Инструкция для BRAUN Multiquick 5 MR 550 Buffet

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.braun.com

MR 550 Buffet

Type 4191

Multiquick 5

turbo

600 Watt turbo

92291005_MR550_S1.indd   1

92291005_MR550_S1.indd   1

23.05.12   13:19

23.05.12   13:19

Stapled booklet, 130 x 275 mm, 52 pages (incl. 8 pages cover), 1/1c = black

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  Stapled booklet, 130 x 275 mm, 52 pages (incl. 8 pages cover), 1/1c = black Multiquick 5 MR 550 Buffet turbo 600 Watt turbo www.braun.com 92291005_MR550_S1.indd 1 Type 4191 23.05.12 13:19
 • Страница 2 из 51
  Braun Infolines DE / AT 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE CH 08 44 - 88 40 10 UK 0800 783 7010 IE 1 800 509 448 FR 0 800 944 802 BE 0 800 14 592 PL 801 127 286 801 1 BRAUN 25, 48 CZ 221 804 335 Românå (RO/MD) 28, 48 SK 02/5710 1135 Türkçe 30 HU (06-1) 451-1256 êÛÒÒÍËÈ 33, 48 HR 091 66 01 777
 • Страница 3 из 51
  B t u rb o C A D E K F G H I t urbo ob ru t J 1 t u rb o a b c t u rb o t u rb o t u rb o click! 2 4…8°C 15…20°C max. 4x t u rb o max. 400 ml a b c t ur bo t u rb o t u rb o click! 3 92291005_MR550_S3.indd 1 23.05.12 13:20
 • Страница 4 из 51
  3 1 2a 6a 2b 6b 2 6c 3 6d 2c 6e 4 6 5 I a b c 1 click! 2 e d f t urbo t u rb o t u rb o click! g h i 2 1 1 2 j 1cm 1cm max. 700 g 500 g 500 g 30 g 30 sec. 15-30 30 10 20 1-4 turbo turbo 20 1 15 25 30 1 - 15 1 - 15 8 - 15 8 - 15 +5 sec +5 sec turbo turbo turbo t u rb o II a 500 g 500 g 500 g 500 g
 • Страница 5 из 51
  c d f e t urbo t urbo t urbo t urbo click! g h i 2 1 1 2 j Parmesan 6a 1-7 1-7 6b 6c 1-7 1-7 9 - 11 6-9 9 - 15 7-9 6-9 9 - 15 9 - 15 7-9 6-9 9 - 15 t u rb o turbo 6d 6e 7-9 7-9 4 3-5 7-9 a 7-9 7-9 c b 1 2 d e f 3 t urbo t urbo t urbo 4 g h i Parmesan j + 1cm 1cm max. 100 g 100 g 50 g 10 g sec. 10
 • Страница 6 из 51
  Deutsch Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude. Vorsicht Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. • • •
 • Страница 7 из 51
  3 Messer 4 Arbeitsbehälter 5 Rutschfester Stützdeckel (dient auch zum Verschließen des Arbeitsbehälters) 6 Einsatzträger für Schneid-/Raspelzubehör 6a Schneideinsatz 6b Raspeleinsatz (grob) 6c Raspeleinsatz (fein) 6d Julienne-Einsatz (viereckig) 6e Julienne-Einsatz (dreieckig) Zerkleinern (siehe
 • Страница 8 из 51
  d) Das Motorteil ! in das Oberteil (1) stecken, bis es einrastet. e) Motorteil mit Schalter ‚ oder # einschalten. Halten Sie während der Verarbeitung das Motorteil mit der einen, den Zerkleinerer mit der anderen Hand fest. Den Zerkleinerer pro Anwendung maximal 2 Minuten lang benutzen. f) Nach
 • Страница 9 из 51
  Depending on your application, we recommend the following speed settings: Handblender 1... turbo Whisk 3... 15 Food preparation attachment see speed tables in picture sections (j) Chopper see speed tables in picture sections (j) How to operate your handblender 1 The handblender is perfectly suited
 • Страница 10 из 51
  e) Press switch ‚ or „ on the motor part to operate. f) After use, press buttons ‰ to remove the motor part. g) Pressing the lid interlock (2c), turn the lid counter-clockwise to unlatch it and lift it up. h) Take out the tool holder before removing the processed food. To remove the tool (6a–6e),
 • Страница 11 из 51
  • • • • • • • • mixeur ou le retirer du liquide lorsque l’appareil est en marche. Ne pas passer le bloc moteur ! ni le système d’entraînement du fouet Ë sous l’eau, ni les plonger dans l’eau. Le bol mesureur Á ne peut être utilisé dans un four à micro-ondes. Avant d’utiliser le kit d’accessoires de
 • Страница 12 из 51
