Инструкция для BOSCH POWER TOOLS GSB 19-2 REA Professional

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 932 672 (2008.10) O / 158 EEU

GSB 19-2 REA Professional

pl Instrukcją oryginalną
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-

во по эксплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-14903-001.fm  Page 1  Thursday, October 23, 2008  9:02 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 158
  OBJ_DOKU-14903-001.fm Page 1 Thursday, October 23, 2008 9:02 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany GSB 19-2 REA Professional www.bosch-pt.com 2 609 932 672 (2008.10) O / 158 EEU pl cs sk hu ru uk ro bg sr sl Instrukcją oryginalną Původní návod k používání
 • Страница 2 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 2 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 17 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 27 Magyar . .
 • Страница 3 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 3 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 3| 3 2 1 4 5 6 7 8 16 10 13 9 12 11 14 15 GSB 19-2 REA Professional A B 1 17 11 18 2 609 932 672 | (22.10.08) 19 Bosch Power Tools
 • Страница 4 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 4 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 4| 20 C D 21 22 E F 23 9 22 G H 24 24 25 10 2 609 932 672 | (22.10.08) 26 25 10 Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 5 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 5| I J X 14 27 15 K 12 L 16 28 29 4 M 4 2 609 932 672 | (22.10.08) Bosch Power Tools
 • Страница 6 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 6 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 6 | Polski Wskazówki bezpieczeństwa pl Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
 • Страница 7 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 7 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Polski | 7 b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony
 • Страница 8 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 8 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 8 | Polski g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może
 • Страница 9 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 9 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Polski | 9 Przedstawione graficznie komponenty Informacja na temat hałasu i wibracji Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych. Wartości pomiarowe wyznaczone
 • Страница 10 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 10 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 10 | Polski Dane techniczne Wiertarka udarowa GSB 19-2 REA Professional Numer katalogowy 3 601 A7C 5.. Znamionowa moc pobierania W 900 Moc wyjściowa W 455 Prędkość obrotowa bez obciążenia – 1. bieg – 2. bieg min-1 min-1 0 – 1000 0 –
 • Страница 11 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 11 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Polski | 11 Deklaracja zgodności Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
 • Страница 12 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 12 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 12 | Polski Włożyć klucz 20 w odpowiednie otwory uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 21 i unieruchomić równomiernie narzędzie robocze. Narzędzia do wkręcania śrub Przy użyciu wkładki bit 18 należy zawsze używać uniwersalnego
 • Страница 13 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 13 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Polski | 13 Wskazówka: Nie należy stosować systemu odsysania pyłu 13 podczas wkręcania i gwintowania. Pojemnik na pył należy regularnie opróżniać, gdyż w przeciwnym wypadku spada wydajność odsysania. System odsysania pyłu 13
 • Страница 14 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 14 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 14 | Polski Osadzić wiertło w uchwycie wiertarskim i zamocować je zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale „Wymiana narzędzi“. Mocno przyłożyć nie włączone elektronarzędzie do miejsca wiercenia, tak aby wiertło przylegało do
 • Страница 15 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 15 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Polski | 15 Za pomocą przełącznika biegów 2 można wybierać 2 zakresy prędkości obrotowych. Bieg I: Niski zakres prędkości obrotowej – do pracy z dużą średnicą wiercenia lub do wkręcania. Bieg II: Wysoki zakres prędkości obrotowej –
 • Страница 16 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 16 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 16 | Polski Do wiercenia w metalu należy używać tylko ostrych wierteł HSS, znajdujących się w doskonałym stanie technicznym (HSS=stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania). Odpowiednią jakość gwarantuje program części
 • Страница 17 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 17 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Česky | 17 Bezpečnostní předpisy cs Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým
 • Страница 18 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 18 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 18 | Česky e) Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat. f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
 • Страница 19 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 19 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Česky | 19 Elektronářadí držte při práci pevně oběma rukama a zajistěte si bezpečný postoj. Oběma rukama je elektronářadí vedeno bezpečněji. Zobrazené komponenty Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení elektronářadí
 • Страница 20 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 20 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 20 | Česky Informace o hluku a vibracích Měřené hodnoty byly zjištěny podle EN 60745. Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akustického tlaku 95 dB(A); hladina akustického výkonu 106 dB(A). Nepřesnost K=3 dB. Noste
 • Страница 21 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 21 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Česky | 21 Technická data Příklepová vrtačka GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Objednací číslo Jmenovitý Příkon W 900 Výstupní výkon W 455 Otáčky naprázdno – 1. stupeň – 2. stupeň min-1 min-1 0 – 1000 0 – 3000 Jmenovité otáčky
 • Страница 22 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 22 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 22 | Česky Prohlášení o shodě Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle ustanovení směrnic 2004/108/ES,
 • Страница 23 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 23 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Česky | 23 Výměna sklíčidla Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Demontáž sklíčidla (viz obr. D) Demontujte přídavnou rukojeť a uveďte přepínač volby převodu 2 do střední polohy mezi 1. a 2. stupeň. Pro
 • Страница 24 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 24 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 24 | Česky K tomu případně natočte přídavnou rukojeť 11 ke straně. Při nasazování odsávání prachu 13 jej nasuňte vodícími drážkami 23 do upnutí na elektronářadí, až slyšitelně zaskočí. Vlastní odsávání pomocí prachového boxu (viz
 • Страница 25 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 25 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Česky | 25 Provoz Uvedení do provozu Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektronářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V. Nastavení směru otáčení (viz
 • Страница 26 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 26 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 26 | Česky Pracovní pokyny Na matici/šroub nasaďte jen vypnuté elektronářadí. Otáčející se nástroje mohou sklouznout. Tipy Po delší práci s malými otáčkami by jste měli stroj k ochlazení nechat běžet naprázdno ca. 3 minuty při
 • Страница 27 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 27 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 27 Bezpečnostné pokyny sk Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
 • Страница 28 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 28 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 28 | Slovensky b) Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu
 • Страница 29 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 29 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 29 g) Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú
 • Страница 30 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 30 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 30 | Slovensky Vyobrazené komponenty Informácia o hlučnosti/vibráciách Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. Namerané hodnoty zisťované na
 • Страница 31 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 31 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 31 Technické údaje Príklepová vŕtačka GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Vecné číslo Menovitý príkon W 900 Výkon W 455 Počet voľnobežných obrátok – 1. stupeň – 2. stupeň min-1 min-1 0 – 1000 0 – 3000 Menovitý počet
 • Страница 32 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 32 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 32 | Slovensky Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustanovení smerníc 2004/108/ES,
 • Страница 33 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 33 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 33 Skrutkovacie nástroje Montáž skľučovadla (pozri obrázok E) Pri používaní skrutkovacích hrotov 18 by ste mali vždy používať univerzálny držiak skrutkovacích hrotov 19. Na skrutkovanie vždy používajte len také
 • Страница 34 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 34 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 34 | Slovensky Odsávacie zariadenie 13 pri práci pruží smerom dozadu, takže odsávací prstenec je pridržiavaný tesne pri podkladovej ploche. Odsávacie zariadenie sa automaticky zapína a vypína so zapínaním a vypínaním ručného
 • Страница 35 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 35 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 35 Vložte vrták do skľučovadla a upnite ho podľa popisu uvedenom v odseku „Výmena nástroja“. Priložte ručné elektrické náradie bez toho, aby ste ho zapínali, na plochu, ktorú plánujete vŕtať tak, aby už vrták priliehal
 • Страница 36 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 36 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 36 | Slovensky Stupeň I: Nízky rozsah obrátok; vhodný na práce s veľkým vŕtacím priemerom alebo na skrutkovanie. Stupeň II: Vysoký rozsah obrátok; na práce s malým vŕtacím priemerom. Ak sa prepínač rýchlostných stupňov 2 pri
 • Страница 37 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 37 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensky | 37 Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Bosch. Pri všetkých dopytoch a objednávkach
 • Страница 38 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 38 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 38 | Magyar Biztonsági előírások hu Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
 • Страница 39 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 39 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Magyar | 39 dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a
 • Страница 40 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 40 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 40 | Magyar 5) Szerviz-ellenőrzés a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.
 • Страница 41 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 41 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Magyar | 41 5 Szigetelt fogantyú 6 Be-/kikapcsoló rögzítőgombja 7 Fordulatszám előválasztó szabályozókerék 8 Be-/kikapcsoló 9 Porelszívó szerkezet reteszelésfeloldó gomb 10 Porgyűjtő doboz, komplett (micro szűrőrendszer) 11 Szigetelt
 • Страница 42 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 42 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 42 | Magyar Műszaki adatok Ütvefúrógép GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Cikkszám Névleges felvett teljesítmény W 900 Leadott teljesítmény W 455 Üresjárati fordulatszám – 1. fokozat – 2. fokozat perc-1 perc-1 0 – 1000 0 – 3000
 • Страница 43 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 43 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Magyar | 43 Megfelelőségi nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK, 98/37/EK
 • Страница 44 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 44 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 44 | Magyar Csavarozó szerszámok A 18 csavarozó bitek alkalmazásához használjon mindig egy 19 univerzális bittartót. Csak a csavarfejhez megfelelő csavarhúzó biteket használjon. A 3 „Fúrás/Ütvefúrás” átkapcsolót a csavarozáshoz
 • Страница 45 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 45 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Magyar | 45 – A felhasznált betétszerszám nem állhat jobban ki, mint a 16 porfogó gyűrű. – Ügyeljen arra, hogy az elszívó berendezés a peremével felfeküdjön a megmunkálásra kerülő munkadarabra, illetve falra. Ezzel egyidejűleg
 • Страница 46 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 46 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 46 | Magyar Nyomja meg a 12 gombot és benyomott gomb mellett tolja be annyira a 14 teleszkópvezetést a 13 porelszívó szerkezetbe, hogy a porfogó gyűrű a betétszerszám csúcsának közelébe kerüljön. Jobbra forgás: Fúráshoz és csavarok
 • Страница 47 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 47 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Magyar | 47 Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a 8 be-/kikapcsolót, illetve, ha az a 6 reteszelőgombbal reteszelve van, nyomja be rövid időre a 8 be-/kikapcsolót, majd engedje el azt. Munkavégzési tanácsok Az
 • Страница 48 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 48 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 48 | Magyar Vevőszolgálat és tanácsadás A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb
 • Страница 49 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 49 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 49 Указания по безопасности ru Общие указания по технике безопасности для электроинструментов Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике
 • Страница 50 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 50 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 50 | Русский ческого или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам. б) Применяйте средства индивидуальный защиты и всегда
 • Страница 51 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 51 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 51 е) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклинивают, и их легче вести. кой может привести к пожару и поражению электротоком.
 • Страница 52 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 52 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 52 | Русский Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации. 22 Шестигранный штифтовый ключ ** Применение по назначению 25 Кнопка
 • Страница 53 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 53 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 53 Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации измерен стандартизированным в ЕН 60745 методом измерения и может быть использован для сравнения инструментов. Он также пригоден для временной оценки нагрузки от
 • Страница 54 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 54 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 54 | Русский Технические данные Ударная дрель GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Товарный № Потребляемая мощность, номинальная Вт 900 Отдаваемая мощность Вт 455 Число оборотов холостого хода – 1-я передача – 2-я передача мин-1
 • Страница 55 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 55 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 55 Заявление о соответствии С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в разделе «Технические данные» продукт соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: EН 60745 согласно положениям
 • Страница 56 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 56 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 56 | Русский Вставьте ключ от патрона 20 в соответствующие отверстия патрона с зубчатым венцом 21 и равномерно зажмите рабочий инструмент. На электроинструментах с быстрозажимным сверлильным патроном можно вместо шестигранного ключа
 • Страница 57 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 57 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 57 Осторожно, опасность воспламенения! Не обрабатывайте металлические материалы с пылеотсасывающим устройством. От горячей металлической стружки могут загореться детали пылеотсасывающего устройства. Указание: Не используйте
 • Страница 58 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 58 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 58 | Русский Заменяйте фильтроэлемент 24 также, если мощность всасывания недостаточна при опорожненном боксе для пыли 10. Установка глубины сверления (см. рис. I) С помощью ограничителя глубины 27 можно установить необходимую глубину
 • Страница 59 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 59 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 59 Механический выбор передачи Переключатель передач 2 может быть задействован при медленном вращении электроинструмента. Однако, это не следует выполнять под полной нагрузкой или при максимальном числе оборотов.
 • Страница 60 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 60 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 60 | Русский Для выполнения отверстий в металле применяйте безупречные, заточенные сверла из быстрорежущей стали повышенной прочности. Соответствующее качество гарантирует программа принадлежностей фирмы Bosch. С помощью
 • Страница 61 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 61 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Русский | 61 Утилизация Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковки следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Только для стран-членов ЕС: Не выбрасывайте электроинструменты в бытовые отходы!
