Инструкция для BOSCH GSN36VW20R Система NoFrost в холодильном и морозильном отделениях, GSN36VL20R Система NoFrost в холодильном и морозильном отделениях

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

pl

7

Ustawianie urządzeń 

obok siebie

Rysunek 3
Przy ustawianiu dwóch urządzeń obok 

siebie zwracać uwagę na to, aby 

chłodziarka stała po lewej stronie 

a zamrażarka po prawej. 
Prawa boczna ścianka chłodziarki jest 

lekko ogrzewana. Zapobiega to zbieraniu 

się kropelek skondensowanej wody 

pomiędzy urządzeniami.

Montaż elementów 

dystansowych

Rysunek 4
1. Wyczyścić  z tłuszczu benzyną 

do czyszczenia lub spirytusem 

miejsce klejenia po prawej stronie 

chłodziarki. 

2. Przykleić elementy dystansowe 

we wszystkich czterech rogach 

w odległości 5 cm od bocznych 

krawędzi, aby zagwarantować 

minimalny odstęp pomiędzy 

urządzeniami.

Wskazówka
Zestaw połączający można nabyć 

w punkcie zakupu urządzenia

Zmiana zawiasów

(jeżeli to konieczne)
Zalecamy zlecenie zmiany zawiasów 

naszemu autoryzowanemu serwisowi. 

Informacje o kosztach zmiany zawiasów 

można uzyskać  w najbliższym punkcie 

serwisowym naszej firmy.

ã=

Ostrzeżenie

Urządzenie nie może być podłączone 

do sieci elektrycznej przy zmianie 

zawiasów. Przedtem wyjąć wtyczkę 

z gniazdka sieciowego. Proszę podłożyć 

wystarczającą warstwę materiału 

ochronnego aby nie uszkodzić tylnej 

ścianki urządzenia. Urządzenie położyć 

ostrożnie na tylną ściankę. 
Proszę wymienić zawiasy w kolejności 

wskazanej liczbami. Rysunek 1
Wskazówka
Nie montować elementów dystansowych, 

jeżeli urządzenie ma zostać położone na 

tylną strone.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оглавление инструкции

Document Outline