Инструкция для DELL PowerEdge T110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 

UWAGA: 

UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej 

wykorzystać komputer.

 

PRZESTROGA: 

PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia 

sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

 

OSTRZEŻENIE: 

OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których 

występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub 
śmierci.

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo 
zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo DELL i PowerEdge są znakami towarowymi firmy 
Dell Inc.; Intel i Xeon są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach 
Zjednoczonych oraz w innych krajach; Microsoft, Hyper-V, Windows, i Windows Server są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach; Red Hat i Enterprise Linux są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach; SUSE jest 
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów 
posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie 
żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model zgodny z normą E11S
Typ zgodny z normą E11S001

Czerwiec 2009

Nr ref. W322M

Wersja A00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Оглавление инструкции

Document Outline