Инструкция для BRAUN 2878

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

2878

Type 5734

cruZer

3

www.braun.com/register

c

ru

Z

e

r

3

2878

Cruzer2878_AMEE_S1.indd   1

Cruzer2878_AMEE_S1.indd   1

04.10.2006   8:55:42 Uhr

04.10.2006   8:55:42 Uhr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 68
  cruZer3 cr uZe r3 2878 2878 Type 5734 www.braun.com/register Cruzer2878_AMEE_S1.indd 1 04.10.2006 8:55:42 Uhr
 • Страница 2 из 68
  Braun Infolines English 6, 58 Français 10, 58 Polski 14, 59 âesk˘ GB 0800 783 70 10 IRL 1 800 509 448 18, 60 F 0 810 309 780 Slovensk˘ 22, 61 B 0 800 14 592 Magyar 26, 62 PL Hrvatski 30, 62 0 801 127 286 0 801 1 BRAUN Slovenski 34, 63 TR 0212 - 473 75 85 Türkçe 38 êÛÒÒÍËÈ 42, 64 RUS + 7 495 258 62
 • Страница 3 из 68
  1 7 2 3 10 4a 4 7 4b 6 c ru Z er 3 8 5 9 Cruzer2878_AMEE_S3.indd 1 04.10.2006 8:58:18 Uhr
 • Страница 4 из 68
  a 1 1 2 2 1 b 90° 90° c 2 1 d Cruzer2878_AMEE_S4.indd 1 180° 04.10.2006 8:59:07 Uhr
 • Страница 5 из 68
  e 2 1 f 1 2 g Z er 3 h i Cruzer2878_AMEE_S5.indd 1 oil 04.10.2006 8:59:56 Uhr
 • Страница 6 из 68
  English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you entirely enjoy your new Braun shaver. Warning Your shaver is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any
 • Страница 7 из 68
  • Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles. • If the rechargeable batteries are discharged, you may also shave by connecting the shaver to an electrical outlet via the special cord set. Shaving First, remove the trimming attachment (7): Using your
 • Страница 8 из 68
  • Press the beard length selector (8) (e) and slide it up in order to set the desired beard length (length settings from top to bottom 1.2 mm, 2.8 mm, 4.4 mm, 6 mm). Push up the styler (4). • Activate the on/off switch and trim against hair growth by guiding the transparent comb part over the skin.
 • Страница 9 из 68
  Preserving the batteries In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the shaver has to be fully discharged (by shaving) every 6 months approximately. Then recharge the shaver to full capacity. Environmental notice This product contains rechargeable batteries. In the
 • Страница 10 из 68
  Français Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Attention Votre rasoir est fourni avec un adaptateur basse tension. Par conséquent, vous ne
 • Страница 11 из 68
  • La capacité maximum de la batterie ne sera atteinte qu’après plusieurs cycles de charge/décharge. • Si la batterie est complètement déchargée, vous pouvez vous raser en branchant le rasoir directement sur le secteur à l’aide du cordon d’alimentation. Rasage Retirez le sabot (7) de la façon
 • Страница 12 из 68
  Utilisation du sabot (7) et (10) • Le sabot (7) est idéal pour tailler la barbe et conserver une longueur constante dans votre barbe. • Placez le sabot sur la grille du rasoir (2) et appliquez-le sur le corps du rasoir jusqu’à entendre « clic » pour l’agrafer. • Sélectionnez la hauteur de coupe
 • Страница 13 из 68
  Entretien du rasoir Remplacement des pièces de rasage Pour conserver 100% de la performance de votre rasoir, remplacez la grille et le bloc-couteaux tous les 18 mois. Changez les 2 pièces en même temps pour vous assurer d’un rasage de plus près avec moins d’irritations. (Références Grille et
 • Страница 14 из 68
  Polski Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Życzymy satysfakcji z użytkowania nowej golarki marki Braun. Ostrzeżenie Golarka jest dostarczana wraz ze specjalnym kablem wyposażonym w wbudowany zasilacz dostarczający bezpieczne, niskie napięcie.
 • Страница 15 из 68
  • Po zakończeniu ładowania, akumulatory należy rozładować poprzez normalne użytkowanie golarki. Następnie należy całkowicie naładować akumulatory. Każde kolejne ładowanie trwa około 1 godziny. • Pełną pojemność akumulatorów uzyskuje się dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania. • W przypadku
 • Страница 16 из 68
  Aby użyć wąskiej końcówki, wysuń szeroką końcówkę i obróć ją o 180°. Częste używanie z końcówki do modelowani (4) zmniejszy czas działania golarki bez zasilania po naładowaniu akumulatorów. Korzystanie z nasadek do przystrzygania (7) i (10) • Nasadka do przystrzygania (7) idealnie nadaje się do
 • Страница 17 из 68
  • Następnie wyłącz golarkę, zdejmij folię i blok ostrzy tnących, a potem poczekaj aż rozłożone części wyschną. • Jeśli regularnie czyścisz golarkę pod bieżącą wodą, raz na tydzień nasmaruj trymer do długich włosów i folię golącą niewielką ilością lekkiego oleju do maszyn do szycia (i). Ewentualnie
 • Страница 18 из 68
  Ćeský Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun plně spokojeni. Upozornění Tento holicí strojek je vybaven speciálním přívodem s integrovaným bezpečnostním síťovým adaptérem. Proto nesmíte
 • Страница 19 из 68
  • Maximální kapacita baterie bude dosažena až po několika cyklech nabití/vybití. • Jsou-li akumulátorové baterie vybité, můžete se holit tak, že připojíte holicí strojek prostřednictvím speciálního síťového přívodu k zásuvce elektrické sítě. Holení Nejprve sejměte zastřihovací nástavec (7): Palci
 • Страница 20 из 68
  • Stiskněte volič délky vousu (8) (e) a posunutím nahoru nastavte požadovanou délku vousu (nastavení délky od shora dolů 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Vysuňte tvarovač (4). • Zapněte spínač zapnutí/vypnutí a zastřihujte vousy proti směru jejich růstu tak, že vedete průhlednou část hřebenu po
 • Страница 21 из 68
  Péče o baterie Aby se udržela optimální kapacita akumulátorových baterií, je třeba holicí strojek plně vybít (holením) každých cca 6 měsíců. Pak strojek opět nabijte na plnou kapacitu. Poznámka k Ïivotnímu prostfiedí Tento v˘robek obsahuje akumulátorové baterie. V zájmu ochrany Ïivotního prostfiedí
 • Страница 22 из 68
  Slovensk˘ Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Veríme, že budete so svojím novým holiacim strojčekom Braun maximálne spokojní. Upozornenie Tento holiaci strojček je vybavený špeciálnou sieťovou šnúrou s integrovaným bezpečnostným sieťovým
 • Страница 23 из 68
  • Pokiaľ sú akumulátorové batérie vybité, môžete sa holiť bez nabíjania tak, že pripojíte holiaci strojček prostredníctvom špeciálnej sieťovej šnúry do zásuvky elektrickej siete. Holenie Najskôr zložte zastrihávací nástavec (7): Palcami zatlačte na bočné klipsy zastrihávacieho nástavca tak, že sa
 • Страница 24 из 68
  • Nasaďte zastrihávací nástavec na holiacu planžetu (2) a zatlačte ho proti telu holiaceho strojčeka, až zaklapne na svoje miesto. • Stlačte ovládač dĺžky chĺpkov (8) (e) a posunutím nahor nastavte požadovanú dĺžku chĺpkov (nastavenie dĺžky zhora nadol 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Vysuňte
 • Страница 25 из 68
  Udržiavanie holiaceho strojčeka v špičkovej forme Výmena holiacich dielov Aby sa udržal 100% holiaci výkon, vymeňte holiacu planžetu a britový blok každých 18 mesiacov alebo vtedy, keď sú tieto diely opotrebované. Obidva tieto diely vymieňajte súčasne, aby sa dosahovalo hladšie oholenie a menšie
 • Страница 26 из 68
  Magyar Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömét leli új Braun borotvájában. Figyelmeztetés A készüléket alacsonyfeszültségű adapterrel láttuk el, ezért ne cserélje, és ne szerelje egyik darabját sem! Ellenkező esetben áramütés
 • Страница 27 из 68
  • Ha az akkumulátor lemerült, használhatja a készüléket a hálózati csatlakozóval. Borotválkozás Először távolítsa el a hosszúszőrvágó feltétet (7): A hüvelykujjai segítségével pattintsa ki a hosszúszőrvágó oldalán lévő csipeszeket, és emelje le a hosszúszőrvágót a nyílak irányába! (a). Kapcsolja be
 • Страница 28 из 68
  A hosszúszőrvágó használata (7) és (10) • A hosszúszőrvágó (7) ideális a szakáll formázásához és állandó hosszúságának megtartásához. • Helyezze fel a hosszúszőrvágó feltétet a borotvaszitára (2) és nyomja a borotvaház felé, amíg bekattan a helyére. • Nyomja be a szakáll hosszúság beállítót (8) (e)
 • Страница 29 из 68
  A készülék ápolása, karbantartása Nyíróalkatrészek cseréje A tökéletes teljesítmény érdekében, cserélje le a szitát és a kést 18 havonként, vagy ezen alkatrészek elhasználódásakor! A még alaposabb borotválkozás és a bőrirritáció megakadályozásának érdekében, mindkét alkatrészt egyidejűleg cserélje!
 • Страница 30 из 68
  Hrvatski Naši su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi uživati u brijanju s novim Braun aparatom za brijanje. Upozorenje Vaš brijaći aparat ima specijalni priključni kabel s ugrađenim sigurnosnim niskonaponskim
 • Страница 31 из 68
  napunite do punog kapaciteta. Daljnja punjenja trajat će oko 1 sat. Baterije dostižu maksimum svojeg kapaciteta tek nakon nekoliko uzastopnih ciklusa punjenja i pražnjenja. • Ako su baterije potpuno prazne, možete se brijati i bez da ih prethodno napunite. Samo uključite aparat u struju preko
 • Страница 32 из 68
  • Postavite nastavak za podrezivanje na mrežicu (2) i pritisnite prema dolje. Kada ga postavite na pravi način, čut ćete klik. • Pritisnite prekidač za dužinu brade (8) (e) i podesite željenu dužinu (ponuđeni odabir dužina je odozgo prema dolje: 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Gurnite nastavak za
 • Страница 33 из 68
  Održavanje aparata u vrhunskom stanju Zamjenjivanje dijelova aparata Kako biste zadržali 100-postotnu učinkovost aparata, zamijenite mrežicu i blok noža svakih 18 mjeseci ili kada se istroše. Uvijek ih mijenjajte zajedno jer tako osiguravate preciznije brijanje i manju iritaciju kože. (Mrežica i
 • Страница 34 из 68
  Slovenski Vsi na‰i izdelki so zasnovani tako, da njihova kakovost, funkcionalnost in oblika ustrezajo najvi‰jim standardom. Zato upamo, da bo va‰ novi Braunov brivnik v celoti izpolnil va‰a priãakovanja in da ga boste z veseljem uporabljali. Opozorilo Brivnik je opremljen s posebnim kablom z
 • Страница 35 из 68
  • âe se akumulatorske baterije, ki so vgrajene v brivnik, izpraznijo, se lahko brijete tudi tako, da s prikljuãnim kablom priklopite brivnik na omreÏno vtiãnico. Uporaba brivnika Najprej odstranite prirezovalnik (7): s palci hkrati pritisnite zaponi ob straneh prirezovalnika (a), tako da se
 • Страница 36 из 68
  • Pritisnite drsnik za nastavitev dolÏine brade (8) (e) in ga potisnite navzgor, da nastavite Ïeleno dolÏino brade (nastavitve dolÏine z vrha proti dnu: 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Potisnite ven nastavek za oblikovanje (4). • Pritisnite gumb za vklop/izklop in prirezujte proti rasti dlak, tako
 • Страница 37 из 68
  Oba dela zamenjajte istoãasno, saj bo tako britje bolj temeljito in bo manj draÏilo koÏo. (MreÏica brivnika in blok rezil: ‰tevilka nadomestnega dela 2000) Ohranjanje kapacitete baterij PribliÏno vsakih ‰est mesecev morate brivnik (z britjem) popolnoma izprazniti, saj boste le tako ohranili
 • Страница 38 из 68
  Türkçe Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve şık dizayn ilkelerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Uyarı Tıraş makinenizin ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını
 • Страница 39 из 68
  • Sarj edilebilir piller boşsa, tıraş makinenizi elektrikli olarak da (özel kablo setini prize takarak) kullanabilirsiniz. Tıraş Olurken Önce sakal düzelticiyi çıkarın (7): parmaklarınızı kullanarak sakal düzelticinin iki yanındaki klipslere basarak ok yönünde ittirin (a). Açma/Kapama düğmesine
 • Страница 40 из 68
  • Sakal uzunluğu ayar düğmesine basın (8) (e) ve istediğiniz sakal uzunluğu ayarına gelene kadar yukarı itin (yukardan aşağıya sakal boyu uzunlukları: 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Geniş şekillendiriciyi aktif hale getirin (4). • Açma/Kapama düğmesine basarak makinenizi çalıştırın ve tarağı şeffaf
 • Страница 41 из 68
  Tıraş makineninizin ideal performansını her zaman korumak için Tıraş aksamını yenilemek Tıraş performansını %100 korumak için tıraş makinesi eleğini ve kesiciyi her 18 ayda bir ya da eskidiğinde yenileyin. Daha az cilt tahrişi ve yakın tıraş için iki parçayı aynı anda değiştirin. (Tıraş makinesi
 • Страница 42 из 68
  êÛÒÒÍËÈ ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇. 燉ÂÂÏÒfl, Ç‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl LJ¯‡ ÌÓ‚‡fl ˝ÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Braun. Важно Бритва снабжена электрошнуром со встроенным источником безопасного электропитания, подающим низкое напряжение. Не пытайтесь заменить
 • Страница 43 из 68
  • После полной зарядки аккумулятора его разрядка осуществляется в процессе нормальной эксплуатации бритвы. Затем необходимо произвести подзарядку до полного заряда аккумулятора. В дальнейшем подзарядка аккумулятора занимает примерно 1 час. • Максимальная емкость аккумулятора достигается только
 • Страница 44 из 68
  Частое использование стайлера (4) может снизить емкость аккумулятора. Как использовать насадку-триммер (7) и насадку для создания короткой бородки (10) • Насадка-триммер (7) идеально подходит для подравнивания бороды и поддержания ее постоянной длины. • Наденьте насадку на бреющую сетку бритвы (2)
 • Страница 45 из 68
  • Выключите бритву, снимите сетку и режущий блок. Дайте снятым деталям высохнуть. • При регулярной чистке бритвы под струей воды раз в неделю наносите каплю светлого машинного масла на широкую/узкую стороны вращающегося двухстороннего стайлера и бреющую сетку (i). Альтернативным способом чистки
 • Страница 46 из 68
  ìÍ‡ªÌҸ͇ Наші вироби відповідають найвищим стандартам якості, функціональним можливостям та дизайну. Ми сподіваємось, що Ви отримуєте цілковиту насолоду, користуючись своєю новою бритвою Braun. Увага Ваша бритва оснащена спеціальним комплектом шнура з вбудованим джерелом живлення та безпечною
 • Страница 47 из 68
  • Повністю заряджена батарея забезпечує роботу бритви без шнура живлення протягом 30 хвилин залежно від волосся на вашій бороді. • Після повної зарядки бритви розрядіть бритву, використовуючи її в нормальному режимі роботи. Наступна зарядка займе приблизно 1 годину. • Повна ємність батареї буде
 • Страница 48 из 68
  Вузьке лезо (4b) точно формує лінії та краї (d), що є ідеальним засобом для формування контуру. Для використання вузького леза висуньте формувач і поверніть його на 180°. Часте використання формувача (4) знижує ємність батареї. Використання тримера (7) і (10) • Тример (7) є ідеальним пристосуванням
 • Страница 49 из 68
  • Потім вимкніть бритву, зніміть сітку бритви й ріжучу головку. Покладіть розібрані частини бритви, щоб вони висохнули. • Якщо Ви регулярно чистите бритву під струменем води, то раз у тиждень наносіть краплю світлого машинного масла на довгий тример для волосся і сітку бритви (i). Крім того, Ви
 • Страница 50 из 68
  чÌËÈ ‚Ë¥· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚Ò¥Ï ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ·ÂÁÔÂÍË Ú‡ „¥„¥πÌË, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ – ‚ËÏÓ„‡Ï Ñëíì 31∏.2-2000 (Ééëí 30345.2-2000, ßÖë 335-2-8-92), Ééëí 23511-79 .1. Ú‡ ̥҇ڇÌËÏ ÌÓÏ‡Ï ë‡Ìè¥ç 001-96, Ñëç 239-96 ÇË¥· Ì ϥÒÚËÚ¸ ¯Í¥‰ÎË‚Ëı ‰Îfl Á‰ÓÓ‚’fl ˜ӂËÌ íÓ‚‡
 • Страница 51 из 68
  ‹ 51 Cruzer2878_AMEE.indd 51 04.10.2006 9:29:26 Uhr
 • Страница 52 из 68
  ‹ 52 Cruzer2878_AMEE.indd 52 04.10.2006 9:29:27 Uhr
 • Страница 53 из 68
  53 Cruzer2878_AMEE.indd 53 04.10.2006 9:29:27 Uhr
 • Страница 54 из 68
  54 Cruzer2878_AMEE.indd 54 04.10.2006 9:29:27 Uhr
 • Страница 55 из 68
  55 Cruzer2878_AMEE.indd 55 04.10.2006 9:29:28 Uhr
 • Страница 56 из 68
  56 Cruzer2878_AMEE.indd 56 04.10.2006 9:29:28 Uhr
 • Страница 57 из 68
  57 Cruzer2878_AMEE.indd 57 04.10.2006 9:29:29 Uhr
 • Страница 58 из 68
  English Guarantee We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as
 • Страница 59 из 68
  Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l‘appareil ainsi que l‘attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun. Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à http://www.
 • Страница 60 из 68
  autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna. 8. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy; b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: – używania sprzętu do celów
 • Страница 61 из 68
  Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek mechanicky po‰kozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m zpÛsobem nelze uplatnit záruku. Poskytnutím záruky nejsou
 • Страница 62 из 68
  Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteºské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych predpisov. Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘ (dátum predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a zároveÀ s ním predloÏen˘ doklad o predaji (ìalej iba doklady o
 • Страница 63 из 68
  noÏa) i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili sluÏbenog distributera. Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istro‰enost i nedostatke
 • Страница 64 из 68
  êÛÒÒÍËÈ É‡‡ÌÚËÈÌ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚ˲ ̇ ‰‚‡ „Ó‰‡, ̇˜Ë̇fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl. Ç Ú˜ÂÌË „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl β·˚ Á‡‚Ó‰ÒÍË ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ
 • Страница 65 из 68
  ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» Ë «äÓ‰ÂÍÒ êëîëê Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËflı», ÙËχ BRAUN ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ̇ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË
 • Страница 66 из 68
  ìÍ‡ªÌҸ͇ ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Ù¥ÏË Çraun ÑÎfl ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ ̇ ‰‚‡ ÓÍË, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ Ôˉ·‡ÌÌfl ‚ËÓ·Û. èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚ӉҸͥ ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ̉ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛
 • Страница 67 из 68
  „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ Û ·Û‰¸-flÍËÈ ¥Á ˆÂÌÚ¥‚ ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÙiÏË Çr‡un. ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl Á·ËÚÍ¥‚, Ì ‰¥ÈÒÌ¥, flÍ˘Ó Ì‡¯‡ ‚¥‰ÔÓ‚i‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Á‡ÍÓÌÌËÏ ˜ËÌÓÏ. ÇËÔ‡‰ÍË, ̇ flÍ¥ Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥fl: – – – – – – – – ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥
 • Страница 68 из 68