Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

106

Sisteminizi Kullanmaya Ba

şlarken

İsteğe Bağlı Çerçevenin Takılması

Çerçeveyi takın (iste

ğe bağlı).

İhtiyacınız Olabilecek Diğer Bilgiler

 

UYARI: 

Sisteminizle birlikte gelen güvenlik ve düzenleyici bilgilerine bakın. 

Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmi

ş veya ayrı bir belge olarak eklenmiş 

olabilir. 

Raf çözümünüze dahil edilmi

ş olan raf belgeleri sisteminizi bir rafa nasıl 

kuraca

ğınızı açıklar.

Donanım Kullanıcı El Kitabı sistem özellikleri üzerine bilgiler içermekte ve 
sistemde sorun giderme, sistem bile

şenlerinin yüklenmesi ve değiştirilmesi 

i

şlemlerinin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bu belge çevrimiçi olarak 

support.dell.com/manuals adresinde bulunmaktadır.

Sisteminizle birlikte satın aldı

ğınız işletim sistemi, sistem yönetimi yazılımı, 

sistem güncellemeleri ve sistem bile

şenleri ile ilgili olanlar dahil, 

sisteminizle birlikte gönderilen ve sisteminizin yapılandırılması ve 
yönetilmesi için dokümantasyon ve araçlar sunan her türlü ortam.

 

NOT: 

Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki güncellemeleri 

kontrol edin ve genellikle di

ğer belgelerdekinden daha güncel bilgiler içerdiği 

için ilk önce güncellemeleri okuyun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline