Инструкция для ELECTROLUX ENA34933W, ENA38933W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Қолдану туралы

нұсқаулары

manual de instruções

Инструкция по

эксплуатации

manual de instrucciones

Тоңазытқыш-мұздатқыш

Combinado

Холодильник-морозильник

Frigorífico-congelador

ENA34399W
ENA38399W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  Қолдану туралы нұсқаулары manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones Тоңазытқыш-мұздатқыш Combinado Холодильник-морозильник Frigorífico-congelador ENA34399W ENA38399W
 • Страница 2 из 77
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com вебсайтынан танысыңыз. МАЗМҰНЫ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар Басқару панелі Бірінші қолдану Əркүндік қолдану Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер 2 5 8 9 Күту менен тазалау Не істерсіңіз, егер... Техникалық
 • Страница 3 из 77
  electrolux 3 • • • • • тамақты жəне/немесе сусындарды сақтау үшін арналған. Жібіту үдерісін жылдамдату мақсатында ешқандай механикалық немесе кез келген басқа жасанды құралды пайдаланушы болмаңыз. Өндіруші рұқсат бермеген болса, тоңазытқыш құрылғылардың ішіне басқа электр құрылғыларды (балмұздақ
 • Страница 4 из 77
  4 electrolux Күтім жəне тазалау • Құрылғыға қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғыны өшіріп, ашаны электр желісіндегі розеткадан суырып алыңыз. Егер желідегі розеткаға қолыңыз жетпесе, ток желісін өшіріп қойыңыз. • Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз. • Құрылғы қырауын тазалау үшін өткір
 • Страница 5 из 77
  electrolux 5 БАСҚАРУ ПАНЕЛІ Бейнебет 1 2 7 3 6 4 1 12 10 5 1 Тоңазытқыш температурасын реттеу тетігі Минус түймешігі 2 Тоңазытқыш температурасын реттеу тетігі Плюс түймешігі 3 ON/OFF түймешігі OK түймешігі 4 Мұздатқыш температурасын реттеу тетігі Плюс түймешігі Таймер тетігі 5 Бейнебет 6 Мұздатқыш
 • Страница 6 из 77
  6 electrolux Өшіру Құрылғыны сөндіру үшін, мына əрекеттерді орындаңыз: 1. Мына ON/OFF түймешікті 5 секунд басыңыз. 2. Бейнебет сөнеді. 3. Құрылғыны электр желісінен ағыту үшін, ашаны розеткадан суырыңыз. Тоңазытқышты сөндіру Тоңазытқышты сөндіру үшін: 1. Тиісті белгіше көрінгенше Mode түймешігін
 • Страница 7 из 77
  electrolux 7 3. Балалар құлпы индикаторы өшеді. Қосымша ылғалдылық функциясы Тоңазытқыштың ылғалдылығын арттыру керек болса, Қосымша ылғалдылық функциясын іске қосуды ұсынамыз. Функцияны іске қосу үшін: 1. Тиісті белгіше пайда болғанша Mode түймешігін басыңыз. Қосымша ылғалдылық индикаторы
 • Страница 8 из 77
  8 electrolux 1. Тиісті белгіше пайда болғанша Mode түймешігін басыңыз. Шопинг индикаторы жыпылықтайды. Тоңазытқыш температурасының индикаторы орнатылған температураны бірнеше секунд көрсетеді. 2. Құптау үшін OK түймешігін басыңыз. Шопинг индикаторы көрсетіледі. Шопинг функциясы шамамен 6 сағат
 • Страница 9 из 77
  electrolux 9 ƏРКҮНДІК ҚОЛДАНУ Мұздатылған тағамды сақтайтын камера Құрылғыны ең алғаш қолданғанда не ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін қосқан кезде, камераға тамақ салмас бұрын құрылғыны ең кем дегенде 2 сағат ең жоғарғы параметрлерге қойып жұмыс істетіп алыңыз. Өте маңызды! Кездейсоқ еріп кету,
 • Страница 10 из 77
  10 electrolux Бөтелке сөресі Бөтелкелерді (ауызын алға қаратып) алдын ала орналастырылған сөреге қойыңыз. Өте маңызды! Сөре көлденең орналастырылған болса, тек жабық бөтелкелерді ғана қойыңыз. Есіктің сөрелерін орналастыру Əр түрлі көлемде оралған тағамдарды орналастыру үшін, есіктегі сөрелерді əр
 • Страница 11 из 77
  electrolux 11 Функцияны іске қосу үшін: 1. Шопинг функциясын іске қосыңыз. 2. Шопинг индикаторы жанады. 3. Қалқанды суретте көрсетілгендей жоғары жылжытыңыз. Функцияны ажырату үшін: 1. Қалқанды төмен жылжытыңыз. 2. Шопинг функциясын ажыратыңыз. 3. Шопинг индикаторы өшеді. Өте маңызды! Функция
 • Страница 12 из 77
  12 electrolux бермейтін тіреуішпен жабдықталған. Оны мұздатқыштан алу үшін, себетті өзіңізге қарай тартыңыз да, шегіне жеткен кезде себеттің алдыңғы жағын жоғары көтеріп қалыңыз. Қайта орнына қою үшін, себеттің алдыңғы жағын ақырын ғана көтеріп мұздатқышқа салыңыз. Шеткі жақтарын келтіріп салғаннан
 • Страница 13 из 77
  electrolux 13 • Компрессор қосылып тұрған кезде, тоңазытқыш сұйық жан-жаққа таралады да, компрессордан сылдырлаған, сондай-ақ дірілдеген дыбыс естисіз. Бұл дұрыс. • Жылу əсерінен кеңею кезінде кенет тырс-тырс еткен шуыл естілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, қауіпті физикалық құбылыс емес. Бұл дұрыс.
 • Страница 14 из 77
  14 electrolux Тоңазытылған тағамдарды сақтауға қатысты ақыл-кеңес Құрылғыны аса тиімді пайдалану үшін: • сатылып алынатын тағамдардың бөлшек сауда орнында тиісті түрде сақталғанын тексеріп алыңыз; • мұздатылған тағамдардың тағам дүкенінен тоңазытқышқа мүмкіндігінше қысқа уақыт ішінде жеткізілуін
 • Страница 15 из 77
  electrolux 15 Тоңазытқыш қырауын еріту Осы үлгідегі мұздатқыш камера, екінші жағынан алғанда "еш қырау тұрмайтын" түрге жатады. Бұл құрылғы пайдаланылып тұрғанда құрылғының ішкі қабырғаларына да, тағамдырдың үстіне де еш қырау тұрмайды дегенді білдіреді. Қыраудың болмауы автоматты түрде
 • Страница 16 из 77
  16 electrolux Ақаулық Ықтимал себебі Шешімі Тағамдар судың су жинағыш науаға құйылуына кедергі жасайды. Тағамдарды артқы тақтаға тигізбей орналастырыңыз. Су жерге ағады. Еріген су ағатын түтікше арқылы аққан су, компрессордың үстіндегі буландырғыш науаға ақпайды. Еріген су ағатын түтікшені
 • Страница 17 из 77
  electrolux 17 ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА ENA34933W ENA38933W Өлшемдері Биіктігі 1850 мм 2010 мм Ені 595 мм 595 мм Тереңдігі 658 мм 658 мм Көтерілу уақыты 18 сағ. 18 сағ. Кернеу 230 - 240 В 230 - 240 В Жиілік 50 Гц 50 Гц Техникалық ақпарат құрылғының сол жақ ішкі қабырғасындағы техникалық ақпарат
 • Страница 18 из 77
  18 electrolux қосылмаған болса, білікті электр маманынан ақыл-кеңес ала отырып, құрылғыны қолданыстағы ережелерге сай жерге жекелей қосыңыз. Жоғарыда айтылып өткен ережелер сақталмаса, өндіруші қандай да бір жауапкершілікті өз мойнына алудан бас тартады. Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
 • Страница 19 из 77
  electrolux 19 жеткізіледі. Сүзгіні құрылғыны іске қоспай тұрып, қалқанның артына орнату керек. 1. Қалқанның қақпағын ашыңыз. 2. Сүзгіні пластик қалтадан алыңыз. 3. Сүзгіні қалқан қақпағының артында орналасқан саңылауға салыңыз. 4. Қалқанның қақпағын жабыңыз. Өте маңызды! Сүзгіні беткі фрагменттері
 • Страница 20 из 77
  20 electrolux Electrolux. Thinking of you. Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com ÍNDICE Informações de segurança Painel de controlo Primeira utilização Utilização diária Sugestões e conselhos úteis 20 22 26 26 29 Manutenção e limpeza 31 O que fazer se… 32 Dados técnicos 33
 • Страница 21 из 77
  electrolux 21 componentes do circuito refrigerante está danificado. Se o circuito refrigerante se danificar: – evite chamas livres e fontes de ignição – ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra • É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto. Quaisquer danos no cabo
 • Страница 22 из 77
  22 electrolux • • • • • ra permitir que o óleo regresse ao compressor. Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação. Sempre que possível, a traseira
 • Страница 23 из 77
  electrolux 23 Visor 1. Prima o botão ON/OFF durante 5 segundos. 2. O visor desliga-se. 3. Para desligar o aparelho da corrente desligue a ficha da tomada. 1 12 10 2 3 11 4 5 9 8 6 7 1 Indicador de temperatura do frigorífico 2 Função Humidade Extra 3 Função de Bloqueio de Segurança para Crianças 4
 • Страница 24 из 77
  24 electrolux Importante Após uma falha de energia a temperatura regulada permanece memorizada. Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode. Consulte " Função Eco Mode". Função Eco Mode Para armazenamento ideal de alimentos, seleccione a função Eco Mode. Para ligar a função:
 • Страница 25 из 77
  electrolux 25 1. Prima o botão Mode até aparecer o ícone correspondente. O indicador Drinks Chill pisca. O Temporizador apresenta o valor definido (30 minutos) durante alguns segundos. 2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido do Temporizador de 1 para 90 minutos. 3.
 • Страница 26 из 77
  26 electrolux Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO Limpeza do interior Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo,
 • Страница 27 из 77
  electrolux 27 Prateleira para garrafas Coloque as garrafas (com a abertura para a frente) na prateleira pré-posicionada. Importante Se a prateleira estiver colocada na horizontal coloque apenas garrafas fechadas. Posicionar as prateleiras da porta Para permitir o armazenamento de embalagens de
 • Страница 28 из 77
  28 electrolux Para ligar a função: 1. Ligue a função Compras. 2. O indicador Compras acende-se. 3. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura. Para ligar a função: 1. Deslize a aba para cima como ilustrado na figura. Para desligar a função: 1. Deslize a aba para baixo. Para desligar a função:
 • Страница 29 из 77
  electrolux 29 Remover os cestos de congelação do congelador Os cestos de congelação têm um batente limitador para evitar a sua remoção acidental ou queda. Quando necessitar de o retirar do congelador, puxe o cesto para si e, ao atingir o batente, incline a frente para cima para retirar o cesto.
 • Страница 30 из 77
  30 electrolux sante proveniente do compressor. Isto está correcto. • A dilatação térmica pode causar um súbito ruído de fissuração. É natural e não um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto. Conselhos para poupar energia • Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o
 • Страница 31 из 77
  electrolux 31 para o congelador no tempo mais curto possível; • não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário. • Uma vez descongelados, os alimentos degradam rapidamente e não podem tornar a ser congelados. • Não exceda o período de armazenamento indicado pelo
 • Страница 32 из 77
  32 electrolux Descongelar o congelador O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo "no frost". Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos alimentos. A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de
 • Страница 33 из 77
  electrolux 33 Problema Possível causa Solução A temperatura do produto está demasiado alta. Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar. Muitos produtos armazenados ao mesmo tempo. Armazene menos produtos ao mesmo tempo. A temperatura no frigorífico está
 • Страница 34 из 77
  34 electrolux Classe climática Temperatura ambiente SN +10 °C a + 32 °C N +16 °C a + 32 °C ST +16 °C a + 38 °C T +16 °C a + 43 °C Local O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, como sejam radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode
 • Страница 35 из 77
  electrolux 35 Retirar os suportes das prateleiras O aparelho está equipado com retentores de prateleiras que possibilitam fixá-las durante o transporte. Para os remover, proceda do seguinte modo: 1. Desloque os suportes das prateleiras na direcção da seta (A). 2. Levante a prateleira na parte de
 • Страница 36 из 77
  36 electrolux outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde
 • Страница 37 из 77
  electrolux 37 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Панель управления Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 37 40 44 44 48 Уход и очистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 38 из 77
  38 electrolux • Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения процесса размораживания. • Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте
 • Страница 39 из 77
  electrolux 39 • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор металлическими предметами.
 • Страница 40 из 77
  40 electrolux ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Дисплей 1 2 7 3 6 4 1 12 10 5 1 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "минус" 2 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "плюс" 3 Кнопка ON/OFF Кнопка OK 4 Регулятор температуры морозильной камеры Кнопка "плюс" Регулятор таймера 5 Дисплей 6 Регулятор
 • Страница 41 из 77
  electrolux 41 Информацию о выборе другого значения температуры см. в разделе "Регулирование температуры". Выключение Для выключения прибора выполните приведенные ниже действия. 1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. 2. Дисплей отключится. 3. Для отключения прибора от
 • Страница 42 из 77
  42 electrolux ВАЖНО! Функция выключается при выборе другой заданной температуры. Функция "Защита от детей" Функция "Защита от детей" служит для блокировки кнопок управления прибора. Для включения функции выполните приведенные ниже действия. 1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не появится
 • Страница 43 из 77
  electrolux 43 2. С помощью кнопки регулятора таймера измените заданное значение таймера в интервале от 1 до 90 минут. 3. Нажмите кнопку OK для подтверждения. На дисплее отображается индикатор Drinks Chill. Индикатор "Таймер" начинает мигать. По окончании отсчета индикатор Drinks Chill начинает
 • Страница 44 из 77
  44 electrolux подаче электропитания) отображается следующими средствами: • мигание сигнального индикатора и индикатора температуры морозильной камеры; • звуковой сигнал. Для отключения оповещения выполните приведенные ниже действия. 1. Нажмите любую кнопку. 2. Звуковой сигнал выключается. 3. На
 • Страница 45 из 77
  electrolux 45 Полка для бутылок Уложите бутылки (горлышком к себе) на предварительно установленную полку. ВАЖНО! Если полка установлена в горизонтальное положение, можно класть только закрытые бутылки. Угольный воздушный фильтр Ваш прибор оснащен угольным фильтром, установленным за крышкой заслонки
 • Страница 46 из 77
  46 electrolux Для выключения функции выполните приведенные ниже действия. 1. Сдвиньте заслонку вниз. 2. Выключите функцию "День покупок". 3. Индикатор "День покупок" гаснет. Ящик NaturaFresh Это устройство обеспечивает быстрое охлаждение продуктов и более равномерную температуру в ящике. Для
 • Страница 47 из 77
  electrolux 47 ВАЖНО! Функция выключается автоматически через несколько часов. Для выключения функции выполните приведенные ниже действия. 1. Сдвиньте заслонку вниз. Функция QuickChill для охлаждения напитков Эта функция предназначена для быстрого охлаждения напитков. Для включения функции выполните
 • Страница 48 из 77
  48 electrolux 2 1 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Нормальные звуки при работе прибора • При протекании хладагента по трубкам могут быть слышны негромкие булькающие и журчащие звуки. Это нормальное явление. • Когда компрессор включен, он нагнетает хладагент в холодильный контур, и в это время могут быть слышны
 • Страница 49 из 77
  electrolux 49 Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ограничить контакт с воздухом. Бутылки с молоком: должны быть закрыты крышкой и размещены в полке для бутылок на
 • Страница 50 из 77
  50 electrolux ВАЖНО! Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса. Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами, абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полировальными пастами, так как они могут повредить
 • Страница 51 из 77
  electrolux 51 Неполадка Возможная причина Устранение Прибор издает сильный шум. Прибор не установлен должным образом. Проверьте, прочно ли стоит прибор (все четыре ножки должны стоять на полу). Компрессор работает непрерывно. Возможно, неправильно установлена температура. Задайте более высокую
 • Страница 52 из 77
  52 electrolux Неполадка Возможная причина Устранение Температура в морозильнике слишком высокая. Продукты расположены слишком близко друг к другу. Укладывайте продукты таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха. Прибор не работает. Прибор выключен. Включите прибор. Вилка сетевого
 • Страница 53 из 77
  electrolux 53 тепла, таких как радиаторы отопления, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха сзади холодильника. Если прибор расположен под подвесным шкафчиком, для обеспечения оптимальной работы минимальное расстояние между корпусом и шкафчиком должно быть не
 • Страница 54 из 77
  54 electrolux Снятие держателей полок Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими фиксировать полки при транспортировке. Чтобы снять их, действуйте следующим образом: 1. Передвиньте держатели полок по направлению стрелки (A). 2. Поднимите полку сзади и потяните ее вперед, пока она не
 • Страница 55 из 77
  electrolux 55 следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае,
 • Страница 56 из 77
  56 electrolux Electrolux. Thinking of you. Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com ÍNDICE DE MATERIAS Información sobre seguridad Panel de mandos Primer uso Uso diario Consejos útiles 56 58 62 62 65 Mantenimiento y limpieza 67 Qué hacer si… 68 Datos técnicos 70 Instalación 70
 • Страница 57 из 77
  electrolux 57 Si el circuito de refrigeración se daña: – mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido – ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato • Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño
 • Страница 58 из 77
  58 electrolux • • • • • • adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje. Es recomendable esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese al compresor. El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se
 • Страница 59 из 77
  electrolux 59 Pantalla 2. La pantalla se apaga. 3. Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la toma de corriente. 1 12 10 2 3 11 4 5 9 8 6 7 1 Indicador de temperatura del frigorífico 2 Función de humedad extra 3 Función de bloqueo de seguridad para niños 4 Función de
 • Страница 60 из 77
  60 electrolux Para una temperatura óptima de almacenamiento de alimentos, seleccione la función Eco Mode. Consulte la sección "Función Eco Mode". Función Eco Mode Para una temperatura óptima de almacenamiento de alimentos, seleccione la función Eco Mode. Para activar la función: 1. Pulse la tecla
 • Страница 61 из 77
  electrolux 61 3. Pulse la tecla OK para confirmar. Aparece el indicador Drinks Chill. El Temporizador empieza a parpadear. Al terminar la cuenta atrás, el indicador Drinks Chill parpadea y suena la alarma: 1. Saque las bebidas del compartimiento congelador. 2. Desactive la función. Para desactivar
 • Страница 62 из 77
  62 electrolux PRIMER USO Limpieza de las partes internas Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente. Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar
 • Страница 63 из 77
  electrolux 63 Estante botellero Coloque las botellas (con la parte del tapón hacia fuera) en el estante botellero provisto al efecto. Importante Si coloca el botellero en posición horizontal, úselo sólo para botellas cerradas. Colocación de los estantes de la puerta Para poder guardar alimentos de
 • Страница 64 из 77
  64 electrolux Para activar la función: 1. Active la función Compra. 2. Se enciende el indicador Compra. 3. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura. Para activar la función: 1. Deslice hacia arriba la compuerta como se indica en la figura. Para desactivar la función: 1. Deslice
 • Страница 65 из 77
  electrolux 65 Extracción de los cestos de congelados del congelador Los cestos de congelados llevan un tope para impedir que se salgan de las guías o se caigan. Para extraer un cesto del congelador, tire de él hacia fuera y, cuando llegue al tope, retírelo tirando suavemente de su parte delantera.
 • Страница 66 из 77
  66 electrolux el circuito y emite un zumbido o un sonido intermitente. Esto es correcto. • La dilatación térmica puede causar una serie de crujidos repentinos. Se trata de un fenómeno físico natural y no peligroso. Esto es correcto. Consejos para ahorrar energía • No abra la puerta con frecuencia
 • Страница 67 из 77
  electrolux 67 • Eitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario. • Una vez descongelados, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez. • No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
 • Страница 68 из 77
  68 electrolux Descongelación del congelador El compartimento congelador de este modelo es de tipo "no frost" y no produce escarcha. Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en las paredes internas del aparato ni sobre los alimentos. La ausencia de escarcha se debe a la
 • Страница 69 из 77
  electrolux 69 Problema El agua fluye al interior del frigorífico. Causa probable Solución La salida de agua está obstruida. Limpie la salida de agua. Los productos impiden que el agua fluya al colector de agua. Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior. Gotea agua
 • Страница 70 из 77
  70 electrolux DATOS TÉCNICOS ENA34933W ENA38933W Medidas Altura 1850 mm 2010 mm Ancho 595 mm 595 mm Profundo 658 mm 658 mm Tiempo de estabilización 18 h 18 h Voltaje 230 V 230 V Frecuencia 50 Hz 50 Hz La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el lado interior
 • Страница 71 из 77
  electrolux 71 pués de consultar a un electricista profesional. El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas. Este aparato es conforme con las directivas de la CEE. Piezas de separación traseras Encontrará los dos separadores en la bolsa que contiene la
 • Страница 72 из 77
  72 electrolux El filtro de carbón se suministra en una bolsa de plástico que garantiza su duración e integridad. El filtro se debe colocar detrás de la compuerta antes de poner en marcha el aparato. 1. Abra la compuerta. 2. Saque el filtro de la bolsa de plástico. 3. Introduzca el filtro en la
 • Страница 73 из 77
  electrolux 73
 • Страница 74 из 77
  74 electrolux
 • Страница 75 из 77
  electrolux 75
 • Страница 76 из 77
  www.electrolux.com/shop 210621841–A-052010
 • Страница 77 из 77