Инструкция для BOSCH GSN36VW20R Система NoFrost в холодильном и морозильном отделениях, GSN36VL20R Система NoFrost в холодильном и морозильном отделениях

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

pl

8

Zmiana uchwytu drzwi

(jeżeli to konieczne)
Rysunek 2 A/B 

Proszę wymienić uchwyt drzwi 

w kolejności wskazanej liczbami.

Montaż elementów 

dystansowych

Rysunek 5
Jeżeli dołączone:  

Proszę zamontować elementy 

dystansowe, aby osiągnąć podany pobór 

energii. Zredukowana odległość 

od ściany nie ogranicza funkcji 

urządzenia. Pobór energii może się 

wtedy nieznacznie podwyższyć.

Odległość do tylnej ściany

Nie przekraczać odległości 75 mm.

Wypoziomowanie 

urządzenia

Ustawić urządzenie na odpowiednim 

miejscu i wypoziomować. Urządzenie 

należy ustawić stabilnie, aby zapobiec 

jakimkolwiek wahaniom urządzenia. 

Nierówności podłogi zrównoważyć 

poprzez odpowiednie nastawienie 

przednich (wkręcanych) nóżek 

urządzenia. Nastawić odkręcane nóżki 

za pomocą klucza do śrub.

Wskazówka
Urządzenie należy ustawić pionowo. 

Proszę ustawić urządzenie za pomocą 

poziomnicy.

SW 22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оглавление инструкции

Document Outline