Инструкция для BOSCH POWER TOOLS IXO

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A 0AE (2013.07) I / 236 EEU

EEU

EEU

IXO

pl

Instrukcja oryginalna

cs

Původní návod k používání

sk

Pôvodný návod na použitie

hu Eredeti használati utasítás
ru

Оригинальное руководство по эксплуатации

uk

Оригінальна інструкція з експлуатації

kk

Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы 

ro

Instrucţiuni originale

bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr

Originalne upute za rad

et

Algupärane kasutusjuhend

lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-833-007.book  Page 1  Tuesday, July 9, 2013  4:00 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 1 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany IXO www.bosch-pt.com 1 609 92A 0AE (2013.07) I / 236 EEU pl cs sk hu ru uk kk ro bg mk sr sl hr et lv lt Instrukcja oryginalna Původní návod k používání
 • Страница 2 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 2 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 7 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 22 Slovensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 35
 • Страница 3 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 3 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM |3 4 2 3 5 6 11 1 7 IXO 10 A 9 8 5 12 Bosch Power Tools 1 609 92A 0AE | (9.7.13)
 • Страница 4 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 4 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 4| B 2 1 1 C 3 1 609 92A 0AE | (9.7.13) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 5 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM |5 D 13 14 15 16 17 Bosch Power Tools 1 609 92A 0AE | (9.7.13)
 • Страница 6 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 6 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 6| E 18 F 3 1 609 92A 0AE | (9.7.13) Bosch Power Tools
 • Страница 7 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 7 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 7 Polski Wskazówki bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi OSTRZEZENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar
 • Страница 8 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 8 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 8 | Polski  Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.  Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.
 • Страница 9 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 9 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 9 na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.  Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub
 • Страница 10 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 10 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 10 | Polski sób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.  Należy
 • Страница 11 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 11 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 11 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wkrętarek  Podczas wykonywania prac, przy których śruba mogłaby natrafić na ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt
 • Страница 12 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 12 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 12 | Polski  Ładowarkę należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie może stać się przyczyną porażenia elektrycznego.  Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku. Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia
 • Страница 13 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 13 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 13 Przedstawione graficznie komponenty Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych. 1 Końcówka wkręcająca (bit)* 2 Uchwyt narzędziowy 3 Przykrywka gumowa 4
 • Страница 14 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 14 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 14 | Polski Wkrętarka akumulatorowa maks. średnica śrub/wkrętów Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 Akumulator Pojemność Liczba ogniw akumulatora Ładowarka Numer katalogowy Czas ładowania Klasa ochrony mm kg Ah min IXO 5 0,3
 • Страница 15 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 15 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 15 pozycji na drgania podczas całego czasu pracy. Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W
 • Страница 16 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 16 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 16 | Polski zamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo zranienia. Ładowanie akumulatora (zob. rys. A)  Nie używać żadnej innej ładowarki. Ładowarka dołączona do urządzenia jest dopasowana do zastosowanego w
 • Страница 17 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 17 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 17 Podczas procesu ładowania elektronarzędzia nie można używać. Jeżeli elektronarzędzie nie funkcjonuje podczas procesu ładowania, nie oznacza to, że jest ono uszkodzone.  Chronić ładowarkę przed wilgocią! Przestrzegać wskazówek
 • Страница 18 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 18 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 18 | Polski Praca Uruchamianie Ustawianie kierunku obrotów Przełącznikiem obrotów 9 można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy wciśniętym włączniku/wyłączniku 8 jest to jednak niemożliwe. Bieg w prawo: Aby wkręcić śrubę, należy
 • Страница 19 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 19 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 19 Konserwacja i serwis Konserwacja i czyszczenie  Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transporcie i składowaniu należy przełącznik kierunków obrotów nastawić na
 • Страница 20 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 20 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 20 | Polski Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 (w cenie połączenia lokalnego)
 • Страница 21 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 21 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Polski | 21 Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i
 • Страница 22 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 22 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 22 | Česky Česky Bezpečnostní upozornění Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem,
 • Страница 23 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 23 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 23  Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kabely
 • Страница 24 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 24 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 24 | Česky  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. Svědomité zacházení a používání elektronářadí  Stroj nepřetěžujte.
 • Страница 25 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 25 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 25  Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek
 • Страница 26 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 26 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 26 | Česky Bezpečnostní upozornění pro nabíječky Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.  Nabíjejte pouze akumulátory Li-ion firmy Bosch nebo akumulátory Li-ion
 • Страница 27 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 27 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 27 Určené použití Stroj je určen k zašroubování a uvolňování šroubů. Světlo tohoto elektronářadí je určené k osvětlení bezprostřední pracovní oblasti elektronářadí a není vhodné pro osvětlení prostoru v domácnosti. Zobrazené
 • Страница 28 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 28 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 28 | Česky Technická data Akumulátorový šroubovák Objednací číslo Jmenovité napětí Otáčky naprázdno max. kroutící moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393 max. průměr šroubu Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 Akumulátor Kapacita
 • Страница 29 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 29 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 29 Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může
 • Страница 30 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 30 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 30 | Česky do střední polohy. Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí poranění. Nabíjení akumulátoru (viz obr. A)  Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku. Dodaná nabíječka je sladěna s akumulátorem zabudovaným do Vašeho
 • Страница 31 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 31 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 31 Výměna nástroje (viz obr. B)  Nepoužívejte žádné oboustranné šroubovací čepele, jež jsou delší než 25 mm. Šroubovací bit 1 nasaďte přímo do nástrojového držáku 2. Excentrický nástavec/úhlový nástavec/momentový nástavec (viz
