Инструкция для BRAUN 570cc-5751 Series 5, 590cc Series 5

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

min

start cl

eaning 

590 cc
570 cc

Type 5751

Series

5

www.braun.com/register

low

clean

on

 • 

off

full

Series 5 

s

e

n

si

tiv

s

e

n

si

tiv

99265630_590cc_S1.indd   1

99265630_590cc_S1.indd   1

26.05.2009   10:51:39 Uhr

26.05.2009   10:51:39 Uhr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 63
  Series5 590 cc 570 cc se ns itii v v Series 5 aning start cle e on • off full low min clean Type 5751 www.braun.com/register 99265630_590cc_S1.indd 1 26.05.2009 10:51:39 Uhr
 • Страница 2 из 63
  Braun Infolines English 6, 57 GB 0800 783 70 10 Français 10, 57 IRL 1 800 509 448 Polski 14, 57 F 0 800 944 802 âesk˘ 18, 58 B 0 800 14 592 Slovensk˘ 22, 59 PL 0 801 127 286 0 801 1 BRAUN Magyar 26, 59 CZ 221 804 335 Hrvatski 30, 59 SK 02/5710 1135 Slovenski 34, 60 Türkçe 38 êÛÒÒÍËÈ 42, 60
 • Страница 3 из 63
  3 4 5 7 aning start cle 8 9 2 10 11 Series 5 se ns iti ve washab le 1 min 12 on • off 13 full full low low clean clean 14 6 15 16 17 590 570 18 STOP 19 STOP ies 5 Ser on • off full sen siti ve 3 99265630_590cc_S3.indd 1 26.05.2009 10:53:29 Uhr
 • Страница 4 из 63
  A aning start cle aning start cle aning start cle 1 2 min min min new clean start cleaning low full on • off min s aning start cle B 1 2 3 1 2 3 e se ns iti v Series 5 on • off full iv s it wa sh a ble se n low se itiv ns 90° 4 99265630_590cc_S4.indd 1 26.05.2009 10:54:44 Uhr
 • Страница 5 из 63
  C a new clean aning start cle aning start cle ••• ••• min b min full ••• ••• min min on • off s c min old n na clen clea clea aning start cle w low lolow D full full on •o ff on s rie Se 5 sensitive s rie Se 5 •o ff sensitive n na clen clea clea w low lolow full on s rie Se 5 •o ff sensitive Series
 • Страница 6 из 63
  English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver. Warning Your shaving system is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper
 • Страница 7 из 63
  The best environmental temperature for charging is between 5 °C to 35 °C. Do not expose the shaver to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time. Shaver display Tips for the perfect shave For best results, Braun recommends you follow 3 simple steps: 1. Always shave before washing
 • Страница 8 из 63
  • • • • If interruption is needed nonetheless, press the start button (4). When cleaning is finished, the yellow cleaning light will go off and the shaver is ready for use. A cleaning cartridge should be sufficient for about 30 cleaning cycles. When the level indicator (1) has reached the «min»
 • Страница 9 из 63
  While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time. Accessories Available at your dealer or Braun Service Centres: • Shaver foil and cutter block: 51B • Cleaning cartridge Clean&Renew: CCR Environmental notice This product
 • Страница 10 из 63
  Français Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Avertissement Votre rasoir est livré avec un cordon d’alimentation spécial qui intègre un
 • Страница 11 из 63
  • Retirez délicatement le couvercle de la cartouche. • Faites glisser la cartouche dans la base du système autonettoyant aussi loin que possible. • Fermez doucement le système autonettoyant en le poussant vers le bas jusqu‘à ce qu’il se verrouille. Chargement du rasoir dans le système autonettoyant
 • Страница 12 из 63
  Nettoyage Pour un résultat de rasage optimal, nous vous recommandons de nettoyer le rasoir dans le système autonettoyant après chaque rasage (voir « Nettoyage automatique »). Toutes les étapes de chargement et de nettoyage nécessaires sont automatiquement prises en charge. Indicateur de nettoyage
 • Страница 13 из 63
  Vous pouvez utiliser du savon liquide ne contenant pas de substances abrasives. Rincez toute la mousse et laissez fonctionner le rasoir pendant quelques secondes supplémentaires. • Ensuite, arrêtez le rasoir, pressez sur le bouton d’éjection de la grille de rasage (9) afin de retirer la grille (7)
 • Страница 14 из 63
  Polski Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Życzymy zadowolenia z użytkowania nowej golarki marki Braun. Uwaga Twoja golarka jest wyposażona w specjalny przewód z wbudowanym zasilaczem obniżającym napięcie. Nie próbuj wymieniać ani manipulować
 • Страница 15 из 63
