Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

20

Začínáme se systémem

Relativní vlhkost

Provozní

20 až 80 % (bez kondenzace) 
s maximálním nárůstem vlhkosti o 
10 % za hodinu

Skladovací

5 až 95 % (bez kondenzace)

Maximální vibrace

Provozní

0,26 g při 5 - 500 Hz po dobu 15 minut

Skladovací

1,54 g při 10 - 250 Hz po dobu 15 minut

Maximální ráz

Provozní

Jeden rázový impuls v kladné ose z (jeden 
impuls na každé straně systému) o síle 
31 G v délce do 2,6 ms v provozní 
orientaci

Skladovací

Šest po sobě jdoucích rázových impulsů v 
kladné i záporné ose x, y a z (jeden 
impuls na každé straně systému) o síle 
71 G v délce do 2 ms

Nadmořská výška

Provozní

-16 až 3 048 m

POZNÁMKA: 

V nadmořských výškách nad 

900 metrů je maximální provozní teplota 
snížena o 1 °C na každých 168 metrů.

Skladovací

-16 až 10 600 m

Úroveň znečištění vzduchu

Třída

G1 dle normy ISA-S71.04-1985

Prostředí (pokračování)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline