Инструкция для BOSCH HGV 64D323 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

7

Bu durumlarda yetkili servisimize başvurunuz:
Cihazınız doğalgaza (NG) ayarlı ve doğalgaz (NG) ile 

kullanacaksanız.
Cihazınız doğalgaza (NG) ayarlı fakat siz evinizde tüp gaz (LPG) 

ile kullanacaksanız.
Cihazınız tüp gaza (LPG) ayarlı fakat siz doğalgaz (NG) ile 

kullanacaksanız.

Güvenlik Uyarısı
Cihazınızın nominal çalışma basıncı;
Doğalgaz (G20) için 20 mBar, LPG (G30) için  30 mBar, LPG 

(G31) için  37 mBar`dır. Cihazınız bu basınç değerlerinde 

kullanılmalıdır. Cihazınızın plaketindeki tüm veriler bu basınç 

değerleri referans alınarak deklare edilmiştir. Farklı basınç 

değerlerindeki kullanımlarda elde edilen verilerden, cihaz 

performansından ve her türlü riskten üretici sorumlu değildir. 

Bulunduğunuz bölgedeki şebeke gaz basıncı!

Doğalgaz (G20) için 25 mBar, LPG (G30) için  36 mBar, LPG 
(G31) için  45 mBar`dan yüksek ise, güvenliğiniz için cihazınızı 
mutlaka uygun bir gaz regülatörü ile kullanınız. Gaz regülatör 
bağlantısı, bakımı ve ayarı yerel gaz dağıtım yetkilileri tarafından 
yapılmalıdır.  Eğer bulunduğunuz bölgedeki şebeke gaz 
basıncını bilmiyorsanız, yerel gaz dağıtım yetkilisinden 
öğreniniz.

Gaz bağlantısında arızalar / gaz kokusu

Gaz kokusu aldığınızda veya gaz bağlantısında arıza tespit 

ettiğinizde şunları yapmalısınız:

Hemen gaz akışını kesiniz veya gaz valfini kapatınız

Hemen açık alevi kapatınız veya sigara içiyorsanız 

söndürünüz

Lambalar dahil elektrikli cihazları kapatınız

Pencereyi açınız ve odayı havalandırınız

Yetkili servisi veya gaz şirketini arayınız.

Gaz borusundan (kollektör) ve kapı kolundan 

çekme veya taşıma

Gaz borusundan (kollektör) tutarak cihazınızı hareket 

ettirmeyiniz, gaz borusu zarar görebilir. Gaz kaçağı riski! Kapı 

kolundan tutup cihazı hareket ettirmeyin. Kapı menteşeleri ve 

kolu zarar görebilir.

Elektrik bağlantısı

Dikkat!

Kurma işlemini yetkili servis uzmanına yaptırınız. Bağlantı için 

16 A değerinde bir sigorta gereklidir. Cihaz 220-240 V 

gerilim ile işletilmek için tasarlanmıştır. 

Gerilim 180 V altında olursa, elektrikli çakmak sistemi 

çalışmaz.

Cihaz yanlış bağlanmışsa oluşan hasarlarda tüm garanti 

hakkı yitirilecektir.

Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir 

duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi 

ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından 

değiştirilmelidir.

Yetkili servis için

Dikkat!

Cihaz tanıtım plakası üzerindeki bilgilere göre bağlanmalıdır.

Cihazı sadece geçerli yönetmeliklere uygun kurulmuş bir 

elektrik bağlantısına bağlayınız. Bağlantı yapıldıktan sonra 

gerektiğinde cihazı elektrik şebekesinden ayırabilmek için 

bağlantı yerine rahat erişilebilmelidir.

Çok kutuplu ayırma sisteminin mevcut olması sağlanmalıdır.

Uzatma kablosu ve çok prizli bağlantı düzeneklerinin 

kullanılması yasaktır.

Elektrik güvenliği açısından bu cihaz sadece toprak hattına 

sahip bir bağlantı üzerinden çalıştırılmalıdır. Eğer koruyucu 

topraklama hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmamışsa 

elektrik sisteminden kaynaklanan tehlikelere karşı güvenlik 

sağlanamaz.

Cihaz bağlantısında H 05 W-F veya eşdeğer tipte kablo 

kullanılmalıdır.

Cihazı düz bir yüzeye yerleştiriniz

Cihazı zemine yerleştiriniz.

1.

Süpürgelik çekmeceyi çekiniz ve kaldırarak çıkarınız. 

Süpürgeliğin iç kısmında ayarlanabilir ayaklar mevcuttur.

2.

Ayarlanabilir ayakları gerekirse bir allen anahtarı ile, cihaz 

yatay olarak dengelenene kadar çeviriniz (şekil A).

3.

Süpürgelik çekmecesini tekrar içeri sürünüz (şekil B).

Duvar tespiti

Cihazı, devrilmemesi için, birlikte verilen köşebentlerle duvara 

sabitleyiniz. Lütfen duvar tespitiyle ilgili montaj talimatını dikkate 

alınız. 

Cihazın yerine yerleştirilmesi

Cihaz, verilmiş olan ölçülere göre kurulmalıdır ve doğrudan 

mutfağınızın zeminine yerleştirilmelidir. Her hangi bir nesnenin 

üzerine konmamalıdır.

Ocak bölümü üst kenarı ile davlumbaz alt kenarı arasındaki 

mesafe için davlumbaz üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.

Cihazın, kurulum sonrasında yerinden oynatılmamasına 

dikkat edilmelidir. Özellikle ocak bölümündeki güçlü bek veya 

wok bekin olduğu taraftaki mobilya veya duvar ile olan 

mesafe 50 mm' den az olmamalıdır.

%

$

0LQ1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции

Document Outline