  a) Enlever avec précaution le plastique des couteaux (3). Attention : les lames sont très tranchantes! Manipulez-les toujours en tenant la partie supérieure en plastique. Placer les couteaux sur l’axe central du bol (4) et faites-les pivoter jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Toujours placer le bol sur
 • Страница 13 из 51
  rincé sous l’eau du robinet, mais ne doit pas être plongé dans l’eau ou nettoyé au lavevaisselle. Nous recommandons de nettoyer l’accessoire à Julienne directement après son utilisation afin d’éviter que des aliments restent agglutinés dans les fentes. Les lames et accessoires (6a–6e) sont à placer
 • Страница 14 из 51
  W zależności od zastosowania, rekomendujemy następujące ustawienia prędkości: Przystawka miksująca 1... turbo Przystawka ubijająca 3... 15 Przystawka siekającazobacz w tabeli prędkości na rysunkach sekcji (j) Rozdrabniacz w tabeli prędkości na rysunkach sekcji (j) Jak używać przystawki miksującej 1
 • Страница 15 из 51
  Przystawki Julienne (6d, 6e) tnà pokarm na kawa∏ki. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, by uniknąć skaleczenia. a) Umieść tarczę (6a–6e) w bazie do montowania tarcz (6). Nałóż bazę do montowania tarcz na bolcu w centalnej części pojemnika (4) i obróć bazę celem poprawnego zamontowania. b) Nałóż
 • Страница 16 из 51
  Česky Nastavení rychlosti Aktivací spínače ‚ se zvolí rychlost Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnost a design. Přejeme Vám hodně potěšení při používání nového přístroje značky Braun. zpracovávání potravin, odpovídající nastavení regulátoru rychlosti
 • Страница 17 из 51
  2b 2c 3 4 5 6 6a 6b 6c 6d 6e Plnící otvor Západka víčka Nůž Pracovní nádoba Protiskluzná podložka (slouží také jako víčko) Držák pracovního nástroje Krájecí vložka Strouhací vložka pro hrubé strouhání Strouhací vložka pro jemné strouhání Krájecí nástavec Julienne (čtvercový) Krájecí nástavec
 • Страница 18 из 51
  f) g) h) i) pokrmu pfiidrÏujte motorovou ãást jednou rukou a nádobku fiezacího strojku druhou rukou. NepouÏívejte fiezací strojek déle neÏ 2 minuty. Po použití stiskněte tlačítka $, abyste mohli motorovou jednotku sejmout. Pak sejmûte horní ãást. Opatrnû vyjmûte nÛÏ. Pak vyjmûte zpracovan˘ pokrm z
 • Страница 19 из 51
  Nastavenie rýchlosti Aktiváciou spínača ‚ sa zvolí rýchlosť spracovávania potravín, odpovedajúca nastaveniu regulátora rýchlosti %. Čím vyššie nastavenie, tým rýchlejšie spracovanie a jemnejšie rozsekanie potraviny. Maximálnu rýchlosť však môžete zvoliť stisnutím tlačidla turbo #. Spínač turbo
 • Страница 20 из 51
  S pomocou nadstavec na strúhanie (6b, 6c) môžete strúhať napr. jablka, mrkvu, surové zemiaky, repu, kapustu, syr (najemno až stredne). Nadstavce Julienne (6d, 6e) krájajú potraviny na prúžky. Tieto nástroje používajte veľmi opatrne, aby ste sa vyhli poraneniu. a) Nasaďte krájací alebo strúhací
 • Страница 21 из 51
  Magyar Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömét leli új Braun készülékében. Figyelem! Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást. • • • • • • • • • • • • • • A kések, és egyéb kiegésztő
 • Страница 22 из 51
  A feldolgozóegység használata 3 1 2 2a 2b 2c 3 4 5 6 6a 6b 6c 6d Tömőrúd Munkatartály fedél A motorrész csatlakozópontja Adagolónyílás Fedél rögzítő Kés Munkatartály Csúszásgátló alj/fedél Feltét-tartó Szeletelő feltét Reszelő feltét (nagy lyukakkal) Reszelő feltét (kis lyukakkal) Julienne
 • Страница 23 из 51
  – A fıszernövények szárát távolítsa el, a magvakat törje fel. – Távolítsa el a csontokat, ínszalagokat és porcokat a húsból. A nagyobb hatékonyság érdekében, kérjük, vegye figyelembe az ajánlott sebességfokozatokat (j). Aprítás a) Óvatosan távolítsa el a mıanyag védŒréteget a késekrŒl (2).
 • Страница 24 из 51
