Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 

UWAGA: 

Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać 

komputer.

 

PRZESTROGA: 

Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub 

utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

 

OSTRZEŻENIE: 

Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje 

ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.

___________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mog

ą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrze

żone. 

Powielanie tych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo 
zabronione.

Znaki towarowe u

żyte w tym tekście: Dell™ i logo DELL są znakami towarowymi firmy Dell Inc. 

Intel

®

 i Xeon

®

 s

ą zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach. 

Tekst mo

że zawierać także inne znaki i nazwy handlowe, odnoszące się do podmiotów posiadających 

prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie ro

ści sobie żadnych praw do 

znaków i nazw towarowych innych ni

ż jej własne.

Model zgodny z E07S Series

Grudzień 2010

Nr ref. 2GNRM

Wersja. A00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline