Инструкция для BOSCH HGV 64D323 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

6

Pişirme alanı lambasının değiştirilmesi 

sırasında gerilim altındaki lamba duyunda 

elektrik kontağı olabilir. Değiştirme 

işleminden önce elektrik fişini çekiniz veya 

sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.

E lektrik çarpma tehlikesi!

Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden 

olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle 

açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya 

sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. 

Müşteri hizmetlerini arayınız.

Hasar nedenleri

Pişirme bölümü
Dikkat!

Ocakları daima üzerine tencere yerleştirerek kullanınız. Boş 

tencere ve tavaları ısıtmayınız. Tencere tabanı zarar 

görecektir.

Kullanılacak olan tencere veya tavanın tabanı düz olmalıdır.

Tencere veya tava, beki ortalayacak şekilde ızgaraların 

üzerine yerleştirilmelidir. Bu sayede bek alevi, tencere veya 

tavanın tabanına temas eder. Sap veya kulplar zarar görmez 

ve enerji tasarrufu sağlanır.

Ocak beklerinin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Bek 

gövde ve kapakları doğru yerlerinde ve düzgün yerleşmiş 

olmalıdır.

Ocakların asla kapalı üst kapakla çalıştırılmadığından emin 

olun, örn. oynayan çocuklar tarafından.

Fırındaki hasarlar

Dikkat!

Pişirme alanı tabanı üzerindeki kap, aksesuar, folyo, pişirme 

kağıdı: Pişirme alanı tabanı üzerine herhangi bir aksesuar 

koymayınız. Pişirme alanı tabanını herhangi bir tür folyo veya 

yağlı kağıtla kaplamayınız. Sıcaklık 50 ºC'nin üzerine 

ayarlanmışsa pişirme alanı tabanına kap koymayınız. Sıcaklık 

sıkışması oluşmaktadır. Böyle bir durumda pişirme ve 

kızartma süreleri yanlış olur ve fırının emaye kaplaması zarar 

görür.

Sıcak pişirme alanındaki su: Sıcak pişirme alanına asla su 

dökmeyiniz. Su buharı oluşacaktır. Sıcaklık değişiminden 

dolayı fırının emaye kaplamasında hasar meydana gelebilir.

Nemli gıdalar: Kapalı pişirme alanında uzun süre nemli 

gıdalar saklamayınız. Emaye zarar görür.

Meyve suyu: Fırın tepsisine çok sulu meyveli kekten fazla 

doldurmayınız. Meyve suyu fırın tepsisinden damlayarak 

çıkartılması mümkün olmayan lekeler bırakabilir. Mümkünse 

derin üniversal tava kullanınız.

Açık cihaz kapağı ile soğutma: Pişirme alanını sadece kapalı 

soğumaya bırakınız. Cihaz kapağı sadece aralık bırakılsa bile 

yanındaki mobilya yüzeyleri zamanla zarar görebilir.

Çok kirli kapı contası: Kapı contası aşırı kirlenmiş ise, cihaz 

çalışırken fırın kapısı doğru bir şekilde kapanmayacaktır. 

Yandaki mobilya yüzeyleri hasar görebilir.Kapı contasını 

daima temiz tutunuz.

Cihaz kapısı oturma veya indirme yüzeyi olarak: Açık cihaz 

kapısının üzerine herhangi bir şey koymayınız, oturmayınız 

veya asmayınız. Kapları veya aksesuarları cihaz kapısının 

üzerine koymayınız.

Aksesuarların yerleştirilmesi: Cihaz tipine göre aksesuarlar 

cihaz kapağının kapatılması sırasında kapak camına zarar 

verebilir. Aksesuarları pişirme alanında daima sonuna kadar 

itiniz.

Cihazın taşınması: Cihazı kapak kolundan taşımayınız veya 

tutmayınız. Kapak kolu cihazın ağırlığını taşımaz ve kırılabilir.

Taban çekmecesindeki hasarlar

Dikkat!
Taban çekmecesine sıcak cisimler koymayınız. Taban 

çekmecesi zarar görebilir.

Kurulması, gaz ve elektrik bağlantısı

Gaz bağlantısı

Cihazınız tüp gaza ayarlı ve cihazınızı tüp gaz ile 

kullanacaksanız, “Gaz bağlantısı ve dönüşüm talimatı“ kitapçığı 

yardımıyla cihazınızın gaz bağlantısını yapınız.

Dikkat!

Bu cihazın gaz tipi arkasında bulunan plaket üzerinde bir 

yıldız (*) ile işaretlenmiştir. Yıldız NG üzerinde ise cihazınız 

doğalgaza, LPG üzerinde ise tüp gaza ayarlı demektir.

Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz 

cinsi ve basıncı) ve cihaz gaz ayarının bu şartlara uygun olup 

olmadığından emin olunuz.

Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatına 

bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj 

yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Cihazı 

herhangi bir atık gaz çıkışına bağlamayınız. Havalandırma ile 

ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

Gaz bağlantısı, sabit, yani esnek olmayan bir bağlantı 

(gaz borusu) veya bir emniyetli gaz hortumu üzerinden 

yapılmalıdır.

Emniyetli gaz hortumu kullanılırsa hortumun herhangi bir yere 

sıkışmamasına ve ezilmemesine mutlaka dikkat edilmelidir. 

Hortum sıcak yüzeylere temas etmemelidir.

Gaz hattı (gaz borusu veya emniyetli gaz hortumu) cihazın 

sağ veya sol tarafına bağlanabilir. Bağlantı serbest ve rahat 

ulaşılabilen bir kapatma tertibatına sahip olmalıdır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции

Document Outline