Инструкция для BOSCH KGP36361

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

BOSCH

SV Bruksanvisning

NO Bruksanvisning

FI Käyttöohje

DA Betjeningsvejledning

PL Instrukcja obs³ugi

RO Instrucþii de serviciu

HU Használati útmutató

RU

Èícòpóêöèÿ ïo ïpèìeíeíèþ

Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch Info-Team: De Tel. 01 80/05 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)

super

super

alarm

ºC

super

18

ºC

08

Portada Bosch 132928.qxd  08/11/05  17:59  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 113
  Portada Bosch 132928.qxd super alarm 18 ºC super 08 ºC 08/11/05 17:59 Page 1 super SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning FI Käyttöohje DA Betjeningsvejledning PL Instrukcja obs³ugi RO Instrucþii de serviciu HU Használati útmutató RU Èícòpóêöèÿ ïo ïpèìeíeíèþ Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de
 • Страница 2 из 113
  Indice.qxd 09/11/05 7:39 Page 1 SV Bruksanvisning Eliminering och isärplockning av använda apparater Säkerhetsråd och varningar av generell karaktär Lära känna enheten Kontrollpanel Ikoppling av apparaten / Igångsättning /Justering av temperatur Apparatens urkoppling och stopp Kylens utrustning
 • Страница 3 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 3 sv Eliminering och isärplockning av använda apparater Isärplockning av den använda apparaten De använda apparaten har material som kan återanvändas, för detta ändamål bör apparaten lämnas in till ett officiellt center för insamling eller återvinning av
 • Страница 4 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 4 sv Observera! Utför installeringen och kopplingen av apparaten till el-nätet i överensstämmelse med monteringsinstruktionerna som bifogas. Om apparaten har skador eller är förstörd, bör den inte sättas igång. I tvivelaktiga fall bör Du rådfråga
 • Страница 5 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 5 sv 11 Hyllor i kylen för att bevara bröd och bakverk, tillagade rätter, mjölkprodukter, kött och charkvaror 12 Låda för grönsaker för att bevara grönsaker, frukt och sallad 13 Hyllor, för att bevara burkar och små konserver. 14 Utrymme för smör och ost 15
 • Страница 6 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 6 sv Den ultrasnabba frysningen <<super>> stängs av manuellt genom att återigen trycka på tangent 10 eller automatiskt när matvarorna fryst (i fall små mängder matvaror fryses, avslutas processen efter några timmar, i fall man fryser stora mängder matvaror
 • Страница 7 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 7 sv Klimat-klasser Maximal tillåten rumstemperatur Varje apparats klimatklass är signalerad plattan med dess karakteristika och är till för att vara referens för att veta inom vilka intervall av rumstemperatur som den kan fungera. Klimatklass Tillåten
 • Страница 8 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 8 sv Ikoppling av apparaten Bild W • För att sätta igång kylutrymmet, tryck på tangent 1. Den inre belysningen aktiveras då man öppnar dörren. • För att sätta igång frysutrymmet, tryck på tangent 12. • Efter att ha satt på apparaten tänds indikatorn för
 • Страница 9 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 9 sv • På grund av kylgruppens arbete kan det snabbt ackumuleras frost på några ställen på frysens galler. Det påverkar inte alls apparatens korrekta funktion, det betyder inte heller en ökning i förbrukningen av el-energi. Det är endast nödvändigt att ta
 • Страница 10 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 10 sv Frysa och konservera djupfrysta matvaror Saker att tänka på när man köper djupfrysta matvaror Observera att den frysta matvarans eller produktens förpackning inte uppvisar någon skada. Kontrollera matvarornas bäst-före datum. Försäkra Dig om att de
 • Страница 11 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 11 sv Fryskalender Att göra isbitar För att undvika att förlora de frysta matvarornas kvalitet och näringsvärde, är det nödvändigt att förtära dem innan deras bäst-före datum går ut i -18°C. Bild U (ingår inte i alla modeller) Fyll 3/4 av behållaren för
 • Страница 12 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 12 sv Skrapa inte isen eller frosten med hjälp av kniv eller andra spetsiga föremål. Skada inte delarna och elementen som är komponenter i kylkretsen, till exempel genom att perforera ledningarna för kylagenten. Om kylagenten kommer ut i stråle kan den
 • Страница 13 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 13 sv Praktiska råd för att spara el-energi • Placera kylen i ett torrt och svalt rum som har god ventilation. Kom dessutom ihåg att apparaten inte bör installeras på så sätt att den hamnar i direkt solljus, inte heller befinner sig nära en aktiv
 • Страница 14 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 14 sv Små fel med lätt lösning Innan man ringer Service för På detta sätt undviker Du onödiga utgifter den Officiella Tekniska Assistansen: tersom i dessa fall teknikerns utgifter inte Kontrollera om felet som Du konstaterat täcks av prestationerna i
 • Страница 15 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 15 sv Fel Möjlig orsak Sätt att reparera Indikatorn för till «alarm» tänds. Öppningarna för ventilation Avlägsna föremålen som täpper och luftning är tilltäppta. öppningarna för ventilation. Dörren till frysutrymmet är öppen. Stäng dörren. En för stor mängd
 • Страница 16 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 16 no Fjerning og opphugging av gamle skap Opphugging av det gamle skapet Gamle skap består av materialer som kan gjenvinnes. Derfor skal apparatet innleveres til den kommunale innsamlings- eller gjenvinningssentral for resirkulerbare materialer. Det gamle
 • Страница 17 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 17 no Obs! Sperr ikke åpningene for ventilasjon og luftsirkulasjon på skapet. Obs! Skal man fremskynde avrimingsprosessen, må man kun bruke midler tilrådet av fabrikanten. Obs! Bruk ikke elektriske apparater som ikke er godkjente av fabrikanten innvendig i
 • Страница 18 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 18 no 12 Grønnsakskuff til oppbevaring av frukt og grønnsaker 13 Dørhyller til oppbevaring av små glass og hermetikkbokser 14 Ost- og smørholder 15 Eggholder 16 Flaskehylle til oppbevaring av store flasker 17 Fryseskuff 18 Ventilator Superkjøl-funksjonen
 • Страница 19 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 19 no Superfrys-funksjonen kobles ut manuelt ved å trykke om igjen på knapp 10 eller automatisk når matvarene er dypfryste. (Hvis man fryser ned små mengder matvarer, vil prosessen være avsluttet etter noen timer. Skal store mengder matvarer fryses ned, kan
 • Страница 20 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 20 no Klimagraderinger – Maksimalt tillatt romtemperatur Klimagraderingen av hvert apparat er avmerket på skapets typeskilt og viser yttergrensene for hvilke romtemperaturer skapet kan fungere i. Tilkobling av skapet/ Start/ Justering av temperaturen/
 • Страница 21 из 113
  9000123988-132924.qxd 09/11/05 7:25 Page 21 no Start av skapet Figur W • Kjøledelen startes ved å trykke på tast 1. Den innvendige belysningen aktiveres når døren åpnes. • Frysedelen startes ved å trykke på tast 12. • Etter at skapet er satt i gang, vil varsellampen 8 lyse. (Se avsnittet
 • Страница 22 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 22 no • La ikke fett og olje komme i kontakt med plastdelene inni skapet eller med dørlisten. Plastmaterialene og gummilisten blir svært lett porøse. • Plasser ikke matvarer nær sensoren i kjøledelen (Fig. Q/19), slik oppnår man optimal drift av skapet.
 • Страница 23 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 23 no Nedfrysing og oppbevaring av frossenvarer Forhold man skal være oppmerksom på ved innkjøp av frossenmat Pass på at emballasjen på den dypfryste varen er feilfri. Kontroller forfallsdato på matvarene. Pass på at den ikke er utløpt. Temperaturen i
 • Страница 24 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 24 no Frysetabell Tilbereding av isterninger For å unngå kvalitetstap og næringsverdiforringelse av de frosne matvarene må de brukes før siste forfallsdato for oppbevaring ved –18ºC. Figur U (følger ikke med alle modellene) Fyll 3/4 del av isterningsbrettet
 • Страница 25 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 25 no Bruk ikke i under noen omstendighet elektriske apparater eller kilder med åpen flamme (f. eks. stearinlys eller oljelamper) innvendig i skapet. Avising av frysedelen • Trekk ut fryseskuffene med innhold. Legg fryseelementene oppå frossenvarene (hvis
 • Страница 26 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 26 no Praktiske råd om energisparing Informasjon om driftsstøy i skapet • Plasser kjøleskapet i et tørt og kjølig rom med god ventilasjon. Husk dessuten at skapet ikke bør utsettes for direkte sollys eller stå nær varmekilder som komfyrer, radiatorer etc. •
 • Страница 27 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 27 no Små feil med enkel løsning Før man tilkaller den offisielle tekniske service: For å unngå unødvendig bruk av teknisk service bør man undersøke om den påviste feilen finnes blant følgende råd og informasjon: På denne måten unngås unødvendige utgifter,
 • Страница 28 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 28 no Feil Mulig årsak “alarm”-indikatoren lyser. Ventilasjoninn- og uttak er Fjern gjenstandene om tetter tiltettet. igjen ventilasjonsinn-og uttak. Utbedringsmåte Døren på frysedelen er åpen. Det er lagt inn for store mengder ferskvarer i fryseren. Ingen
 • Страница 29 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 29 fi Käytettyjen laitteiden eliminointi ja hävittäminen Käytetyn laitteen hävittäminen Käytetyissä laitteissa on materiaaleja, jotka voidaan käyttää uudelleen, tästä syystä luovuttakaa laite resikloitavien materiaalien keräys- ja uudelleen käytön
 • Страница 30 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 30 fi Huomio! Suorittakaa laitteen asennus ja kytkentä sähköverkostoon mukana seuraavien asennus ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitteessa esiintyisi vaurioita tai joitakin vahinkoja, älkää pistäkö sitä toimimaan. Mikäli epäilette asiaa, ottakaa yhteyttä
 • Страница 31 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 31 fi 11 12 13 14 15 16 17 18 Jääkaapin tasot leivän ja leivonnaisten, valmiiden ruokien,maito tuotteiden, lihan ja makkaroiden säilytystä varten Vihannes laatikko, vihannesten ja kasviksien, hedelmien ja salaattien säilytystä varten Hyllyt purkkien tai
 • Страница 32 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 32 fi Erittäin nopean pakastumisen toiminto <<super>> kytketään pois päältä joko painamalla uudestaan näppäintä 10 tai antamalla sen palautua automaattisesti elintarvikkeiden pakastuttua (pieni määrä elintarvikkeita pakastuu muutamassa tunnissa; suuren
 • Страница 33 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 33 fi 12. Pakastimen PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-katkaisin Katkaisimesta asetetaan käyntiin ja kytketään pois ainoastaan pakastinosasto. Lämpötasot - Korkein sallittu ympäristön lämpötila Jokaisen laitteen lämpötaso käy ilmi laitteen tunnuslevystä ja ilmoittaa millä
 • Страница 34 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 34 fi Laitteen kytkentä Kuva W • Painakaa jäähdytysosaston kytkemiseksi päälle näppäintä 1. Kun aukaisette oven sisävalaistus syttyy palamaan. • Painkaa pakastin osaston kytkemiseksi päälle näppäintä 12. • Kun pakastin on käynnistetty, merkkivalo 8 syttyy
 • Страница 35 из 113
  9000123988-132924.qxd 09/11/05 7:11 Page 35 fi • Jääkaapin ollessa toiminnassa,joihinkin pakastimen ritilöihin saattaa muodostua huurretta nopeasti. Tämä ei mitenkään vaikuta laitteen oikeaan toimintaan eikä myöskään lisää energian kulutusta. Kerääntyneen huurteen poisto on tarpeen ainoastaan siinä
 • Страница 36 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 36 fi Pakastettujen elintarvikkeiden säilytys ja pakastus Ottakaa huomioon seuraavat seikat syväjäädytettyjä elintarvikkeita ostaessanne Tarkistakaa, että elintarvikkeiden tai pakastettujen tuotteiden pakkauksessa ei ole minkäänlaisia vaurioita. Tarkistakaa
 • Страница 37 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 37 fi Pakastettujen elintarvikkeiden säilytys Jääkuutioiden valmistus Pakastettujen elintarvikkeiden ravintoarvon ja laadun heikkenemisen kannalta, on ne käytettävä ennen niiden maksimi säilytys ajan -18°C asteessa kuluttua umpeen. Kuva U (ei ole kaikissa
 • Страница 38 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 38 fi Älkää raapiko jäätä tai huurretta minkäänlaisten veitsien tai muiden terävien esineiden avulla. Älkää vaurioittako kylmä virtapiirin kappaleita tai sen osia, esimerkiksi lävistämällä jäähdytysnesteen putkia. Jáähdytysnesteen voimakas ulostulo saattaa
 • Страница 39 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 39 fi Käytännön neuvoja sähkö energian säästämiseksi Varoituksia laitteen toiminnasta syntyvien äänien suhteen • Sijoittakaa jääkaappi kuivaan ja viileään tilaan, jossa on hyvä tuuletus. Muistakaa myös että laitetta ei pidä sijoittaa siten, että auringon
 • Страница 40 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 40 fi Helposti korjattavissa olevat viat Ennen kuin otatte yhteyttä Teknilliseen Huoltopisteeseenne: tällaisia turhia kuluja tulisi Teknillisen huollon takia, tarkistakaa se, että onko kysymys viasta tai vauriosta, yvät ilmi seuraavista neuvoista tai
