Инструкция для BOSCH HMT85DL53 Edelstahl Dampfgarofen, HMT85DR53 Edelstahl Dampfgarofen, HMT85DL53 - inox Four vapeur

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych i otworów 

doprowadzających powietrze.
Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki.
Minimalna wysokość montażu 85 cm.
Urządzenie w szafce górnej - rys. 1a

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia szczelina między 

wszystkimi płytami przegradzającymi a ścianą musi wynosić ok. 

18 mm.
W przypadku montażu w szafce górnej należy usunąć wszystkie 

cztery nóżki urządzenia.
Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 1b

W celu zapewnienia wentylacji urządzenia szczelina między 

wszystkimi płytami przegradzającymi a ścianą musi wynosić ok. 

45 mm.
Nóżki umożliwiają regulację wysokości urządzenia.
Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby 

możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.
Urządzenie można zamontować również nad piekarnikiem z 

wentylacją lub nad lodówką.

Podłączanie urządzenia

Urządzenie jest gotowe do podłączenia i można je podłączyć 

wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu 

przyłączeniowego.
Należy zastosować bezpiecznik minimum 10 A (automat L lub 

B).
Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na 

tabliczce znamionowej.
Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda z 

uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami.
Dłuższy przewód przyłączeniowy można nabyć w serwisie. 

Przewód przyłączeniowy może być wymieniony wyłącznie na 

przewód oryginalny przez fachowca z uprawnieniami 

elektrycznymi.
Jeśli po przeprowadzeniu montażu nie będzie dostępu do 

wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej musi znajdować 

wielobiegunowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem 

styków wynoszącym minimum 3 mm.
Przełożenia gniazda w inne miejsce może dokonać wyłącznie 

elektryk, uwzględniając odpowiednie przepisy.
Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym 

dotknięciem.

Montaż urządzenia

1.

Całkowicie wsunąć urządzenie. Uważać przy tym, aby 

przewodu przyłączeniowego nie zagiąć, nie przyciąć ani nie 

prowadzić po ostrych krawędziach.

2.

Przy pomocy poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.
Pomiędzy urządzeniem a frontami przyległych mebli należy 

zachować odstęp 5 mm.

3.

Ustawić urządzenie pośrodku i przykręcić obie śruby mocujące 

po stronie bez zawiasu - rys. 4.

4.

Po stronie z zawiasem nawiercić za pomocą wiertła (ø 2 mm) 

dwa otwory na śruby mocujące - rys. 5.

5.

Następnie przykręcić pod skosem obie śruby mocujące po 

stronie z zawiasem - rys. 6.

Demontaż

1.

Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2.

Odkręcić śruby mocujące.

3.

Urządzenie unieść i całkowicie wyciągnąć.

Uszkodzony przewód przyłączeniowy można zastąpić wyłącznie 

specjalnym zapasowym przewodem przyłączeniowym nabytym 

u producenta lub w serwisie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оглавление инструкции

Document Outline