Инструкция для BOSCH HGV 64D323 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

Alkol buharı sıcak pişirme alanında 

tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek 

oranda alkollü içeceklerle yemekler 

hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar 

yüksek oranda alkol içeren içecek 

kullanınız. Cihaz kapısını dikkatlice açınız.

Yanma teh likesi!

Ocaklar ve bunların çevreleri, özellikle 

ocak çerçevesi, çok sıcak hale gelir. Sıcak 

yüzeylere asla dokunulmamalıdır. 

Çocukları uzak tutunuz.

Yanma teh likesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler 

sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere 

dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.

Yanma teh likesi!

Boş bir pişirme kabı, çalışan gazlı 

ocaklarda aşırı derecede ısınacaktır. Boş 

pişirme kabını kesinlikle ısıtmayınız.

Yanma teh likesi!

Çalışma esnasında cihaz ısınır. Temizleme 

işleminden önce cihazı soğumaya 

bırakınız.

Yanma teh likesi!

Uyarı: Ulaşılabilen kısımlar ızgara 

kullanıldığında sıcak olabilir. Küçük 

çocuklar uzak tutulmalıdır.

Haşlanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler 

sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere 

dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.

Haşlanma tehlik es i!

Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak 

buhar çıkışı olabilir. Cihaz kapısını 

dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.

Haşlanma tehlik es i!

Pişirme alanındaki su nedeniyle sıcak su 

buharı ortaya çıkabilir. Kesinlikle sıcak 

pişirme alanına su püskürtmeyiniz. 

Yaralanma tehlikesi!

Çizik cihaz kapısı camı kırılarak 

sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya 

aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Yaralan ma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil 

eder. Onarımlar yalnızca tarafımızca 

eğitilen müşteri hizmetleri teknisyenleri 

tarafından gerçekleştirilmeli ve hasarlı 

akım ve gaz hatları değiştirilmelidir. Cihaz 

arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta 

kutusundan sigortayı kapatınız, gaz 

beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini 

arayınız.

Yaralan ma tehlikesi!

Cihazdaki arızalar ve hasarlar tehlikelidir. 

Arızalı bir cihaz kesinlikle açmayınız. 

Elektrik fişini çekiniz veya sigorta 

kutusundaki sigortayı kapatınız. Gaz 

beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini 

arayınız.

Yaralan ma tehlikesi!

Uygun olmayan çaptaki tencereler, hasarlı 

veya hatalı yerleştirilmiş tencereler ağır 

yaralanmalara neden olabilir. Pişirme 

kabıyla ilgili uyarılara dikkat ediniz.

Yaralanma teh likesi!

Dikkat: Cam kapak ısıtıldığında 

çatlayabilir. Cam kapağı kapamadan önce 

bütün bekleri kapatınız. Cam kapağı 

kapamadan önce, ocak yüzeyi soğuyana 

dek bekleyiniz.

Yaralanma teh likesi!

Cihaz sabitlenmeden bir tabana 

yerleştirilirse, tabandan kayabilir. Cihazın 

taban ile sabit bağlanmış olması gerekir.

Devrilme tehlikesi!

Uyarı: Cihazın devrilmesini önlemek için bu 

dengeleme düzeni tesis edilmelidir. Tesis 

için talimatlara bakınız. 
Elektrik çarpma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil 

eder.Onarımlar, sadece tarafımızdan 

eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni 

tarafından yapılmalıdır.Cihaz arızalıysa 

elektrik fişini çekiniz veya sigorta 

kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri 

hizmetlerini arayınız.

Elektrik  çarpma tehlikesi!

Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo 

izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz 

bağlantı kablolarını sıcak parçalarla 

kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Elektrik  çarpması tehlikesi!

İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden 

olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı 

temizleyici kullanılmamalıdır.

Elektrik  çarpma tehlikesi!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции

Document Outline