 • Страница 41 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 41 fi Vika Mahdollinen syy Tapa, jolla korjata se Hälytin ilmaisin «alarm» syttyy palamaan. Tuuletus ja ilmastointi aukoissa on esteitä. Ottakaa irti esineet, jotka estävät ilmastointi aukkojen toimintaa. Pakastin osaston ovi on avoinna. Sulkekaa ovi.
 • Страница 42 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 42 da Bortskaffelse og ophugning af brugte apparater Ophugning af det brugte apparat I brugte apparater er der materialer, der kan genbruges. Indlever derfor det gamle apparat til et anerkendt center for opsamling eller behandling af genbrugsmaterialer. Før
 • Страница 43 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 43 da Vigtigt! Apparatets montering og tilslutning til strømnettet må kun udføres i henhold til medfølgende montageanvisning. Hvis der konstateres beskadigelse eller mangler, må apparatet ikke sættes i gang. I tilfælde af tvivl er det tilrådelig at kontakte
 • Страница 44 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 44 da Figur Q A Kølerum B Fryseboks 1-9 Styrepanel 10 Indre belysning 11 Bakker i køleskabet til opbevaring af brød og wienerbrød, færdiglavede retter, mælkeprodukter, kød og pålæg 12 Grøntsagsskuffe, til opbevaring af grøntsager og urter, frugt og
 • Страница 45 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 45 da Skærm til visning af fryseboksen temperatur Viser den valgte temperatur i fryseboksen 8. Kontrollampe <<alarm>> Alarmen går i gang, såfremt der forekommer en for høj temperatur inde i fryseboksen med fare for optøning af de nedfrosne fødevarer. Lampen
 • Страница 46 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 46 da - Når apparatet sættes i gang - Når der lægges store mængder friske fødevarer i boksen - Hvisfen til fryseboksen står åben i for lang tid. Ved at trykke på tasten 11 afbrydes der for alarmtonen 12. Kontakt til TÆND/SLUK for fryseboksen Bruges til at
 • Страница 47 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 47 da Vigtigt! Apparatet bør under ingen omstændigheder tilsluttes elektroniske tilslutningsmekanismer med henblik på energibesparelse (f.eks. Ecoboy, Sava Plug, etc.) og ej heller modsatte ensrettere, der omsætter jævnstrøm til vekselstrøm på 230 V (f.eks.
 • Страница 48 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 48 da • Det kan hænde, at når man har lukket apparatets dør, kan den ikke lukkes op igen ganske umiddelbart. Grunden hertil er, at når man åbner døren, finder der et vist lavtryk sted inde i apparatet. Når dette er tilfældet, bør man derfor afvente to til
 • Страница 49 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 49 da Dybfrysning og opbevaring af dybfrosne fødevarer Hvad man bør tage hensyn til ved indkøb af ultradybfrosne fødevarer Vær opmærksom på, at den dybfrosne fødevares eller produkts indpakning ikke udviser nogen beskadigelse. Kig efter fødevarernes dato
 • Страница 50 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 50 da Opbevaring af dybfrosne fødevarer Forberedelse af isterninger • Med henblik på ikke at forhindre luftcirkulationen inde i apparatet skal man altid forsikre sig om, at alle fryseskuffer er ført helt ind i fryserummet. Figur U (følger ikke med alle
 • Страница 51 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 51 da Skrap ikke isen eller rimen ved hjælp af knive eller andre spidse genstande. Undgå at forårsage skade på kølekredsløbets dele og komponenter, f.eks. ved at perforere kølemidlets kanaler. Udstrømning af kølemiddel kan forårsage øjenskade eller få
 • Страница 52 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 52 da Praktiske råd til besparelse af elektrisk energi • Anbring køleskabet i et tørt og friskt rum, der har god ventilation. Husk også på, at apparatet ikke bør installeres således, at det udsættes for direkte solstråler og heller ikke befinder sig i
 • Страница 53 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 53 da Mindre skader med nem løsning Inden den officielle Tekniske Service tilkaldes: For undgå den tekniske services unødvendige indvirken bør man efterprøve, om den konstaterede skade eller fejl medtages i nedenstående råd og bemærkninger. På den måde
 • Страница 54 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 54 da Skade Mulig årsag Måden at udbedre den på Varselsindikatoren «alarm» lyser. Åbningerne for ventilation og udluftninger forstoppede. Fjern genstandene, der forstopper ventilationsåbningerne. Døren til fryserummet står åben. Luk døren. Der er lagt en
 • Страница 55 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 55 pl Usuwanie i rozbiórka aparatów u¿ywanych. Demonta¿ aparatu zu¿ytego W sk³ad aparatów u¿ywanych wchodz¹ materia³y, które mo¿na poddaæ procesowi recyklizacji. W tym celu nale¿y zanieœæ aparat do oficjalnego centrum rozbiórki i odzysku tego typu
 • Страница 56 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 56 pl Uwaga! Instalacjê oraz pod³¹czenie aparatu do sieci elektrycznej powinno siê wykonaæ zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹. Jeœli urz¹dzenie by³oby wadliwe lub uszkodzone nie wolno pod³¹czaæ go do sieci. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y skontaktowaæ siê z
 • Страница 57 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 57 pl Zapoznanie siê z aparatem Panel kontrolny Figura W 1. Przycisk do WLACZANIA/ WYLACZANIA komory chlodziarki. Sluzy do wlaczania i wylaczania komory chlodziarki w sposób niezalezny 2. Niniejsza instrukcja obs³ugi przeznaczona jest do kilku modeli. Jest
 • Страница 58 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 58 pl 4. Ekran swietlny temperatury zamrazarki. 9. Pokazuje temperature wybrana przez zamrazarke. 5. Nacisnac przycisk regulacji temperatury w sposób ciagly lub przerywany do momentu, az pojawi sie na ekranie wartosc pozadanej temperatury. Ostatnia
 • Страница 59 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 59 pl W przypadku aktywacji funkcji zamrazania ultra-szybkiego i nie s umieszczenia zywnosci wewnatrz zamrazarki, funkcja ta dezaktywuje sie automatycznie po uplywie 26 godzin. 11. Przycisk “ ” Dezaktywacja sygnalu ostrzegawczego. Sygnal ostrzegawczy wlacza
 • Страница 60 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 60 pl Pod³¹czenie aparatu/ W³¹czenie/ Wybór temperatury Przed pod³¹czeniem aparatu po raz pierwszy nale¿y go dok³adnie wyczyœcic ÿ. Pod³¹czenie aparatu Gniazdko sieciowe powinno byc ÿ umieszczone w miejscu ³atwo dostêpnym. Pod³¹czyc urz¹dzenie do sieci
 • Страница 61 из 113
  9000123988-132924.qxd 09/11/05 7:33 Page 61 pl • W czasie dzia³ania urz¹dzenia, na tylnej œcianie lodówki tworz¹ siê krople wody lub szron. Jest to zjawisko ca³kowicie normalne wynikaj¹ce z przyczyn technicznych. Nie ma wiêc potrzeby wycierania kropel wody ani zdrapywania · szronu, poniewa¿
 • Страница 62 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 62 pl Zamra¿anie i przechowywanie ¿ywnoœci mro¿onej Wskazówki dotycz¹ce zakupu ¿ywnoœci mro¿onej · Sprawdzic uwa¿nie, czy opakowanie ¿ywnoœci lub produkt mro¿ony nie s¹ uszkodzone. · Sprawdzic datê wa¿noœci produktu WskaŸnik temperatury zamra¿arki danego
 • Страница 63 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 63 pl Przygotowywanie lodów. Uwaga! Nie wk³adac do wnêtrza komory zamra¿alnika ÿ elektrycznych mikserów do robienia lodów. Przygotowywanie kostek lodu Figura U (opcja nie wystêpuj¹ca we wszystkich modelach) · Nape³nic pojemnik do kostek lodu wod¹ do · 3/4
 • Страница 64 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 64 pl · Uwa¿ac aby woda u¿ywana przy czyszczeniu nie dosta³a siê do otworu drena¿u a nastêpnie nie przep³ynê³a do pojemnika s³u¿¹cego do jej wyparowywania. · W ¿adnym wypadku nie wolno stosowac proszków, czynników szoruj¹cych lub œrodków czyszcz¹cych
 • Страница 65 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 65 pl Problemy techniczne ³atwe dorozwi¹zania: Przed zawiadomieniem Serwisu Technicznego: Dla unikniêcia niepotrzebnego wzywania · serwisu, nale¿y sprawdzic najpierw, czy dany b³¹d nie zajduje siê w poni¿szym spisie. Awaria W ten sposób uniknie siê
 • Страница 66 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 66 pl Serwis Obs³ugi Technicznej W przypadku naprawy, lub niemo¿noœci usuniêcia awarii zgodnie ze w skazówkami podanymi uprzednio, nale¿y: · Wy³¹czyc aparat z sieci elektrycznej lub · wy³¹czyc bezpiecznik. · Nie otwierac drzwi lodówki bez wyraŸnej potrzeby.
 • Страница 67 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 67 ro Demontarea ºi debarasarea aparateloror uzate Demontarea aparatului uzat Aparatele vechi ºi deteriorate trebuie imediat scoase din uz. Scoateþi ºtecherul din prizã ºi îndepãrtaþi cablul de alimentare cu curent. Îndepãrtaþi de asemenea ºi dispozitivele
 • Страница 68 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 68 ro Atenþie! Pentru a accelera procesul de decongelare folosiþi doar modalitãþile recomandate de cãtre fabricant. Informaþii privind aparatul dumneavoastrã Atenþie! Nu folosiþi în interiorul compartimentelor de conservare ºi congelare a alimentelor
 • Страница 69 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 69 ro Ultima valoare indicata este retinuta de memoria sistemului. (Valorile stabilite se indica în mod corelativ de la +2ºC pâna la +11ºC. Dupa indicarea valorii de 11ºC, apare din nou indicatia de 2ºC). Panoul de comandã Figura W 1. Întrerupator pentru
 • Страница 70 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 70 ro 9. Buton pentru reglarea temperaturii congelatorului. Apasati în mod repetat sau continuu butonul de reglare a temperaturii pâna ce pe ecran va aparea temperatura dorita. Ultima valoare indicata este retinuta de memoria sistemului . (Valorile alese se
 • Страница 71 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 71 ro Clase climatericeTemperatura maximã ambientalã admisã Clasa climatericã a fiecãrui aparat este semnalatã pe plãcuþa de caracteristici ºi serveºte ca referinþã pentru a cunoaºte în ce bandã de temperaturã atmosfericã poate funcþiona. Clasa climatericã
 • Страница 72 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 72 ro Reglarea temperaturii Temperatura poate fi modificatã. Vezi în aceastã privinþã descrierea corespondentã ce apare în alineatul: 3 Butonul de selectare a temperaturii în frigider. 9 Butonul de selectare a temperaturii ìn congelator. Zonele de frig ale
 • Страница 73 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 73 ro Deconectarea ºi oprirea aparatului Deconectarea aparatului Pentru a decupla frigiderul apasati butonul W/1, iluminarea interioara se stinge si de asemenea ecranul W/4. Pentru a decupla congelatorul apasati butonul W/12, ecranul W/7 se stinge. Oprirea
 • Страница 74 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 74 ro Údaje o max. mrazící kapacitì podle aktuální normy naleznete na typovém štítku. Capacitatea maximã de congelare a alimentelor proaspete în 24 de ore ( distribuite pe gratiile care congeleazã) se indicã pe placa cu caracteristicile ( în kg / 24 ore); a
 • Страница 75 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 75 ro Nu rãzuiþi gheaþa sau bruma cu ajutorul cuþitelor sau obiectelor ascuþite. Nu deterioraþi piesele ºi elementele componente ale circuitului frigorific, de exemplu perforând conducta agentului refrigerent. Ieºirea ºuvoiului de agent refrigerent poate
 • Страница 76 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 76 ro Sfaturi practice pentru economisirea energiei electrice Amplasaþi frigiderul într-o camerã uscatã ºi rãcoroasã, înzestratã cuo bunã ventilaþie. Nu uitaþi afarã de aceasta, cã aparatul nu trebuie instalat într-un loc unde sã primeascã direct cãldura
 • Страница 77 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 77 ro Mici avarii de uºor de soluþionat Înainte de a aviza Serviciul de Asistenþã Tehnicã: Pentru a evita o intervenþie ce nu este necesarã a serviciului tehnic, verificaþi dacã avaria sau defectul urmãtoarele sfaturi ºi avertismente. Astfel veþi evita
 • Страница 78 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 78 ro Avaria Cauza posibilã Forma de remediere Nici unul din ecrane sau indicatoare nu lumineazã. conectat. «alarm» S-a produs o întrerupere de curent electric; Verificaþi dacã existã curent electric.Stecherul trebuie sã fie ºtecherul nu este corect aºezat.
 • Страница 79 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 79 hu A HASZNÁLT KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS SZÉTSZERELÉSE HASZNOS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK CSOMAGOLÁSÁNAK AZ ELTÁVOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A RÉGI KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA Ne engedje meg a gyerekeknek, hogy a készülék csomagoló anyagával vagy annak egyes darabjaival
 • Страница 80 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 80 hu BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el és tekintse át az itt közölt használati útmutatót szintúgy, mint a készülék megfelelõ mûködtetéséhez mellékelt hasznos tanácsokat. Õrizze meg a használati útmutatót bármiféle
 • Страница 81 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 81 hu ISMERKEDÉS A KÉSZÜLÉKKEL KEZELÕ GOMBOK . W. ábra 1. A készülék normál hutotérének KI / BE kapcsoló gombja. A készülék normál hutotérének önállóan történo be- és kikapcsolására szolgál. 2. Az ebben a használati útmutatóban közölt adatok több hûtõgép
 • Страница 82 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 82 hu 3. A normál hutotér homérséklet szabályzó gombja Nyomja be többször- vagy folyamatosan tartsa benyomva ezt a gombot addig, amíg ki nem választotta a kívánt homérsékletet. A legutóljára beállított homérsékletet memorizálja a készülék. (A beállított
 • Страница 83 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 83 hu (Amennyiben kis mennyiségu élelmiszert fagyaszt le egyszerre a fagyasztás pár óra múlva befejezodik, ugyanakkor nagy mennyiség esetén két napig is elhúzódhat az élelmiszereknek a fagyasztása.) Amennyiben elfelejtette elhelyezni a mélyhutoben a
 • Страница 84 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 84 hu A HÁLÓZATRA CSATALAKOZÁS/ A HÛTÕGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE/ A HÕMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA Mielõtt legelõször bekapcsolná készülékét tisztítsa meg azt. FIGYELMEZTETÉS ! Semmilyen körülmények közt se csatlakoztassa készülékét olyan elktromos csatlakozókba, amelyek
 • Страница 85 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 85 hu A HÕMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA A gyárilag beállított értékeket meg lehet változtatni. Ezzel kapcsolalatosan nézze meg a mellékletben található adatokat. 3. A Normál hûtõtér hõmérséklet szabályzó gombja. 9. A mélyhûtõtér hõmérséklet szabályzó gombja. VEGYE
 • Страница 86 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 86 hu A HÛTÕGÉP KIKAPCSOLÁSA ÉS ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE A készülék kikapcsolása A készülék kikapcsolása érdekében nyomja be a W/1-es gombot. A készülék belso világítása és a készülék kijelzo panelje W/4 is ki fog kapcsolni. A mélyhuto kikapcsolása érdekében
 • Страница 87 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 87 hu A mélyhûtött áruk lezárására alkalmas termékek: Gumi, mûanyag kapcsok,madzag, fagyállóés nedvesség tûrõ szigetelõ tapaszok stb.. Ügyeljen arra, hogy a már lefagyasztott élelmiszerek ne érintkezzenek olyan élelmiszerekkel, amelyek még nincsennek
 • Страница 88 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 88 hu Amennyiben a jégkockás tál lefagyott a mélyhûtõ lemezére úgy egy tompa tárggyal például a kanálnak a végével távolítsa el azt. A jégkockák kivételére használjon csapi vizet. Tartsa rövid ideig víz alatt a jégkockás tálat majd enyhén csavarja meg.
 • Страница 89 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 89 hu A tisztításhoz semmilyen esetben sem használjon tisztító port, szappant vagy savas komponenseket tartalmazó tisztítószereket illetve oldószereket. Soha ne tisztítsa készüléke polcait, tálcáit és egyébb tartozékait edénymosogató gépben mert
 • Страница 90 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 90 hu A KÖNNYEN KIJAVÍTHATÓ KISEBB MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK Mielõtt még szakemberhez fordulna vagy értesítené az illetékes szervíz állomást: Annak érdekében, hogy ne értesítse feleslegesen a szervíz szolgálatot végeeze el ezeket az ajánlatos ellenõrzõ
 • Страница 91 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 91 hu Probléma Lehetséges ok A probléma elhárítása A biztonsági világítás A szellõzõ és levegõzõ nyílások izzója «alarm» kigyullad. Távolítsa el azokat a tárgyakat, eltömõdtek. amlyek a szabad levegõ áramlást akadályozzák. A mélyhûtõ ajtaja nyitva maradt.
 • Страница 92 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 92 ru Óäàëåíèå è ðàçáîðêà èñïîëüçîâàííûõ àïïàðàòîâ Ðàçáîðêà èñïîëüçîâàííîãî àïïàðàòà Èñïîëüçîâàííûå àïïàðàòû ñîäåðæàò ìàòåðèàëû, êîòîðûå ìîæíî âîññòàíîâèòü, ïîýòîìó ñäàéòå àïïàðàò äëÿ ýòîãî â îôèöèàëüíûé öåíòð ïðèåìà è âîññòàíîâëåíèÿ ðåöèðêóëèðóåìûõ
 • Страница 93 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 93 ru  ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïðîìûøëåííûõ öåëåé, âû äîëæíû ñîáëþäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû è êîìïîíîâêè. Âíèìàíèå! Ñëåäóåò ìîíòèðîâàòü è ïîäñîåäèíÿòü àïïàðàò ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìûìè èíñòðóêöèÿìè ïî ìîíòàæó. Åñëè â àïïàðàòå
 • Страница 94 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:06 Page 94 ru Àêòèâàöèÿ äàííîé ôóíêöèè óêàçàíà ïîñðåäñòâîì ñèãíàëüíîé ëàìïî÷êè 5 s «super » (ÿíòàðíûé öâåò). Ýêðàí S âèçóàëèçàöèè 4 óêàçûâàåò «SU ». Ðèñóíîê Q À Îõëàäèòåëüíûé îòäåë  Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà 1-9 9 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 10 Âíóòðåííÿÿ èëëþìèíàöèÿ 11 Ïîäíîñû â
