Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Note, aten

ţionări şi avertismente

 

NOT

Ă

O NOT

Ă indică informaţii importante care vă ajută să optimizaţi utilizarea 

computerului.

 

ATEN

ŢIE: 

O ATEN

ŢIONARE indică un pericol potenţial de deteriorare a 

hardware-ului sau de pierdere a datelor, dac

ă nu sunt urmate instrucţiunile.

 

AVERTISMENT: 

Un AVERTISMENT indic

ă un pericol potenţial de deteriorare 

a bunurilor, de v

ătămare corporală sau de deces.

___________________

Informa

ţiile din această publicaţie pot fi modificate fără notificare.

© 2010 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. 

Este strict interzis

ă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizaţia scrisă a Dell Inc.

M

ărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™ şi sigla DELL sunt mărci comerciale ale Dell Inc., 

Intel

®

 

şi Xeon

®

 sunt m

ărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. 

Alte m

ărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în această publicaţie pentru referire fie 

la entit

ăţile care au drepturi asupra mărcilor şi denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă 

orice interes de proprietate asupra m

ărcilor comerciale şi denumirilor comerciale, cu excepţia celor 

care îi apar

ţin.

Model de reglementare pentru seria E07S

Decembrie 2010

N/C 2GNRM

Rev. A00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline