Инструкция для BOSCH POWER TOOLS PKP 3,6 LI

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A 0DS (2013.06) PS / 77 EEU

EEU

EEU

PKP 3,6 LI

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эк-

сплуатации

uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-1684-002.book  Page 1  Thursday, June 27, 2013  3:47 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 1 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany EEU PKP 3,6 LI www.bosch-pt.com 1 609 92A 0DS (2013.06) PS / 77 EEU pl cs sk hu ru Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie
 • Страница 2 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 2 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 4 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8 Slovensky. . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 3 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM |3 5 4 1 2 3 8 7 6 PKP 3,6 LI A g 7 mm 2 609 256 A03 9 g 10 7 mm 2 609 256 A04 Bosch Power Tools 1 609 92A 0DS | (27.6.13)
 • Страница 4 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 4 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 4 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.  Nie należy udostępniać
 • Страница 5 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 5 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Polski | 5 8 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 9 Wtyczka ładowania ładowarki 10 Gniazdo ładowarki *Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny
 • Страница 6 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 6 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 6 | Polski  Po użyciu pistolet do klejenia należy ustawić w bezpiecznej pozycji, a dopiero po zupełnym ostygnięciu można go odłożyć w bezpieczne miejsce. Gorąca dysza może być przyczyną uszkodzeń i/lub spowodować oparzenia. Wskazówki
 • Страница 7 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 7 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Polski | 7 Problem Klej nie wycieka równomiernie. Przyczyna Usuwanie błędu Temperatura topnienia kleju jest za niska. Odczekać, aż pistolet do klejenia osiągnie właściwą temperaturę. Nierównomierny posuw. Spust uruchamiać wolno i
 • Страница 8 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 8 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 8 | Česky Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 (w cenie połączenia lokalnego)
 • Страница 9 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 9 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Česky | 9  Nechte svou lepicí pistoli a nabíječku opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zaručeno, že bezpečnost výrobku zůstane zachována.  Lepicí pistoli po použití bezpečně
 • Страница 10 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 10 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 10 | Česky Pracovní pokyny Ukazatel nabíjení akumulátoru červeně zeleně – –    –  – Význam Akumulátor se nabíjí Akumulátor je plně nabitý Akumulátor má méně než 30% své kapacity a měl by se nabít Akumulátor zcela vybitý  Blikání 
 • Страница 11 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 11 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Česky | 11 Chyby – příčiny a nápomoc Problém Lepicí tyčinka se netransportuje. Lepicí tyčinka vypadává z lepicí pistole. Po ukončení posuvu je dlouhá doba setrvačnosti resp. doba dokápnutí. Lepicí pistole neustále kape, aniž je ovládán
 • Страница 12 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 12 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 12 | Slovensky Údržba a servis Údržba a čištění  Pozor! Před pracemi údržby nebo čištění lepicí pistoli vypněte.  Lepicí pistoli udržujte čistou, abyste s ní pracovali dobře a bezpečně. Vloženou lepicí tyčinku 4 nelze zadem z lepicí
 • Страница 13 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 13 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Slovensky | 13 dávajte ju opravovať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Poškodené lepiace pištole, prívodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.  Nenechávajte
 • Страница 14 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 14 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 14 | Slovensky Nabíjačka Vecné číslo Nabíjacia doba Nabíjacie napätie Nabíjací prúd Prípustný rozsah teploty nabíjania Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003 Trieda ochrany Používanie h V= mA 2 609 120 4.. 3,0 –4,0 5 500 °C +5 ... +40 kg
 • Страница 15 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 15 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Slovensky | 15 Lepenie – Tyčinku tavného lepidla 4 vhodného pre konkrétny lepený materiál, zasuňte do lepiacej pištole zo zadnej strany. – Zapnite lepiacu pištoľ a nechajte ju nahriať (pozri odsek „Zapnutie“, strana 14). Po cca 15
 • Страница 16 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 16 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 16 | Slovensky Problém Nalepené obkladačky sa vo vlhkých miestnostiach uvoľňujú. GNalepené podrážky sa z obuvi uvoľňujú. Na konci nanášania lepidla vznikajú pri nadvihnutí lepiaceho pera od lepeného miesta „vlákna“. Príčina Pod lepené
 • Страница 17 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 17 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Magyar | 17 Len pre krajiny EÚ: Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné ručné elektrické náradie (elektrospotrebiče) a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie
 • Страница 18 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 18 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 18 | Magyar A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása Rendeltetésszerű használat A ragasztópisztoly például papír, kartonpapír, parafa, fa, bőr, textíliák, habanyag, műanyag (a PE, PP, PTFE, Styiropor® és a lágy PVC kivételével),
 • Страница 19 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 19 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Magyar | 19 Üzemeltetés Üzembe helyezés Bekapcsolás – Az üzembe helyezéshez nyomja addig a 7 be-/kikapcsológombot, amíg a 6 felfűtési kijelző zöld színben világítani kezd. Felfűtési kijelző zöld  kb. 15 másodpercig  Magyarázat A
 • Страница 20 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 20 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 20 | Magyar Hiba – Okok és elhárításuk Probléma A ragasztórúd nem mozog előre. A hiba oka A ragasztórúd már elhasználódott. A ragasztórúd átmérője túl nagy vagy túl kicsi. Túl rövid a ragasztórúd. A ragasztórúd kiesik a
 • Страница 21 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 21 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Magyar | 21 Probléma A hiba oka Elhárítás módja A ragasztás során az ujjakon égési se- A ragasztó a papírra való feltételkor átüt a Ne tartsa a kezében a munkadarabot. bek keletkeznek. papíron. Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon
 • Страница 22 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 22 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 22 | Русский Русский Аккумуляторный термоклеевой пистолет Сертификата о соответствии No. RU C-DE.ME77.B.00404 Срок действия сертификата о соответствии по 23.05.2018 ООО «Центр по сертификации стандартизации и систем качества
 • Страница 23 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 23 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Русский | 23  При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей. Описание
 • Страница 24 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 24 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 24 | Русский – Вставьте штепсель зарядного устройства в розетку, а зарядный штекер 9 в гнездо 10. При продолжительном простое отсоедините, пожалуйста, зарядное устройство от сети.  Защищайте зарядное устройство от сырости! Учитывайте
 • Страница 25 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 25 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Русский | 25 Неисправность – Причины и устранение Проблема Клеевой стержень не подается. Причина Клеевой стержень закончился. Диаметр клеевого стержня слишком большой или слишком маленький. Клеевой стержень слишком короткий. Клеевой
 • Страница 26 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 26 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 26 | Русский Проблема Причина Ожоги пальцев при склеивании. При нанесении клей просачивается сквозь бумагу. При нанесении клей просачивается сквозь ткань. Горячая заготовка из металла. Устранение Не держите заготовку в руке. Склеивайте
 • Страница 27 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 27 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Українська | 27 Транспортировка На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным
 • Страница 28 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 28 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 28 | Українська  Віддавайте клейовий пістолет та зарядний пристрій на ремонт лише кваліфікованим фахівцям з використанням оригінальних запчастин. Лише за таких умов прилад не буде містити в собі небезпеки.  Після використання надійно
 • Страница 29 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 29 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Українська | 29 Не можна користуватися клейовим пістолетом під час заряджання; якщо він не працює під час заряджання, це не означає, що він вийшов з ладу. Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, це не скорочує його
 • Страница 30 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 30 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 30 | Українська Поради щодо застосування Матеріал/заготовка Великі, довгі заготовки Гнучкі матеріали (напр., текстиль) Рекомендація Наносіть клей цятками Наносіть клей лініями Клей, що повиступав, можна зняти після охолодження тупим
 • Страница 31 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 31 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Українська | 31 Проблема Під кінець нанесення клею при відведенні клейового пістолета від місця склеювання клей тягнеться «нитками». Причина При закінченні нанесення клею ще натискувалася кнопка подачі клею. Сопло не витерте від клею.
 • Страница 32 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 32 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 32 | Қaзақша Дотримуйтеся, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів. Утилізація Клейовий пістолет, зарядний пристрій, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку. Не викидайте клейові
 • Страница 33 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 33 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Қaзақша | 33  Желімдеу құралын падаланудан соң қауіпсіз жерге қойып ораудан алдын толық сұытыңыз. Ыстық форсунка зиян келтіруі және/немесе күюлерді тудыруы мүмкін.  Дұрыс пайдаланбаған аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған
 • Страница 34 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 34 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 34 | Қaзақша Литий-иондық аккумулятор „Electronic Cell Protection (ECP)“ арқылы терең заряд жоғалтудан қорғалған. Аккумуятор заряды жоқ болса желімдеу пистолеті қорғау жүйесі арқылы өшеді: желімдеу пистолеті басқа жылымайды.
 • Страница 35 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 35 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Қaзақша | 35 Ақаулар – Себептері және шешімдері Ақау Желімдеу қаламы берілмейді. Себебі Желімдеу қаламы тозыған. Желімдеу қаламы диаметрі өте үлкен немесе өте кіші. Желімдеу қаламы өте қысқа. Желімдеу қаламы желімдеу пистолетінен түсіп
 • Страница 36 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 36 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 36 | Қaзақша Ақау Желімдеуде бармақтар күйіп жатыр. Себебі Қағазда жағуда желім өтеді. Матада жағуда желім өтеді. Қызып кеткен дайындама маталдан түзілген. Техникалық күтім және қызмет Қызмет көрсету және тазалау  Назар аударыңыз! Күту
 • Страница 37 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 37 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Română | 37 Аккумуляторлар/батареялар:  Біріктірілген аккумуляторларды тек кәдеге жарату үшін сақтауға болады. Корпус қаптамасын ашу желімдеу пистолетінің бұзылуын туындатуы мүмкін. Аккумулятор заряд күйі индикаторы 8 қызыл реңде жанса
 • Страница 38 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 38 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 38 | Română Elemente componente Numerotarea componentelor ilustrate se referă la reprezentările pistolului de lipit de la paginile grafice. 1 Duză 2 Capac de silicon 3 Tastă de dozare 4 Baton adeziv* 5 Alimentare cu adeziv 6 Indicator
 • Страница 39 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 39 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Română | 39 Oprire – Pentru oprire apăsaţi atât timp tasta pornit-oprit 7 până când indicatorul de încălzire 6 se va stinge. Deconectare automată: Indicaţie: Dacă pistolul de lipit nu este utilizat timp de peste 5 minute, acesta se
 • Страница 40 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 40 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 40 | Română Problemă Cauză Dozare blocată de ieşirea prin spate Diametrul batonului de adeziv este prea mic. a adezivului. şi/sau Temperatura de topire a batonului de adeziv este prea scăzută. Temperatura de topire a batonului de
 • Страница 41 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 41 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Български | 41 Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi piesele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu
 • Страница 42 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 42 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 42 | Български  Зареждайте пистолета за лепене само със зарядни устройства, които са препоръчвани от производителя. В противен случай съществува опасност от пожар.  Дръжте куплунга за зареждане на пистолета за лепене и щекера на
 • Страница 43 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 43 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Български | 43 Монтиране Светлинен индикатор за нагряване Зареждане на акумулаторната батерия (вижте фиг. А)  Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните,
 • Страница 44 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 44 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 44 | Български – Натиснете с умерен натиск бутона за подаване на лепило 3. – Нанесете едностранно лепило (вижте също «Указания за работа», страница 44). – След нанасяне на лепилото притиснете веднага залепваните детайли един към друг. В
 • Страница 45 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 45 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Български | 45 Проблем Залепени подметки на обувки се разлепят. При повдигане на пистолета за лепене в края на нанасяния слой лепило се образуват «тънки нишки». Детайлът се разтапя. Изгаряния по пръстите при залепване. Причина През
 • Страница 46 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 46 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 46 | Македонски Бракуване С оглед опазване на околната среда пистолетът за лепене, зарядното устройство, приспособленията и опаковките трябва да се предават за опазване на съдържащите се в тях суровини. Не изхвърляйте пистолета за
 • Страница 47 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 47 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Македонски | 47 Безбедносни напомени за полначи Полначот држете го подалеку од дожд и влага. Навлегувањето на вода во полначот го зголемува ризикот од електричен удар.  Полнете само Bosch литиум-јонски батерии или вградени
 • Страница 48 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 48 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 48 | Македонски Совети при работењето Приказ за наполнетост на батеријата црвено зелено – –    –  – Значење Батеријата се полни Батеријата е наполнета Батеријата има помалку од 30% од нејзиниот капацитет и треба да се наполни
 • Страница 49 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 49 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Македонски | 49 Совети за примена Материјал/дел што се обработува Долги делови за обработка со голема површина Флексибилни материјали (на пр. текстил) Препорака Нанесување на смесата за лепење во вид на точки Нанесување на смесата за
 • Страница 50 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 50 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 50 | Македонски Проблем Откако ќе го нанесете лепакот, при подигање на пиштолот за лепење се создаваат „конци“ од местото за лепење. Причина При крајот на нанесувањето на лепакот движењето е сè уште активирано. Млазницата за нанесување
 • Страница 51 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 51 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Srpski | 51 Батерии:  Вградената батерија смее да се извади само при отстранување на апаратот. Со отворање на обвивката на куќиштето, пиштолот за лепење може да се уништи. Испразнете ја батеријата, додека приказот за наполнетост на
 • Страница 52 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 52 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 52 | Srpski 5 6 7 8 9 10 Punjenje lepka Pokazivač zagrevanja Taster za uključivanje-isključivanje Akku-pokazivanje stanja punjenja Utikač za punjenje uredjaja za punjenje Utičnica za utikač punjenja Li-Ionen-Akku je zaštićen od dubokog
 • Страница 53 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 53 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Srpski | 53 Uputstva za rad  Štitite osoblje i životinje od vrelog lepka i vrha mlaznice. Lepak i vrh mlaznice se ugrejuni 170 °C, postoji opasnost od požara. Ako vreli lepak dodirne kožu, držite odgovarajuće mesto odmah nekoliko
 • Страница 54 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 54 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 54 | Srpski Problem Površina lepljenja drži samo na jednom mestu. Uzrok Lepak se već delimično ohladio pre sastavljanja površina. Pomoć Radne komade brže spajati. Umesto površinskog nanošenja lepka nanosite lepljive tačke ili u vidu
 • Страница 55 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 55 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Slovensko | 55 Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod pripreme komada za slanje ekspert za
 • Страница 56 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 56 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 56 | Slovensko  Polnilnik naj bo vedno čist. Zaradi umazanije lahko pride do električnega udara.  Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbite za dovod svežega zraka
 • Страница 57 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 57 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Slovensko | 57 Obratovanje Navodila za delo Zagon Vklop – Za zagon pritisnite tako dolgo na vklopno/izklopno tipko 7, da bo prikaz ogrevanja 6 zasvetil zeleno. Prikaz ogrevanja zelena  za pribl. 15 s  Pomen Lepilo se segreje Pištola
 • Страница 58 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 58 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 58 | Slovensko Problem Lepilna pištola stalno kaplja brez aktivranja pomika. Pomik je blokiran zaradi izstopanja lepila zadaj. Neenakomerno iztekanje lepila. Vzrok Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. Premer lepilnega
 • Страница 59 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 59 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Hrvatski | 59 Servis in svetovanje o uporabi Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na
 • Страница 60 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 60 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 60 | Hrvatski  Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć
 • Страница 61 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 61 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Hrvatski | 61 – Mrežni utikač punjača utaknite u mrežnu utičnicu, a utikač za punjenje 9 utaknite u utičnicu 10. Kod dulje neuporabe, molimo odspojite punjač sa električne mreže.  Punjač zaštitite od vlage! Pridržavajte se uputa za
 • Страница 62 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 62 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 62 | Hrvatski Greške – uzroci i otklanjanje Smetnja Štapić za lijepljenje se ne transportira. Štapić za lijepljenje ispada iz pištolja za lijepljenje. Nakon završenog posmaka dulje vrijeme treba čekati na zaustavljanje odnosno prestanak
 • Страница 63 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 63 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Eesti | 63 Održavanje i servisiranje Održavanje i čišćenje  Pažnja! Prije radova održavanja ili čišćenja pištolj za lijepljenje treba isključiti.  Pištolj za lijepljenje održavajte čistim, kako biste mogli dobro i sigurno raditi.
 • Страница 64 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 64 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 64 | Eesti omase kvalifikatsiooniga spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastustega liimipüstolid, akulaadimisseadmed, toitejuhtmed ja pistikud suurendavad elektrilöögi ohtu.  Ärge jätke sisselülitatud liimipüstolit
 • Страница 65 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 65 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Eesti | 65 Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täis (vähemalt 2 –3 tundi). Liimipüstolit ei ole võimalik laadimise ajal kasutada; seade ei ole
 • Страница 66 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 66 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 66 | Eesti Vead – põhjused ja kõrvaldamine Probleem Liimipulka ei transpordita edasi. Liimipulk kukub liimipüstolist välja. Pärast ettenihke lõpetamist tilgub liimi edasi. Liimi tilgub pidevalt, ilma et oleks vajutatud ettenihkenupule.
 • Страница 67 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 67 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Latviešu | 67 Hooldus ja teenindus Hooldus ja puhastus  Tähelepanu! Enne hooldus- ja puhastustöid lülitage liimipüstol välja.  Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke liimipüstol puhas. Paigaldatud liimipulka 4 ei saa liimipüstolist
 • Страница 68 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 68 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 68 | Latviešu speciālisti, nomaiņai izmantojot vienīgi Bosch oriģinālās rezerves daļas. Bojājums līmpistolē vai uzlādes ierīci, kā arī tās elektrokabelī vai kontaktdakšā paaugstina elektriskā trieciena risku.  Neatstājiet ieslēgtu
 • Страница 69 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 69 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Latviešu | 69 Montāža Akumulatora uzlādes ierīce (attēls A)  Pievadiet uzlādes ierīcei pareizu barojošo spriegumu! Spriegumam barojošajā elektrotīklā jāatbilst uzlādes ierīces marķējuma plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai. Uzlādes
 • Страница 70 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 70 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 70 | Latviešu Ieteikumi lietošanai Materiāls/Priekšmets Gari priekšmeti ar lielu virsmu Lokani materiāli (piemēram, audums) Ieteikums Uzklājiet līmvielu punktu veidā Uzklājiet līmvielu līniju veidā Pēc atdzišanas noņemiet līmvielas
 • Страница 71 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 71 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Latviešu | 71 Kļūme Salīmējamie priekšmeti kūst. Kļūmes cēlonis Salīmējamie priekšmeti sastāv no viegli kūstoša materiāla, piemēram, no stirola putām. Līmēšanas laikā uz pirkstiem veidojas Līmēšanas laikā līme izkļūst cauri papīram.
 • Страница 72 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 72 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 72 | Lietuviškai Litija-jonu akumulatori Lūdzam ievērot sadaļā „Transport“ (lappuse 71) sniegtos norādījumus. Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas. Lietuviškai Saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.
 • Страница 73 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 73 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Lietuviškai | 73 Techniniai duomenys Akumuliatorinis klijų pistoletas PKP 3,6 LI Gaminio numeris 3 603 B64 6.. Įkaitimo laikas s apie 15 Klijų temperatūra °C apie 170 Klijų lazdelės skersmuo mm Ø7 Klijų lazdelės ilgis mm 150 Svoris
 • Страница 74 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 74 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 74 | Lietuviškai Darbo patarimai  Saugokite žmones ir gyvūnus nuo karštų klijų ir antgalio. Klijai ir antgalio smaigalys įkaista iki 170 °C, todėl iškyla nudegimo pavojus. Jei karštų klijų patenka ant odos, tą vietą iškart pakiškite po
 • Страница 75 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 75 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM Lietuviškai | 75 Gedimas Priežastis Suklijuota vieta atvėsusi atsiklijuoja. Klijuojamas paviršius riebaluotas arba per glotnus. Klijuojamas paviršius dulkėtas. Netinka ruošinio medžiaga. Pašalinimas Nuo klijuojamo paviršiaus nuvalykite
 • Страница 76 из 77
  OBJ_BUCH-1684-002.book Page 76 Thursday, June 27, 2013 3:47 PM 76 | Lietuviškai Šalinimas Klijų pistoletas, kroviklis, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami. Klijų pistoletų, kroviklių ir akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius! Tik ES šalims:
 • Страница 77 из 77