 • Страница 32 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 32 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 32 | Česky Chod vlevo: K uvolnění popř. vyšroubování šroubů přetlačte přepínač směru otáčení 9 vpravo až na doraz. Ukazatel směru otáčení pro chod vlevo 6 svítí při stisknutém spínači 8 a běžícím motoru. Zapnutí – vypnutí K uvedení
 • Страница 33 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 33 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Česky | 33 Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch. Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše
 • Страница 34 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 34 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 34 | Česky Zpracování odpadů Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do domovního odpadu! Pouze pro země
 • Страница 35 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 35 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 35 Slovensky Bezpečnostné pokyny Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
 • Страница 36 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 36 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 36 | Slovensky  Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.  Chráňte
 • Страница 37 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 37 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 37 trického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť
 • Страница 38 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 38 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 38 | Slovensky kyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.  Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú
 • Страница 39 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 39 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 39 palina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny. Servisné práce  Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa
 • Страница 40 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 40 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 40 | Slovensky  Nabíjajte len lítiovo-iónové akumulátory Bosch alebo lítiovo-iónové akumulátory zabudované do výrobkov Bosch. Napätie akumulátora musí byť vhodné pre napätie nabíjačky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a
 • Страница 41 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 41 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 41 Používanie podľa určenia Toto náradie je určené na zaskrutkovávanie a uvoľňovanie skrutiek. Svetlo tohto elektrického náradia je určené na to, aby osvetľovalo priamu pracovnú oblasť elektrického náradia a nie je vhodné na
 • Страница 42 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 42 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 42 | Slovensky Technické údaje Akumulátorový skrutkovač Vecné číslo Menovité napätie Počet voľnobežných obrátok max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393 max. skrutkovací priemer Hmotnosť podľa EPTA-Procedure
 • Страница 43 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 43 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 43 rovnávanie rôznych typov ručného elektrického náradia medzi sebou. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Avšak v
 • Страница 44 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 44 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 44 | Slovensky Montáž  Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy. V prípade neúmyselného náhodného
 • Страница 45 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 45 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 45 Toto ručné elektrické náradie sa počas nabíjania nedá používať; ak náradie počas nabíjania nefunguje, nie je to známkou žiadnej poruchy náradia.  Nabíjačku chráňte pred vlhkom! Dodržiavajte pokyny na likvidáciu. Výmena
 • Страница 46 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 46 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 46 | Slovensky Prevádzka Uvedenie do prevádzky Nastavenie smeru otáčania Prepínačom smeru otáčania 9 môžete meniť smer otáčania ručného elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač 8. Pravobežný chod: Na
 • Страница 47 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 47 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensky | 47 Údržba a servis Údržba a čistenie  Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy. V prípade
 • Страница 48 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 48 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 48 | Slovensky Transport Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení. Pri zasielaní tretími osobami
 • Страница 49 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 49 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 49 skrutky na telese náradia a obal telesa odmontujte. Elektrické pripojenie akumulátora odpojte a akumulátor vyberte. Zmeny vyhradené. Magyar Biztonsági előírások Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz
 • Страница 50 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 50 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 50 | Magyar Elektromos biztonsági előírások  A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne
 • Страница 51 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 51 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 51  Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és
 • Страница 52 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 52 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 52 | Magyar vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.  A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem
 • Страница 53 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 53 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 53 az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.  Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis
 • Страница 54 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 54 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 54 | Magyar be, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat. Biztonsági előírások a töltőkészülékek számára Tartsa távol a töltőkészüléket az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy
 • Страница 55 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 55 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 55 A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez
 • Страница 56 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 56 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 56 | Magyar 16 Forgató nyomaték előválasztó beállító gyűrű* 17 Jelölés a forgatónyomaték beállításához* 18 Reteszelés feloldó gyűrű* *A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.
 • Страница 57 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 57 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 57 Zaj és vibráció értékek A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. A készülék (A)-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke alacsonyabb, mint 70 dB(A). Bizonytalanság K =3 dB. A zajszint
 • Страница 58 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 58 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 58 | Magyar A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 11 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification
 • Страница 59 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 59 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 59 A Li-ion-akkumulátor védve van a mély kisülés ellen. Ha az akkumulátor kimerült, az elektromos kéziszerszámot egy védőkapcsoló kikapcsolja: a betétszerszám nem mozog tovább és egy halk sipoló hang hallható.  Az elektromos
 • Страница 60 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 60 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 60 | Magyar A 15 forgatónyomaték előtéten található 16 forgatónyomaték előválasztó beállító gyűrűvel a szükséges forgató nyomaték 10 fokozatban előre kiválasztható. Helyes beállítás esetén a betétszerszám azonnal leáll, mihelyt a csavarfej
 • Страница 61 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 61 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 61 Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a 8 be-/kikapcsolót. Teljesen automatikus orsóreteszelés (Auto-Lock) Ha a 8 be-/kikapcsoló nincs benyomva, a fúróorsó automatikusan reteszelve van. Így a csavarokat kimerült
 • Страница 62 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 62 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 62 | Magyar Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű cikkszámot. Vevőszolgálat és használati tanácsadás A Vevőszolgálat választ ad a
 • Страница 63 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 63 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Magyar | 63 Csak az EU-tagországok számára: Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek
 • Страница 64 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 64 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 64 | Русский Русский Сертификат о соответствии No. C-DE.АЯ46.B.46459 Срок действия сертификата о соответствии по 11.03.2017 «РОСТЕСТ – МОСКВА» 119049 г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1 Сертификаты о соответствии хранятся по адресу: ООО
 • Страница 65 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 65 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 65 пламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.  Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.
 • Страница 66 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 66 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 66 | Русский электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к
 • Страница 67 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 67 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 67 щим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.  Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и
 • Страница 68 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 68 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 68 | Русский  Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.  Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских
 • Страница 69 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 69 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 69 непреднамеренном включении выключателя возникает опасность травмирования. Защищайте электроинструмент от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Существует опасность взрыва.  При
 • Страница 70 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 70 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 70 | Русский  Детям или лицам, которые вследствие повреждения физических, сенсорных или умственных способностей или отсутствия опыта или знаний не в состоянии безопасно работать с зарядным устройством, запрещается пользоваться зарядным
 • Страница 71 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 71 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 71 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Выключатель Переключатель направления вращения Светодиод «Power Light» Рукоятка (с изолированной поверхностью) Зарядное устройство Эксцентриковая насадка* Угловая насадка* Головка для настройки
 • Страница 72 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 72 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 72 | Русский Аккумуляторный шуруповерт Зарядное устройство Товарный № Время зарядки Класс защиты IXO мин 2 607 225 809 (EU) 2 607 225 811 (UK/SMA) 2 607 225 813 (AU) 330 /II Данные по шуму и вибрации Уровень шума определен в соответствии с
 • Страница 73 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 73 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 73 Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация
 • Страница 74 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 74 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 74 | Русский Зарядка аккумулятора (см. рис. А)  Не допускается использовать никакие другие зарядные устройства. Входящее в комплект поставки зарядное устройство рассчитано на литий-ионный аккумулятор Вашего электроинструмента. 
 • Страница 75 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 75 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 75 Электроинструментом нельзя пользоваться во время его зарядки; если электроинструмент не работает во время зарядки, это не является свидетельством его неисправности.  Защищайте зарядное устройство от сырости! Учитывайте
 • Страница 76 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 76 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 76 | Русский Работа с инструментом Включение электроинструмента Установка направления вращения Выключателем направления вращения 9 можно изменять направление вращения патрона. При вжатом выключателе 8 это, однако, невозможно. Правое
 • Страница 77 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 77 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 77 Указания по применению  Устанавливайте электроинструмент на шуруп только в выключенном состоянии. Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть. Сбоку зарядного устройства 12 можно хранить до 13 отверточных насадок.
 • Страница 78 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 78 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 78 | Русский Сервис и консультирование на предмет использования продукции Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете
 • Страница 79 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 79 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Русский | 79 Беларусь ИП «Роберт Бош» ООО Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента ул. Тимирязева, 65А-020 220035, г. Минск Беларусь Тел.: +375 (17) 254 78 71 Тел.: +375 (17) 254 79 15/16 Факс: +375 (17) 254 78 75 E-Mail:
 • Страница 80 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 80 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 80 | Русский Утилизация Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию. Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор! Только
 • Страница 81 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 81 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 81 Українська Вказівки з техніки безпеки Загальні застереження для електроприладів Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або
 • Страница 82 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 82 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 82 | Українська  Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.  Захищайте
 • Страница 83 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 83 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 83  Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.  Уникайте
 • Страница 84 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 84 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 84 | Українська  Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу.
 • Страница 85 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 85 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 85 Сервіс  Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час. Вказівки з техніки безпеки для шуруповертів  При
 • Страница 86 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 86 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 86 | Українська пристрою для акумуляторів. В іншому випадку існує небезпека пожежі і вибуху.  Тримайте зарядний пристрій в чистоті. Забруднення можуть призводити до ураження електричним струмом.  Кожний раз перед використанням
 • Страница 87 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 87 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 87 Зображені компоненти Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком. 1 Біта* 2 Патрон 3 Гумовий ковпачок 4 Індикатор обертання праворуч 5 Індикатор зарядженості
 • Страница 88 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 88 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 88 | Українська Акумуляторний шуруповерт Макс. Ø гвинтів Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 Акумуляторна батарея Ємність Кількість акумуляторних елементів Зарядний пристрій Товарний номер Тривалість заряджання Клас захисту мм кг
 • Страница 89 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 89 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 89 Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього
 • Страница 90 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 90 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 90 | Українська положення. При ненавмисному приведенні в дію вимикача існує небезпека поранення. Заряджання акумуляторної батареї (див. мал. A)  Не користуйтеся іншими зарядними пристроями. Доданий зарядний пристрій розрахований на
 • Страница 91 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 91 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 91 Під час заряджання ручка електроприладу нагрівається. Це нормально. Якщо зарядний пристрій не буде потрібний протягом тривалого часу, будь ласка, витягніть штепсель з розетки. Не можна користуватися електроприладом під час
 • Страница 92 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 92 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 92 | Українська Робота Початок роботи Встановлення напрямку обертання За допомогою перемикача напрямку обертання 9 можна міняти напрямок обертання інструмента. Однак це не можливо, якщо натиснутий вимикач 8. Обертання праворуч: Для
 • Страница 93 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 93 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 93 Збоку зарядного пристрою 12 можна зберігати до 13 біт. Гніздо під біти виймається. Технічне обслуговування і сервіс Технічне обслуговування і очищення  Перед будь-якими роботами з обслуговування електроприладу (напр.,
 • Страница 94 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 94 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 94 | Українська Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
 • Страница 95 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 95 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Українська | 95 Лише для країн ЄС: Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти, пошкоджені акумуляторні батареї/батарейки або акумуляторні батареї/ батарейки, що
 • Страница 96 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 96 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 96 | Қaзақша Қaзақша Қауіпсіздік нұсқаулары Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары ЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың
 • Страница 97 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 97 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 97  Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз. Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қаупі артады.  Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз. Электр құралының
 • Страница 98 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 98 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 98 | Қaзақша  Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстатыңыз. Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.  Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз. Тірек күйде тұрып, әрқашан
 • Страница 99 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 99 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 99  Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз. Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.  Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б.
 • Страница 100 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 100 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 100 | Қaзақша  Электр құралын берік ұстаңыз. Шуруптарды бұрап бекіту және бұрап босату кезінде қысқаша жоғары мезеттер пайда болуы мүмкін.  Электр құралын жерге қоюдан алдын оның тоқтауын күтіңіз. Алмалы-салмалы аспап ілініп электр
 • Страница 101 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 101 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 101  Зарядтау құралын қосулы күйде оңай жанатын беттердің (мысалы, қағаз, мата және т.б.) үстіне қоймаңыз немесе жанғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз. Зарядтау кезінде зарядтау құралының қызуы себебінен өрт қаупі пайда
 • Страница 102 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 102 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 102 | Қaзақша 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Аккумулятордың зарядталу күйі индикаторы Айналу бағытының көрсеткіші Солға айналу Құлақша Қосқыш/өшіргіш Айналу бағытының ауыстырып-қосқышы „PowerLight“ шырағы Тұтқа (беті
 • Страница 103 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 103 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 103 Аккумуляторлы бұрауыш Электр оталдырғыш Өнім нөмірі Зарядтау уақыты Сақтық сыныпы IXO мин 2 607 225 809 (EU) 2 607 225 811 (UK/SMA) 2 607 225 813 (AU) 330 /II Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат Шу деңгейі EN 60745 стандартына
 • Страница 104 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 104 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 104 | Қaзақша Сәйкестік мәлімдемесі Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің төмендегі ереже немесе нормативті құжаттарға сәйкес екенін білдіреміз: EN 60745 (аккумулятор құрылғысы) және EN 60335
 • Страница 105 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 105 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 105 Ескертпе: аккумулятор ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын қамтамасыз ету үшін пайдалану алдында аккумуляторды зарядтау құрылғысында толығымен зарядтаңыз. Литий-иондық аккумуляторды пайдалану
 • Страница 106 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 106 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 106 | Қaзақша Эксцентрик қондырмасы/Бұрыш қондырмасы/Бұрау моменті қондырмасы (C – F суреттерін қараңыз) Эксцентрик қондырмасымен 13 шетке жақын бұрауға болады. Бұрыш қондырмасымен 14 қол жетуі қиын жайларда бұрандалы біріктірмелерді
 • Страница 107 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 107 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 107 Солға айналу Айналу бағытының көрсеткіші 6 қосқыш/өшіргіш 8 қосулы болып қозғалтқыш істеп түрғанда жанады. Қосу/өшіру Электр құралды қосу үшін қосқышты/өшіргішті 8 басып тұрыңыз. Шырақ 10 косқыш/өшіргішті 8 жай немесе толық
 • Страница 108 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 108 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 108 | Қaзақша төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз. Жасап шығару және бақылау әдістерінің мұқияттылығына қарамастан электр
 • Страница 109 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 109 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Қaзақша | 109 Тасымалдау Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады. Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу)
 • Страница 110 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 110 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 110 | Română бұрандаларды бұрап шығарып, корпус қаптамасын алып қойыңыз. Аккумулятор контактілерін ажыратып аккумуляторды шығарыңыз. Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады. Română Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii
 • Страница 111 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 111 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 111 rele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.  Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pământ ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc crescut de
 • Страница 112 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 112 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 112 | Română pător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.  Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
 • Страница 113 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 113 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 113 reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.  Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăiere. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu
 • Страница 114 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 114 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 114 | Română tric aflat sub tensiune poate pune sub tensiune componentele metalice ale sculei electrice şi electrocuta utilizatorul.  Apucaţi strâns scula electrică. În timpul înşurubării şi deşurubării de şuruburi pentru scurt timp pot
 • Страница 115 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 115 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 115  Nu folosiţi încărcătorul pe un substrat inflamabil (de ex. hârtie, textile etc.) resp. în mediu cu pericol de explozie. Din cauza încălzirii care se produce în timpul încărcării există pericol de incendiu.  Supravegheaţi
 • Страница 116 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 116 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 116 | Română 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de agăţare Întrerupător pornit/oprit Comutator de schimbare a direcţiei de rotaţie Lampă „Power Light“ Mâner (suprafaţă de prindere izolată) Încărcător Adaptor excentric* Adaptor
 • Страница 117 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 117 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 117 Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator Încărcător Număr de identificare Timp de încărcare Clasa de protecţie IXO 2 607 225 809 (EU) 2 607 225 811 (UK/SMA) 2 607 225 813 (AU) min 330 /II Informaţie privind
 • Страница 118 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 118 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 118 | Română Declaraţie de conformitate Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ corespunde următoarelor standarde sau documente normative: EN 60745 (sculă electrică cu acumulator) şi EN 60335
 • Страница 119 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 119 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 119 Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat. Pentru a asigura funcţionarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul în încărcător. Acumulatorul cu tehnologie
 • Страница 120 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 120 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 120 | Română Schimbarea accesoriilor (vezi figura B)  Nu folosiţi capete de şurubelniţă cu două vârfuri, mai lungi de 25 mm. Introduceţi bitul de şurubelniţă 1 direct în sistemul de prindere a accesoriilor 2. Adaptor excentric/adaptor
 • Страница 121 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 121 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 121 Funcţionare dreapta: Pentru înşurubarea de şuruburi apăsaţi şi împingeţi spre stânga, până la punctul de oprire, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie 9. Indicatorul direcţiei de rotaţie, funcţionare dreapta 4 se
 • Страница 122 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 122 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 122 | Română Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare  Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi
 • Страница 123 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 123 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Română | 123 România Robert Bosch SRL Centru de service Bosch Str. Horia Măcelariu Nr. 30 –34 013937 Bucureşti Tel. service scule electrice: (021) 4057540 Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com Tel. consultanţă clienţi: (021)
 • Страница 124 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 124 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 124 | Български Acumulatori/baterii: Li-Ion: Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la paragraful „Transport“, pagina 123.  Acumulatorii integraţi pot fi extraşi numai în scopul eliminării. Prin deschiderea carcasei scula electrică se
 • Страница 125 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 125 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 125 Безопасност на работното място  Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.  Не работете с електроинструмента в
 • Страница 126 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 126 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 126 | Български ползването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар. Безопасен начин на работа  Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не
 • Страница 127 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 127 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 127  Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
 • Страница 128 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 128 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 128 | Български  Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва
 • Страница 129 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 129 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 129 Указания за безопасна работа с винтоверти  Когато съществува опасност по време на работа винтът да засегне скрити под повърхността проводници под напрежение, допирайте електроинструмента само до изолираните ръкохватки.
 • Страница 130 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 130 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 130 | Български трябва да съответства на това на зарядното устройство. В противен случай съществува опасност от пожар и експлозия.  Поддържайте зарядното устройство чисто. Съществува опасност от възникване на токов удар вследствие на
 • Страница 131 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 131 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 131 Предназначение на електроинструмента Електроинструментът е предназначен за завиване и развиване на винтове. Лампата на този електроинструмент е предназначена за непосредствено осветяване на зоната на работа и не е
 • Страница 132 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 132 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 132 | Български Технически данни Акумулаторен винтоверт Каталожен номер Номинално напрежение Скорост на въртене на празен ход Mакс. въртящ момент при твърди/ меки винтови съединения по ISO 5393 Mакс. Ø на винтове Маса съгласно
 • Страница 133 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 133 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 133 Равнището на генерираните вибрации, посочено в това Ръководство за експлоатация, е определено съгласно процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде използвано за сравняване с други електроинструменти. То е подходящо
 • Страница 134 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 134 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 134 | Български Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 06.09.2011 Монтиране  Преди извършване на
 • Страница 135 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 135 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 135 равляващата електроника: вибрациите на шлифоващата плоча спират и се чува тих звуков сигнал.  След автоматичното изключване на електроинструмента не продължавайте да натискате пусковия прекъсвач. Акумулаторната батерия
 • Страница 136 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 136 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 136 | Български С ъгловата приставка 14 можете да завивате/развивате на труднодостъпни места. С помощта на пръстена за предварително регулиране на въртящия момент 16 на приставката 15 можете да настроите въртящия момент на 10 степени. При
 • Страница 137 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 137 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 137 Включване и изключване За включване на електроинструмента натиснете и задръжте пусковия прекъсвач 8. Лампата 10 свети при частично или напълно натиснат пусков прекъсвач 8 и при неблагоприятни светлинни условия подобрява
 • Страница 138 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 138 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 138 | Български Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за
 • Страница 139 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 139 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Български | 139 При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта се консултирайте с експерт в съответната област.
 • Страница 140 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 140 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 140 | Македонски Македонски Безбедносни напомени Општи напомени за безбедност за електричните апарати ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните
 • Страница 141 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 141 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 141  Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери. Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.  Електричните апарати држете ги подалеку од дожд
 • Страница 142 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 142 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 142 | Македонски ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.  Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите
 • Страница 143 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 143 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 143  Одржувајте ги грижливо електричните апарати. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат.
 • Страница 144 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 144 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 144 | Македонски користење на оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат. Безбедносни напомени за одвртувачи/зашрафувачи  Држете го уредот за изолираните површини на рачките,
 • Страница 145 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 145 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 145  Одржувајте ја чистотата на полначот. Доколку се извалка, постои опасност од електричен удар.  Пред секое користење, проверете го полначот, кабелот и приклучокот. Не го користете полначот, доколку приметите оштетувања.
 • Страница 146 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 146 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 146 | Македонски Илустрација на компоненти Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница. 1 Бит за одвртувач/зашрафувач * 2 Прифат на алатот 3 Гумено капаче 4 Приказ на
 • Страница 147 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 147 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 147 Батериски одвртувач/зашрафувач макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393 макс. поле на Ø Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003 Батерија Капацитет Број на батериски ќелии Полнач Број
 • Страница 148 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 148 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 148 | Македонски алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење. За прецизно
 • Страница 149 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 149 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 149 Монтажа  Пред било каква интервенција на електричниот апарат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, прекинувачот за правец на вртење ставете го во средна позиција. При
 • Страница 150 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 150 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 150 | Македонски Доколку приказот за наполнетост на батеријата 5 не свети повеќе, батеријата е целосно наполнета. За време на процесот на полнење, дршката на електричниот апарат се затоплува. Ова е нормално. Доколку не го употребувате,
 • Страница 151 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 151 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 151 Употреба Ставање во употреба Поставете го правецот на вртење Со прекинувачот за менување на правецот за вртење 9 може да го промените правецот на вртење на електричниот апарат. Доколку прекинувачот за
 • Страница 152 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 152 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 152 | Македонски  Доколку вретеното за дупчење е блокирано, не го притискајте прекинувачот за вклучување/исклучување 8 подолго од 15 секунди. Инаку електричниот апарат може да се оштети. Совети при работењето  Електричниот апарат
 • Страница 153 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 153 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Македонски | 153 Сервисна служба и совети при користење Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе
 • Страница 154 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 154 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 154 | Македонски Само за земји во рамки на ЕУ Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се
 • Страница 155 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 155 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 155 Srpski Uputstva o sigurnosti Opšta upozorenja za električne alate Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Čuvajte
 • Страница 156 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 156 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 156 | Srpski  Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik
 • Страница 157 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 157 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 157  Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine. Brižljiva upotreba i
 • Страница 158 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 158 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 158 | Srpski  Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u električnim alatima. Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru.  Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja
 • Страница 159 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 159 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 159 Sigurnosna uputstva za uredjaje za punjenje Držite aparat za punjenje što dalje od kiše i vlage. Prodiranje vode u aparat za punjenje povećava rizik od električnog udara.  Punite samo Bosch Li-jonske akumulatore ili
 • Страница 160 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 160 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 160 | Srpski Upotreba prema svrsi Aparat je odredjen za uvrtanje i odvrtanje zavrtanja. Svetlo na ovom elektroalatu je namenjeno za to da se direktno osvetli radna zona elektroalata i nije adekvatno za osvetljenje prostorije u
 • Страница 161 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 161 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 161 Tehnički podaci Akku-odvrtač Broj predmeta Nominalni napon Broj obrtaja na prazno max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtanja prema ISO 5393 maks. zavrtnji-Ø Težina prema EPTA-Procedure 01/2003 Baterija Kapacitet Broj
 • Страница 162 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 162 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 162 | Srpski poredjenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava
 • Страница 163 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 163 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 163 Montaža  Dovedite pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i čuvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju. Kod nenameravanog aktiviranja prekidača
 • Страница 164 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 164 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 164 | Srpski Električni alat za vreme radnje punjenja ne može da se koristi. Nije pokvaren ako za vreme radnje punjenja ne funkcioniše.  Zaštitite aparat za punjenje od vlage! Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta. Promena
 • Страница 165 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 165 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 165 Rad Puštanje u rad Podešavanje smera okretanja Sa preklopnikom smera okretanja 9 možete menjati smer okretanja električnog alata. Kod pritisnutog prekidača za uključivanje-isključivanje 8 ovo nije moguće. Desni smer: Za
 • Страница 166 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 166 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 166 | Srpski Uputstva za rad  Stavljajte električni alat samo isključen na zavrtanj. Upotrebljeni alati koji se okreću mogu skliznuti. Na strani uredjaja za punjenje 12 možete čuvati do 13 umetaka za uvrtač. Prihvat za umetke uvrtača se
 • Страница 167 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 167 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Srpski | 167 Srpski Bosch-Service Dimitrija Tucovića 59 11000 Beograd Tel.: (011) 2448546 Fax: (011) 2416293 E-Mail: asboschz@EUnet.yu Transport Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatore
 • Страница 168 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 168 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 168 | Slovensko  Integrisani akumulatori smeju samo organizovano da se uklanjaju. Otvaranjem obloge kućišta može se uništiti električni alat. Da bi izvadili akumulator iz električnog alata, upotrebljavajte prekidač za
 • Страница 169 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 169 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 169 Električna varnost  Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji.
 • Страница 170 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 170 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 170 | Slovensko šanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.  Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.
 • Страница 171 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 171 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 171  Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.  Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte
 • Страница 172 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 172 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 172 | Slovensko  Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se orodje popolnoma ustavi. Električno orodje se lahko zatakne, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad njim.  Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na
 • Страница 173 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 173 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 173  Nadzorujte otroke. S tem je zagotovljeno, da se otroci ne igrajo s polnilno napravo.  Otroci in osebe, ki zaradi svojih psihičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti ali njihove neizkušenosti ter nepoznavanja niso
 • Страница 174 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 174 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 174 | Slovensko 12 13 14 15 16 17 18 Polnilna naprava Ekscentrični nastavek* Kotni nastavek* Nastavek vrtilnega momenta* Prstan za prednastavitev vrtilnega momenta* Označba za nastavitev vrtilnega momenta* Obroč za deblokado* *Prikazan
 • Страница 175 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 175 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 175 Podatki o hrupu/vibracijah Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745. Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A je tipično manjši od 70 dB(A). Netočnost K =3 dB. Nivo hrupa pri delu lahko preseže 80 dB(A).
 • Страница 176 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 176 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 176 | Slovensko Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 11 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9
 • Страница 177 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 177 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 177 Litijevo-ionska akumulatorska baterija je zaščitena proti popolni izpraznitvi. Pri izpraznjeni akumulatorski bateriji se električno orodje s pomočjo zaščitnega stikala izklopi: vsadno orodje miruje, sliši pa se tih,
 • Страница 178 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 178 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 178 | Slovensko Montaža (glejte slike C – D) Za montažo nastavkov snemite gumijast pokrovček 3 v smeri naprej navzdol. Nato lahko nataknete nastavke. Montaža nastavkov je možna z zasukom za 45°. Demontaža (glejte slike E – F) Za demontažo
 • Страница 179 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 179 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Slovensko | 179 To omogoča privijanje vijakov tudi pri praznem akumulatorju, kar pomeni, da lahko električno orodje uporabljate kot običajni izvijač.  Pri blokiranem vrtalnem vretenu vklopno/izklopnega stikala 8 ne pritiskajte dalj kot
 • Страница 180 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 180 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 180 | Slovensko Servis in svetovanje o uporabi Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na
 • Страница 181 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 181 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 181 Akumulatorji/baterije: Li-Ion: Prosimo upoštevajte navodila v odstavku „Transport“, stran 180.  Integrirane akumulatorske baterije smete odstraniti le, če jih želite odvreči med odpadke. Z odpiranjem okrova ohišja lahko
 • Страница 182 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 182 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 182 | Hrvatski  Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.  Tijekom uporabe
 • Страница 183 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 183 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 183  Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
 • Страница 184 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 184 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 184 | Hrvatski  Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog
 • Страница 185 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 185 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 185 ta. Kontakt vijka sa golom žicom kabela pod naponom može dovesti pod napon metalne dijelove električnog alata i može uzrokovati strujni udar.  Električni alat držite čvrsto. Kod stezanja i otpuštanja vijaka mogu se na
 • Страница 186 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 186 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 186 | Hrvatski  Punjač ne koristite na lako zapaljivoj podlozi (npr. papiru, tekstilnim materijalima, itd.), odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog zagrijavanja punjača nastalog kod punjenja, postoji opasnost od požara.  Djecu držite pod
 • Страница 187 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 187 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 187 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Uška za vješanje Prekidač za uključivanje/isključivanje Preklopka smjera rotacije Svjetiljka „Power Light“ Ručka (izolirana površina zahvata) Punjač Ekscentarski nastavak* Kutni nastavak*
 • Страница 188 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 188 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 188 | Hrvatski Aku-odvijač Punjač Kataloški br. Vrijeme punjenja Klasa zaštite IXO min 2 607 225 809 (EU) 2 607 225 811 (UK/SMA) 2 607 225 813 (AU) 330 /II Informacije o buci i vibracijama Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema
 • Страница 189 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 189 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 189 Izjava o usklađenosti Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ sukladan sa slijedećim smjernicama i normativnim dokumentima: EN 60745 (akumulatorski uređaj) i EN 60335 (uređaj za
 • Страница 190 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 190 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 190 | Hrvatski Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-baterije, napunite je do kraja u punjaču. Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku
 • Страница 191 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 191 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 191 Sa kutnim nastavkom 14 možete uvijati vijke na teško dostupnim mjestima. Sa prstenom za namještanje za prethodno biranje zakretnog momenta 16, na momentnom nastavku 15, možete prethodno birati zakretni moment u 10
 • Страница 192 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 192 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 192 | Hrvatski Svjetiljka 10 svijetli kada se prekidač za uključivanje/isključivanje 8 pritisne lagano ili do kraja i omogućava osvjetljenje radnog područja u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete. Za isključivanje električnog alata
 • Страница 193 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 193 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Hrvatski | 193 Ako bi električni alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch električne alate. Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih
 • Страница 194 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 194 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 194 | Eesti Samo za zemlje EU: Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi električni alati i prema Smjernicama 2006/66/EC neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo
 • Страница 195 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 195 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 195 Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta. Ohutusnõuded tööpiirkonnas  Töökoht peab olema
 • Страница 196 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 196 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 196 | Eesti Inimeste turvalisus  Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju
 • Страница 197 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 197 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 197  Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist. 
 • Страница 198 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 198 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 198 | Eesti Teenindus  Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö. Ohutusnõuded kruvikeerajate kasutamisel  Kui teostate töid,
 • Страница 199 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 199 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 199 laadijat ise ja laske seda parandada vaid vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud akulaadija, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.  Ärge kasutage akulaadijat kergestisüttival
 • Страница 200 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 200 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 200 | Eesti 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vasaku käigu indikaator Riputusaas Lüliti (sisse/välja) Reverslüliti Lamp „Power Light“ Käepide (isoleeritud haardepind) Akulaadimisseade Ekstsentrilise liikumise otsak* Nurgaotsak*
 • Страница 201 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 201 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 201 Akukruvikeeraja Akulaadimisseade Tootenumber Laadimisaeg Kaitseaste IXO min 2 607 225 809 (EU) 2 607 225 811 (UK/SMA) 2 607 225 813 (AU) 330 /II Andmed müra/vibratsiooni kohta Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
 • Страница 202 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 202 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 202 | Eesti tad) ja EN 60335 (akulaadimisseadmed) kooskõlas direktiivide 2009/125/EÜ (määrus 1194/2012), 2011/65/EL, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ sätetega. Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01
 • Страница 203 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 203 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 203 Li-ioon-aku on kaitstud täieliku tühjenemise eest. Tühjenenud aku korral lülitab kaitselüliti elektrilise tööriista välja: tarvik ei liigu enam ning kuulda on kerget vilistavat häält.  Pärast elektrilise tööriista automaatset
 • Страница 204 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 204 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 204 | Eesti Montaaž (vt jooniseid C – D) Otsakute paigaldamiseks tõmmake kummikate 3 suunaga ette maha. Seejärel võib otsakud peale asetada. Otsakuid saab paigaldada 45° võrra nihutatult. Lahtivõtmine (vt jooniseid E – F) Otsakute
 • Страница 205 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 205 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Eesti | 205 Tööjuhised  Kruvile asetamisel peab seade olema välja lülitatud. Pöörlevad tarvikud võivad kohalt libiseda. Akulaadimisseadme 12 külgmises osas võib hoida kuni 13 kruvikeeramisotsakut. Kruvikeeramisotsakute hoidikut saab
 • Страница 206 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 206 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 206 | Eesti Eesti Vabariik Mercantile Group AS Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus Pärnu mnt. 549 76401 Saue vald, Laagri Tel.: 679 1122 Faks: 679 1129 Transport Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes
 • Страница 207 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 207 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 207  Integreeritud akusid tohib maha võtta ainult käitlemiseks. Korpuse katte avamine võib elektrilist tööriista pöördumatult vigastada. Aku eemaldamiseks seadmest vajutage lülitile (sisse/välja) 8 seni, kuni aku on täielikult
 • Страница 208 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 208 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 208 | Latviešu Elektrodrošība  Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur
 • Страница 209 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 209 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 209 na atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.  Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora
 • Страница 210 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 210 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 210 | Latviešu  Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu
 • Страница 211 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 211 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 211 jauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu. Apkalpošana  Nodrošiniet,
 • Страница 212 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 212 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 212 | Latviešu Drošības noteikumi uzlādes ierīcēm Sargājiet uzlādes ierīci no lietus vai mitruma. Uzlādes ierīcē iekļūstot mitrumam, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.  Uzlādējiet vienīgi Bosch litija-jonu akumulatorus vai Bosch
 • Страница 213 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 213 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 213 Pielietojums Elektroinstruments ir paredzēts skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai. Šajā elektroinstrumentā iebūvētā apgaismošanas spuldze ir paredzēta darba vietas izgaismošanai, bet ne apgaismojuma nodrošināšanai
 • Страница 214 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 214 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 214 | Latviešu Tehniskie parametri Akumulatora skrūvgriezis Izstrādājuma numurs Nominālais spriegums Griešanās ātrums brīvgaitā Maks. griezes moments cietam/ mīkstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393 Maks. skrūvju
 • Страница 215 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 215 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 215 dzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai. Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments
 • Страница 216 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 216 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 216 | Latviešu Montāža  Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpošanu saistītas darbības (piemēram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaiņas u.t.t.), kā arī pirms elektroinstrumenta transportēšanas vai uzglabāšanas pārvietojiet tā
 • Страница 217 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 217 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 217 Uzlādes laikā elektroinstrumenta rokturis silst. Tas ir normāli un neliecina par bojājumiem. Ja elektroinstruments ilgāku laiku netiek lietots, atvienojiet uzlādes ierīci no barojošā elektrotīkla. Elektroinstrumentu uzlādes
 • Страница 218 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 218 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 218 | Latviešu Lietošana Uzsākot lietošanu Griešanās virziena izvēle Lietojot griešanās virziena pārslēdzēju 9, var mainīt elektroinstrumenta darbvārpstas griešanās virzienu. Taču tas nav iespējams laikā, kad ir nospiests ieslēdzējs 8.
 • Страница 219 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 219 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Latviešu | 219 Uzlādes ierīces 12 sānu malas padziļinājumos var ievietot līdz 13 skrūvgrieža uzgaļiem. Uzliktnis ar skrūvgrieža uzgaļiem ir noņemams no uzlādes ierīces. Apkalpošana un apkope Apkalpošana un tīrīšana  Pirms jebkuras ar
 • Страница 220 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 220 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 220 | Latviešu Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: 67146262 Telefakss: 67146263 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com Transportēšana Uz izstrādājumam
 • Страница 221 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 221 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 221 Akumulatori un baterijas Litija-jonu akumulatori Lūdzam ievērot sadaļā „Transportēšana“ (lappuse 220) sniegtos norādījumus.  Iebūvētos akumulatorus drīkst izņemt vienīgi pirms elektroierīču utilizēšanas. Atverot
 • Страница 222 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 222 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 222 | Lietuviškai Darbo vietos saugumas  Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.  Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje
 • Страница 223 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 223 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 223 Žmonių sauga  Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio
 • Страница 224 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 224 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 224 | Lietuviškai Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas  Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto
 • Страница 225 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 225 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 225  Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 • Страница 226 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 226 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 226 | Lietuviškai  Įkraukite tik Bosch ličio jonų akumuliatorius arba Bosch gaminiuose įmontuotus akumuliatorius. Akumuliatorių įtampa turi atitikti nurodytą kroviklio akumuliatorių įkrovimo įtampą. Priešingu atveju iškyla gaisro ir
 • Страница 227 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 227 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 227 Pavaizduoti prietaiso elementai Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose. 1 Suktuvo antgalis* 2 Įrankių įtvaras 3 Guminis gaubtelis 4 Dešiniosios
 • Страница 228 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 228 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 228 | Lietuviškai Akumuliatorinis suktuvas Maks. varžtų Ø Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“ Akumuliatorius Talpa Akumuliatoriaus celių skaičius Kroviklis Gaminio numeris Įkrovimo trukmė Apsaugos klasė mm kg Ah min IXO 5 0,3 Ličio jonų
 • Страница 229 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 229 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 229 bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių
 • Страница 230 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 230 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 230 | Lietuviškai Akumuliatoriaus įkrovimas (žr. pav. A)  Nenaudokite kitokio akumuliatorių kroviklio. Kartu su elektriniu įrankiu tiekiamas kroviklis yra specialiai skirtas jūsų elektrinio įrankio ličio jonų akumuliatoriui įkrauti. 
 • Страница 231 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 231 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 231 Įrankių keitimas (žr. pav. B)  Nenaudokite dvipusių suktuvo antgalių, kurie yra ilgesni, nei 25 mm. Įstatykite suktuvo antgalį 1 tiesiai į įrankių laikiklį 2. Ekscentrinis, kampinis ir sukimo momento reguliavimo
 • Страница 232 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 232 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 232 | Lietuviškai Kairiosios sukimosi krypties indikatorius 6 dega, kai paspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis 8 ir kai veikia variklis. Įjungimas ir išjungimas Norėdami įjungti elektrinį įrankį, nuspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį 8
 • Страница 233 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 233 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM Lietuviškai | 233 Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse. Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje atliekamo
 • Страница 234 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 234 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM 234 | Lietuviškai Tik ES šalims: Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumuliatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir
 • Страница 235 из 236
  OBJ_BUCH-833-007.book Page 235 Tuesday, July 9, 2013 4:00 PM | 235 2 609 255 723 2 609 256 968 2 609 256 969 Bosch Power Tools 1 609 92A 0AE | (9.7.13)
 • Страница 236 из 236