Инструкция для BOSCH HGV 64D323 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9

Kullanılacak olan tencere veya tavaların tabanı düz olmalıdır.
Tencere veya tavalar beki ortalayacak şekilde ızgaraların 

üzerine yerleştirilmelidir. Bu sayede bek alevi tencere veya 

tavanın tabanına temas eder. Sap veya kulplar zarar görmez ve 

enerji tasarrufu sağlanır.

Ekonomik bek için cezvelik
Ekonomik bek üzerinde taban çapı 12 cm'den küçük tencereler 

ile pişirme yaparken ve cezvede Türk kahvesi pişirirken, 

cihazınızla birlikte verilen cezveliği kullanınız.

Cezveliği ekonomik bek üzerindeki ızgaraya yerleştiriniz.
12 cm'den büyük çaplı tencerelerde pişirme yaparken cezveliği 

kullanmayınız.
Cezvelik sadece ekonomik bek üzerinde kullanılabilir.

Ocak düğmesi
Dört ocak düğmesi ile ocakların ısıtma gücünü 

ayarlayabilirsiniz.

Ayar alanının sonu bir dayanak noktasıdır. Bunu ayrıca 

çevirmeyiniz.

Elektrik ocağı için
Elektrik ocağı düğmesi ile elektrik ocağının ısıtma performansını 

ayarlayabilirsiniz.
Elektrik ocağını ayarladığınızda, gösterge lambası yanar.

Ocak şalterini sağa veya sola çevirebilirsiniz.

Fırın

Fırını fonksiyon seçme düğmesini ve sıcaklık seçme düğmesini 

kullanarak ayarlayınız.

Fonksiyon seçme düğmesi
Fırın için ısıtma türünü fonksiyon seçme düğmesi ile ayarlayınız.  

Fonksiyon seçme düğmesini sağa veya sola çevirebilirsiniz.

Ayarlama yaptığınızda pişirme alanındaki fırın lambası yanar.

Sıcaklık seçme düğmesi
Sıcaklık seçme düğmesiyle sıcaklığı veya ızgara kademesini 

ayarlayınız.

Fırın ısındığında göstergede 

p

 sıcaklık sembolü yanar. Isınma 

molalarında söner. Bazı konumlarda yanmaz.

Elektrik ocağı 

düğme konum-

ları

Isı verimleri

Elektrik ocağına uygun 

tencere veya tava taban 

çapları

1

100 W

14.5 cm

2

180 W

14.5 cm

3

260 W

14.5 cm

4

500 W

14.5 cm

5

750 W

14.5 cm

6

1000 W

14.5 cm

Pozisyon

Fonksiyon/Gazlı ocaklar

þ

Sıfır konumu

Ocak kapalı.

8

Ateşleme pozis-

yonu

Ateşleme pozisyonu

 

˜

Ayar alanı

Büyük alev = En yüksek güç 

Tasarruflu alev = En düşük güç

Pozisyon

Elektrikli ocak/Fonksiyon

0

Sıfır konumu

Ocak kapalı.

1-6 Pişirme kademeleri 1 = en düşük performans 

6 = en yüksek performans

Pozisyon

Kullanımı

þ

Sıfır konumu

Fırın kapanır.

%

Üst/alt ısıtma

Pasta, sufle ve yağsız kızartmalar 

için, örneğin sığır veya yabani hay-

van, bir kademede. Isı üstten ve 

alttan eşit olarak gelir.

N

Sıcak hava*

Kalıpta kuru pasta, milföy hamuru 

ve kavurmak için.

$

Alt ısıtma

Konserveleme ve sonradan 

pişirme veya kızartma. Isı alttan 

gelir.

7

Sıcak hava dolaşımlı 

ızgara

Et, kümes hayvanı ve bütün balığın 

kızartılması. Izgara ısıtıcısı ve vanti-

latör dönüşümlü olarak açılıp 

kapanır. Fan, sıcak havayı yemeğin 

etrafında dolaştırır.

*

Izgara, küçük alanlı

Küçük miktarlarda biftek, sosis, 

tost veya balık parçalarının kızartıl-

ması. Izgara ısıtıcısının orta kısmı 

ısınır.

(

Izgara, büyük alanlı

Biftek, sosis, tost veya balık parça-

larının kızartılması. Izgara ısıtıcısı-

nın altındaki bütün yüzey ısınır.

B

Buz çözme

Örneğin et, kümes hayvanı, ekmek 

ve pastanın buzunun çözülmesi. 

Fan, havayı yemeğin etrafında 

dolaştırır.

* Enerji yeterlilik sınıfının EN50304'e göre belirlendiği ısıtma 

türü.

Pozisyon

Anlamı

ÿ

Sıfır konumu

Fırın sıcak değil.

50-270

Sıcaklık aralığı

Pişirme alanındaki sıcaklığın °C 

cinsinden değeri.

1, 2, 3

Izgara kademe-

leri

Izgara için ızgara kademeleri, 

küçük

*

 ve büyük

(

 alan.

Kademe 1= Hafif
Kademe 2 = Orta
Kademe 3 = Güçlü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции

Document Outline