Инструкция для BOSCH POWER TOOLS GDS 24 Professional, GDS 30 Professional

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen

www.bosch-pt.com

1 609 929 M74 (2007.10) PS / 120

GDS 24 Professional
GDS 30 Professional

pl Instrukcją oryginalną
cs Původním návodem k 

používání

sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Одлинник руководства по 

эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

ro Instrucţiuni de folosire 

originale

bg Оригинално ръководство 

за експлоатация

sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijām oriģinālvalodā
lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-549-001.book  Page 1  Wednesday, October 24, 2007  11:22 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 1 Wednesday, October 24, 2007 11:22 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com 1 609 929 M74 (2007.10) PS / 120 GDS 24 Professional GDS 30 Professional pl Instrukcją oryginalną cs Původním návodem k používání sk Pôvodný návod
 • Страница 2 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 2 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 4 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 13 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 21 Magyar . .
 • Страница 3 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 3 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 3| 1 7 6 2 3 5 4 GDS 24 Professional GDS 30 Professional 1 609 929 M74 | (24.10.07) Bosch Power Tools
 • Страница 4 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 4 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 4 | Polski Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi pl Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
 • Страница 5 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 5 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Polski | 5 b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony
 • Страница 6 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 6 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 6 | Polski g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia
 • Страница 7 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 7 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Polski | 7 Dane techniczne Wkrętarka udarowa GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Numer katalogowy 0 601 435 1.. Znamionowa moc pobierania W 800 920 Moc wyjściowa W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30
 • Страница 8 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 8 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 8 | Polski Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco
 • Страница 9 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 9 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Polski | 9 Ustawianie prędkości obrotowej Prędkość obrotowa włączonego elektronarzędzia może być regulowana bezstopniowo, w zależności od siły nacisku na włącznik/wyłącznik 4. Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik 4 oznacza niską
 • Страница 10 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 10 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 10 | Polski Ustalanie czasu trwania udaru Wykres dla GDS 30 W diagramach (przykłady) ukazano moment obrotowy dokręcania śruby [Nm], uzależniony od czasu trwania udaru [s]: wkręcanie twarde wkręcanie miękkie. [Nm] Podane wartości są
 • Страница 11 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 11 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Polski | 11 Wartości dla maksymalnych momentów obrotowych dokręcania śrub Wartości podane w Nm, obliczone z pola przekroju śruby; wykorzystanie granicy plastyczności w 90 % (przy współczynniku tarcia μges = 0,12). Konieczna jest
 • Страница 12 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 12 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 12 | Polski Konserwacja i serwis Konserwacja i czyszczenie Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy
 • Страница 13 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 13 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Česky | 13 Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí cs VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo
 • Страница 14 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 14 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 14 | Česky e) Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat. f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
 • Страница 15 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 15 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Česky | 15 Funkční popis Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Vyklopte prosím odklápěcí stranu
 • Страница 16 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 16 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 16 | Česky Technická data Rázový utahovák GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Objednací číslo 0 601 435 1.. Jmenovitý příkon W 800 920 Výstupní výkon W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30 min Otáčky
 • Страница 17 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 17 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Česky | 17 Provoz Pracovní pokyny Funkce Používejte Vaše elektronářadí pouze s přídavnou rukojetí 2. Nástrojový držák 6 s nástrojem je poháněn elektromotorem přes převodovku a rázový mechanizmus. Na matici/šroub nasaďte jen vypnuté
 • Страница 18 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 18 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 18 | Česky Adekvátně vyplývají následující případy použití: Diagram pro GDS 24 – Tvrdé uložení je dáno u přišroubování kovu na kov při použití plochých podložek. Po relativně krátké době rázů je dosaženo maximálního kroutícího
 • Страница 19 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 19 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Česky | 19 Směrné hodnoty pro maximální utahovací momenty šroubů Údaje v Nm, vypočteno z průřezu napětí; využití meze kluzu 90 % (při součiniteli tření μges = 0,12). Pro kontrolu neustále kontrolujte utahovací moment momentovým