 • Страница 62 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 62 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 62 | Українська Вказівки з техніки безпеки uk Загальні попередження для електроприладів Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних
 • Страница 63 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 63 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Українська | 63 в) Уникайте ненавмисного вмикання. Перш ніж вмикати електроприлад в електромережу або встромляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий. Тримання пальця
 • Страница 64 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 64 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 64 | Українська 5) Сервіс а) Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час. Вказівки з техніки безпеки для електродрилів
 • Страница 65 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 65 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Українська | 65 5 Ізольована рукоятка 6 Кнопка фіксації вимикача 7 Коліщатко для встановлення кількості обертів 8 Вимикач 9 Кнопка розблокування відсмоктувального пристрою 10 Контейнер для пилу в компл. (мікрофільтрувальна система)
 • Страница 66 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 66 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 66 | Українська Технічні дані Ударний дриль GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Товарний номер Ном. споживана потужність Вт 900 Корисна потужність Вт 455 Кількість обертів на холостому ходу – 1-а швидкість – 2-а швидкість хвил.-1
 • Страница 67 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 67 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Українська | 67 Заява про відповідність Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 у відповідності до положень директив
 • Страница 68 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 68 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 68 | Українська Зубчастий свердлильний патрон (див. мал. C) Повертаючи, відкрийте зубчастий свердлильний патрон 21, щоб в нього можна було встромити робочий інструмент. Встроміть робочий інструмент. Встроміть ключ до свердлильного
 • Страница 69 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 69 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Українська | 69 Використовуйте відсмоктувальний пристрій лише для обробки бетону, цегли та будівельного каменю. Тирса і пластмасова стружка може легко забивати відсмоктувальний пристрій. Увага! Небезпека пожежі! Не оброблюйте метали
 • Страница 70 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 70 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 70 | Українська Вказівка: Негайно замініть фільтр 24, якщо він пошкоджений (напр., дірки, пошкодження м'якого герметика). При роботах з пошкодженим фільтром може пошкодитися електроприлад. Міняйте фільтр 24 також і тоді, коли
 • Страница 71 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 71 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Українська | 71 Ударне свердлення Встановіть перемикач 3 на значок «ударне свердлення». Перемикач 3 відчутно заходить в зачеплення, його можна перемикати також і коли мотор працює. Механічне перемикання швидкості Перемикати перемикач
 • Страница 72 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 72 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 72 | Українська Для роботи з бетоном, каменем і цеглою використовуйте твердосплавні свердла. Використовуйте при свердленні в металі лише бездоганні, заточені свердла з високолегованої швидкорізальної сталі. Відповідну якість гарантує
 • Страница 73 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 73 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 73 Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii ro Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare
 • Страница 74 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 74 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 74 | Română oprită. Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente. d) Înainte de pornirea sculei
 • Страница 75 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 75 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 75 Instrucţiuni privind siguranţa pentru maşini de găurit Purtaţi protecţii auditive în timpul găuririi cu percuţie. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului. Folosiţi mânerele suplimentare din setul de livrare.
 • Страница 76 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 76 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 76 | Română 10 Cutie de microfiltrare completă (sistem de microfiltrare) Informaţie privind zgomotul/vibraţiile 11 Mâner suplimentar izolat* Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745. 12 Tastă pentru reglarea ghidajului
 • Страница 77 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 77 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 77 Date tehnice Maşină de găurit cu percuţie GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Număr de identificare Putere nominală W 900 Putere debitată W 455 Turaţie la mersul în gol – Treapta 1-a – Treapta a 2-a rot./min rot./min
 • Страница 78 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 78 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 78 | Română Declaraţie de conformitate Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele standarde şi documente normative: EN 60745 conform prevederilor Directivelor
 • Страница 79 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 79 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 79 Dispozitive şurubelniţă În cazul utilizării capetelor de şurubelniţă 18 ar trebui să folosiţi întotdeauna un adaptor universal 19 pentru capete de şurubelniţă. Utilizaţi întotdeauna numai capete de şurubelniţă potrivite
 • Страница 80 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 80 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 80 | Română În timpul lucrului, dispozitivul de aspirare 13 revine în poziţia iniţială prin forţa elastică a arcului, astfel încât inelul colector de praf rămâne întotdeauna fixat etanş pe substrat. Dispozitivul de aspirare a
 • Страница 81 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 81 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 81 Introduceţi un burghiu în mandrină şi strângeţil, vezi paragraful „Schimbarea accesoriilor“. Fixaţi scula electrică, fără a o porni, pe suprafaţa care urmează a fi găurită, astfel încât burghiul să se sprijine pe aceasta.
 • Страница 82 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 82 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 82 | Română Selecţie mecanică a treptelor de turaţie Puteţi acţiona comutatorul de selecţie a treptelor de turaţie 2 atunci când scula electrică funcţionează cu turaţie scăzută. Totuşi nu ar trebui să acţionaţi comutatorul în timpul
 • Страница 83 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 83 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Română | 83 Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză. Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electrică şi fantele
 • Страница 84 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 84 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 84 | Български Указания за безопасна работа bg Общи указания за безопасна работа Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте
 • Страница 85 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 85 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 85 б) Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени
 • Страница 86 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 86 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 86 | Български троинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди. е) Поддържайте
 • Страница 87 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 87 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 87 Не използвайте електроинструмента, когато захранващият кабел е повреден. Ако по време на работа кабелът бъде повреден, не го допирайте; незабавно изключете щепсела от контакта. Повредени захранващи кабели увеличават
 • Страница 88 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 88 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 88 | Български Информация за излъчван шум и вибрации Стойностите са измерени съгласно EN 60745. Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 95 dB(A); мощност на звука 106 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
 • Страница 89 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 89 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 89 Технически данни Ударна бормашина GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Каталожен номер Номинална консумирана мощност W 900 Полезна мощност W 455 Скорост на въртене на празен ход – 1. предавка – 2. предавка min-1
 • Страница 90 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 90 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 90 | Български Декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745 съгласно изискванията на Директиви
 • Страница 91 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 91 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 91 Патронник със зъбен венец (вижте фиг. C) Чрез завъртане наляво отворете патронника със зъбен венец 21, толкова, че работният инструмент да може да бъде поставен. Вкарайте специализирания ключ 20 в предвидените за целта
 • Страница 92 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 92 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 92 | Български Внимание, опасност от пожар! При монтирано приспособление за прахоулавяне не пробивайте метални материали. Горещите метални стружки могат да възпламенят части от приспособлението за прахоулавяне. Упътване: При
 • Страница 93 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 93 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 93 Вкарайте прахоуловителната кутия отново отдолу в прахоуловителната система 13, докато усетите отчетливо прещракване. 12 mm използвайте гумения пръстен K1 с помалък отвор, за по-големи отвори – съответно гумения пръстен
 • Страница 94 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 94 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 94 | Български Избор на режима на работа Пробиване и завиване Поставете превключвателя 3 в позиция «Пробиване». Ударно пробиване Поставете превключвателя 3 на символа «Ударно пробиване». Превключвателят 3 попада в правилната позиция
 • Страница 95 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 95 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Български | 95 Полезни съвети След продължителна работа с ниска скорост на въртене трябва да охладите електроинструмента, като го оставите да работи на празен ход в продължение прибл. на 3 минути с максимална скорост на въртене. При
 • Страница 96 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 96 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 96 | Srpski Uputstva o sigurnosti sr Opšta upozorenja za električne alate UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške
 • Страница 97 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 97 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Srpski | 97 e) Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama. f) Nosite pogodnu
 • Страница 98 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 98 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 98 | Srpski Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg čvrsto drže zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom rukom. Držite Vaše radno mesto čisto. Mešavine materijala su posebno opasne. Prašina od lakog metala može
 • Страница 99 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 99 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Srpski | 99 Informacije o šumovima/vibracijama Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745. Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 95 dB(A); Nivo snage zvuka 106 dB(A). Nesigurnost K=3 dB. Nosite
 • Страница 100 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 100 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 100 | Srpski Tehnički podaci Bušilica sa udarcima GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Broj predmeta Nominalna primljena snaga W 900 Predana snaga W 455 Broj obrtaja na prazno – 1. brzina – 2. brzina min-1 min-1 0 – 1000 0 – 3000
 • Страница 101 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 101 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Srpski | 101 Izjava o usaglašenosti Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je dole „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica 2004/108/EG, 98/37/EG
 • Страница 102 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 102 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 102 | Srpski Promena stezne glave Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice. Demonža stezne glave (pogledajte sliku D) Demontirajte dodatnu dršku i dovedite prekidač za biranje brzine 2 u srednju
 • Страница 103 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 103 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Srpski | 103 Iskrenite za ovo u datom slučaju dodatnu dršku 11 u stranu. Podešavanje dubine bušenja (pogledajte sliku I) Za nameštanje usisavanja prašine 13 gurajte ga sa žljebovima vodjicama 23 u prihvat na električnom alatu, sve
 • Страница 104 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 104 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 104 | Srpski Rad Puštanje u rad Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima tipske tablice električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V. Podešavanje smera
 • Страница 105 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 105 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Srpski | 105 Prethodno biranje broja obrtaja/udaraca Sa točkićem za podešavanje biranja broja obrtaja 7 možete birati potreban broj obrtaja/udaraca i za vreme rada. Potreban broj obrtaja/udaraca je zavisan od materijala i uslova
 • Страница 106 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 106 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 106 | Slovensko Varnostna navodila sl Splošna varnostna navodila za električna orodja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar
 • Страница 107 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 107 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensko | 107 c) Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje
 • Страница 108 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 108 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 108 | Slovensko Varnostna opozorila za vrtalne stroje Pri udarnem vrtanju nosite zaščito sluha. Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha. Uporabljajte dodatne ročaje, ki so priložene električnemu orodju. Izguba nadzora nad napravo
 • Страница 109 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 109 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensko | 109 13 Sesalnik prahu 14 Teleskopsko vodilo 15 Tipka za nastavitev globinskega omejila 16 Zbiralni obroč za prah svedra 17 Globinsko omejilo* 18 Bit za vijačenje* 19 Univerzalno držalo za bit* 20 Ključ za vpenjalno
 • Страница 110 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 110 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 110 | Slovensko Tehnični podatki Udarni vrtalnik GSB 19-2 REA Professional Številka artikla 3 601 A7C 5.. Nazivna odjemna moč W 900 Izhodna moč W 455 Število vrtljajev v prostem teku – 1. stopnja – 2. stopnja min-1 min-1 0 – 1000 0
 • Страница 111 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 111 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensko | 111 Izjava o skladnosti Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z določili Direktiv 2004/108/ES,
 • Страница 112 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 112 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 112 | Slovensko Zamenjava vpenjalne glave Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice. Demontaža vpenjalne glave (glejte sliko D) Demontirajte dodatni ročaj in premaknite stikalo za
 • Страница 113 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 113 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensko | 113 Namestitev/snetje sesalnika prahu (glejte sliko F) Za snetje sesalnika praju pritisnite deblokirno tipko 9 in povlecite za sesalnik prahu v smeri naprej. Po potrebi obrnite dodatni ročaj 11 na stran. Če želite
 • Страница 114 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 114 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 114 | Slovensko Delovanje Stopnja I: Področje nizkih vrtljajev; delo z velikim vrtalnim premerom ali privijanje vijakov. Zagon Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski
 • Страница 115 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 115 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Slovensko | 115 Predizbira števila vrtljajev/števila udarcev Z kolesom za predizbiro števila vrtljajev 7 lahko potrebno število vrtljajev/število udarcev nastavljate tudi med delovanjem naprave. Ustrezno število vrtljajev/število
 • Страница 116 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 116 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 116 | Hrvatski Upute za sigurnost hr Opće upute za sigurnost za električne alate UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar,
 • Страница 117 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 117 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Hrvatski | 117 d) Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda. e) Izbjegavajte neuobičajene položaje
 • Страница 118 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 118 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 118 | Hrvatski Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pronašli skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokalnog distributera. Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje
 • Страница 119 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 119 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Hrvatski | 119 20 Ključ stezne glave* 21 Stezna glava sa zupčastim vijencem* 22 Inbus ključ ** 23 Vodeći utor uređaja za usisavanje prašine 24 Uložak filtera (mikro filter sustav) 25 Tipka za deblokiranje kutije za prašinu 26
 • Страница 120 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 120 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 120 | Hrvatski Tehnički podaci Udarna bušilica GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Kataloški br. Nazivna primljena snaga W 900 Predana snaga W 455 Broj okretaja pri praznom hodu – 1. brzina – 2. brzina min-1 min-1 0 – 1000 0 –
 • Страница 121 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 121 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Hrvatski | 121 Izjava o usklađenosti Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u „Tehnički podaci“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama smjernica 2004/108/EG,
 • Страница 122 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 122 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 122 | Hrvatski Zamjena stezne glave Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice. Demontaža stezne glave (vidjeti sliku D) Demontirajte dodatnu ručku i prekidač za biranje brzina 2 prebacite u srednji
 • Страница 123 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 123 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Hrvatski | 123 Skidanje/stavljanje uređaja za usisavanje prašine (vidjeti sliku F) Za skidanje uređaja za usisavanje prašine pritisnite tipku za deblokiranje 9 i povucite prema naprijed uređaj za usisavanje prašine. U tom slučaju
 • Страница 124 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 124 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 124 | Hrvatski Rad Puštanje u rad Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V. Namještanje smjera
 • Страница 125 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 125 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Hrvatski | 125 Manjim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje 8 smanjuje se broj okretaja/broj udaraca. Povećanjem pritiska povećava se broj okretaja/broj udaraca. Prethodno biranje broja okretaja/broja udaraca Sa
 • Страница 126 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 126 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 126 | Eesti Ohutusnõuded et Üldised ohutusjuhised Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. TÄHELEPANU Hoidke kõik
 • Страница 127 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 127 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Eesti | 127 d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi. e) Vältige ebatavalist
 • Страница 128 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 128 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 128 | Eesti Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasivõi veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustusfirma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja
 • Страница 129 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 129 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Eesti | 129 26 Tolmukoti klapp 27 Sügavuspiirik (tolmueemaldus)* 28 Tolmukogumisrõnga kummitihend 29 Tolmukogumisrõnga vabastusnupp *Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis
 • Страница 130 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 130 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 130 | Eesti Tehnilised andmed Löökpuurtrell GSB 19-2 REA Professional Tootenumber 3 601 A7C 5.. Nimivõimsus W 900 Väljundvõimsus W 455 Tühikäigupöörded – 1. käik – 2. käik min-1 min-1 0 – 1000 0 – 3000 Nimipöörded – 1. käik – 2.
 • Страница 131 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 131 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Eesti | 131 Vastavus normidele Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide 2004/108/EÜ, 98/37/EÜ (kuni
 • Страница 132 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 132 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 132 | Eesti Padruni vahetus Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja. Padruni mahavõtmine (vt joonist D) Võtke lisakäepide maha ja seadke käiguvaliku lüliti 2 1. ja 2. käigu
 • Страница 133 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 133 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Eesti | 133 Tolmueemaldusseadise mahavõtmine/paigaldamine (vt joonist F) Tolmueemaldusseadise mahavõtmiseks vajutage vabastusnupule 9 ja tõmmake tolmueemaldusseadis suunaga ette maha. Selleks keerake vajaduse korral lisakäepide 11
 • Страница 134 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 134 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 134 | Eesti Kasutus Seadme kasutuselevõtt Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral. Pöörlemissuuna
 • Страница 135 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 135 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Eesti | 135 Tööjuhised Mutrile/kruvile asetamisel peab seade olema välja lülitatud. Pöörlevad tarvikud võivad kohalt libiseda. Soovitused Pärast pikemaajalist tööd madalatel pööretel tuleks seadmel jahtumiseks lasta koormuseta
 • Страница 136 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 136 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 136 | Latviešu Drošības noteikumi lv Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem BRĪDINĀJUMS Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
 • Страница 137 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 137 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Latviešu | 137 b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana
 • Страница 138 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 138 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 138 | Latviešu g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.
 • Страница 139 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 139 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Latviešu | 139 Attēlotās sastāvdaļas Informācija par troksni un vibrāciju Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē. Mērījumi ir veikti atbilstoši standartam EN
 • Страница 140 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 140 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 140 | Latviešu Tehniskie parametri Triecienurbjmašīna GSB 19-2 REA Professional Izstrādājuma numurs 3 601 A7C 5.. Nominālā patērējamā jauda W 900 Mehāniskā jauda W 455 Griešanās ātrums brīvgaitā – 1. pārnesumam – 2. pārnesumam
 • Страница 141 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 141 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Latviešu | 141 Atbilstības deklarācija Atskrūvējiet papildroktura 11 apakšējo daļu, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, un tad ievietojiet urbšanas dziļuma ierobežotāju 17. Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka
 • Страница 142 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 142 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 142 | Latviešu Darbinstrumenti skrūvēšanai Iestiprinot skrūvgrieža uzgaļus 18, vienmēr lietojiet universālo uzgaļu turētāju 19. Izmantojiet tikai tādus skrūvgriežu uzgaļus, kas atbilst ieskrūvējamo skrūvju galvām. Veicot skrūvēšanu,
 • Страница 143 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 143 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Latviešu | 143 Putekļu uzsūkšanas ierīce 13 ir nospriegota ar atsperi un darba laikā virzās atpakaļ, tāpēc putekļu savākšanas aptvergredzens vienmēr ir piespiests virsmai. Putekļu uzsūkšanas ierīce automātiski ieslēdzas un izslēdzas
 • Страница 144 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 144 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 144 | Latviešu Nospiediet urbšanas dziļuma ierobežotāja defiksēšanas taustiņu 15 un pārvietojiet urbšanas dziļuma ierobežotāju 27 tā, lai attēlā parādītais attālums X atbilstu vēlamajam urbšanas dziļumam. Putekļu uzsūkšanas ierīces
 • Страница 145 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 145 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Latviešu | 145 Ar pārnesumu pārslēdzēju 2 var izvēlēties vienu no 2 darbvārpstas griešanās ātruma diapazoniem (ātrumiem). Pārnesums I Neliels griešanās ātrums, darbam ar liela diametra urbjiem un skrūvēšanai. Viegls spiediens uz
 • Страница 146 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 146 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 146 | Latviešu Apkalpošana un apkope Apkalpošana un tīrīšana Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. Lai nodrošinātu elektroinstrumenta
 • Страница 147 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 147 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Lietuviškai | 147 Saugos nuorodos lt Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
 • Страница 148 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 148 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 148 | Lietuviškai yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. d) Nenaudojamą elektrinį
 • Страница 149 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 149 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Lietuviškai | 149 Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus arba paties elektrinio įrankio maitinimo laidą, tai elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų. Palietus laidą, kuriuo
 • Страница 150 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 150 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 150 | Lietuviškai 18 Suktuvo antgalis* 19 Universalus suktuvo antgalių laikiklis* 20 Griebtuvo raktas* 21 Vainikinis griebtuvas* 22 Šešiabriaunis raktas ** 23 Dulkių nusiurbimo įrangos kreipiamasis griovelis 24 Filtruojamasis
 • Страница 151 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 151 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Lietuviškai | 151 Techniniai duomenys Smūginis gręžtuvas GSB 19-2 REA Professional 3 601 A7C 5.. Gaminio numeris Nominali naudojamoji galia W 900 Atiduodamoji galia W 455 Tuščiosios eigos sūkių skaičius – 1-uoju greičiu – 2-uoju
 • Страница 152 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 152 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 152 | Lietuviškai Atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktas normas arba norminius dokumentus: EN 60745 pagal direktyvų 2004/108/EB, 98/37/EB (iki
 • Страница 153 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 153 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Lietuviškai | 153 Griebtuvo nuėmimas (žiūr. pav. D) Nuimkite papildomą rankeną ir greičių perjungiklį 2 nustatykite į vidurinę padėtį tarp 1-ojo ir 2-ojo greičių. Užblokuokite gręžimo suklį, įstatydami į suklio kakliuke esančią angą
 • Страница 154 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 154 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 154 | Lietuviškai Vietinis nusiurbimas į dulkių surinkimo dėžutę (žr. pav. G) Dulkių surinkimo dėžutės 10 pripildymo lygį patogu stebėti per permatomą dangtelį 26. Gręžimo gylio nustatymas (žiūr. pav. I) Gylio ribotuvu 27 galima
 • Страница 155 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 155 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM Lietuviškai | 155 Naudojimas Paruošimas naudoti Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir į
 • Страница 156 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 156 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM 156 | Lietuviškai Sūkių skaičiaus ir smūgių skaičiaus išankstinis pasirinkimas Išankstinio sūkių nustatymo ratuku 7 galite pasirinkti reikiamą sūkių (smūgių) skaičių (taip pat ir prietaisui veikiant). Jeigu elektrinis įrankis,
 • Страница 157 из 158
  OBJ_BUCH-855-001.book Page 157 Wednesday, October 22, 2008 1:09 PM | 157 2 608 180 009 (DP 500) 2 602 025 190 1 613 001 010 2 608 030 053 (MS 65) 2 608 030 055 (MS 80) 2 608 572 149 2 608 571 067 2 607 002 614 2 607 990 050 (S 41) Bosch Power Tools 2 609 932 672 | (22.10.08)
 • Страница 158 из 158