  Ładowanie golarki w stacji Clean&Renew Umieść golarkę głowicą w dół w stacji czyszczącej. (Styki (12) z tyłu golarki zetkną się ze stykami stacji (3)). Jeśli będzie taka potrzeba, stacja Clean&Renew rozpocznie ładowanie golarki. Pełne ładowanie zapewnia do 45 minut golenia bez zasilania w
 • Страница 16 из 63
  C Czyszczenie automatyczne Stacja Clean&Renew została zaprojektowana do czyszczenia, ładowania i przechowywania golarek. Po każdym goleniu umieść golarkę z powrotem w stacji Clean&Renew i wykonaj opisane poniżej czynności: • Umieść golarkę głowicą w dół w stacji czyszczącej. • Naciśnij przycisk
 • Страница 17 из 63
  Konserwacja Wymiana folii i bloku ostrzy / resetowanie Aby zapewnić 100 proc. skuteczność golenia, folię golącą (7) i blok ostrzy (8) należy wymienić, gdy zaświeci się kontrolka (16) (po około 18 miesiącach) lub gdy blok ostrzy się zużyje. Symbol ten będzie wyświetlany podczas kolejnych 7 cykli
 • Страница 18 из 63
  âesk˘ Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun spokojeni. Výstraha Holicí systém, který jste si zakoupili, je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním síťovým
 • Страница 19 из 63
  Nejvhodnější teplota okolí pro nabíjení je 5 °C až 35 °C. Nevystavujte holicí strojek dlouhodobě teplotám vyšším než 50 °C. Displej holicího strojku Displej holicího strojku (14) ukazuje úroveň nabití baterie. Příslušný zelený dílek baterie během nabíjení nebo holení bliká. Když se baterie plně
 • Страница 20 из 63
  • • • • nezbytné proces i přesto přerušit, stiskněte tlačítko start (4). Po ukončení čištění zhasne žlutá kontrolka čištění a holicí strojek je připraven k dalšímu použití. Čisticí kazeta by měla dostačovat na cca 30 čisticích cyklů. Jakmile dosáhne ukazatel stavu náplně (1) značky «min», je v
 • Страница 21 из 63
  Po výměně planžety a břitového bloku zmáčkněte spínač zapnutí / vypnutí (13) alespoň na 5 sekund, aby se čítač resetoval. V průběhu resetování bude blikat kontrolka výměny, která po dokončení resetování zhasne. Manuální resetování se může provést kdykoli. Příslušenství K dostání u vašeho prodejce
 • Страница 22 из 63
  Slovensk˘ Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojim novým holiacim strojčekom Braun spokojní. Upozornenie Váš holiaci systém je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie (špeciálnym sieťovým káblom so sieťovým
 • Страница 23 из 63
  Plne nabitá batéria zabezpečuje až 45 minút holenia bez použitia sieťového kábla. Dĺžka holenia sa môže meniť v závislosti od dĺžky vašej brady. Najvhodnejšia teplota okolia pre nabíjanie je medzi 5 °C až 35 °C. Holiaci strojček nevystavujte dlhodobo teplotám vyšším ako 50 °C. Displej holiaceho
 • Страница 24 из 63
  strojček do základne Clean&Renew a postupujte nasledovne: • Vložte holiacu hlavu do čistiacej základne. • Stlačte tlačidlo na spustenie čistenia (4), vtedy sa program čistenia začne (približne 5 minút čistenia a 4 hodiny sušenia). • Čistiaci program neprerušujte, pretože holiaci strojček zostane
 • Страница 25 из 63
  blok (8) vymeňte, keď sa rozsvieti svetelný indikátor výmeny holiacich dielov (16) (asi po 18 mesiacoch používania), alebo keď sa diely opotrebujú. Symbol pre výmenu dielov vám počas ďalších 7 holení bude pripomínať, že planžetu a holiaci blok je potrebné vymeniť. Potom strojček displej automaticky
 • Страница 26 из 63
  Magyar Termékeink előállítása során, messzemenően törekszünk a legmagasabb minőségi követelményekkel, funkcionalitással és formatervezéssel szembeni igények kielégítésére. Reméljük, örömét leli majd új Braun borotvájában! Figyelmeztetés Az Ön borotváját egy különleges csatlakozókábellel láttuk el,
 • Страница 27 из 63
  A teljes feltöltés max. 45 perc zsinór nélküli borotválkozást eredményez, mely idő a szakállhosszúságtól függően eltérő lehet. A töltéshez legideálisabb környezeti hőmérséklet 5 és 35 °C között van. Ne tegye ki borotváját huzamosabb ideig 50 °C -nál magasabb hőmérsékletnek! Borotva kijelző A
 • Страница 28 из 63
  Borotvakészülékét minden egyes használat után helyezze vissza a Clean&Renew egységbe, majd járjon el az alábbiak szerint: • Helyezze a borotvát fejjel lefelé a tisztítóegységbe! • Csúsztassa le a Bekapcsoló gombot (4)! A tisztítási folyamat megkezdődik (kb. 5 perc tisztítás, 4 óra szárítás). • A
 • Страница 29 из 63
  A borotva karbantartása A szita és a nyíróegység cseréje/ alaphelyzetbe történő állítása A borotva 100%-os teljesítményének megtartása érdekében, az alkatrészek cseréjének aktualitását jelző fény (16) kigyulladása esetén (vagy kb. 18 hónap elteltével), illetve amennyiben azok elhasználódtak, –
 • Страница 30 из 63
  Hrvatski Naši su proizvodi oblikovani su tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u brijanju s novim Braunovim aparatom za brijanje. Upozorenje Vaš aparat za brijanje ima ugrađeni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili
 • Страница 31 из 63
  brijanje temperaturama višim od 50 °C na duže vrijeme. Zaslon aparata za brijanje Zaslon aparata za brijanje (14) pokazuje stanje baterije. Tijekom punjenja ili korištenja brijača bljeskat će zelena lampica . Kada je baterija puna i aparat za brijanje se nalazi u jedinici za čišćenje svi zeleni
 • Страница 32 из 63
  • Ne prekidajte čišćenje jer će aparat za brijanje biti mokar i neprikladan za upotrebu. Ako svejedno trebate prekinuti čišćenje pritisnite prekidač za uključivanje (4). • Po završetku čišćenja isključit će se žuto svjetlo i aparat za brijanje spreman je za upotrebu. • Jedna patrona dovoljna je za
 • Страница 33 из 63
  Dok to radite svjetlo za zamjenu djelova bljeska, a po resetiranju se isključi. Ručno resetiranje se uvijek može izvršiti. Dodatni pribor Dostupno u servisnim centrima Braun • Mrežica i blok noža: 51B • Patrone za Clean&Renew: CCR Napomena o brizi za okoli‰ Ovaj ure∂aj dolazi s baterijama na
 • Страница 34 из 63
  Slovenski Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. Opozorilo Brivnik je opremljen s posebno priključno vrvico z vgrajenim varnostnim nizkonapetostnim napajanjem. Ne
 • Страница 35 из 63
  Najprimernejša temperatura okolice za polnjenje brivnika je med 5 °C in 35 °C. Brivnika ne smete dalj časa izpostavljati temperaturam, višjim od 50 °C. Prikazovalnik brivnika Prikazovalnik brivnika (14) prikazuje stanje napolnjenosti baterije. Med polnjenjem ali med uporabo brivnika utripa ustrezni
 • Страница 36 из 63
  • Postopka čiščenja ne smete prekiniti, ker se brivnik v tem primeru ne bo posušil in ne bo pripravljen za uporabo. Če morate postopek čiščenja kljub vsemu prekiniti, pritisnite na tipko za vklop (4). • Ko je čiščenje končano, rumeni indikator ugasne in brivnik je pripravljen na uporabo. • Čistilna
 • Страница 37 из 63
  Dodatni nastavki Na voljo pri vašem prodajalcu ali v Braunovih servisnih centrih: • Mrežica brivnika in blok rezil: 51B • Čistilna kartuša Clean&Renew: CCR Va‰ prispevek k varovanju okolja Izdelek je opremljen z baterijami za ponovno polnjenje. Prosimo vas, da izdelka ob koncu njegove Ïivljenjske
 • Страница 38 из 63
  Türkçe Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve şık dizayn ilkelerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Uyarı Tıraş makinenizde ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını
 • Страница 39 из 63
  uzunluğunuza göre bu süre değişebilir. Şarj için en uygun ortam sıcaklık aralığı 5 °C to 35 °C arasıdır. Tıraş makinenizi uzun süre 50 °C nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Tıraş Makinesi Bilgi Ekranı Tıraş makinesi bilgi ekranı (14) makinenin şarj durumunu gösterir. Şarj olurken veya
 • Страница 40 из 63
  • Tıraş makinesini ıslak ve kullanıma uygun olmayan bir durumda bırakacağı için, işlemi yarıda kesmeyiniz. Buna rağmen işlemi yarıda kesmeniz gerekirse «start» düğmesine (4) tekrar basınız. • Temizlik işlemi bittiğinde sarı temizleme ışığı sönecektir ve makine kullanıma hazır hale gelecektir. • Bir
 • Страница 41 из 63
  uyarı ışığı yandığında (16) veya her 18 ayda bir değiştiriniz. Değiştirme sembolü sonraki 7 tıraş boyunca size elek-bıçak değişim zamanının geldiğini hatırlatmak üzere yanacaktır. Daha sonra makine otomatik olarak ekran görüntüsünü sıfırlar. Elek ve bıçağı değiştirdikten sonra, tıraş makinesinin
 • Страница 42 из 63
  êÛÒÒÍËÈ Продукты Braun разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы останетесь довольны новой бритвой от фирмы Braun. Предупреждение Ваша бритвенная система Braun комплектуется шнуром с вмонтированным безопасным блоком питания
 • Страница 43 из 63
  • Поместите чистящий картридж (6) на плоскую, устойчивую поверхность (например, на стол). • Осторожно снимите заглушку картриджа. • Плавно поместите картридж в основание устройства чистки и подзарядки Clean&Renew до упора. • Медленно закройте корпус устройства чистки и подзарядки Clean&Renew,
 • Страница 44 из 63
  Бритье при подключении к электросети Если бритва полностью разряжена, и у вас нет времени на зарядку с помощью устройства чистки и подзарядки Clean&Renew, вы можете использовать бритву, подключив ее к электросети с помощью шнура питания. • Чистка бритвы Для достижения наилучшего качества бритья
 • Страница 45 из 63
  корпус устройства чистки и подзарядки Clean&Renew откроется, и удалите использованный картридж. Прежде чем выбросить использованный картридж, закройте его отверстие с помощью заглушки от нового картриджа, так как использованный картридж содержит остатки загрязненной чистящей жидкости. 5–10 секунд
 • Страница 46 из 63
  Электрические спецификации смотрите на специальном шнуре. Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и лишению гарантии. Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Аккумуляторная и сетевая бритва 590cc / 570cc Тип 5751 / Тип 5752 Сделано в
 • Страница 47 из 63
  ìÍ‡ªÌҸ͇ Продукція нашої компанії відповідає найвищім стандартам якості, функціональності та має чудовий дизайн. Сподіваємося, що Вам сподобається Ваша нова бритва BRAUN. Обережно! До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення з вмонтованим блоком запасного енергопостачання на
 • Страница 48 из 63
  • Повільно закрийте корпус, тиснучи вниз, поки він не стане на місце. Перемикач «sensitive» (11) дозволяє встановити три режими комфортного гоління: Заряджання бритви в станції Clean&Renew Опустіть головку бритви в станцію для чищення. Контакти (12) на тильній стороні бритви приєднуються до
 • Страница 49 из 63
  чищення»). У цьому випадку виконується автоматична підзарядка та чищення. Індикатор чищення Вашу бритву слід чистити у станції Clean&Renew принаймні тоді, коли жовта лампочка-індикатор чищення (15) горить рівно після гоління. Якщо цього не зробити, жовта лампочка через деякий час вимкнеться, і
 • Страница 50 из 63
  • Якщо Ви регулярно чистите бритву за допомогою води, один раз на тиждень слід наносити краплю легкого машинного мастила на тример для довгого волосся (10) та сіточку для гоління (7). Є ще один спосіб швидкого чищення бритви: • Натисніть на кнопки розмикання сіточки для гоління (9), щоб підняти її
 • Страница 51 из 63
  України згідно з висновком держ. сан.епідем. експертизи МОЗ України. Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації. Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року
 • Страница 52 из 63
  ‹ 52 99265630_590cc_S6-64.indd 52 26.05.2009 11:00:28 Uhr
 • Страница 53 из 63
  53 99265630_590cc_S6-64.indd 53 26.05.2009 11:00:28 Uhr
 • Страница 54 из 63
  54 99265630_590cc_S6-64.indd 54 26.05.2009 11:00:29 Uhr
 • Страница 55 из 63
  55 99265630_590cc_S6-64.indd 55 26.05.2009 11:00:30 Uhr
 • Страница 56 из 63
  . . . . . . " " . " . " . . . 56 99265630_590cc_S6-64.indd 56 26.05.2009 11:00:31 Uhr
 • Страница 57 из 63
  English Guarantee We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at
 • Страница 58 из 63
  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom
 • Страница 59 из 63
  Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro informace o v˘robcích a nejbliωím servisním stfiedisku Braun. O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek podle záznamu z opravny v záruãní opravû.
 • Страница 60 из 63
  Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili sluÏbenog distributera. Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istro‰enost i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje
 • Страница 61 из 63
  Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» ÙËχ BRAUN ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ̇ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
 • Страница 62 из 63
  ɇ‡ÌÚ¥fl Ì ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇̥ Ì‚iÌËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ (‰Ë‚. Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ ÌËʘÂ) ÌÓχθÌËÈ ÁÌÓÒ Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚ ‰Îfl „ÓÎiÌÌfl, ‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó ÌÂÁ̇˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ ̇ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔË·‰Û. ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, flÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òfl Ì ‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÓ˛ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡, fl͢Ó
 • Страница 63 из 63