Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Sisteminizi Kullanmaya Ba

şlarken

109

Power (Güç)

AC güç kayna

ğı (güç kaynağı başına)

Watt De

ğeri

500 W 

Gerilim

100-240 VAC, 50/60 Hz, 7-3,5 A 

Isı da

ğıtımı

1706 BTU/saat maksimum 

Maksimum bo

şalma akımı

Normal hat ko

şulları altında ve tüm sistemin 

ortam çalı

şma aralığının üzerinde, ani akım 

10 ms veya daha kısa bir süre için güç kayna

ğı 

ba

şına 25 A'ya ulaşabilir

Piller

Sistem pili

CR 2032 3,0 V lityum saat pili

Fiziksel

Yükseklik

4,3 cm (1,69 inç)

Geni

şlik

43,4 cm (17,09 inç)

Derinlik

62,7 cm (24,69 inç)

A

ğırlık (maksimum yapılandırma)

15,9 kg (35,02 lb)

Çevre Özellikleri

NOT: 

Belirli sistem yapılandırmaları için çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. 

dell.com/environmental_datasheets.

Sıcaklık

Çalı

şma

Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık 
de

ğişimli 10° - 35°C (50° - 95°F)

NOT: 

2950 fitin üzerindeki yükseklikler 

için, maksimum çalı

şma sıcaklığı 

1°F/550 ft. dü

şer.

Depolama

Saatte maksimum 20°C'lik sıcaklık 
de

ğişimli –40° - 65°C (–40° - 149°F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline