Инструкция для DELL PowerEdge T110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Rozpoczęcie pracy z systemem

71

Maksymalny wstrząs

W trakcie pracy

Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z 
(jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 
31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach 
działania

Przechowywanie

Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na 
dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z 
(jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 
71 G, trwających do 2 ms

Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na 
dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden 
wstrząs po każdej stronie systemu), uderzenie z 
przyspieszeniem 32 G zaokrągloną falą 
kwadratową przy zmianie prędkości rzędu 
686 cm/s.

Wysokość

W trakcie pracy

od -16 do 3 048 m

UWAGA: 

W przypadku wysokości 

powyżej 899,15 m maksymalna 
temperatura, w jakiej urządzenie może 
pracować, obniża się o 0,55°C na każde 
167,64 m.

Przechowywanie

Od -16 do 10 600 m

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu

Klasa

G2 lub niższa, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Warunki otoczenia (ciąg dalszy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Оглавление инструкции

Document Outline