 • Страница 20 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 20 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 20 | Česky Údržba a servis Údržba a čištění Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně. Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a
 • Страница 21 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 21 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensky | 21 Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sk POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte
 • Страница 22 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 22 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 22 | Slovensky b) Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu
 • Страница 23 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 23 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensky | 23 g) Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú
 • Страница 24 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 24 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 24 | Slovensky Technické údaje Impulzový skrutkovač GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Vecné číslo 0 601 435 1.. Menovitý príkon W 800 920 Výkon W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30 Počet
 • Страница 25 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 25 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensky | 25 Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie rôznych typov ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj
 • Страница 26 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 26 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 26 | Slovensky Pokyny na používanie Používajte ručné elektrické náradie iba s prídavnou rukoväťou 2. Na skrutku/maticu prikladajte ručné elektrické náradie iba vo vypnutom stave. Otáčajúce sa pracovné nástroje by sa mohli zošmyknúť.
 • Страница 27 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 27 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensky | 27 Graf pre GDS 24 Graf pre GDS 30 [Nm] [Nm] 1 1 2 2 [s] [s] Maximálny uťahovací moment sa dosiahne: Maximálny uťahovací moment sa dosiahne: – pre tvrdé spojenie po cca 10 sekundách rázového uťahovania – pre mäkké
 • Страница 28 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 28 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 28 | Slovensky Príklad na zistenie doby rázového uťahovania (GDS 30) Skrutka M 24 s triedou pevnosti 8.8 = uťahovací moment skrutky 650 Nm Z grafu pre GDS 30 vychádza pri 650 Nm doba trvania rázového užahovania v dĺžke 0,8
 • Страница 29 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 29 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Magyar | 29 Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz hu FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez,
 • Страница 30 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 30 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 30 | Magyar b) Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata
 • Страница 31 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 31 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Magyar | 31 g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a
 • Страница 32 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 32 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 32 | Magyar Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési
 • Страница 33 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 33 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Magyar | 33 Összeszerelés Szerszámcsere Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból. A betétszerszámok beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a betétszerszám
 • Страница 34 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 34 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 34 | Magyar Az ütési időtartamot minden egyes kívánt meghúzási nyomatékhoz külön meg kell határozni. A ténylegesen elért meghúzási nyomatékot egy dinamométer-kulccsal mindig ellenőrizni kell. Kemény, rugós, vagy puha rögzítésű
 • Страница 35 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 35 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Magyar | 35 Grafikon GDS 30 A legmagasabb forgatónyomaték elérése: [Nm] – kemény rögzítés esetén kb. 6 másodperc ütési időtartam eltelte után – puha rögzítés esetén kb. 26 másodperc ütési időtartam eltelte után 1 A kereskedelemben
 • Страница 36 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 36 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 36 | Magyar Tippek A torziómérő rudak egy pontosan kalibrált, csökkentett átmérőjű szárral rendelkeznek. Így ezek a forgatónyomatékot korlátozzák. A torziómérő rudat az ütőcsavarozógép és a bit közé kell behelyezni. Az
 • Страница 37 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 37 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Русский | 37 Общие указания по технике безопасности для электроинструментов ru Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут
 • Страница 38 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 38 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 38 | Русский б) Применяйте средства индивидуальный защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то, защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в
 • Страница 39 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 39 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Русский | 39 ж)Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для
 • Страница 40 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 40 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 40 | Русский Технические данные Ударный винтоверт GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Предметный № 0 601 435 1.. Потребляемая мощность, номинальная Вт 800 920 Отдаваемая мощность Вт 400 500 -1 1260 1260 Нм 600/300
 • Страница 41 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 41 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Русский | 41 Приведенный уровень вибрации представляет основные виды работы электроинструмента. Однако, если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных
 • Страница 42 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 42 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 42 | Русский Установка числа оборотов Вы можете бесступенчато регулировать число оборотов включенного электроинструмента, изменяя для этого усилие нажатия выключателя 4. Жесткое, пружинящее или мягкое резьбовое соединение При слабом
 • Страница 43 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 43 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Русский | 43 Определение продолжительности работы ударного механизма Диаграмма (пример) показывает момент затяжки [Нм] в зависимости от продолжительности работы ударного механизма [c]: для жесткого соединения для мягкого соединения.
 • Страница 44 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 44 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 44 | Русский Ориентировочные значения для максимальных моментов затяжки винтов/шурупов Данные в Нм, рассчитаны из площади напряженного поверочного сечения; использования предела текучести при растяжении 90 % (при коэффициенте трения
 • Страница 45 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 45 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Русский | 45 Техобслуживание и сервис Техобслуживание и очистка До начала работ по обслуживанию и настройке электроинструмента отсоединяйте вилку шнура сети от штепсельной розетки. Для обеспечения качественной и безопасной работы
 • Страница 46 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 46 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 46 | Українська uk Загальні попередження для електроприладів в) Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води в електроприлад збільшує ризик удару електричним струмом. Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання
 • Страница 47 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 47 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Українська | 47 в) Уникайте ненавмисного вмикання. Перш ніж вмикати електроприлад в електромережу або встромляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий. Тримання пальця
 • Страница 48 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 48 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 48 | Українська 5) Сервіс а) Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час. Призначення приладу Електроприлад
 • Страница 49 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 49 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Українська | 49 Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з іншими робочими інструментами або при недостатньому
 • Страница 50 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 50 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 50 | Українська Монтаж Заміна робочого інструмента Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки. Коли будете встромляти робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб робочий інструмент добре сів в
 • Страница 51 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 51 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Українська | 51 Тривалість ударів треба визначати окремо для кожного необхідного моменту затягування. Фактичний момент затягування треба завжди перевіряти динамометричним ключем. Гвинтові з’єднання з жорсткою, пружною або м’якою
 • Страница 52 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 52 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 52 | Українська Діаграма для GDS 30 Максимальний обертальний момент досягається: [Nm] – при твердій посадці після тривалості ударів близько 6 секунд – при м’якій посадці після тривалості ударів близько 26 секунд 1 Орієнтувальні
 • Страница 53 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 53 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Українська | 53 Поради Торсійні стрижні мають хвостовик з точно каліброваним, зменшеним діаметром. Таким чином, вони обмежують обертальний момент. Торсійний стрижень встромляється між ударним гвинтовертом і бітою. Чинність має така
 • Страница 54 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 54 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 54 | Românã Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice ro AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare,
 • Страница 55 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 55 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Românã | 55 d) Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se roteşte poate duce la răniri. e) Evitaţi o
 • Страница 56 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 56 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 56 | Românã Instrucţiuni privind siguranţa specifice maşinii Nu folosiţi scula electrică dacă are cablul deteriorat. Nu atingeţi cablul deteriorat şi trageţi ştecherul de alimentare afară din priză dacă cablul se deteriorează în
 • Страница 57 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 57 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Românã | 57 Date tehnice Maşină de înşurubat cu impact GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Număr de identificare 0 601 435 1.. Putere nominală W 800 920 Putere debitată W 400 500 rot./min 1260 1260 Nm 600/300
 • Страница 58 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 58 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 58 | Românã Funcţionare Reglarea turaţiei Mod de funcţionare Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice deja pornite, exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra întrerupătorului pornit/oprit 4. Sistemul de
 • Страница 59 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 59 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Românã | 59 Variaţia momentelor de torsiune depinde de următorii factorii: – – – – Rezistenţa şuruburilor/piuliţelor Tipul suportului (şaibă, arc-disc, garnitură) Rezistenţa materialului care trebuie înşurubat Condiţiile de
 • Страница 60 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 60 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 60 | Românã Valori orientative pentru momentele de strângere maxime ale şuruburilor Valorile sunt exprimate în Nm, calculate pe baza secţiunii transversale de strângere; utilizarea limitei de elasticitate 90 % (la un coeficient de
 • Страница 61 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 61 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Românã | 61 Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză. Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electrică şi fantele
 • Страница 62 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 62 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 62 | Български Общи указания за безопасна работа bg Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно
 • Страница 63 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 63 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Български | 63 дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука. в) Избягвайте опасността от включване на
 • Страница 64 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 64 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 64 | Български е) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко. ж)Използвайте електроинструментите,
 • Страница 65 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 65 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Български | 65 Технически данни Ударен винтоверт GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Каталожен номер 0 601 435 1.. Номинална консумирана мощност W 800 920 Полезна мощност W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500
 • Страница 66 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 66 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 66 | Български Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва за други дейности, с други работни инструменти или ако не
 • Страница 67 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 67 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Български | 67 Регулиране на скоростта на въртене Можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене на електроинструмента по време на работа в зависимост от силата на натиска върху пусковия прекъсвач 4. По-лек натиск върху
 • Страница 68 из 120
  OBJ_DOKU-9790-001.fm Page 68 Wednesday, October 24, 2007 1:37 PM 68 | Български Диаграма за GDS 24 Диаграма за GDS 30 [Nm] [Nm] 1 1 2 2 [s] [s] Най-висок въртящ момент се достига: Най-висок въртящ момент се достига: – за твърдо винтово съединение след прибл. 10 секунди времетраене на ударите – за
 • Страница 69 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 69 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Български | 69 Пример за определяне на времетраенето на ударите (GDS 30) Винт M 24 с клас на якост 8.8 = момент на затягане на винтовото съединение 650 Nm От диаграмата GDS 30 за 650 Nm отчитаме времетраене на ударите 0,8 секунди.
 • Страница 70 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 70 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 70 | Srpski Opšta upozorenja za električne alate sr UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Čuvajte sva
 • Страница 71 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 71 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Srpski | 71 e) Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama. f) Nosite pogodnu
 • Страница 72 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 72 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 72 | Srpski Opis funkcija Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom
 • Страница 73 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 73 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Srpski | 73 Tehnički podaci Uvrtač sa udarcima GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Broj predmeta 0 601 435 1.. Nominalna primljena snaga W 800 920 Predana snaga W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30
 • Страница 74 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 74 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 74 | Srpski Rad Uputstva za rad Način funkcionisanja Upotrebljavajte Vaš električni alat samo sa dodatnom drškom 2. Prihvat za alat 6 sa upotrebljenim alatom ima pogon preko električnog motora, prenosnika i udarnog mehanizma. Samo
 • Страница 75 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 75 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Srpski | 75 U odgovarajućoj meri dobijaju se sledeći namenski slučajevi: – Tvrdo sedište je kod zavrtanja metal na metal uz upotrebu platni. Posle relativno kratkog vremena udaraca postignut je maksimalan obrni momenat( kosi tok
 • Страница 76 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 76 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 76 | Srpski Orijentacione vrednosti za maksimalne obrtne momente stezanja zavrtanja Podaci u Nm, izračunati iz preseka napona; Korišćenje granice istecanja 90 % (kod koeficijenta trenja μges = 0,12). Za kontrolu treba zatezni obrtni
 • Страница 77 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 77 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Srpski | 77 Održavanje i servis Održavanje i čišćenje Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice. Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili. Ako bi električni
 • Страница 78 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 78 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 78 | Slovensko Splošna varnostna navodila za električna orodja c) Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago. Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara. Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
 • Страница 79 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 79 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensko | 79 d) Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe. e) Izogibajte se nenormalni telesni
 • Страница 80 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 80 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 80 | Slovensko Specifična varnostna navodila Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim kablom. Ne dotikajte se poškodovanega električnega kabla. Če se kabel poškoduje med delom, izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
