir vertikaliai), pvz., vykdant individualius vidaus apdailos, laiptų statybos ir išorės apdailos užsakymus. Pavaizduoti
 • Страница 79 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 80 Wednesday, January 9, 2013 12 80 | Lietuviškai DWM 40 L/DWM 40 L Set –10 °C...+50 °C Darbinė temperatūra Sandėliavimo temperatūra –20 °C...+70 °C Baterijos 4x1,5 V LR06 (AA) Akumuliatoriai 4x1,2 V HR06 (AA) Veikimo trukmė (šarminė mangano 100 val. baterija) apytikriai
 • Страница 80 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 81 Wednesday, January 9, 2013 12 Lietuviškai | 81 Kojelės ilginamosios dalies uždėjimas (žr. pav. A) Užstumkite kojelės ilginamąją dalį 4 (papildoma įranga) iš priekio ant atlenkiamosios kojelės 1 (pavaizduota atlenkiamajame puslapyje, A paveikslėlyje). Atkreipkite dėmesį
 • Страница 81 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 82 Wednesday, January 9, 2013 12 82 | Lietuviškai Darbo patarimai Kampo matavimas (žr. pav. D) Atlenkiamąją kojelę 1 ir pagrindinę kojelę 5 priglauskite prie ar ant matuojamųjų kraštų. Rodoma matavimo vertė a atitinka vidinį kampą w tarp pagrindinės kojelės ir
 • Страница 82 из 83
  OBJ_BUCH-168-003.book Page 83 Wednesday, January 9, 2013 12 Lietuviškai | 83 Priežiūra ir servisas Priežiūra ir valymas Jei norite gerai ir patikimai dirbti, reguliariai valykite prietaisą. Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius. Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštu
 • Страница 83 из 83