  Á Ë È Í { Mjerna posuda s nepropusnim poklopcem Mjenjačka kutija miksera Nastavak za mlaćenje Dodatak za usitnjavanje hrane (FP) Nastavak za usitnjavanje (HC) Podešavanje brzine Pritiskom na prekidač ‚, radna brzina odgovara podešenosti regulatora brzine %. Što je brzina veća, usitnjavanje je brže
 • Страница 25 из 51
  a) Postavite nož (6a–6e) na držač noževa (6) dok ne uskoči. Postavite nož na središnju osovinu zdjele (4) i okrenite ga dok ne sjedne na mjesto. b) Pričvrstite poklopac (2) na zdjelu tako da je spojka poklopca (2c) postavljena uz dršku zdjele. Poklopac ćete učvrstiti tako da ga okrenete u smjeru
 • Страница 26 из 51
  • Pred uporabo naprave preverite, če napetost vašega omrežja ustreza tisti, ki je navedena na dnu naprave. • Ko s paličnim mešalnikom obdelujete vroče tekočine, nastavka za mešanje ne smete potopiti v tekočino ali ga odstraniti iz tekočine, ko je naprava vklopljena. • Enote z motorjem ! in
 • Страница 27 из 51
  c) Pokrov (2) pritrdite na posodo s pomočjo zaskočke (2c), ki mora biti poravnana z ročajem posode. Pokrov zaprite tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne slišite «klik», da se je zaskočka nad ročajem zaskočila. d) V pogonski nastavek (2a) vstavite enoto z motorjem !, tako da se
 • Страница 28 из 51
  mešalnik pa zadržite v tem položaju, dokler olje ne emulgira. Paličnega mešalnika ne izključite, temveč ga počasi pomikajte navzgor in navzdol, da se sestavine dobro premešajo. Vanilija – med – suhe slive (kot nadev za palačinke ali namaz) (uporabite nastavek za sekljanje {, hitrost: «turbo») V
 • Страница 29 из 51
  c) Pentru demontare, apăsaţi butoanele $ şi scoateţi mecanismul de fixare a telului. Scoateţi apoi telul. Pentru rezultate optime ... • folosiţi un vas cu deschidere mai largă decât vasul gradat, • mişcaţi telul în sensul acelor de ceasornic şi ţineţi-l usor înclinat. Frişcă: Amestecaţi maxim 400
 • Страница 30 из 51
  Tocarea a) Scoateţi cu atenţie învelişul din plastic al cuţitului (2). Atenţie! Cuţitul este foarte ascuţit. Apucaţi-l întotdeauna de partea superioară din plastic. Plasaţi cuţitul în axul din centrul vasului pentru tăiat (3) şi rotiţi-l până la fixare. Aşezaţi întotdeauna vasul pe suportul
 • Страница 31 из 51
  Maksimum hız ayarı için turbo düğmesine # basınız. Ayrıca, turbo düğmesini değişken hız ayarlayıcıyı değiştirmeden anlık hız değişimleri için kullanabilirsiniz. Uygulamanıza göre tavsiye edilen hız ayarları: El Blendırı 1... turbo Çırpıcı 3... 15 Yemek hazırlama ataçmanı (j) bölümlerindeki hız
 • Страница 32 из 51
  b) c) d) e) f) g) h) daki mile yerleştirin ve yerine oturması için çeviriniz. Kapağı (2) işlem kabının üzerine koyup, kabın tutma yerinin yanında bulunan kapak kilidi ile (2c) birbirine kenetleyin. Kapağı kilitlemek için kapağı saat yönünde çevirip «klik» sesini duyunuz. Motor kısmını motor
 • Страница 33 из 51
  Русский Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением — блендером Braun. Внимание Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию. • • • • • • • • • •
 • Страница 34 из 51
  Порядок работы с насадкой для нарезки и шинковки 3 Порядок работы с насадкой для резки и шинковки 1 2 2a 2b 2c 3 4 5 (см. рисунок II и табл. j) Используя насадку для нарезки и шинковки (6a), вы можете нарезать огурцы, лук, яблоки, морковь, редьку, картофель, кабачки, капусту. Лезвия для шинковки
 • Страница 35 из 51
  b) c) d) e) f) g) h) i) Â„Ó Á‡ ‚ÂıÌ˛˛ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌÓÊ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ¯ÚËÙÚ ˜‡¯Ë ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎfl (3). ç‡ÊÏËÚ ̇ ÌÓÊ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó Ì‡ 90°, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸. ÇÒ„‰‡ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ˜‡¯Û ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎfl ̇ ÔÓÚË‚ÓÒÍÓθÁfl˘Â ÓÒÌÓ‚‡ÌË (4). èÓÎÓÊËÚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ˜‡¯Û ËÁÏÂθ˜ËÚÂÎfl.
 • Страница 36 из 51
  • Не занурюйте електромотор !, редуктор збивалки Ë під проточну воду, не занурюйте їх у воду. • Мірний стакан Á не придатний для використання у мікрохвильовій печі. • Перед роботою з насадкою для приготування їжі Í, переконайтеся, що кришка блокиратора (2c) належно клацнула та виштовхувач (1)
 • Страница 37 из 51
  частиною вверх. Встановіть лезо на вал ємності (4) та проверніть, щоб воно було зафіксовано. Завжди встановлюйте ємність на поверхню з покриттям проти ковзання (5). b) Покладіть продукти в ємність для подрібнення. c) Накрийте кришкою (2) ємність з блокиратором (2c), що встановлена біля ємності, що
 • Страница 38 из 51
  Рекомендуємо чистити насадки для нарізання одразу після використання, щоб їжа не залишалася у щілинах. Обережно кладіть ножі та деталі (6а–6е) до посудомийної машини. При обробці кольорових продуктів (наприклад моркви), пластмасові частини пристрою можуть стати знебарвленими. Протріть ці частини
 • Страница 39 из 51
  • Преди употреба на приставката за приготвяне на храна *, уверете се, че капака (2c) е правилно поставен и че буталото (1) е на мястото си. • Не поставяйте в отвора на капака други предмети или инструменти освен буталото (1) при употребата на приставката. • Винаги изключвайте уреда преди да свалите
 • Страница 40 из 51
  ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да режете много твърди продукти като инийско орехче, кафе на зърна и зърна от житни култури. Подготовка за рязането … • Предварително нарежете месото, сиренето, лука, чесъна, морковите, лютите чушлета. • Отстранете стъблата на листните подправки и черупките от ядките. •
 • Страница 41 из 51
  d) Закрепете неподвижно моторния блок ! към капака (1), натиснете докато щракне. e) Натиснете бутон ‚ или «turbo» бутон #, за да включите. Дръжте моторния блок с една ръка и купата с другата. Не използвайте приставката за повече от 2 минути. f) След употреба, натиснете бутоните за освобождавене $ и
 • Страница 42 из 51
  42 92291005_MR550_S6-52.indd 42 23.05.12 15:17
 • Страница 43 из 51
  43 92291005_MR550_S6-52.indd 43 23.05.12 15:17
 • Страница 44 из 51
  44 92291005_MR550_S6-52.indd 44 23.05.12 15:17
 • Страница 45 из 51
  45 92291005_MR550_S6-52.indd 45 23.05.12 15:17
 • Страница 46 из 51
  Deutsch Garantie Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder
 • Страница 47 из 51
  traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6. 8. Gwarancją nie są objęte: a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w
 • Страница 48 из 51
  Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra. Servisna mjesta: Poštovani, u koliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže, molimo Vas da nazovete broj 091 66
 • Страница 49 из 51
  Ç ÒÎÛ˜‡Â Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚Ó ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ «é Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ». ɇ‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚÒfl Ô˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (χ„‡ÁË̇) ̇ ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ оригинального
 • Страница 50 из 51
  ÇËÔ‡‰ÍË, ̇ flÍ¥ Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥fl: – ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ÙÓÒ-χÊÓÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ÏË; – використання з професійною метою або з метою отримання прибутку; – ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª; – Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl); – Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı
 • Страница 51 из 51