 • Страница 81 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 81 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensko | 81 Tehnični podatki Udarni vijačnik GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Številka artikla 0 601 435 1.. Nazivna odjemna moč W 800 920 Izhodna moč W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30
 • Страница 82 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 82 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 82 | Slovensko Delovanje Način delovanja Prijemalo za orodje 6 z vstavnim orodjem preko gonila in udarnega mehanizma poganja elektro motor. Delovni postopek je razdeljen v dve fazi: Vijačenje in zategovanje (udarni mehanizem
 • Страница 83 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 83 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensko | 83 Temu strezno sledijo naslednji primeri uporabe: Diagram za GDS 24 – Trdo nasedanje pri privijanju kovine na kovino ob uporabi podložk. Po relativno kratkem času udarjanja je dosežen maksimalni zatezni moment (strm
 • Страница 84 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 84 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 84 | Slovensko Orientacijske vrednosti za maksimalne zatezne momente vijakov Podatki v Nm, izračunani iz prereza napetosti; izkoristek meje elastičnosti 90 % (pri tornem številu μges = 0,12). Zaradi kontrole je treba zatezni moment
 • Страница 85 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 85 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Slovensko | 85 Vzdrževanje in servisiranje Odlaganje Vzdrževanje in čiščenje Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo. Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
 • Страница 86 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 86 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 86 | Hrvatski Opće upute za sigurnost za električne alate hr UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške
 • Страница 87 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 87 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Hrvatski | 87 e) Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama. f)
 • Страница 88 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 88 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 88 | Hrvatski Opis djelovanja Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Molimo otvorite preklopnu stranicu
 • Страница 89 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 89 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Hrvatski | 89 Tehnički podaci Udarni odvijač GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Kataloški br. 0 601 435 1.. Nazivna primljena snaga W 800 920 Predana snaga W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30 Broj
 • Страница 90 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 90 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 90 | Hrvatski Rad Način djelovanja Stezač alata 6 sa radnim alatom dobiva pogon od elektromotora, preko prijenosnika i udarnog mehanizma. Radna operacija se raščlanjuje u dvije faze: uvijanje vijaka i stezanje (djeluje udarni
 • Страница 91 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 91 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Hrvatski | 91 Odgovarajuće tomu dobiju se slijedeći slučajevi primjene: – Tvrđe dosjedanje postoji kod vijčanih spojeva metala na metal, kod primjene podložnih pločica. Nakon relativno kratkog vremena udara postiže se maksimalni
 • Страница 92 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 92 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM 92 | Hrvatski Približne vrijednosti za maksimalne momente stezanja vijaka Podaci u Nm izračunati su iz naponskog presjeka, iskorištenja granice razvlačenja 90 % (kod koeficijenta trenja μges = 0,12). Za provjeru, moment stezanja
 • Страница 93 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 93 Wednesday, October 24, 2007 11:05 AM Hrvatski | 93 Održavanje i servisiranje Zbrinjavanje Održavanje i čišćenje Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu. Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz
 • Страница 94 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 94 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 94 | Eesti Üldised ohutusjuhised et Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. TÄHELEPANU Hoidke kõik ohutusnõuded ja
 • Страница 95 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 95 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Eesti | 95 d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi. e) Vältige ebatavalist
 • Страница 96 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 96 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 96 | Eesti Tööpõhimõtte kirjeldus Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Avage kokkuvolditud lehekülg, millel on toodud
 • Страница 97 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 97 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Eesti | 97 Tehnilised andmed Löökmutrikeeraja GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Tootenumber 0 601 435 1.. Nimivõimsus W 800 920 Väljundvõimsus W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300 1000/500 M 24 M 30 min
 • Страница 98 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 98 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 98 | Eesti Kasutus Tööjuhised Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega 2. Tööviis Padruni 6 ja tarviku paneb tööle elektrimootor reduktori ja löögimehhanismi kaudu. Tööprotsess jaguneb kahte etappi: kruvikeeramine ja pingutamine
 • Страница 99 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 99 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Eesti | 99 Vastavalt sellele tulenevad järgmised kasutusjuhud: – Kõva ühendus esineb metalli ühendamisel metalliga, kasutades alusseibe. Maksimaalne pöördemoment saavutatakse suhteliselt lühikese löögiaja möödudes (järsk kõver).