 • Страница 95 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 95 ru 7. Ýêðàí âèçóàëèçàöèè òåìïåðàòóðû ìîðîçèëüíèêà Ïðè ïîìîùè äàííîé ôóíêöèè ìîæíî îäíîâðåìåííî çàìîðîçèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ. Äëÿ ýòîãî, ñëåäóåò àêòèâèðîâàòü ôóíêöèþ äî 24 ÷àñîâ äî ââîäà ñâåæèõ ïðîäóêòîâ â ìîðîçèëüíèê. Ïîêàçûâàåò òåìïåðàòóðó,
 • Страница 96 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 96 ru - Ïðè çàïóñêå àïïàðàòà â õîä Êîãäà êëàäåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñâåæèõ ïðîäóêòîâ. Êîãäà äâåðöà ìîðîçèëüíèêà îòêðûòà ñëèøêîì äîëãî. Íàæìèòå êëàâèøó 11 äëÿ äåçàêòèâàöèè àêóñòè÷åñêîé òðåâîãè. 12. Âûêëþ÷àòåëü äëÿ ÂÊËÞ×ÅÍÈß/ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß ìîðîçèëüíèêà. Ñëóæèò
 • Страница 97 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 97 ru Âêëþ÷èòü àïïàðàò Ðèñóíîê W • Äëÿ çàïóñêà â õîä îõëàäèòåëüíîãî îòäåëà íàæìèòå êëàâèøó 1. Êîãäà îòêðûâàåòñÿ äâåðü, àêòèâèðóåòñÿ âíóòðåííÿÿ èëëþìèíàöèÿ. • Äëÿ çàïóñêà â õîä ìîðîçèëüíîé êàìåðû, íàæìèòå êëàâèøó 12 . • Ïîñëå çàïóñêà â õîä ìîðîçèëüíèêà
 • Страница 98 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 98 ru • Ïî ïðè÷èíå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ õîëîäèëüíèêà â íåêîòîðûõ ÷àñòÿõ çàìîðàæèâàþùèõ ñåòîê ìîæåò áûñòðî îáðàçîâàòüñÿ èíåé. Ýòî àáñîëþòíî íå âëèÿåò íè íà íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå àïïàðàòà, íè íà óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Óáèðàòü èíåé ñëåäóåò
 • Страница 99 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 99 ru Çàìîðàæèâàòü ñâåæèå ïðîäóêòû äîìà.  ñëó÷àå çàìîðàæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ â ÿùèêàõ ìîðîçèëüíîé êàìåðû, óìåíüøèòå íåìíîãî çàìîðàæèâàþùóþ ñïîñîáíîñòü àïïàðàòà. Âíèìàíèå! Íå èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû, âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ, äëÿ óïàêîâêè èëè çàêðûòèÿ ïðîäóêòîâ. Â
 • Страница 100 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 100 ru ×òîáû ïðèãîòîâèòü áûñòðåå êóáèêè, ïîìåñòèòå èõ â ïåðâûé ÿùèê (Ðèñ. Q/17). Óáèðàòü èíåé (ðàçìîðàæèâàòü) è ÷èñòèòü àïïàðàò. Ìûòü õîëîäèëüíèê ðàç â ìåñÿö. Ðåêîìåíäóåòñÿ ìûòü ìîðîçèëüíóþ êàìåðó êàæäûé ðàç, êîãäà óáèðàåòñÿ ñ íåå èíåé. Îïàñíîñòü
 • Страница 101 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 101 ru Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ýêîíîìèè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. • Ïåðåíåñòè õîëîäèëüíèê â ñóõóþ è ïðîõëàäíóþ êîìíàòó, ñ õîðîøåé âåíòèëÿöèåé. Ïîìíèòå, ÷òî íåëüçÿ ñòàâèòü àïïàðàò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íà íåãî ïîïàäàëè ïðÿìî ñîëíå÷íûå ëó÷è, à òàêæå, ÷òîáû îí íå
 • Страница 102 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 102 ru Ìàëåíüêèå, ëåãêî óñòðàíèìûå ïîëîìêè. Äî òîãî, êàê îáðàùàòüñÿ â Îôèöèàëüíóþ òåõíè÷åñêóþ ñëóæáó: Âî èçáåæàíèå íåíóæíîãî âìåøàòåëüñòâà òåõíè÷åñêîé ñëóæáû, ïðîâåðüòå àâàðèþ èëè äåôåêò, êîòîðûé Âû îáíàðóæèëè, ñëåäóÿ ñëåäóþùèì ñîâåòàì è ïðåäóïðåæäåíèÿì.
 • Страница 103 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 103 ru Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà  ñëó÷àå åñëè íåîáõîäèì ðåìîíò, èëè íåïîëàäêà íå óñòðàíÿåòñÿ, ñëåäóÿ ïðåäûäóùèì ñîâåòàì è ïðåäóïðåæäåíèÿì: • Îòêëþ÷èòü àïïàðàòà èç ñåòè èëè àêòèâèðîâàòü ïðåäîõðàíèòåëü. Îáà íîìåðà íàõîäÿòñÿ íà òàáëè÷êå õàðàêòåðèñòèê àïïàðàòà. Ðèñ.
 • Страница 104 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 104 ru Óâàæàåìûå ãîñïîäà, ñîîáùàåì Âàì, ÷òî íàøà ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå ðîññèéñêèì òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè ñîãëàñíî Çàêîíó ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé». Èíôîðìàöèþ ïî ñåðòèôèêàöèè íàøèõ ïðèáîðîâ, à òàêæå äàííûå î íîìåðå ñåðòèôèêàòà è
 • Страница 105 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 105
 • Страница 106 из 113
  9000123988-132924.qxd 08/11/05 18:07 Page 106
 • Страница 107 из 113
 • Страница 108 из 113
 • Страница 109 из 113
 • Страница 110 из 113
 • Страница 111 из 113
 • Страница 112 из 113
  Contraportada.qxd 08/11/05 17:52 Page 1 Rått till tekniska förändringar förbehålles Endringer forbeholdes Oikeus muutoksiin pidätetään Der tages forbehold fot opgivne mål og tekniske oplysninger Prawo do zmian zastrze¿one Rezerva dreptul de a introduce modificari A változtatás joga fenntartva Ïpaâî
 • Страница 113 из 113