Инструкция для DELL PowerEdge T110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Začínáme se systémem

17

Poté zasuňte druhý konec napájecího kabelu do uzemněné elektrické zásuvky nebo 
jej připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného 
napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU).

 

POZNÁMKA: 

V zájmu lepšího výkonu připojujte systém vždy k 

samostatnému zdroji napájení se stabilní dodávkou proudu.

Zapnutí systému

Stiskněte tlačítko napájení na systému. Měl by se rozsvítit indikátor napájení.

Dokončení nastavení operačního systému

Pokud jste zakoupili předinstalovaný operační systém, prostudujte dokumentaci k 
operačnímu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést první instalaci 
operačního systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci 
operačního systému. Než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl 
zakoupen společně se systémem, ujistěte se, že je nainstalován operační systém.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Оглавление инструкции

Document Outline