 • Страница 100 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 100 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 100 | Eesti Kruvide pingutuspöördemomentide orienteeruvad väärtused Andmed Nm-tes, arvestatud pinge ristlõikest; venivuspiiri ärakasutamine 90 % (hõõrdetegur μges = 0,12). Tegelikult saavutatud pingutuspöördemomenti tuleb alati
 • Страница 101 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 101 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Eesti | 101 Hooldus ja teenindus Hooldus ja puhastus Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja. Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad
 • Страница 102 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 102 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 102 | Latviešu Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem lv Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni
 • Страница 103 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 103 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Latviešu | 103 b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu)
 • Страница 104 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 104 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 104 | Latviešu g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.
 • Страница 105 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 105 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Latviešu | 105 Šajā pamācībā sniegtais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes
 • Страница 106 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 106 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 106 | Latviešu Salikšana Griešanās virziens pa labi: pārbīdiet griešanās virziena pārslēdzēju 5 līdz galam lejup (R). Darbinstrumenta nomaiņa Griešanās virziens pa kreisi: pārbīdiet griešanās virziena pārslēdzēju 5 līdz galam
 • Страница 107 из 120
  OBJ_DOKU-9795-001.fm Page 107 Wednesday, October 24, 2007 1:40 PM Latviešu | 107 Cieti, atsperīgi un mīksti skrūvju savienojumi Izmērot griezes momentu, kas veidojas triecienu fāzes laikā, un ievietojot iegūtās vērtības diagrammā, veidojas raksturlīkne, kas ilustrē skrūvēšanas procesu.
 • Страница 108 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 108 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 108 | Latviešu Skrūvju pievilkšanas maksimālā griezes momenta orientējošās vērtības Vērtības ir sniegtas Nm un aprēķinātas nospriegotam profilam 90 % līmenī no plastiskās deformācijas punkta (pie berzes koeficienta µkop = 0,12).
 • Страница 109 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 109 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Latviešu | 109 Apkalpošana un apkope Apkalpošana un tīrīšana Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. Lai nodrošinātu instrumenta ilgstošu un
 • Страница 110 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 110 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 110 | Lietuviškai Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos lt Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis,
 • Страница 111 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 111 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Lietuviškai | 111 d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti. e) Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje
 • Страница 112 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 112 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 112 | Lietuviškai Saugos nuorodos dirbantiems su šiuo prietaisu Niekuomet nedirbkite su prietaisu, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu darbo metu bus pažeistas ar nutrūks maitinimo laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat
 • Страница 113 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 113 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Lietuviškai | 113 Techniniai duomenys Smūginis suktuvas GDS 24 Professional GDS 30 Professional 0 601 434 1.. Gaminio numeris 0 601 435 1.. Nominali naudojamoji galia W 800 920 Atiduodamoji galia W 400 500 -1 1260 1260 Nm 600/300
 • Страница 114 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 114 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 114 | Lietuviškai Naudojimas Veikimo principas Į įrankių įtvarą 6 įstatytam įrankiui sukamasis ir smūginis judesiai perduodami iš elektros variklio per pavarą ir smūginį mechanizmą. Darbo procesą sudaro dvi fazės: Sukimas ir
 • Страница 115 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 115 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Lietuviškai | 115 Atitinkamai yra galimi šie jungčių tipai: Diagrama, skirta GDS 24 – Standžioji jungtis gaunama jungiant metalines dalis arba naudojant metalinę poveržlę. Po santykinai nedidelės smūgio trukmės pasiekiamas
 • Страница 116 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 116 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 116 | Lietuviškai Didžiausių varžtų užveržimo momentų orientacinės reikšmės Duomenys pateikti Nm, apskaičiuota pagal įtemptąjį skerspjūvį; išnaudojama 90 % takumo ribos (kai trinties koeficientas μges = 0,12). Pasiektą užveržimo
 • Страница 117 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 117 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM Lietuviškai | 117 Priežiūra ir servisas Priežiūra ir valymas Prieš atliekant bet kokius prietaiso reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo. Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir
 • Страница 118 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 118 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM 118 | GDS 24 GDS 30 L (mm) – M 10 50 1 608 556 001 – M 12 50 1 608 556 005 – M 14 50 1 608 556 011 – M 16 50 1 608 556 015 – M 18 54 1 608 556 021 – M 20 54 1 608 556 027 – M 22 58 1 608 556 029 – M 24 58 1 608 556 033 – M 27 58 1
 • Страница 119 из 120
  OBJ_BUCH-549-001.book Page 119 Wednesday, October 24, 2007 11:17 AM | 119 GDS 24 GDS 30 L (mm) – 1“ 175 1 608 507 002 – 1“ 250 1 608 507 003 Ø mm L (mm) – 10 195 1 608 506 009 – 12 195 1 608 506 010 – 14 195 1 608 506 011 – 16 195 1 608 506 012 – 18 195 1 608 506 013 – 20 195 1 608 506 014 – 26 195
 • Страница 120 из 120