Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

64

Rozpoczęcie pracy z systemem

Warunki otoczenia

UWAGA: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych 

dla poszczególnych konfiguracji systemu należy odwiedzić stronę internetową 
dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy 
maksymalnym gradiencie 
temperaturowym 
10°C na godzinę.

UWAGA: 

W przypadku wysokości powyżej 

2950 stóp (ok. 900 m) maksymalna 
temperatura, w jakiej urządzenie może 
pracować, obniża się o 1°F (ok. 0,6°C) na 
każde 550 stóp (ok. 167 m).

Przechowywanie

Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) 
przy maksymalnym gradiencie 
temperaturowym 
20°C na godzinę.

Wilgotność względna

W trakcie pracy

Od 20% do 80% (bez kondensacji) 
przy maksymalnym gradiencie 
wilgotności wynoszącym 10% na godzinę

Przechowywanie

Od 5% do 95% (bez kondensacji)

Maksymalne drgania

W trakcie pracy

0,26 Grms przy częstotliwości od 5 Hz do 
500 Hz przez 15 minut

Przechowywanie

1,54 Grms przy częstotliwości od 10 Hz 
do 250 Hz przez 15 minut

Maksymalny wstrząs

W trakcie pracy

Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi 
Z (jeden wstrząs po każdej stronie 
systemu) o sile 31 G, trwający przez 
2,6 ms w kierunkach działania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline