Инструкция для BOSCH HGV 64D323 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4

hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Cihaz 

garantisi geçerliliğini yitirir.
Uyarı: Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. 

Odayı ısıtma gibi diğer amaçlarla 

kullanılmamalıdır.
Uyarı: Bir gaz pişirme cihazının 

kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem ve 

ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle 

cihaz kullanımdayken mutfağın iyi 

havalandırıldığından emin olunuz: doğal 

havalandırma deliklerini muhafaza ediniz 

veya bir mekanik havalandırma tertibatı 

taktırınız (fırın üstü aspiratör).
Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı 

ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, 

bir pencerenin açılması veya daha etkili 

havalandırma varsa mekanik havalandırma 

seviyesinin yükseltilmesi gibi.
Bu cihazın harici bir alarm saatiyle veya 

uzaktan kumandayla çalıştırılması 

öngörülmemiştir.
Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı 

fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere 

sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi 

sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir 

kişinin denetimi altında olmaları veya 

kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve 

ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi 

verilmiş olması durumunda kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik 

ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 

yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük 

çocuklar denetim altında yapabilir.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve 

bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
Aksesuarı her zaman pişirme alanının içine 

doğru olacak şekilde itiniz. Kullanım 

kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması 

bölümüne bakınız .
Yangın tehlikesi!

Cihaz kapısının açılması sırasında bir hava 

akımı ortaya çıkar. Pişirme kağıdı ısıtma 

elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir. 

Ön ısıtma sırasında pişirme kağıdını 

kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele 

koymayınız. Pişirme kağıdının üzerine 

daima bir kap veya kek kalıbı koyunuz. 

Sadece gerekli alana pişirme kağıdı 

seriniz. Pişirme kağıdı aksesuarın üzerinde 

olmamalıdır.

Y ang ın tehlikesi!

Pişirme alanının üzerine koyulan yanıcı 

cisimler alev alabilir. Kesinlikle yanıcı 

cisimleri pişirme alanında 

bulundurmayınız. Cihazın içinde buhar 

varsa cihaz kapağını kesinlikle açmayınız. 

Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz 

veya sigorta kutusundan sigortayı 

kapatınız. Gaz beslemesini kapatınız.

Yangın  tehlik es i!

Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev 

alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla 

gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi 

asla su ile söndürmeye çalışmayınız. 

Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir 

kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir 

malzeme ile öldürünüz. 

Yangın  tehlik es i!

Ocaklar çok sıcak olur. Pişirme 

bölümünün üzerine asla yanıcı cisimler 

koymayınız. Pişirme bölümünün üzerine 

hiçbir cisim koymayınız.

Yangın  tehlik es i!

Cihaz çok ısınacaktır, yanıcı malzemeler 

kolayca alev alabilir. Alev alabilecek 

nesneleri kesinlikle ( örneğin sprey 

kutuları, temizlik malzemeleri) cihazın 

altında veya çok yakınlarında saklamayınız 

ve kullanmayınız. Cihazın içine veya 

üzerine kesinlikle yanıcı cisimler 

koymayınız.

Yangın  tehlik es i!

Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı 

ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı 

oluşturur. Cihaz ve üzerine yerleştirilen 

aspiratör hasar görebilir veya yanabilir. 

Filtrede kalan yağ artıkları tutuşabilir. Gazlı 

ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı 

varken çalıştırınız.

Yangın  tehlik es i!

Cihazın arka tarafı çok sıcak olacaktır. Bu 

durum bağlantı hatlarında hasara neden 

olabilir. Akım ve gaz hatları cihazın arka 

tarafına temas etmemelidir.

Yangın  tehlik es i!

Yanıcı malzemeleri ocaklarda veya pişirme 

alanlarında saklamayınız. Cihazın içinde 

buhar varsa cihaz kapısını kesinlikle 

açmayınız. Cihazı kapatınız. Cihazın fişini 

çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı 

kapatınız. Gaz akışını kesiniz.

Yangın  tehlik es i!

Alt çekmecenin yüzeyleri sıcak olabilir. Alt 

çekmece içerisinde sadece fırın 

aksesuarlarını saklayınız. Asla alev 

alabilen ve yanıcı nesneleri  alt çekmece 

içinde saklamayınız.

Yanma tehlikesi!

Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pişirme 

alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı 

elemanlara dokunmayınız. Cihaz daima 

soğumaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak 

tutunuz.

Yanma tehlikesi!

Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak 

aksesuar veya kapları daima bir mutfak 

eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

Yanma tehlikesi!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции

Document Outline